Rabu, Jun 09, 2021

Tawassul - Dr Ayman al-Akiti

Akhir-akhir ini isu lampau kembali lagi diperlagakan oleh netizen iaitu tentang hukum bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia sama ada para nabi ataupun wali. Apa yang berlaku, masih ada orang yang terikut-ikut mentohmah amalan bertawassul ini sebagai syirik.

Ketika ulama menyebutkan tawassul, maka ia bermaksud menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang dituju. Misalnya, seseorang yang berharap agar doa dan harapannya dikabulkan Allah SWT, maka dia bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW iaitu menjadikan Baginda sebagai wasilah atau perantara agar doa dan harapannya dimakbulkan oleh Allah SWT kerana Baginda SAW adalah kekasih Allah SWT.

Dalam konteks perdebatan hari ini, kelompok yang menganggap tawassul sebagai syirik adalah disebabkan mereka menilai bahawa doa sepatutnya dipanjatkan langsung kepada Allah SWT, sedangkan menjadikan ruh orang yang telah mati sebagai perantara termasuk Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk kesyirikan kerana melanggar firman Allah SWT: "Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung: "Kami tidak menyembah melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya" (al-Zumar: 3).

Walhal Rektor Universiti al-Qarawiyyin; Tayyib bin Kiran al-Fasi (w. 1812M) menjelaskan bahawa ayat tersebut sebenarnya menunjukkan kaum musyrikin beriman berhala-berhala tersebut memiliki bahagian dari sifat ketuhanan yang menyebabkan mereka jatuh dalam ke syirikan, serta larangan bertawassul dengan berhala.

Di sisi lain, kalau ditilik pada dalil dan nas syarak, ditemukan banyak sekali hadis dan athar yang digunakan sebagai sandaran keharusan bertawassul. Belum lagi doa-doa yang warid (sampai kepada kita) oleh ulama-ulama agung sendiri yang mengharuskan bertawassul. Ini yang menyebabkan Imam al-Sanusi (w. 895H) menjelaskan tawassul di dalam Islam adalah harus berbeza dengan sikap kaum musyrikin Mekkah.

Sebuah kisah yang terkenal diriwayatkan oleh Uthman bin Hunaif RA yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang lelaki buta yang mengadu kesusahannya. Maka Baginda SAW memerintahkannya untuk bersabar itu lebih baik baginya. Tetapi orang tersebut memilih Baginda SAW mendoakannya. Maka Baginda SAW memerintahkannya untuk ia berwudu, solat dua rakaat serta berdoa dengan doa ini:"Ya Allah! Aku memohon daripadaMu dan bertawassul dengan Nabi Mu Muhammad, Nabi pembawa rahmat, Ya Muhammad! aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku bagi hajat ku ini, maka tunaikanlah untukku Ya Allah! berikanlah syafaatnya kepadaku".

Lalu Uthman menceritakan: "Demi Allah! sebelum kami berpisah dan belum banyak kami berborak, tiba-tiba lelaki buta itu masuk seolah ia belum pernah mengalami kebutaan". (HR al-Tirmidhi (hasan sahih gharib), al-Hakim (sahih) dan lain-lain. Bahkan seorang pakar hadis dari Mesir, Dr. Mahmud Said Mamduh mengatakan hadis ini sahih. (Lihat: Raf'u al-Manarah: 106].

Terkait dari kisah ini, Imam al-Tabrani meriwayatkan ketika zaman Khalifah Uthman bin Affan ada seseorang berhajat kepada Khalifah, akan tetapi beliau tidak dipandang oleh Khalifah. Maka beliau pun mengadu kepada Uthman bin Hunaif, maka beliau memerintahkan untuk berdoa seperti di dalam hadis yang lalu. Orang tersebut pun datang ke pintu rumah Khalifah Uthman bin Affan RA dan beliau dijemput masuk serta segala hajatnya ditunaikan. Beliau juga kembali dan menceritakan perkara inikepada Uthman bin Hunaif. [Athar al-Tabrani, Abu Nu'aim dan al-Bayhaqi. Dr. Mahmud mensahihkan hadis ini: Raf'u al-Manarah:115]. Athar ini juga menjadi bukti dianjurkan bertawassul dengan Rasulullah SAW walaupun setelah kewafatannya.

Hujjah kuat lainnya adalah sebuah atsar yang menceritakan ketika zaman Khalifah Umar bin al- Khattab RA, terjadi sebuah kemarau. Maka datanglah seorang lelaki ke makam Rasulullah SAW dan menyeru: "Ya Rasulallah! Turunkanlah hujan! kerana umat mu benar-benar dah hancur". Lalu lelaki itu bermimpi didatangi Rasulullah SAW dan berpesan supaya bertemu dengan Umar, sampaikan salam dan khabarkan bahawa kalian akan disirami hujan. Ketika lelaki itu bertemu Khalifah Umar RA dan menceritakan maka menangislah Khalifah dan berkata: "Ya Allah! saya tidak bermalasan kecuali terhadap sesuatu yang saya tidak mampu mengerjakannya" (Athar ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Sahihnya, al-Bayhaqi dan lain-lain. al-Hafiz Ibn Hajar dan al-Hafiz Ibn Kathir telah mensahihkan Athar ini).

Dari semua dalil ini juga banyak lagi dalil yang tidak dapat disebutkan di dalam ruang yang terbatas ini, ulama-ulama agung mazhab Syafii dan mazhab-mazhab lain berpendapat bahawa bertawassul dan beristighathah adalah harus bahkan sunnat. Imam al-Nawawi (w. 676H) di dalam al-Majmu`: 8/274, misalnya mengajarkan untuk memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW ketika menziarahi makam Baginda, setelah itu Abu Bakr, Umar dan kembali ke wajah Rasulullah SAW dan bertawassul serta meminta syafaat melalui Baginda SAW kepada Allah SWT. Apa yang disebutkan oleh al-Nawawi ini jelas-jelas menunjukkan amalan bertawassul dengan Rasulullah SAW setelah wafatnya di makam Rasulullah SAW serta menghadap Rasulullah SAW.

Tawassul dan Istighathah ini telah difatwakan harus dan baik oleh al-Subki (w. 756H), Ibn Hajar al- Asqalani (w. 852H), Zakaria al-Anshari (w. 926H), al-Suyuthi (w.911H), al-Qastalani (w. 923H), Ibn Hajar al-Haytami (w.974H), Mula Ali al-Qari (w. 1014H), al-Ramli (w. 1004H), al-Qurtubi (w. 671H), Wan Daud al-Fathani (w. 1847M), Abdullah Fahim (w. 1961 M), sekalian ulama Muzakarah di Kepala Batas tahun 1953M, dan banyak lagi ulama dari hujung Barat sehingga hujung Timur.

Selain dari itu, beberapa jabatan mufti negeri di Malaysia juga telah mewartakan Fatwa Menangani Persoalan Bidaah Perkara Ikhtilaf/Khilaf Furu', seperti Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang.

Di dalam keputusan tersebut juga melarang pembidaahan amalan bertawassul. Lebih-lebih lagi sekalian ulama Alam Melayu dahulu beramal dengan banyak selawat yang penuh dengan keindahan bertawassul kepada Junjungan Besar Baginda Muhammad SAW yang diadatkan oleh ulama dahulu dan sekarang. Bagaimana mungkin amalan majoriti muslim ini dihukum syirik?

Isnin, Jun 07, 2021

`Azimat Tha`un

Harap tuan - tuan tak terkejut beruk bila mendengar perkataan `azimat. Mungkin selama ini kita hanya didedahkan atau mendengar ceramah - ceramah yang menghukumkan `azimat sebagai haram atau syirik atau bid`ah secara mutlak, sedangkan hukum sebenarnya tidaklah begitu. Para ulama Ahlis Sunnah wal Jama`ah telah membuat perincian mengenai hukum hakam `azimat ini, yakni ada yang dibenarkan dengan beberapa syarat dan ada pula yang dilarang. Jika kita rajin mengaji kitab - kitab turats, kita akan mendapati, biasanya dalam bab hukum menyentuh al-Quran, turut ada disebut, sedikit sebanyak, tentang hukum menyentuh `azimat -`azimat yang ditulis padanya ayat - ayat al-Quran. Bahkan, Syaikh Sulaiman al-Bujairimi rahimahullah dalam hasyiahnya yang masyhur, Tuhfatul Habib `ala Syarhil Khatib, pada juz 1, halaman 371 - 372, menukil daripada Syaikh al-Jawhari rahimahullah akan syarat bagi menulis at-tamimah (tangkal), sesiapa yang berhajat bolehlah rujuk di sana dan kepada para guru yang mahir dalam bab ini. Maka hukum menulis dan menggunakan `azimat, bahkan tangkal sekalipun, menurut para ulama kita, tidaklah diharamkan atas jalan ithlaq, hukum hakamnya perlu kepada perincian. 

Berbalik kepada `azimat tha`un, Mawlana Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah menulis dalam Furu`ul Masa-il, juz 1, halaman 174 sebagai berikut:- ....(Dan) setengah daripada yang sudah dicuba padanya, disurat pada kertas akan azimat tha`un, iaitu (Hayyun Shamadun Baaqi, wa lahu kanafun waaqi) - "(Allah) Tuhan yang Maha Hidup, menjadi tumpuan dan sandaran bagi semua, lagi Maha Abadi; Dan milikNyalah segala rahmat pemeliharaan dan penjagaan yang hakiki)" -, kemudian dilekatkan pada pintu rumahnya terpelihara daripada marabahayanya....

Sebenarnya apa yang disebut oleh Mawlana Syaikh Daud rahmatullah `alaih ini adalah nukilan daripada ulama terdahulu. Sebagai contoh, Syaikh Sulaiman al-Jamal rahimahullah menyebut hal ini dalam Hasyiah al-Jamal `ala Syarhi al-Manhaj, jilid 2, halaman 193, sebagai berikut:- ...Dan di antara faedah yang telah diuji (mujarrab) bagi mencegah masuknya wabak tha`un ke dalam rumah bahawa ditulis pada kertas lalu ditempelkan pada pintu rumah tersebut:- "Hayyun Shamadun Baaqi; Wa lahu kanafun waaqi" - asy-Syaikh Sirajuddin al-Bulqini (yakni faedah ini berasal atau dimasyhurkan oleh Syaikh Sirajuddin al-Bulqini rahimahullah) - atau (ditulis dan ditempel pada pintu tadi akan) "al-Baaqi al-Khallaaq", walaupun ditulis terus atas diri pintu tersebut (yakni boleh ditulis kalimah - kalimah tersebut langsung pada pintunya)....

Selain Mawlana Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah, ulama - ulama Nusantara yang datang kemudian turut menukil kaedah ini dalam karangan - karangan mereka. Di antaranya, Syaikh Nik Mat Kecik @ Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani rahimahullah menukilkannya dalam Bahjatul Mardhiyyah dan Syaikh Wan Ahmad al-Fathani rahimahullah dalam Badaa-i`uz Zuhur, di mana  mereka menggabung lafaz (Hayyun Shamadun Baaqi, wa lahu kanafun waaqi) tersebut dengan beberapa zikir lagi yang tujuannya sama. Mudahan - mudahan bermanfaat dan dipelihara sentiasa oleh Allah dari segala bala bencana dan wabak penyakit.

KH Abdullah Ubab bin KH Maimoen Zubair

Ahad, Jun 06, 2021

AstraZeneca

 


Jumaat, Mei 28, 2021

Qasidah Syaikh al-Maami

Di hari Jumaat yang mulia ini, mari kita bermunajat kepada Allah, Tuhan yang Maha Hidup dan menjadi sumber bagi segala kehidupan, Tuhan yang menjadi tumpuan dan sandaran segala makhluk, Tuhan yang Maha Abadi kekal selama - lamanya, Dialah Tuhan yang memiliki segala rahmat perlindungan dan pemeliharaan yang hakiki. Mari kita bermunajat dan bertabaruk dengan qasidah yang disusun oleh seorang ulama Mauritania, wali Allah yang alim lagi `allaamah, Syaikh Abu `Abdullah Muhammad al-Maami bin al-Bukhari bin Habibullah bin Barakallah Fih

Syaikh Muhammad al-Maami adalah salah seorang ulama Shinqith/Mauritania yang hidup dalam abad ke-13H. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1202/1206H dan tutup usia dalam tahun 1282/1286H rahimahullah. Syaikh Muhammad al-Maami adalah ulama yang mendokong akidah Ahlis Sunnah wal Jama`ah, beliau bermazhab Asy`ari dalam akidah, bermazhab Maliki dalam fiqh dan mengamalkan Thariqah al-Qadiriyyah. Beliau banyak menulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan karya - karya beliau ada yang telah dicetak dan ada yang masih berbentuk manuskrip. Di antara keistimewaan Syaikh al-Maami adalah banyak karya - karya beliau tersebut ditulis dalam bentuk nazam, tidak hanya terbatas kepada nazam syair pujian - pujian kepada Allah ta`ala dan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, juga meliputi berbagai bidang ilmu termasuklah fiqh dan qawaidnya. Di antara karangan beliau yang masyhur adalah nazam bagi kitab fiqh Maliki, Mukhtashar Khalil, ditulis dalam anggaran 10,000 bait. Selain ilmu - ilmu agama dan alat, beliau turut menguasai ilmu - ilmu seperti hisab dan geografi serta meninggalkan karya - karya tulis dalam bidang tersebut. Mudah - mudahan Allah merahmati beliau sentiasa dan mengalirkan keberkatannya kepada kita sekalian....Allahumma ....aamiin. Berikut adalah nazam yang digubah oleh Syaikh Muhammad al-Maami berisikan munajat memohon perlindungan Allah daripada segala bala bencana dan wabak penyakit. 

Nazam Syaikh Muhammad al-Maami

Rabu, Mei 19, 2021

Berkat Doa Berkat

Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam pernah menyatakan dalam sabda baginda yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahawa doa itu adalah inti atau pati sesuatu ibadah. Justru kita selaku umat baginda diperintahkan untuk sentiasa berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta`ala bagi apa jua kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, sentiasalah berdoa pada setiap masa dan ketika terutama sekali selepas setiap shalat, baik fardhu maupun sunnat. Doa itu pernyataan diri kita bahawa betapa hina, faqir, lemah dan dhaifnya kita, yang sentiasa memerlukan dan mengharapkan anugerah daripada Allah yang Maha Pemberi lagi Maha Pemurah.

Ini satu kisah yang menceritakan antara kelebihan berdoa. Walaupun riwayat kisah ini dhaif, namun dalam bab tarhib dan taghrib (ancaman dan galakan), hadis - hadis dhaif masih boleh dipakai. Imam Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah meriwayatkan dalam Musnad ath-Thahawi, juz 5, halaman 388 daripada Sayyidina Ibnu Mas`ud radhiyaAllahu `anhu bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Telah diperintahkan seorang hamba daripada hamba-hamba Allah untuk dipukul 100 kali pukulan dalam kuburnya (yakni Allah ta`ala memerintahkan malaikat - malaikatNya untuk menyebat atau memukul hamba tersebut dengan 100 kali pukulan). Namun (ketika hayat hamba tersebut), dia sentiasa memohon dan berdoa (yakni dengan doa - doa keselamatan termasuklah daripada azab kubur), maka dikurangkan 100 pukulan tersebut kepada hanya satu pukulan (yakni dengan berkat doa - doanya tersebut, azabnya dikurangkan Allah). Lalu dipukullah hamba tersebut dengan satu pukulan dan dengan hanya satu pukulan pun api telah memenuhi kuburnya. Setelah selesai azabnya, hamba tersebut bertanya (kepada malaikat): "Apakah sebabnya aku dipukul?" Malaikat menjawab: "Bahawasanya engkau pernah menunaikan satu shalat tanpa bersuci dan engkau pernah bertemu dengan orang yang dizalimi, namun engkau tidak menolongnya."

Menurut Syaikh Lathifur Rahman al-Bahraiji al-Qasimi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thahawi ini memiliki syahid (penguat) berupa hadis lain yang hampir serupa, diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu `Umar radhiyaAllahu `anhuma sebagaimana dicatat oleh Imam ath-Thabarani dalam "al-Kabir", hadis ke-13,610, dengan sanad yang dhaif. Merujuk kepada "Mu`jam al-Kabir" hadis ke 13,610 tersebut berada dalam juz 12 halaman 443, berkenaan dengan seseorang yang mendapat azab pukulan daripada dua malaikat dalam kuburnya atas sebab yang sama sebagaimana disebutkan dalam hadis Sayyidina Ibnu Mas`ud yang diriwayatkan oleh Imam Thahawi tadi.

Allahu ... Allah, lihatlah betapa agungnya amalan berdoa itu, sehingga azab yang begitu berat pun dapat diringankan. Semuanya tertakluk atas kabul daripada Allah yang Maha Pemurah. Maka antara doa yang sepatutnya kita amalkan adalah memohon agar terlepas daripada azab kubur. Bahkan, memohon perlindungan Allah daripada azab kubur adalah salah satu pesanan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam kepada umat baginda dan dianjurkan untuk melakukannya dalam shalat kita pada setiap selesai kita membaca tahiyyat akhir sebelum memberi salam. Telah masyhur dalam riwayat - riwayat yang shahih, dengan lafaz - lafaz yang hampir sama, bahawa Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam menyuruh memohon perlindungan Allah selepas tahiyyat akhir daripada empat perkara:- (i) azab neraka, (ii) azab kubur, (iii) fitnah pancaroba hidup dan mati, dan (iv) kejahatan fitnah Dajjal. Dalam sesetengah riwayat dinyatakan bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam mengajar doa ini kepada para sahabat sebagaimana baginda mengajar surah daripada al-Quran (yakni sebagai penekanan betapa pentingnya doa ini untuk diamalkan). Imam Muslim rahimahullah yang turut meriwayatkan hadis - hadis mengenai doa perlindungan ini, menyatakan bahawa Imam Thawus rahimahullah pernah bertanya kepada anaknya samada dia ada membaca doa tersebut dalam shalatnya (yakni selepas tasyahhud akhir). Lalu anaknya menjawab yang dia tidak membacanya. Maka Imam Thawus telah memerintahkan anaknya untuk mengulangi semula shalatnya itu.

Imam an-Nawawi dalam "Syarah Muslim", juz 5 halaman 89, memberikan komentar beliau terhadap hal ini sebagai berikut:- ".... Pada zahir ucapan Imam Thawus rahimahullah (yakni agar anaknya mengulangi shalat kerana tidak membaca doa tersebut) menunjukkan bahawa perintah membaca doa tersebut adalah perintah yang bersifat wajib, di mana shalat wajib diulang semula jika doa tersebut tidak dibaca. Namun di sisi jumhur ulama, hukum membaca doa tersebut hanyalah mustahab dan tidak wajib. Boleh jadi apa yang dilakukan Imam Thawus tadi hanyalah bersifat untuk mendidik anaknya agar tidak meringan-ringankan doa tersebut dan juga sebagai penekanan betapa pentingnya doa tersebut di sisi beliau, bukanlah bererti bahawa beliau meyakini doa tersebut sebagai suatu kewajipan." Begitulah pandangan yang diutarakan oleh Imam an-Nawawi rahimahullah dan inilah pandangan jumhur ulama panutan kita. Namun ada juga ulama daripada kalangan Zahiri yang berpendapat bahawa doa tersebut wajib dibaca dalam shalat sebagaimana kewajipan membaca tasyahhud. Hal ini tuan - tuan boleh rujuk dalam "al-Muhalla bil Atsar", juz 2, halaman 301, karangan Abu Muhammad `Ali bin Ahmad bin Sa`id bin Hazm al-Andalusi @ Ibnu Hazm (Ibnu Hazmin) az-Zahiri rahimahulah. Tokoh Zahiri ini berpendapat bahawa hukum membaca doa tersebut tiada perbezaan dengan hukum membaca tasyahhud, ianya adalah fardhu untuk dibaca sebagaimana kefardhuan membaca tasyahhud. 

Walau apa pun bahasan ulama tersebut, mereka sepakat bahawa doa perlindungan daripada 4 macam bencana tersebut adalah dianjurkan terutama sekali selepas selesai kita membaca tahiyyat akhir sebelum memberi salam. Maka eloklah kita hafalkan mana - mana shighah yang mudah di lidah kita dan amalkan demi menurut sunnah Junjungan Nabi shallaAllahi `alaihi wa sallam. Mudah - mudahan amalan dan doa kita dimakbulkan dan menjadi khazanah kita di alam yang abadi nanti......Allahumma aamiiin.

Selasa, Mei 11, 2021

Berkah Ramadhan

Tiada keraguan dan tidak dapat disangkal - sangkal lagi, bahawa bulan Ramadhan yang bakal berakhir ini adalah bulan yang amat berkat. Di antara kelebihan bulan ini yang masyhur, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis - hadis yang shahih adalah menjelang Ramadhan maka pintu - pintu syurga / rahmat itu dibuka dan pintu - pintu neraka / jahannam ditutup. Ulama memberikan berbagai penafsiran bagi sabdaan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam ini. Dalam entri ini, faqir ingin berkongsi nukilan Imam as-Sayuthi rahimahullah dalam karangan beliau "ad-Dibaaj `ala Shahih Muslim", juz 3, halaman 182 yang menyatakan bahawa di antara pengertian bagi "dibukakan pintu - pintu rahmat" dan "ditutup pintu - pintu neraka" adalah:- "Telah berkata al-Qurthubi:- Boleh ditanggung maknanya atas hakikat (yakni atas pengertian bahawa pintu - pintu syurga itu benar - benar dibuka dan pintu - pintu neraka itu benar - benar ditutup sebagaimana lafaz hadis) dan jadilah maknanya bahawa syurga itu dibuka dan dihias bagi sesiapa yang mati dalam bulan Ramadhan, kerana kelebihan segala ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadhan. Manakala pintu - pintu neraka ditutup, maka tidak masuk ke dalamnya seorang pun, daripada kalangan mereka, yang mati dalam bulan Ramadhan....."

Syaikh Abu Ishaq al-Atsari, pentahqiq yang membuat notakaki bagi cetakan nashkah ad-Dibaaj ini menulis bahawa dalam lafaz hadis tidak ada sebarang rujukan kepada orang yang mati dalam bulan Ramadhan, lagi pun ramai orang fasik dan ahli maksiat yang mati dalam bulan ini. Sebagaimana si pentahqiq berhak dengan pendapat dan komentar beliau, maka begitulah dengan Imam al-Qurthubi dan Imam asy-Sayuthi yang menukilkannya. Sebenarnya apa yang diutarakan oleh Imam asy-Sayuthi dapat dijelaskan dengan beberapa kaedah pemahaman agar tidak salah difahamkan sehingga seolah - olah mutlak sesiapa yang mati dalam bulan Ramadhan tidak masuk neraka. Salah satu kaedahnya adalah dilihat pemahamannya dari bahasan sudut kelebihan atau fadhilat, yakni sebarang kelebihan itu baru boleh diambilkira atau dicapai setelah sesuatu itu sempurna atau sekurang - kurangnya mencukupi. Bila sudah cukup, barulah ada lebihnya, misalan seorang yang tidak shalat atau berpuasa kerana derhaka, kemudian mati dalam bulan Ramadhan, belum tentu mendapat kelebihan Ramadhan. Faqir kata "belum tentu" kerana hakikatnya hanya diketahui Allah dan lautan rahmat serta maghfirahNya amat luas. Maka seseorang yang keimanannya cukup dan amalan - amalan fardhunya cukup, inilah yang boleh menjadi calon mendapat kelebihan tersebut. Oleh itu, apa yang dikatakan oleh kedua-dua pihak tadi ada kebenarannya dan masih boleh diharmonikan, tanpa perlu memberikan kritikan - kritikan yang pedas sehingga ke tahap mencela akan para ulama yang mulia. 

Mudah-mudahan dengan adanya pandangan yang diutarakan oleh Imam as-Sayuthi tersebut dapat memberi ketabahan dan ketenangan bagi mereka - mereka yang kehilangan insan yang dikasihi dalam bulan Ramadhan, lebih - lebih lagi saat -saat akhir Ramadhan menjelang Syawal. Tuan - tuan bayangkanlah betapa kesedihannya, bila kita nak raya, tetiba meninggal pula orang tua kita. Diharap dengan ingatan bahawa matinya dalam bulan yang mulia, terubatlah hendaknya hati yang duka..... Allahu .... Allah.

Maka, memang wujud pendapat di kalangan sebahagian ulama kita, Ahlis Sunnah wal Jama`ah, yang melihat bahawa bulan Ramadhan itu ada kelebihan atau keistimewaannya bagi orang - orang yang beriman yang sudah wafat dan berada di alam barzakh (alam kubur). Sayyidul 'Ulama-il Hijaz, Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani rahimahullah dalam "Qathrul Ghaits" halaman 10 menyatakan sebagai berikut:- ".... Diangkatkan (yakni samada diangkat atas makna dihentikan atau atas makna diringankan) azab seksa bagi orang mukmin pada hari Jumaat dan dalam bulan Ramadhan, demi kehormatan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam......"

Namun perlulah diingat sentiasa, bahawa yang paling penting dan utama adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak kisahlah di mana, bila dan bagaimana matinya, asalkan husnul khatimah. Maka berusahalah dan mohonlah agar kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Allahummakh tim lana bi husnil khaatimah.

Sabtu, Mei 08, 2021

Ihya` Lailatil Qadr

Sebagaimana yang sudah diketahui, menghidupkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal ibadah adalah sunnat yang sangat dituntut. Ini adalah kerana Lailatul Qadar merupakan satu rahmat yang dianugerahkan khusus untuk umat ini yang tidak pernah diberikan kepada umat - umat sebelumnya. Maka sewajarnya kita menyambut rahmat yang besar ini dengan penuh kesyukuran dengan banyak melakukan amal ibadah dalamnya. Oleh itu, bagaimanakah kita menghidupkan malam tersebut? Ulama menjelaskan bahawa menghidupkan malam tersebut mempunyai beberapa martabat dalam perlaksanaannya, dan setiap satu daripada martabat tersebut akan memperolehi kelebihan beribadah pada Lailatul Qadar, samada sedikit maupun banyak. 

Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahullah dalam karangan beliau yang masyhur, Nihayatuz Zain, menerangkan 3 martabat ini pada halaman 193 sebagai berikut:- "Maka hidupkanlah dia (yakni hidupkanlah Lailatul Qadar) dan martabat menghidupkannya ada 3. Martabat yang tinggi, adalah menghidupkan malam tersebut dengan melakukan shalat. Martabat yang pertengahan, adalah menghidupkannya dengan berzikir (yakni melakukan amalan - amalan selain shalat seperti membaca al-Quran, doa dan sebagainya) pada kebanyakan masa dalam malam tersebut. Martabat yang rendah, pula adalah dia melaksanakan shalat Isya` dengan berjemaah dan shalat Subuh dengan berjemaah. Melakukan amalan dalam malam ini lebih baik dari amalan yang dilakukan dalam 1000 bulan. Sesiapa yang beramal pada malam tersebut dia akan mendapat kelebihannya walaupun dia tidak melihat alamat atau tanda atau keajaibannya, cuma sesiapa yang dapat melihat kebesarannya akan mendapat kelebihan yang lebih sempurna. Maka sunnat bersungguh - sungguh melakukan amal ibadat pada malam dan siangnya (yakni pada malam Lailatul Qadar dan pada siang hari selepas Lailatul Qadar). Bagi sesiapa yang memperolehi atau melihat tanda - tanda kebesaran Lailatul Qadar, sunnat baginya untuk menyembunyikannya (yakni jangan dikhabarkan kepada sesiapa pun bahawa dirinya telah bertemu Lailatul Qadar). Lailatul Qadar merupakan khususiyyah (keistimewaan) umat ini yang berterusan sehingga ke hari kiamat....."

Maka ambillah faedah, hidupkanlah Lailatul Qadar dengan melakukan amal ibadah. Sekurang - kurangnya kita menjaga berjemaah pada shalat Isya` dan shalat Subuhnya hatta dengan berjemaah sesama anak isteri kita semata. Mudah - mudahan terhasil sedikit sebanyak kelebihan Lailatul Qadar atas kita dan digandakan amalan yang sedikit tersebut dengan gandaan yang berlipat kali ganda melebihi 1000 bulan.

Jumaat, Mei 07, 2021

Faedah Dari Jamal & Jailani

Di hujung - hujung Ramadhan ini, ramai yang memperkatakan mengenai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pernah ditimbulkan satu masa dahulu persoalan bila berlakunya malam tersebut di satu tempat, umpama di Mekah pada malam 27 Ramadhan, maka adakah ketika itu berlaku juga saat Lailatul Qadar bagi penduduk di Malaysia atau mana - mana belahan bumi yang sedang berada dalam waktu siang? Maka, muncullah "ahli - ahli hisab" yang cuba menghisab waktu di Mekah tersebut untuk disesuaikan dengan waktu di Malaysia atau belahan - belahan dunia yang sedang mengalami waktu siang. Lalu keluarlah teori, saat ijabahnya di Mekah sekian - sekian, maka bertepatan dengan jam di Malaysia pada sekian - sekian waktu. Hal ini juga muncul ketika pengiraan saat ijabah pada hari Arafah, sehingga ada yang menunggu saat - saat di Malaysia yang bersesuaian dengan waktu sebenar wuquf di Padang Arafah. Begitu yakinnya sesetengah mereka itu, sehingga disebarkan seolah - olah pasti tepat dan tidak mungkin meleset.

Jika kita merujuk kepada karangan para ulama terdahulu, kita dapati sesetengahnya turut memperkatakan hal ini. Antaranya Syaikh Sulaiman Jamal rahimahullah dalam hasyiah beliau atas Syarah Minhaj bagi Syaikhul Islam Zakaria al- Anshari rahimahullah, jilid 2, halaman 356, menjelaskan sebagai berikut:- "... Mungkin ianya (yakni Lailatul Qadar) berlaku kepada setiap kaum sesuai dengan hitungan malam - malam mereka. Maka apabila terjadi Lailatul Qadar atas kita (sedangkan ianya) merupakan siang hari bagi selain kita, maka waktu ijabah dan ganjaran pahala Lailatul Qadar mereka itu ditangguhkan sehingga masuk waktu malam ke atas mereka (yakni berlakunya Lailatul Qadar tersebut menurut hitungan malam bagi setiap belahan dunia dan bukannya serentak pada satu waktu yang sama tanpa melihat keadaan siang atau malam berlakunya Lailatul Qadar tersebut). Berkemungkinan juga Lailatul Qadar itu berlaku secara tetap (serentak) pada satu waktu, meskipun suatu kaum berada di waktu siang manakala kaum yang lain berada di waktu malam. Namun yang zahir adalah pendapat atau kemungkinan yang pertama tadi (yakni setiap kaum akan mendapat Lailatul Qadar menurut hitungan malam mereka masing - masing), agar sesuai dengan sebutan 'malam'  di sisi setiap dua kaum tadi (yakni satu kaum yang mengalami malam dan satu kaum yang mengalami siang). Kesimpulan ini diambil daripada apa yang diperkatakan mengenai saat ijabah pada hari Jumaat, di mana ianya berbeza  - beza waktunya mengikut perbezaan waktu para khatib berkhutbah (yakni dalam pendapat yang menyatakan bahawa saat ijabah pada hari Jumaat itu adalah ketika khatib berkhutbah atau di antara dua khutbah dan sebagainya, maka saat ijabah itu adalah berbeza masanya mengikut waktu setiap khatib tersebut berkhutbah).

Maka untuk ringkasan bagi nas Hasyiah Jamal tersebut, ada dua pendapat mengenai berlakunya Lailatul Qadar tadi, iaitu (1) Berlakunya mengikut waktu malam bagi setiap negeri atau tempat masing - masing; dan (2) Berlakunya pada satu waktu secara serentak, tanpa mengira keadaan siang atau malam pada tempat - tempat tersebut. Namun pendapat yang zahir adalah yang pertama, yakni setiap negeri atau tempat mengalami Lailatul Qadar pada waktu malam mereka masing - masing. Maka tak perlulah dibuat carta pengiraan Lailatul Qadar di Malaysia agar bersamaan dengan waktu Lailatul Qadar di Mekah.

Seperkara lagi yang disebut dalam Hasyiah Jamal pada halaman 355 adalah jika seseorang dianugerahkan kemuliaan untuk melihat alamat atau tanda - tanda Lailatul Qadar, maka sunnat baginya untuk menyembunyikannya. Ini adalah kerana ianya satu kemuliaan (karamah) dan sesesiapa yang dapat karamah sunnat menyembunyikannya. Maka tidak perlulah dicanang - canang pengalamannya tersebut tanpa ada maslahah dan keperluan. Dinyatakan juga bahawa sesiapa yang beribadah pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar juga akan mendapat ganjaran Lailatul Qadar walaupun dia tidak merasa atau melihat atau menemui sebarang tanda atau alamat atau keajaiban Lailatul Qadar. Seseorang yang melakukan shalat Isya` berjemaah pada malam tersebut akan turut sama mendapat bahagian daripada ganjaran malam yang utama tersebut.


Sebagai penutup, kita ambil pengajaran daripada pesanan yang dinisbahkan kepada Sultanul Awliya`, Syaikh 'Abdul Qadir al-Jailani qaddasaAllahu sirrah sebagaimana termaktub dalam Tafsir al-Jailani, juz ke-5, halaman 454 sebagai berikut:- "Wahai orang yang damba untuk menghidupkan Lailatul Qadar dan mendapatkan kemuliaannya, engkau hendaklah menyingsingkan pakaianmu (yakni kinayah yang bermaksud bersungguh - sungguh perlakuan) untuk menghidupkan semua malam yang datang dalam kehidupanmu, kerana Lailatul Qadar disembunyikan dalamnya. Ringkasnya, janganlah engkau melupakan Allah dalam semua hal ehwal keadaanmu sehingga rata segala malammu menjadi lebih bernilai dan lebih baik dari dunia dan segala isinya."

Mudah - mudahan kita diberikan taufiq untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan diberikan kemuliaan mendapat ganjaran pahala yang melebihi 1000 bulan. Biarlah setiap malam itu kita jadikan lailatul qadar, jangan sekadar hari - hari sahaja dijadikan hari raya.

Jumaat, April 30, 2021

Asma' Ahlil Badar

 


Ahad, Mac 28, 2021

Bacaan Doa Nishfu


 

Khamis, Mac 25, 2021

Shalawat as-Sa`aadah

Imam al-Jazuli rahimahullah dalam Hizib ke-3 himpunan shalawat "Dalailul Khairat" yang masyhur, memuatkan satu shighah shalawat disebut sebagai Shalawat as-Sa`aadah. Shalawat ini telah tersebar luas dalam kalangan umat Islam. Sebahagian ulama menyebut bahawa kelebihan shalawat ini menyamai 600,000 kali shalawat, manakala yang lain pula menyatakan bahawa ia menyamai 100,000 shalawat. Allah sahajalah yang Maha Mengetahuinya, harus sebagaimana dinyatakan tersebut, bahkan harus jika lebih daripada apa yang dinyatakan, bahkan harus juga tiada berkesudahan ganjarannya. Anggap sahajalah bahawa segala khabar mengenai kelebihan dan gandaan ganjaran tersebut hanyalah sebagai suatu motivasi untuk tambah semangat bershalawat sahaja. Ingat dan jangan sesekali lupa, bahawa yang jadi tuntutan hanyalah reda Allah subhanahu wa ta`ala.

Selanjutnya, Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullah juga memuatkan shighah shalawat ini dalam karya beliau yang masyhur berjodol "Afdhalush Shalawaat". Pada lafaz shalawat yang ke-52, beliau menukil akan perkataan Imam ash-Shawi rahimahulah sebagai berikut: "Bahawasanya shalawat ini ketimbang dengan 600,000 shalawat. Dikatakan bahawa shalawat ini adalah sarana untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga ia dinamakan sebagai Shalaatus Sa`aadah (yakni Shalawat Kebahagiaan). Telah berkata al-Ustaz as-Sayyid Ahmad Dahlan dalam majmu`ahnya: Shalawat ini adalah di antara shighah shalawat yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan sebagaimana dinyatakan oleh sebilangan orang arifin bahawa ianya diganjari dengan 600,000 shalawat dan sesiapa yang dawam membacanya pada setiap hari Jumaat 1000 kali nescaya dia akan tergolong dalam kalangan orang yang berbahagia di dunia dan akhirat."

Dalam Thariqat `Arusiyyah Qadiriyyah, satu thariqat yang banyak pengikutnya dan berpengaruh di India Selatan, shalawat ini menjadi antara wirid mereka yang terpenting. Syaikh Dr. Thaika Shu'aib 'Alim hafizahullah, yang memimpin thariqat ini sekarang, telah memuatkan shalawat ini dalam himpunan zikir dan doa beliau yang berjodol al-Munjiyath dengan dinamakan sebagai Salawaatu `Aayisha radhiyaAllahu `anha. Mengikut tradisi thariqat tersebut, shalawat ini, dengan sedikit tambahan pada shighahnya, dinisbahkan kepada Ummul Mukminin Sayyidatina 'Aisyah radhiyaAllahu `anha sehingga dinamakan sebagai Shalawat 'Aisyah. Sejauh mana kebenaran dakwaan ini, faqir tidak tahu dan kurang periksa. Setakat carian faqir, Imamul `Arus Sayyid Muhammad bin Ahmad Lebbai @ Mappilai Lebbai 'Alim rahimahullah, pengasas Thariqat `Arusiyyah Qadiriyyah tersebut, menyatakan bahawa guru beliau, Syaikh Thaika `Abdul Qadir al-Kirkari `alaihi rahmatul Bari, telah berpesan kepada beliau untuk mengamalkan shalawat ini dan beliau juga telah memuatkan kisah Shalawat Aisyah dalam karya beliau Fat-hud Dayyan. Merujuk kepada Fat-hud Dayyan Fi Fiqhi Khairil Adyan versi terjemahan Inggeris pada halaman 208 dinyatakan sebagai berikut:- I give below the salawat my Shaikh, may Allah have mercy on him, advised me to recite. This is the same salawat Lady `Ayisha (Radh.) recited ten-thousand times each day. When the Prophet (Sal.) came to know of it, he said to her: "Your reciting this salawat once will bring you the merit of reciting a hundred-thousand salawats. The salawat is Allahumma shalli wa sallim wa baarik `ala Sayyidina Muhammad, wa aalihi wa shahbihi `adada maafi `ilmillahi shalaatan daa-imatan bi dawaami mulkillah.

Faqir belum lagi menjumpai sanad bagi riwayat tersebut dan secara pribadi sukar untuk menerimanya sebagai riwayat yang shahih menurut disiplin ulama hadits. Maka faqir bertawaquflah di sini dengan bermodalkan husnuz zan kepada para ulama dan awliya` tersebut. Namun, mengenai shighahnya, tidak pula nampak ada pertentangan dengan aqidah dan syariah yang dipegang oleh para ulama kita Ahlis Sunnah wal Jama`ah. Apatah lagi shighah Shalawat Sa`aadah memang telah masyhur dan termaktub dalam berbagai karya para ulama yang muktabar. Maka, faqir tidak bermasalah untuk membaca dan mengamalkan shalawat ini, sesiapa yang bermasalah dengannya, tak usahlah baca dan tak perlulah mengutuk atau melabel para pembacanya. Ingat antara yang membacanya adalah sufi agung Imam al-Jazuli rahimahullah dan Mufti Mekah, Sidi Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. 

Hizib Ke-3 Dalailul Khairat