Rabu, September 26, 2007

Haul Ke-3 Buya al-Maliki

15 Ramadhan 1428, genap 3 tahun pemergian al-marhum Prof. Dr. Habib Muhammad bin 'Alawi bin 'Abbas al-Maliki al-Hasani al-Makki, ulama besar Hijaz. Pemergian beliau meninggalkan kita dengan berbagai khazanah ilmu berupa karangan dan tulisan beliau, kecil besarnya mencecah lebih 100 karya berupa kitab, risalah dan artikel.

Selain kedalaman ilmunya dalam berbagai bidang, ketinggian akhlak serta kedermawanannya, beliau turut dikenali sebagai seorang ulama yang amat teguh pendiriannya dalam membela kebenaran Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Walaupun menerima tekanan keras daripada ulama-ulama rasmi Wahhabi yang diketuai oleh mufti Wahhabi waktu itu, Abdullah bin Baz, beliau tetap teguh dengan pendiriannya terhadap pegangan Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ulama Wahhabi untuk menggugat beliau, namun semuanya sia-sia, bahkan dunia Islam bangkit menyatakan sokongan dan membela beliau. Hanya mereka-mereka yang hatinya punya penyakit yang terpedaya dengan tipu daya orang-orang yang hasad dan memusuhi beliau.

Kini telah 3 tahun beliau kembali ke rahmatUllah. Namun ingatan kepada ulama besar ini sentiasa segar dalam hati para murid beliau, bahkan hati sesiapa saja yang pernah meneguk kemanisan ilmu yang dicurahkan dalam tulisan-tulisan beliau. Antara karangan-karangannya ialah:-
 1. Mafahim yajibu an tushahhah (Salah faham yang mesti diluruskan) - karya beliau yang diberi pengiktirafan oleh ramai ulama dunia Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama`ah.
 2. Manhaj as-Salaf fi fahm an-nushush bayna an-nazariyyah wath thathbiq (Manhaj Salaf dalam memahami nas-nas antara teori dan praktik);
 3. HuwaAlllah;
 4. Qul Hadzihi Sabili;
 5. at-Tahdziru minal mujaazafati fit takfir (Amaran / Kewaspadaan dari sembarangan mengkafirkan orang);
 6. al-Ghuluw wa atsaruhu fil irhaab wa ifsaad al-mujtama` (Fahaman yang melampau (ekstrem) dan kesannya dalam mencarik perpaduan dan merosakkan masyarakat);
 7. Tahqiiqul Aamal fiima yanfa`ul mayyita minal a'maal
 8. al-Qawa`idul Asaasiyyah fi 'Ulumil Quran;
 9. Wa Huwa bil ufuqil a'la;
 10. Zubdatul Itqaan;
 11. Anwarul Masaalik ila riwaayaat Muwaththa` Maalik;
 12. Tahqiq Muwaththa` al-Imam Maalik - Riwayat Ibni Qaasim;
 13. al-Manhalul Lathif fi ushul al-hadits asy-syarif;
 14. al-Qawaa`idul Asaasiyyah fi ilmi mushtholahil hadits;
 15. al-Thooli`us Sa`iid;
 16. al-`Iqdul Fariid;
 17. al-'Uquud al-Lu`luiyyah bil Asaaniid al-'Alawiyyah;
 18. al-Qawa`idul Asaasiyyah fi usuul al-fiqh;
 19. Syarh Mandhzumah al-Waraqaat;
 20. Muhammad s.a.w. al-Insan al-Kamil;
 21. Al-Bayan wat Ta'rif fi dzikra al-mawlid asy-syarif;
 22. Hawl al-ihtifal bi dzikra al-mawlid an-nabawi asy-syarif;
 23. Al-Madh an-Nabawi baynal ghulluw wal insaf;
 24. Al-Anwar al-Bahiyyah min Isra` wal Mi'raaj;
 25. Mafhum at-tatawwur wat tajdid fisy Syari`atil Islamiyyah;
 26. Adabul Islam fi Nizham al-Usrah;
 27. Kasyful Ghummah;
 28. al-Qudwah al-Hasanah fi manhajid da'wah ila Allah;
 29. al-Musytariqun bainal inshaf wal 'ashobiyyah (Orientalis : antara sederhana dan fanatik);
 30. Madza fi Sya`baan.
Mudah-mudahan Allah mencucurikan hujan rahmat dan kasih sayang ke atas beliau serta sekalian ulama dan sholihin juga sekalian umat. .. al-Fatihah.

Tiada ulasan: