Isnin, Ogos 01, 2005

Kisah Istighatsah Sayyidina Bilal bin al-Harits r.a.

Kupetik kisah ini dari kitab panutanku Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam "Syawahidul Haq". Kisah ini diriwayat oleh Imam al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban dengan isnad yang shohih.
"Dan telah disahkan dalam satu hadits shohih yang panjang bahawa kemarau telah menimpa manusia di zaman pemerintahan Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin al-Khaththab r.a. Maka datanglah seorang lelaki (yakni seorang sahabi bernama Sayyidina Bilal bin al-Harits) ke maqam Junjungan Nabi s.a.w. dan berkata : "Wahai Rasulullah, mohonlah (kepada Allah) supaya diturunkan hujan untukmu kerana mereka hampir binasa (dari kerna kemarau)". Selepas itu lelaki tersebut bermimpi Junjungan Nabi s.a.w. datang kepadanya dan mengkhabarkan bahawa hujan akan diturunkan kepada mereka. Maka turunlah hujan tersebut. Dan di dalam hadits tersebut juga disebut bahawa Junjungan Nabi s.a.w. menyuruh lelaki tersebut untuk menyampaikan salam baginda kepada Sayyidina Umar r.a. dan memberitahunya bahawa hujan akan diturunkan. Seterusnya dinyatakan bahawa Sayyidina Umar r.a. telah menangis kesukaan kerana mendapat kiraman salam dan khabar gembira tersebut daripada Junjungan Nabi s.a.w.

Tiada ulasan: