Isnin, September 26, 2005

Kelebihan Ayatul Kursiy.

Ikhwah, kalian sememangnya sudah tahu kelebihan dan keutamaan Ayatul Kursiy, tapi biar kunukilkan sedikit buat ingatan dan moga menjadi penambah semangat untuk mengamalkannya. Mutiara ini kupetik dari kitab "al-Qirthas" karangan al-'Allaamah al-Habib 'Ali bin Hasan al-'Aththas.
  • Sebahagian ulama berkata: "Sesungguhnya Ayatul Kursiy itu sebanding ganjarannya dengan sepertiga al-Quran, iaitu ia terdiri dari 50 kalimah, dan setiap kalimah mengandungi 50 keberkatan. Ianya diturunkan di malam hari."

  • Muhammad bin al-Hanafiyyah berkata: "Ketika Ayatul Kursiy diturunkan, tersungkur menyembah bumi segala berhala yang ada di dunia, dan berguguran mahkota yang dipakaikan di kepala berhala-berhala tersebut; segala syaithan lari ketakutan dan saling berpukulan sesama mereka."

  • Diriwayatkan daripada al-Hakim al-Turmudzi daripda Nauf al-Bukaali bahawasanya dia berkata: "Ayatul Kursiy itu disebut dalam kitab Taurat sebagai 'Waliyyatul Allah (Kekuasaan/Penjagaan Allah)' dan orang yang membacanya dikenali sebagai orang yang mulia dalam kerajaan langit. Dan adalah Sayyidina 'Abdur Rahman bin 'Auf apabila memasuki rumahnya membaca Ayatul Kursiy pada keempat-empat penjuru rumahnya."

  • Sayyidina Anas meriwayatkan sebuah hadits secara marfu' bahawasanya Junjungan Nabi s.a.w. bersabda: " Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa a.s.: "Sesiapa yang melazimi atas pembacaan Ayatul Kursiy setiap lepas sholat, Aku kurniakan kepadanya hati-hati orang yang syukur, pahala (amalan) para nabi dan amalan-amalan para shiddiqin."

Tiada ulasan: