Isnin, Februari 13, 2006

Madad Ya Husain

Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam kitabnya "Jami' Karamatil Awliya`" pada mukasurat 131 menukil perkataan Imam asy-Syilli Ba 'Alawi dalam kitabnya "Masyra'ur Rawi" bahawa antara karamah Imam Husain a.s. adalah apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Syihab az-Zuhri yang berkata: "Tidak tinggal seorang pun daripada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Imam Husain melainkan dia menerima balasannya di dunia lagi, sama ada dengan dibunuh atau dengan menjadi buta atau menjadi hitam mukanya atau hilangkekuasaannya dalam sekelip mata. Di antaranya ialah orang yang bernama Abdullah bin Hushain yang telah menegah Imam Husain meminum air dari sungai Furat, lalu Imam Husain berdoa: "Ya Allah, matikanlah dia dalam kehausan." Maka jadilah dia tatkala hendak mati menghadapi kehausan yang bersangatan walaupun diberi minum air yang banyak sehingga dia mati kehausan.
Madad Ya Husain, Madad Ya Bu Zainil 'Abidin

Tiada ulasan: