Isnin, Ogos 01, 2005

Pesan Syaikh Ma'ruf al-Karkhi r.a.


Imam al-Qusyairi rhm. menyebutkan pesanan Syaikh Ma'ruf al-Karkhi dalam "Risalah"nya, begitu juga kisah ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam "Madarijus Salikin", jilid 2 dan "A'laamut Tasawwuf" oleh Syaikh Abdul Baqi Surur. Kisahnya begini:- Syaikh Ma'ruf al-Karkhi seorang waliyullah yang besar yang wafat tahun 201 hijrah ada berkata kepada para muridnya:- "Kalau kamu ada mempunyai hajat setelah wafatku, kunjungilah kuburku dan serukanlah permohonanmu, nescaya aku akan menyelesaikannya." Imam al-Haddad dalam kitabnya "Sabilul-Adzkar" ada menyebutkan bahawa kubur Syaikh Ma'ruf al-Karkhi ini adalah antara tempat yang mustajab untuk berdoa di Baghdad. Kitab Imam al-Haddad ini juga dikenali dengan nama "Risalah Sabilul-Iddikar wal I'tibar", sebuah kitab yang amat bernilai. Bagi saudara yang belum membaca atau mempelajarinya eloklah cari dan baca serta pelajari. Kitab ini telah diterjemah juga oleh Ustaz Syed Ahmad Semait dengan jodol "Peringatan Tentang Umur Insan" dan diterbit oleh Pustaka Nasional, Singapura. Kitab ini membicarakan perjalan umur manusia. Bacalah dengan nama Tuhanmu.

Tiada ulasan: