Khamis, September 21, 2006

Majlis Dzikir

Halaqah-halaqah dzikir di mana umat berkumpul biasanya dalam lingkaran berkeliling untuk sama-sama menyebut dan memuji Allah s.w.t. dan bersholawat serta bermunajat adalah satu perkara yang sudah jelas hukumnya dan tidak perlu kepada perbahasan yang panjang. Antara dalil ialah hadits shohih riwayat Imam al-Bukhari dalam "Shohih"nya pada "Kitab ad-Da`awaat" yang diriwayatkan daripada Qutaibah bin Sa`iid daripada Jariir daripada al-A'masy daripada Abu Sholih daripada Sayyidina Abu Hurairah r.a. di mana diriwayatkan bahawa:-
Junjungan s.a.w. bersabda:-
"Bahawasanya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang tugas mereka ialah mengelilingi segenap pelosok bertujuan mencari ahli dzikir. Maka apabila mereka menemui satu kaum (yakni satu kumpulan manusia) yang sedang berdzikrullah, mereka pun berseru sesama sendiri (yakni sesama malaikat tadi): "Marilah kepada hajat (tuntutan / tujuan) kamu (yakni tugas mereka mencari ahli dzikir tadi)".
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Maka malaikat-malaikat tersebut menyelubungi mereka (yakni kaum yang berdzikir itu) dengan sayap-sayap mereka sehingga ke langit dunia."
Junjungan
meneruskan sabdaan:
"Lalu Tuhan mereka bertanya kepada para malaikat tersebut, sedangkan Dia lebih mengetahui daripada mereka: "Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaKu?" Para malaikat menjawab: "Mereka bertasbih kepadaMu, bertakbir kepadaMu, bertahmid kepadaMu, bertamjid kepadaMu (mengagungkan Allah)."
Junjungan
meneruskan sabdaan:
"Maka Allah berfirman: "Adakah mereka melihatKu?"
Junjungan
meneruskan sabdaan:
"Lalu para malaikat menjawab: "Tidak, demi Allah mereka tidak melihatMu."
Junjungan
meneruskan sabdaan:
"Maka Allah berfirman: "Dan bagaimana jika sekiranya mereka melihatKu?"
Junjungan
meneruskan sabdaan:-
"Para malaikat itu berkata: "Jika sekiranya mereka melihatMu, nescaya jadilah mereka lebih kuat beribadah keranaMu, lebih kuat bertamjid keranaMu dan lebih banyak bertasbih keranaMu."
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Allah berfirman: "Lalu apakah yang dipohon mereka kepadaKu?"
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Para malaikat menjawab: "Mereka memohon kepadaMu akan syurga."
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Allah berfirman: "Dan adakah mereka melihatnya (yakni melihat syurga)?"
Junjungan
meneruskan sabdaan:-
"Para malaikat menjawab: "Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatnya."
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Allah berfirman: "Maka bagaimana jika sekiranya mereka melihatnya?"
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Para malaikat menjawab: "Jika sekiranya mereka melihatnya, nescaya sangat berkehendaklah mereka kepadanya, lebih sungguh-sungguh memohonnya dan lebih besar keinginan terhadapnya."
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Allah berfirman: "Lalu dari apa mereka memohon perlindungan?"
Junjungan meneruskan sabdaan:-
"Para malaikat menjawab: "Daripada api neraka."
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Allah berfirman: "Dan adakah mereka melihatnya?"
Junjungan meneruskan sabdaan:-
"Para malaikat menjawab: "Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatnya."
Junjungan meneruskan sabdaan:-
"Allah berfirman: "Maka bagaimana jika sekiranya mereka melihatnya?"
Junjungan meneruskan sabdaan:-
"Para malaikat menjawab: "Jika sekiranya mereka melihatnya, nescaya jadilah mereka lebih kuat melepaskan diri daripadanya dan lebih takut lagi."
Junjungan meneruskan sabdaan:
"Maka berfirmanlah Allah: "Maka Aku persaksikan kamu bahawa sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka."
Junjungan meneruskan sabdaan:-
"Berkata satu malaikat daripada malaikat-malaikat tersebut: "Di antara mereka (yakni antara kaum yang berdzikir itu) ada fulan (yakni orang) yang bukan daripada kalangan mereka, sesungguhnya dia datang kerana sesuatu hajat keperluannya." Allah berfirman: " Mereka sekalian adalah kaum/kumpulan yang tidak celaka orang yang ada bersama mereka."
Ikhwah, inilah antara dalil yang menggalakkan perhimpunan-perhimpunan dzikir. Untuk kesimpulan buat posting ini, aku nukil perkataan almarhum Habib Ahmad Masyhur bin Thaha al-Haddad dalam bukunya "Miftahul Jannah" yang telah diterjemah dalam bahasa Inggeris oleh murid beliau Dr. Mostafa al-Badawi dengan jodol "Key to the Garden" pada halaman 116 - 117:-
This hadith indicates what merits lies in a gathering for Remembrance and in everyone present doing it aloud and in unison, because of the phrases,"They are invoking You" in the plural, and "They are the people who sit", meaning those who assemble for Remembrance and do it in unison, something which can only be done aloud, since someone whose Remembrance is silent had no need to seek out a session in someone else's company. This is further indicated by the hadith which runs, "I am with him when he remembers Me; when he remembers Me within himself I remember him within Myself, and when he mentions Me in an assembly, I mention him in a better assembly." Thus, silent Remembrance is differentiated from Remembrance said out loud by His saying, "..... remembers Me within himself," meaning "silently," and "in a better assembly," meaning "aloud".
Marilah kita sama-sama mempertingkatkan kerajinan diri untuk hadir ke majlis-majlis dzikir, termasuklah majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Tetapi adalah tidak benar, jika ditafsirkan majlis dzikir terhad kepada majlis - majlis ilmu sahaja sebagaimana tafsiran sesetengah geng anak Pak Wahab.

اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا
"Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang yang banyak berdzikir kepadaMu"


2 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

blog 'pendapat seorang ustaz 'berkata" tak boleh zikir dengan isim mufrad" apa pendapat enta.

Abu Muhammad berkata...

Bulan puasa ni malas aku nak komen kat pendapat ustaz kat blognya itu. Tetapi jika mu baca betul-betul blognya kamu akan nampak bagaimana adabnya terhadap para ulama kita.

Apa yang dinyatakan itu adalah persoalan khilaf, jika dia kata tak boleh, maka ulama lain berpendapat boleh dengan berdalilkan ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits yang shohih. Insya-Allah, nantilah tengok jadual, kalau sempat aku tulislah.