Rabu, September 21, 2005

Sabar Dengan Karenah Isteri

Ikhwah, dalam kitab "Tanbihul-Mughtarrin" karangan Syaikh Abdul Wahhab asy-Sya'raani dijelaskan bahawa antara akhlak salafus sholeh dahulu ialah mereka sentiasa bersabar dengan karenah para isteri mereka. Selagi mana karenah tersebut hanya mengenai hak mereka selaku suami dan tidak termasuk sikap mencerobohi hak Allah. Antara dasar akhlak mereka ini adalah keyakinan pada atsar yang diriwayatkan oleh Ka`ab al-Ahbar yang menyatakan :- "SESIAPA YANG BERSABAR ATAS KESAKITAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTERINYA TERHADAP DIRINYA (YAKNI HAK DIRINYA BUKAN HAK ALLAH ATAU LAINNYA), MAKA DIA DIBERI PAHALA SEPERTI PAHALA NABI AYYUB A.S." Oleh itu, mana hak kita selaku suami yang boleh kita tolak ansur laksanakanlah asalkan jangan sampai bertolak ansur dengan hak Allah. Insya-Allah, berkuranglah perceraian dan perbalahan, ingat benda halal yang paling dimurkai Allah ialah talak.

Tiada ulasan: