Selasa, Ogos 02, 2005

Kemarahan Orang Munafiq


Saudara, Imam al-Haddad dalam kitabnya "an-Nafaa-isul-'Ulwiyyah" mengkhabarkan kepada kita seperti berikut:- "Tak diragukan lagi bahawa penyebutan nama dan pemujian kepada Rasulullah s.a.w.; periwayatan kehidupan dan keutamaan-keutamaan baginda s.a.w. yang diiringi dengan pembacaan sholawat dan salam.........adalah termasuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah. Sholawat merupakan salah satu penguat iman, penambah cinta dan pengagungan kepada Rasulullah s.a.w.........Di samping itu, sholawat membuat marah dan menghinakan orang-orang munafiq dan kafir yang membenci Rasulullah s.a.w." Justru itu, mari kita sekalian rajin-rajin bersholawat, rajin-rajin mengambil pusaka Junjungan s.a.w. berupa ilmu-ilmu agama, rajin-rajin mendengar hadits-hadits dan rajin-rajin mendengar kisah-kisah Junjungan s.a.w., baik berupa pembacaan mawlid Junjungan s.a.w. atau lainnya.

Tiada ulasan: