Isnin, Mac 19, 2007

Syair Mawlid Melayu

"Syair Sinar Gemala Mestika Alam" itulah nama gah bagi karya ulama, sasterawan dan intelektual Melayu yang bermukim di Pulau Penyengat yang terletak di sebelah barat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Beliau adalah Raja Ali Haji bin Raja Ahmad (1809 - 1870). Raja Ahmad ini adalah anakanda Raja Haji, Yamtuan Muda Kesultanan Johor-Riau ke-4 dan pahlawan Melayu-Bugis yang gugur syahid menentang penjajah Belanda. Masyhur dikisahkan bahawa Raja Haji gugur dengan menggenggam badek di tangan kanannya dan kitab "Dala-ilul Khairat", kitab wirid sholawat karya Syaikh Abu 'Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuuli rhm. di tangan kirinya.

Selain menjadi penasihat kepada Yamtuan Muda Riau, Raja Ali Haji mengabdikan dirinya untuk mengajar agama di Pulau Penyengat dan di antara yang menjadi muridnya ialah Raja Haji 'Abdullah, Yamtuan Muda Riau ke-9. Antara kitab yang menjadi teks pengajarannya ialah "al-Mashodir", "al-'Awaamil", "Ajrumiyyah", "Ummul Barahin", "Minhajul 'Abidin" dan "Jawharatut Tawhid". Beliau juga merupakan pengarang serba boleh yang menghasilkan karya berbentuk sejarah, undang-undang, agama, tatabahasa dan juga ensiklopedia. Antara karyanya ialah:-
 1. Tuhfatun Nafis (karya bersama ayahandanya);
 2. Silsilah Melayu dan Bugis;
 3. Tsamaratul Muhimmah;
 4. Muqaddimah fi intizam al-wazaif al-mulk;
 5. Bustanul Katibin;
 6. Kitab Pengetahuan Bahasa;
 7. Syair Siti Sianah;
 8. Syair Hukum Nikah;
 9. Syair Sinar Gemala Mastika Alam;
 10. Ikatan Dua Belas Puji;
 11. Gurindam Dua Belas;
 12. Syair 'Abdul Muluk;
 13. Syair Hukum Faraidh; dan
 14. Syair Suluh Pegawai.
Mohd. Taib Osman dalam artikelnya yang dimuatkan dalam "Dewan Bahasa", Februari, 1976 dengan jodol " Raja Ali Haji dari Riau: Apakah beliau seorang tokoh transisi atau pujangga klasik yang akhir sekali?" menyifatkan beliau sebagai seorang pujangga yang terakhir sekali dalam peradaban Melayu lama.

Melihat kepada sumbangan dan jasanya terhadap anak bangsa, maka tidaklah hairan jika pada tahun 2006, jasa beliau diperingati oleh pemerintah Republik Indonesia dengan menobatkannya sebagai Pahlawan Nasional.

"Syair Sinar Gemala Mestika Alam" yang dicetak oleh Mathba`atul Riauwiyyah tahun 1311 dimulakan dengan satu muqaddimah, 8 fasal dan satu khatimah. Untuk menikmati keindahan syair ini secara lengkapnya, ikhwah bolehlah dapatkan dalam "Puisi-Puisi Raja Ali Haji" yang diselenggarakan oleh Abu Hassan Sham, di mana halaman 444 - 458 memuatkan syair tersebut. Kompilasi tersebut mengandungi beberapa karya Raja Ali Haji dalam bahasa indah dan penuh mutiara ilmu, nasihat dan hikmah. Kunukilkan sekelumit dari syair mawlid tersebut:-

Fasal 1

Malam Isnin dua belas harinya
Dahulu sedikit daripada fajarnya
Masa diperanakkan oleh bondanya
Beberapa mukjizat zahir padanya

Setengah daripada irhas ikram
Menerangi cahaya tempat-tempat yang kelam
Masyriq dan maghrib tempat yang balam
Teranglah cahaya Sayyidil Anam

Setengah daripadanya irhas terala
Habis tersungkur segala berhala
Yang disembah oleh kafir yang cela
Ibadatnya batal tiada pahala

Setengah daripadanya hairan kira-kira
Bergoncang mahligai singgahsana Kisra
Terkejut atasnya hulubalang tentera
Lenyaplah akal budi bicara

Padamlah api yang disembah kuffar
Masa diperanakkan Sayyid al-Basyar
Beberapa lagi irhas yang besar-besar
Di dalam Barzanji berpanjangan khabar

Dihiasi syurga pada malamnya
Menyerulah segala ka-inat padanya
Masyriq dan maghrib tiap-tiap pihaknya
Ahlan wa sahlan perkataannya.

اللهم صل و سلم عليه


Fasal 8

.............................

Sifat kepujian berhimpun kepadanya
Sifat kecelaan jauh daripadanya
Hai segala kamu umatnya
Ikutlah olehmu segala jalannya

Serta kasih akan dianya
Sukakan olehmu mendengar kisahnya
Apa lagi di bulan mauludnya
Harus dibesarkan itu waktunya

Seperti makan minum agahari
Jangan yang berat nyakiti diri
Menzahirkan kesukaan demikian peri
Kepada ahli al-Islam masyhuri

Kerana di beberapa negeri yang besar
Mengerjakan maulud Sayyid al-Basyar
Tiada ada ulama yang in(g)kar
Kerana adat hasanah yang benar

....................................

Mudah-mudahan Allah merahmati Raja Ali Haji bin Raja Ahmad al-Haj dengan rahmatNya yang berpanjangan sehingga ke akhir zaman. Juga kepada sekalian ulama dan shulaha` beserta umat Muhammad sekaliannya.... Allahumma aamiin.... al-Fatihah.

Jika hendak mengenal orang berbangsa
lihat kepada budi dan bahasa

Jika hendak mengenal orang berbahagia
sangat memeliharakan yang sia-sia

Jika hendak mengenal orang mulia
lihatlah kepada kelakuan dia

Jika hendak mengenal orang yang berilmu
bertanya dan belajar tiadalah jemu

Jika hendak mengenal orang yang berakal
di dalam dunia mengambil bekal

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai


3 ulasan:

ruqayya_ali berkata...

ana teringin nak ada buku raja ali tu.. sidi tau nak dapat kat mana tak? syukran

Abu Muhammad berkata...

Sonang nak dapeknyo.

Cetakan Dewan Bahso dan Pustako
tahun 1993

cari kek sano insya-Allah jumpo lah

seto_pinto berkata...

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan segala kerendahan hati ijinkan kami menyampaikan kehadiran portal milik kita bersama : www.melayuonline.com. Dunia Melayu se-dunia. (Jika anda memiliki website atau blog, mohon alamat kami dapat anda masukkan ke dalam link/pautan web/blog anda).
MelayuOnline.com adalah portal (pangkalan data) dunia Melayu dan kemelayuan se-dunia yang diluncurkan pada tanggal 1 Muharram 1428 H (20 Januari 2007) oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM). Pembuatan portal ini merupakan realisasi salah satu program BKPBM yaitu menggali, mengumpulkan, memelihara serta mengekalkan pelbagai khazanah budaya Melayu yang masih berlaku di masyarakat maupun yang pernah ada di masa lampau, sehingga budaya Melayu yang selama ini masih merupakan mosaik-mosaik lepas dapat terajut menjadi hamparan dokumentasi yang utuh dari sebuah peradaban besar. Dengan kata lain, BKPBM bertujuan untuk melestarikan tradisi budaya dengan cara yang tidak tradisional melalui teknologi informasi yang merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi.
MelayuOnline.com saat ini masih terbatas dalam edisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila memungkinkan, dengan dukungan konkret Anda, kami juga merencanakan untuk meluncurkannya dalam bahasa-bahasa lain yang dipergunakan oleh para pelaku dan pendukung budaya Melayu se-dunia. Dengan demikian kehadiran portal ini dapat berfungsi sebagai media komunikasi antar puak-puak Melayu di berbagai belahan dunia, yang pada gilirannya dapat merekonstruksi dan mengembangkan budaya Melayu agar dapat mengikuti perubahan zaman. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Melayu semestinya dipakai sebagai acuan dalam berpikir, berperilaku dan menyikapi kehidupan modern dalam dinamika global.
MelayuOnline.com adalah pangkalan data yang merupakan dokumentasi, inventarisasi, dan penyajian informasi tentang segala ikhwal dunia Melayu dan kemelayuan yang dihimpun dari berbagai sumber pustaka kemelayuan maupun dari ratusan media cetak dan media online di Indonesia serta negara-negara lain. Data-data tersebut diklasifikasi dan disusun berdasarkan berbagai kategori dalam kerangka struktur yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara akademik. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu siapa saja yang ingin mengetahui dan memahami budaya Melayu, baik secara ringkas-sepintas ataupun serius-mendalam untuk kajian dan penulisan paper, makalah, skripsi, tesis, disertasi maupun keperluan lainnya. Portal ini terdiri atas 24 menu utama yang mengupas tuntas segala ikhwal dunia Melayu, meliputi: Home; Berita; Artikel; Sejarah Melayu; Budaya Melayu; Sastra Melayu; Tokoh Melayu; Pakar/Periset Melayu; Penghargaan; Direktori; Ensiklopedi Melayu; Kamus Melayu; Resensi Buku, Perpustakaan; Agenda; Pautan; Forum; Koleksi; Kedai; Peta Situs; Donasi; Tentang Kami; Komentar Pengunjung; dan Hubungi Kami. Setiap menu dibagi lagi dalam berbagai sub menu maupun sub-sub menu lain yang komprehensif, sehingga kehadiran portal ini diharapkan dapat memenuhi misinya sebagai pangkalan data dan informasi dunia Melayu dan kemelayuan se-dunia.
MelayuOnline.com didedikasikan sepenuhnya bagi kegemilangan tamadun Melayu, dikelola oleh insan-insan Melayu yang memiliki kepedulian terhadap pengekalan dan pengembangan warisan budaya Melayu. Sebagai sebuah portal, kelengkapan isi (data-data, artikel, informasi, referensi, foto, dan ikhwal apa saja tentang Melayu) yang terdapat di MelayuOnline.com, tidaklah akan lengkap dan akurat tanpa kontribusi dari Anda semua. Kontribusi dari berbagai pihak akan sangat berharga bagi pangkalan data ini untuk perkembangan dunia Melayu se-dunia. Desain visual, desain struktur isi maupun data-data baik artikel, informasi, referensi, foto, dan sebagainya tentang dunia Melayu di dalam portal ini dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta dan telah didaftarkan hak patennya. Meskipun demikian, siapapun diijinkan untuk mengkopi, menyadur atau mempublikasikan semua isi yang terkandung di dalam portal ini dengan syarat harus mencantumkan MelayuOnline.com sebagai sumber yang dikutip.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Pemangku Balai
H. Mahyudin Al Mudra, SH.MM