Khamis, Mei 29, 2008

Patah Sayapnya

Tersebut dalam kitab "Khulaashotul Asraar fi fadhilatish sholaati was salaami 'ala Sayyidil Abraar" karya Syaikh 'Abdul Qaadir bin 'Abdur Rahmaan al-Fathoni halaman 40 - 41, kisah berikut:-

[Dan pada hadits] bahawasanya Jibril a.s. datang pada satu hari kepada Nabi s.a.w. dan berkata ia: "Ya RasulAllah, aku lihat akan ajaib." Sabdanya: "Apa yang demikian itu, hai Jibril?" Katanya: "Tatkala sampai aku kepada bukit Qaaf, aku dengar mengeram (mengerang) dan menangis, maka aku pergi kepadanya dan aku lihat akan seorang malaikat dan sanya adalah aku lihat dahulu daripada yang demikian itu di dalam langit di atas kursi dan pada kelilingnya 70,000 malaikat berbaris berkhidmat akan dia; Dan adalah tiap-tiap nafas yang ia bernafas dijadikan Allah daripada nafasnya malaikat. Maka sekarang aku lihat demikian malaikat di atas bukit Qaaf patah sayapnya, padahal ia menangis. Maka tatkala melihat ia akan daku, katanya: "Syafaatkan oleh mu bagiku." Kataku: "Apa dosa engkau?" Katanya: "Adalah aku di atas sariir pada malam mi'raj, maka lalu dengan dia akan Muhammad s.a.w., maka tiada aku berdiri baginya. Maka mensiksa Allah akan daku dengan siksa ini dan dijadikan daku pada tempat ini seperti barang yang engkau lihat." Maka aku tadharru' kepada Allah ta'ala dan aku minta syafaat akan dia. Firman Allah ta'ala: " Kata olehmu baginya hingga is sholawat atas kekasihKu Muhammad s.a.w." Maka sholawat ia demikian malaikat itu atas engkau, maka dimaaf Allah akan dia dan ditambah baginya sayapnya.
Marilah kita memperbanyakkan sholawat dan salam atas Sayyidil Anam s.a.w. Moga mendapat syafaat baginda di hari pembalasan kelak serta bernaung di bawah panji-panji kebesaran baginda sehingga dimasukkan ke dalam syurga yang penuh keni'matan.

*******************************

Tiada ulasan: