Jumaat, Mei 28, 2021

Qasidah Syaikh al-Maami

Di hari Jumaat yang mulia ini, mari kita bermunajat kepada Allah, Tuhan yang Maha Hidup dan menjadi sumber bagi segala kehidupan, Tuhan yang menjadi tumpuan dan sandaran segala makhluk, Tuhan yang Maha Abadi kekal selama - lamanya, Dialah Tuhan yang memiliki segala rahmat perlindungan dan pemeliharaan yang hakiki. Mari kita bermunajat dan bertabaruk dengan qasidah yang disusun oleh seorang ulama Mauritania, wali Allah yang alim lagi `allaamah, Syaikh Abu `Abdullah Muhammad al-Maami bin al-Bukhari bin Habibullah bin Barakallah Fih

Syaikh Muhammad al-Maami adalah salah seorang ulama Shinqith/Mauritania yang hidup dalam abad ke-13H. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1202/1206H dan tutup usia dalam tahun 1282/1286H rahimahullah. Syaikh Muhammad al-Maami adalah ulama yang mendokong akidah Ahlis Sunnah wal Jama`ah, beliau bermazhab Asy`ari dalam akidah, bermazhab Maliki dalam fiqh dan mengamalkan Thariqah al-Qadiriyyah. Beliau banyak menulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan karya - karya beliau ada yang telah dicetak dan ada yang masih berbentuk manuskrip. Di antara keistimewaan Syaikh al-Maami adalah banyak karya - karya beliau tersebut ditulis dalam bentuk nazam, tidak hanya terbatas kepada nazam syair pujian - pujian kepada Allah ta`ala dan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, juga meliputi berbagai bidang ilmu termasuklah fiqh dan qawaidnya. Di antara karangan beliau yang masyhur adalah nazam bagi kitab fiqh Maliki, Mukhtashar Khalil, ditulis dalam anggaran 10,000 bait. Selain ilmu - ilmu agama dan alat, beliau turut menguasai ilmu - ilmu seperti hisab dan geografi serta meninggalkan karya - karya tulis dalam bidang tersebut. Mudah - mudahan Allah merahmati beliau sentiasa dan mengalirkan keberkatannya kepada kita sekalian....Allahumma ....aamiin. Berikut adalah nazam yang digubah oleh Syaikh Muhammad al-Maami berisikan munajat memohon perlindungan Allah daripada segala bala bencana dan wabak penyakit. 

Nazam Syaikh Muhammad al-Maami

Rabu, Mei 19, 2021

Berkat Doa Berkat

Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam pernah menyatakan dalam sabda baginda yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahawa doa itu adalah inti atau pati sesuatu ibadah. Justru kita selaku umat baginda diperintahkan untuk sentiasa berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta`ala bagi apa jua kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, sentiasalah berdoa pada setiap masa dan ketika terutama sekali selepas setiap shalat, baik fardhu maupun sunnat. Doa itu pernyataan diri kita bahawa betapa hina, faqir, lemah dan dhaifnya kita, yang sentiasa memerlukan dan mengharapkan anugerah daripada Allah yang Maha Pemberi lagi Maha Pemurah.

Ini satu kisah yang menceritakan antara kelebihan berdoa. Walaupun riwayat kisah ini dhaif, namun dalam bab tarhib dan taghrib (ancaman dan galakan), hadis - hadis dhaif masih boleh dipakai. Imam Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah meriwayatkan dalam Musnad ath-Thahawi, juz 5, halaman 388 daripada Sayyidina Ibnu Mas`ud radhiyaAllahu `anhu bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Telah diperintahkan seorang hamba daripada hamba-hamba Allah untuk dipukul 100 kali pukulan dalam kuburnya (yakni Allah ta`ala memerintahkan malaikat - malaikatNya untuk menyebat atau memukul hamba tersebut dengan 100 kali pukulan). Namun (ketika hayat hamba tersebut), dia sentiasa memohon dan berdoa (yakni dengan doa - doa keselamatan termasuklah daripada azab kubur), maka dikurangkan 100 pukulan tersebut kepada hanya satu pukulan (yakni dengan berkat doa - doanya tersebut, azabnya dikurangkan Allah). Lalu dipukullah hamba tersebut dengan satu pukulan dan dengan hanya satu pukulan pun api telah memenuhi kuburnya. Setelah selesai azabnya, hamba tersebut bertanya (kepada malaikat): "Apakah sebabnya aku dipukul?" Malaikat menjawab: "Bahawasanya engkau pernah menunaikan satu shalat tanpa bersuci dan engkau pernah bertemu dengan orang yang dizalimi, namun engkau tidak menolongnya."

Menurut Syaikh Lathifur Rahman al-Bahraiji al-Qasimi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thahawi ini memiliki syahid (penguat) berupa hadis lain yang hampir serupa, diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu `Umar radhiyaAllahu `anhuma sebagaimana dicatat oleh Imam ath-Thabarani dalam "al-Kabir", hadis ke-13,610, dengan sanad yang dhaif. Merujuk kepada "Mu`jam al-Kabir" hadis ke 13,610 tersebut berada dalam juz 12 halaman 443, berkenaan dengan seseorang yang mendapat azab pukulan daripada dua malaikat dalam kuburnya atas sebab yang sama sebagaimana disebutkan dalam hadis Sayyidina Ibnu Mas`ud yang diriwayatkan oleh Imam Thahawi tadi.

Allahu ... Allah, lihatlah betapa agungnya amalan berdoa itu, sehingga azab yang begitu berat pun dapat diringankan. Semuanya tertakluk atas kabul daripada Allah yang Maha Pemurah. Maka antara doa yang sepatutnya kita amalkan adalah memohon agar terlepas daripada azab kubur. Bahkan, memohon perlindungan Allah daripada azab kubur adalah salah satu pesanan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam kepada umat baginda dan dianjurkan untuk melakukannya dalam shalat kita pada setiap selesai kita membaca tahiyyat akhir sebelum memberi salam. Telah masyhur dalam riwayat - riwayat yang shahih, dengan lafaz - lafaz yang hampir sama, bahawa Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam menyuruh memohon perlindungan Allah selepas tahiyyat akhir daripada empat perkara:- (i) azab neraka, (ii) azab kubur, (iii) fitnah pancaroba hidup dan mati, dan (iv) kejahatan fitnah Dajjal. Dalam sesetengah riwayat dinyatakan bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam mengajar doa ini kepada para sahabat sebagaimana baginda mengajar surah daripada al-Quran (yakni sebagai penekanan betapa pentingnya doa ini untuk diamalkan). Imam Muslim rahimahullah yang turut meriwayatkan hadis - hadis mengenai doa perlindungan ini, menyatakan bahawa Imam Thawus rahimahullah pernah bertanya kepada anaknya samada dia ada membaca doa tersebut dalam shalatnya (yakni selepas tasyahhud akhir). Lalu anaknya menjawab yang dia tidak membacanya. Maka Imam Thawus telah memerintahkan anaknya untuk mengulangi semula shalatnya itu.

Imam an-Nawawi dalam "Syarah Muslim", juz 5 halaman 89, memberikan komentar beliau terhadap hal ini sebagai berikut:- ".... Pada zahir ucapan Imam Thawus rahimahullah (yakni agar anaknya mengulangi shalat kerana tidak membaca doa tersebut) menunjukkan bahawa perintah membaca doa tersebut adalah perintah yang bersifat wajib, di mana shalat wajib diulang semula jika doa tersebut tidak dibaca. Namun di sisi jumhur ulama, hukum membaca doa tersebut hanyalah mustahab dan tidak wajib. Boleh jadi apa yang dilakukan Imam Thawus tadi hanyalah bersifat untuk mendidik anaknya agar tidak meringan-ringankan doa tersebut dan juga sebagai penekanan betapa pentingnya doa tersebut di sisi beliau, bukanlah bererti bahawa beliau meyakini doa tersebut sebagai suatu kewajipan." Begitulah pandangan yang diutarakan oleh Imam an-Nawawi rahimahullah dan inilah pandangan jumhur ulama panutan kita. Namun ada juga ulama daripada kalangan Zahiri yang berpendapat bahawa doa tersebut wajib dibaca dalam shalat sebagaimana kewajipan membaca tasyahhud. Hal ini tuan - tuan boleh rujuk dalam "al-Muhalla bil Atsar", juz 2, halaman 301, karangan Abu Muhammad `Ali bin Ahmad bin Sa`id bin Hazm al-Andalusi @ Ibnu Hazm (Ibnu Hazmin) az-Zahiri rahimahulah. Tokoh Zahiri ini berpendapat bahawa hukum membaca doa tersebut tiada perbezaan dengan hukum membaca tasyahhud, ianya adalah fardhu untuk dibaca sebagaimana kefardhuan membaca tasyahhud. 

Walau apa pun bahasan ulama tersebut, mereka sepakat bahawa doa perlindungan daripada 4 macam bencana tersebut adalah dianjurkan terutama sekali selepas selesai kita membaca tahiyyat akhir sebelum memberi salam. Maka eloklah kita hafalkan mana - mana shighah yang mudah di lidah kita dan amalkan demi menurut sunnah Junjungan Nabi shallaAllahi `alaihi wa sallam. Mudah - mudahan amalan dan doa kita dimakbulkan dan menjadi khazanah kita di alam yang abadi nanti......Allahumma aamiiin.

Selasa, Mei 11, 2021

Berkah Ramadhan

Tiada keraguan dan tidak dapat disangkal - sangkal lagi, bahawa bulan Ramadhan yang bakal berakhir ini adalah bulan yang amat berkat. Di antara kelebihan bulan ini yang masyhur, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis - hadis yang shahih adalah menjelang Ramadhan maka pintu - pintu syurga / rahmat itu dibuka dan pintu - pintu neraka / jahannam ditutup. Ulama memberikan berbagai penafsiran bagi sabdaan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam ini. Dalam entri ini, faqir ingin berkongsi nukilan Imam as-Sayuthi rahimahullah dalam karangan beliau "ad-Dibaaj `ala Shahih Muslim", juz 3, halaman 182 yang menyatakan bahawa di antara pengertian bagi "dibukakan pintu - pintu rahmat" dan "ditutup pintu - pintu neraka" adalah:- "Telah berkata al-Qurthubi:- Boleh ditanggung maknanya atas hakikat (yakni atas pengertian bahawa pintu - pintu syurga itu benar - benar dibuka dan pintu - pintu neraka itu benar - benar ditutup sebagaimana lafaz hadis) dan jadilah maknanya bahawa syurga itu dibuka dan dihias bagi sesiapa yang mati dalam bulan Ramadhan, kerana kelebihan segala ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadhan. Manakala pintu - pintu neraka ditutup, maka tidak masuk ke dalamnya seorang pun, daripada kalangan mereka, yang mati dalam bulan Ramadhan....."

Syaikh Abu Ishaq al-Atsari, pentahqiq yang membuat notakaki bagi cetakan nashkah ad-Dibaaj ini menulis bahawa dalam lafaz hadis tidak ada sebarang rujukan kepada orang yang mati dalam bulan Ramadhan, lagi pun ramai orang fasik dan ahli maksiat yang mati dalam bulan ini. Sebagaimana si pentahqiq berhak dengan pendapat dan komentar beliau, maka begitulah dengan Imam al-Qurthubi dan Imam asy-Sayuthi yang menukilkannya. Sebenarnya apa yang diutarakan oleh Imam asy-Sayuthi dapat dijelaskan dengan beberapa kaedah pemahaman agar tidak salah difahamkan sehingga seolah - olah mutlak sesiapa yang mati dalam bulan Ramadhan tidak masuk neraka. Salah satu kaedahnya adalah dilihat pemahamannya dari bahasan sudut kelebihan atau fadhilat, yakni sebarang kelebihan itu baru boleh diambilkira atau dicapai setelah sesuatu itu sempurna atau sekurang - kurangnya mencukupi. Bila sudah cukup, barulah ada lebihnya, misalan seorang yang tidak shalat atau berpuasa kerana derhaka, kemudian mati dalam bulan Ramadhan, belum tentu mendapat kelebihan Ramadhan. Faqir kata "belum tentu" kerana hakikatnya hanya diketahui Allah dan lautan rahmat serta maghfirahNya amat luas. Maka seseorang yang keimanannya cukup dan amalan - amalan fardhunya cukup, inilah yang boleh menjadi calon mendapat kelebihan tersebut. Oleh itu, apa yang dikatakan oleh kedua-dua pihak tadi ada kebenarannya dan masih boleh diharmonikan, tanpa perlu memberikan kritikan - kritikan yang pedas sehingga ke tahap mencela akan para ulama yang mulia. 

Mudah-mudahan dengan adanya pandangan yang diutarakan oleh Imam as-Sayuthi tersebut dapat memberi ketabahan dan ketenangan bagi mereka - mereka yang kehilangan insan yang dikasihi dalam bulan Ramadhan, lebih - lebih lagi saat -saat akhir Ramadhan menjelang Syawal. Tuan - tuan bayangkanlah betapa kesedihannya, bila kita nak raya, tetiba meninggal pula orang tua kita. Diharap dengan ingatan bahawa matinya dalam bulan yang mulia, terubatlah hendaknya hati yang duka..... Allahu .... Allah.

Maka, memang wujud pendapat di kalangan sebahagian ulama kita, Ahlis Sunnah wal Jama`ah, yang melihat bahawa bulan Ramadhan itu ada kelebihan atau keistimewaannya bagi orang - orang yang beriman yang sudah wafat dan berada di alam barzakh (alam kubur). Sayyidul 'Ulama-il Hijaz, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani rahimahullah dalam "Qathrul Ghaits" halaman 10 menyatakan sebagai berikut:- ".... Diangkatkan (yakni samada diangkat atas makna dihentikan atau atas makna diringankan) azab seksa bagi orang mukmin pada hari Jumaat dan dalam bulan Ramadhan, demi kehormatan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam......"

Namun perlulah diingat sentiasa, bahawa yang paling penting dan utama adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak kisahlah di mana, bila dan bagaimana matinya, asalkan husnul khatimah. Maka berusahalah dan mohonlah agar kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Allahummakh tim lana bi husnil khaatimah.

Sabtu, Mei 08, 2021

Ihya` Lailatil Qadr

Sebagaimana yang sudah diketahui, menghidupkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal ibadah adalah sunnat yang sangat dituntut. Ini adalah kerana Lailatul Qadar merupakan satu rahmat yang dianugerahkan khusus untuk umat ini yang tidak pernah diberikan kepada umat - umat sebelumnya. Maka sewajarnya kita menyambut rahmat yang besar ini dengan penuh kesyukuran dengan banyak melakukan amal ibadah dalamnya. Oleh itu, bagaimanakah kita menghidupkan malam tersebut? Ulama menjelaskan bahawa menghidupkan malam tersebut mempunyai beberapa martabat dalam perlaksanaannya, dan setiap satu daripada martabat tersebut akan memperolehi kelebihan beribadah pada Lailatul Qadar, samada sedikit maupun banyak. 

Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahullah dalam karangan beliau yang masyhur, Nihayatuz Zain, menerangkan 3 martabat ini pada halaman 193 sebagai berikut:- "Maka hidupkanlah dia (yakni hidupkanlah Lailatul Qadar) dan martabat menghidupkannya ada 3. Martabat yang tinggi, adalah menghidupkan malam tersebut dengan melakukan shalat. Martabat yang pertengahan, adalah menghidupkannya dengan berzikir (yakni melakukan amalan - amalan selain shalat seperti membaca al-Quran, doa dan sebagainya) pada kebanyakan masa dalam malam tersebut. Martabat yang rendah, pula adalah dia melaksanakan shalat Isya` dengan berjemaah dan shalat Subuh dengan berjemaah. Melakukan amalan dalam malam ini lebih baik dari amalan yang dilakukan dalam 1000 bulan. Sesiapa yang beramal pada malam tersebut dia akan mendapat kelebihannya walaupun dia tidak melihat alamat atau tanda atau keajaibannya, cuma sesiapa yang dapat melihat kebesarannya akan mendapat kelebihan yang lebih sempurna. Maka sunnat bersungguh - sungguh melakukan amal ibadat pada malam dan siangnya (yakni pada malam Lailatul Qadar dan pada siang hari selepas Lailatul Qadar). Bagi sesiapa yang memperolehi atau melihat tanda - tanda kebesaran Lailatul Qadar, sunnat baginya untuk menyembunyikannya (yakni jangan dikhabarkan kepada sesiapa pun bahawa dirinya telah bertemu Lailatul Qadar). Lailatul Qadar merupakan khususiyyah (keistimewaan) umat ini yang berterusan sehingga ke hari kiamat....."

Maka ambillah faedah, hidupkanlah Lailatul Qadar dengan melakukan amal ibadah. Sekurang - kurangnya kita menjaga berjemaah pada shalat Isya` dan shalat Subuhnya hatta dengan berjemaah sesama anak isteri kita semata. Mudah - mudahan terhasil sedikit sebanyak kelebihan Lailatul Qadar atas kita dan digandakan amalan yang sedikit tersebut dengan gandaan yang berlipat kali ganda melebihi 1000 bulan.

Jumaat, Mei 07, 2021

Faedah Dari Jamal & Jailani

Di hujung - hujung Ramadhan ini, ramai yang memperkatakan mengenai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pernah ditimbulkan satu masa dahulu persoalan bila berlakunya malam tersebut di satu tempat, umpama di Mekah pada malam 27 Ramadhan, maka adakah ketika itu berlaku juga saat Lailatul Qadar bagi penduduk di Malaysia atau mana - mana belahan bumi yang sedang berada dalam waktu siang? Maka, muncullah "ahli - ahli hisab" yang cuba menghisab waktu di Mekah tersebut untuk disesuaikan dengan waktu di Malaysia atau belahan - belahan dunia yang sedang mengalami waktu siang. Lalu keluarlah teori, saat ijabahnya di Mekah sekian - sekian, maka bertepatan dengan jam di Malaysia pada sekian - sekian waktu. Hal ini juga muncul ketika pengiraan saat ijabah pada hari Arafah, sehingga ada yang menunggu saat - saat di Malaysia yang bersesuaian dengan waktu sebenar wuquf di Padang Arafah. Begitu yakinnya sesetengah mereka itu, sehingga disebarkan seolah - olah pasti tepat dan tidak mungkin meleset.

Jika kita merujuk kepada karangan para ulama terdahulu, kita dapati sesetengahnya turut memperkatakan hal ini. Antaranya Syaikh Sulaiman Jamal rahimahullah dalam hasyiah beliau atas Syarah Minhaj bagi Syaikhul Islam Zakaria al- Anshari rahimahullah, jilid 2, halaman 356, menjelaskan sebagai berikut:- "... Mungkin ianya (yakni Lailatul Qadar) berlaku kepada setiap kaum sesuai dengan hitungan malam - malam mereka. Maka apabila terjadi Lailatul Qadar atas kita (sedangkan ianya) merupakan siang hari bagi selain kita, maka waktu ijabah dan ganjaran pahala Lailatul Qadar mereka itu ditangguhkan sehingga masuk waktu malam ke atas mereka (yakni berlakunya Lailatul Qadar tersebut menurut hitungan malam bagi setiap belahan dunia dan bukannya serentak pada satu waktu yang sama tanpa melihat keadaan siang atau malam berlakunya Lailatul Qadar tersebut). Berkemungkinan juga Lailatul Qadar itu berlaku secara tetap (serentak) pada satu waktu, meskipun suatu kaum berada di waktu siang manakala kaum yang lain berada di waktu malam. Namun yang zahir adalah pendapat atau kemungkinan yang pertama tadi (yakni setiap kaum akan mendapat Lailatul Qadar menurut hitungan malam mereka masing - masing), agar sesuai dengan sebutan 'malam'  di sisi setiap dua kaum tadi (yakni satu kaum yang mengalami malam dan satu kaum yang mengalami siang). Kesimpulan ini diambil daripada apa yang diperkatakan mengenai saat ijabah pada hari Jumaat, di mana ianya berbeza  - beza waktunya mengikut perbezaan waktu para khatib berkhutbah (yakni dalam pendapat yang menyatakan bahawa saat ijabah pada hari Jumaat itu adalah ketika khatib berkhutbah atau di antara dua khutbah dan sebagainya, maka saat ijabah itu adalah berbeza masanya mengikut waktu setiap khatib tersebut berkhutbah).

Maka untuk ringkasan bagi nas Hasyiah Jamal tersebut, ada dua pendapat mengenai berlakunya Lailatul Qadar tadi, iaitu (1) Berlakunya mengikut waktu malam bagi setiap negeri atau tempat masing - masing; dan (2) Berlakunya pada satu waktu secara serentak, tanpa mengira keadaan siang atau malam pada tempat - tempat tersebut. Namun pendapat yang zahir adalah yang pertama, yakni setiap negeri atau tempat mengalami Lailatul Qadar pada waktu malam mereka masing - masing. Maka tak perlulah dibuat carta pengiraan Lailatul Qadar di Malaysia agar bersamaan dengan waktu Lailatul Qadar di Mekah.

Seperkara lagi yang disebut dalam Hasyiah Jamal pada halaman 355 adalah jika seseorang dianugerahkan kemuliaan untuk melihat alamat atau tanda - tanda Lailatul Qadar, maka sunnat baginya untuk menyembunyikannya. Ini adalah kerana ianya satu kemuliaan (karamah) dan sesesiapa yang dapat karamah sunnat menyembunyikannya. Maka tidak perlulah dicanang - canang pengalamannya tersebut tanpa ada maslahah dan keperluan. Dinyatakan juga bahawa sesiapa yang beribadah pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar juga akan mendapat ganjaran Lailatul Qadar walaupun dia tidak merasa atau melihat atau menemui sebarang tanda atau alamat atau keajaiban Lailatul Qadar. Seseorang yang melakukan shalat Isya` berjemaah pada malam tersebut akan turut sama mendapat bahagian daripada ganjaran malam yang utama tersebut.


Sebagai penutup, kita ambil pengajaran daripada pesanan yang dinisbahkan kepada Sultanul Awliya`, Syaikh 'Abdul Qadir al-Jailani qaddasaAllahu sirrah sebagaimana termaktub dalam Tafsir al-Jailani, juz ke-5, halaman 454 sebagai berikut:- "Wahai orang yang damba untuk menghidupkan Lailatul Qadar dan mendapatkan kemuliaannya, engkau hendaklah menyingsingkan pakaianmu (yakni kinayah yang bermaksud bersungguh - sungguh perlakuan) untuk menghidupkan semua malam yang datang dalam kehidupanmu, kerana Lailatul Qadar disembunyikan dalamnya. Ringkasnya, janganlah engkau melupakan Allah dalam semua hal ehwal keadaanmu sehingga rata segala malammu menjadi lebih bernilai dan lebih baik dari dunia dan segala isinya."

Mudah - mudahan kita diberikan taufiq untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan diberikan kemuliaan mendapat ganjaran pahala yang melebihi 1000 bulan. Biarlah setiap malam itu kita jadikan lailatul qadar, jangan sekadar hari - hari sahaja dijadikan hari raya.