Ahad, Mac 28, 2021

Bacaan Doa Nishfu


 

Khamis, Mac 25, 2021

Shalawat as-Sa`aadah

Imam al-Jazuli rahimahullah dalam Hizib ke-3 himpunan shalawat "Dalailul Khairat" yang masyhur, memuatkan satu shighah shalawat disebut sebagai Shalawat as-Sa`aadah. Shalawat ini telah tersebar luas dalam kalangan umat Islam. Sebahagian ulama menyebut bahawa kelebihan shalawat ini menyamai 600,000 kali shalawat, manakala yang lain pula menyatakan bahawa ia menyamai 100,000 shalawat. Allah sahajalah yang Maha Mengetahuinya, harus sebagaimana dinyatakan tersebut, bahkan harus jika lebih daripada apa yang dinyatakan, bahkan harus juga tiada berkesudahan ganjarannya. Anggap sahajalah bahawa segala khabar mengenai kelebihan dan gandaan ganjaran tersebut hanyalah sebagai suatu motivasi untuk tambah semangat bershalawat sahaja. Ingat dan jangan sesekali lupa, bahawa yang jadi tuntutan hanyalah reda Allah subhanahu wa ta`ala.

Selanjutnya, Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullah juga memuatkan shighah shalawat ini dalam karya beliau yang masyhur berjodol "Afdhalush Shalawaat". Pada lafaz shalawat yang ke-52, beliau menukil akan perkataan Imam ash-Shawi rahimahulah sebagai berikut: "Bahawasanya shalawat ini ketimbang dengan 600,000 shalawat. Dikatakan bahawa shalawat ini adalah sarana untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga ia dinamakan sebagai Shalaatus Sa`aadah (yakni Shalawat Kebahagiaan). Telah berkata al-Ustaz as-Sayyid Ahmad Dahlan dalam majmu`ahnya: Shalawat ini adalah di antara shighah shalawat yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan sebagaimana dinyatakan oleh sebilangan orang arifin bahawa ianya diganjari dengan 600,000 shalawat dan sesiapa yang dawam membacanya pada setiap hari Jumaat 1000 kali nescaya dia akan tergolong dalam kalangan orang yang berbahagia di dunia dan akhirat."

Dalam Thariqat `Arusiyyah Qadiriyyah, satu thariqat yang banyak pengikutnya dan berpengaruh di India Selatan, shalawat ini menjadi antara wirid mereka yang terpenting. Syaikh Dr. Thaika Shu'aib 'Alim hafizahullah, yang memimpin thariqat ini sekarang, telah memuatkan shalawat ini dalam himpunan zikir dan doa beliau yang berjodol al-Munjiyath dengan dinamakan sebagai Salawaatu `Aayisha radhiyaAllahu `anha. Mengikut tradisi thariqat tersebut, shalawat ini, dengan sedikit tambahan pada shighahnya, dinisbahkan kepada Ummul Mukminin Sayyidatina 'Aisyah radhiyaAllahu `anha sehingga dinamakan sebagai Shalawat 'Aisyah. Sejauh mana kebenaran dakwaan ini, faqir tidak tahu dan kurang periksa. Setakat carian faqir, Imamul `Arus Sayyid Muhammad bin Ahmad Lebbai @ Mappilai Lebbai 'Alim rahimahullah, pengasas Thariqat `Arusiyyah Qadiriyyah tersebut, menyatakan bahawa guru beliau, Syaikh Thaika `Abdul Qadir al-Kirkari `alaihi rahmatul Bari, telah berpesan kepada beliau untuk mengamalkan shalawat ini dan beliau juga telah memuatkan kisah Shalawat Aisyah dalam karya beliau Fat-hud Dayyan. Merujuk kepada Fat-hud Dayyan Fi Fiqhi Khairil Adyan versi terjemahan Inggeris pada halaman 208 dinyatakan sebagai berikut:- I give below the salawat my Shaikh, may Allah have mercy on him, advised me to recite. This is the same salawat Lady `Ayisha (Radh.) recited ten-thousand times each day. When the Prophet (Sal.) came to know of it, he said to her: "Your reciting this salawat once will bring you the merit of reciting a hundred-thousand salawats. The salawat is Allahumma shalli wa sallim wa baarik `ala Sayyidina Muhammad, wa aalihi wa shahbihi `adada maafi `ilmillahi shalaatan daa-imatan bi dawaami mulkillah.

Faqir belum lagi menjumpai sanad bagi riwayat tersebut dan secara pribadi sukar untuk menerimanya sebagai riwayat yang shahih menurut disiplin ulama hadits. Maka faqir bertawaquflah di sini dengan bermodalkan husnuz zan kepada para ulama dan awliya` tersebut. Namun, mengenai shighahnya, tidak pula nampak ada pertentangan dengan aqidah dan syariah yang dipegang oleh para ulama kita Ahlis Sunnah wal Jama`ah. Apatah lagi shighah Shalawat Sa`aadah memang telah masyhur dan termaktub dalam berbagai karya para ulama yang muktabar. Maka, faqir tidak bermasalah untuk membaca dan mengamalkan shalawat ini, sesiapa yang bermasalah dengannya, tak usahlah baca dan tak perlulah mengutuk atau melabel para pembacanya. Ingat antara yang membacanya adalah sufi agung Imam al-Jazuli rahimahullah dan Mufti Mekah, Sidi Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. 

Hizib Ke-3 Dalailul Khairat

Khamis, Disember 24, 2020

TabaarakaAllah

Kalimah "tabaaraka" menurut para ulama adalah antara kalimah pujian atau pemuliaan atau sanjungan atau pengagungan yang dikhususkan bagi Zat Allah yang Maha Agung. Ini adalah kerana dengan kalimah tersebut bererti segala keberkatan, kesucian, keagungan, ketinggian, kemuliaan dan kesempurnaan adalah tetap atau sentiasa ada pada Allah ta`ala, ianya adalah daripada Zat Allah Yang Maha Agung sendiri bukannya daripada sumber-sumber lain. Ini berbeza dengan kalimah "mubaarak" yang memberi pengertian bahawa keberkatan atau kemuliaan dan seumpamanya itu datang daripada sumber lain dan bukannya ada atau daripada diri perkara atau makhluk tersebut sendiri, iaitu segala keberkatan yang ada padanya semuanya datang daripada Allah ta`ala. Makanya oleh Imam al-Hasan dijelaskan bahawa kalimah "tabaaraka" ertinya keberkatan itu datang daripadaNya jua. Contoh, Ramadhan itu dikatakan mubaarak, maka keberkatan yang ada pada Ramadhan itu bukanlah datang daripada diri bulan tersebut tetapi datangnya keberkatan itu daripada Allah ta`ala. 

Ulama memiliki beberapa pandangan ketika memberi makna dari sudut bahasa bagi kalimah "tabaaraka". Namun mereka sepakat bahawa semuanya merujuk kepada ketinggian, kemuliaan, kesempurnaan, kesucian dan keagungan Allah ta`ala. Sekadar untuk menjadi contoh, Sayyidina Ibnu 'Abbas radhiyaAllahu `anhuma mengertikan kalimah "tabaaraka" sebagai "ta`ala" yakni Maha Tinggi. Ibnu al-Anbari mengertikannya sebagai "taqaddasa" yakni Maha Suci. Imam al-Khalil bin Ahmad pula mengertikannya sebagai "tamajjada" yakni Maha Mulia, manakala ad-Dhahak pula sebagai "ta`adzdzama" yakni Maha Agung

Ulama Nusantara juga, ketika menterjemah kalimah "tabaaraka" memberikan beberapa terjemahan. Antaranya "Maha Suci", "Maha Berkah""Maha Mulia", "Maha Besar", "Maha Agung" dan seumpamanya. Syaikh Idris al-Marbawi dalam kamusnya menterjemah kalimah "TabaarakaAllah" sebagai "Maha Suci Tuhan". Syaikh Abdul Rauf al-Fanshuri pula menterjemah hujung ayat 54 surah al-A'raaf, "...TabaarakAllahu Rabbul `Aalamiin", sebagai ".... telah besar Allah ta`ala Tuhan sekalian 'alam." Dalam terjemahan al-Quran yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia, yang antara panel terjemahannya adalah KH Ahmad Bahauddin Noersalim @ Gus Baha, kalimah "tabaarakaAllah" diterjemahkan sebagai "Mahaberkah Allah". Dr. HAMKA pula dalam tafsir beliau mentafsirkannya sebagai berikut: "Maha Sucilah Allah, Pemelihara sekalian Alam." Maha Suci, Maha Berkat, penuh Kebesaran dan Kemuliaan Allah, sebagai Pengatur sekalian makhlukNya, sebab itu Dia pula Yang Maha Suci buat disembah dan diibadati. Sebab tidak ada yang bergerak ataupun diam, tidak ada yang beredar ataupun menetap, yang terlepas daripada hukum dan ketentuanNya." 

Dan akhirnya untuk penjelasan yang agak detail pula, mari kita lihat dalam "Tafsir al-Mishbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, di mana dijelaskan sebagai berikut:-
Kata tabaaraka terambil dari kata baraka yang berarti menetap dan mantap. Ia juga dipahami dalam arti kebajikan yang banyak. Allah adalah wujud yang tidak berubah, selalu ada dan menetap lagi banyak kebajikanNya. Dari penjelasan ini, terlihat bahawa kata tersebut tidak tepat bila diartikan Maha Suci, karena ini menafikan Allah dari segala kekurangan, sedang tabaaraka menetapkan bagiNya kesempurnaan. Patron kata tabaaraka biasanya mengandung makna upaya menonjolkan, karena itu kata ini ketika dinisbahkan kepada Allah, dapat difahami dalam arti sangat menonjol kebajikan yang disandang dan dinampakkan oleh-Nya. Itu semua terhampar jelas di alam raya. 
Sebagai penutup, faqir ingin berkongsi satu riwayat daripada Imam al-Hakim. Dalam "al-Mustadrak `ala ash-Shahihain", juz ke-2, halaman 461 beliau meriwayatkan, dengan sanad yang dinyatakan shahih olehnya dan diakui oleh  sebahagian lagi ahli hadits, bahawa Sayyidina Ibnu Mas`ud radhiyaAllahu `anhu menyatakan, antara lain, sebagai berikut:- "... Apabila seseorang hamba mengucapkan SubhaanaAllah, wal Hamdulillah, wa La ilaha illa Allah, waAllahu Akbar, wa TabaarakaAllah, malaikat akan segera menggenggam atau mengambilnya dan mendakap ucapan tersebut di bawah sayapnya. Lalu malaikat tersebut membawanya naik ke langit, tidak lalu malaikat tersebut dengannya atas mana - mana kumpulan malaikat melainkan mereka akan beristighfar bagi orang yang mengucapkan ucapan tersebut tadi sehingga didatangkan dengannya Wajh ar-Rahman (yakni sehingga si pembaca memperolehi keredhaan Allah ar-Rahman)......" Daripada riwayat ini kita dimaklumkan dengan kelebihan untaian zikir yang turut mengandungi ucapan "TabaarakaAllah". Pembaca untaian zikir tersebut akan memperolehi istighfar para malaikat dan keredhaan Tuhan Yang Maha Berkah. Riwayat ini dinukil oleh ramai ulama dalam kitab - kitab mereka, antaranya Imam as-Sayuthi dalam "ad-Durrul Mantsur fit Tafsir bil Ma`tsur", juz 12 pada halaman 257 - 258 dengan sedikit perbezaan lafaz. Mudah - mudahan ada manfaatnya, dapat istighfar malaikat dan redha Ilahi sehingga memperolehi husnul khatimah ketika mati.

Rabu, Oktober 28, 2020

ShallaAllahu 'ala Thaha


 

Isnin, Oktober 26, 2020

Qashidah Ummun NabiyySelasa, Oktober 13, 2020

Kisah Jaga Lisan

Hukama yang bijaksana telah mensifatkan lidah atau lisan sebagai sesuatu yang kecil jirimnya namun dapat melakukan dosa atau kesalahan yang besar (al-lisaan - shoghirul jirmi `adzimul jurmi). Ini adalah fakta yang tidak dapat dinafikan. Oleh itu, maha penting untuk kita menjaga lidah kita, lidah itu lebih tajam dari mata pedang. Tusukan mata pedang hanya mengenai fizikal seseorang, namun lidah yang tajam menusuk terus ke hati sanubari seseorang. Antara kaedah untuk menjaga lisan adalah dengan  membiasakan mengucap tutur kata yang manis dan bersopan. Inilah yang disabdakan oleh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam : "Sesiapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik - baik atau diam". 

Imam Malik bin Anas radhiyaAllahu `anhu ada meriwayatkan satu kisah mengenai betapa tinggi akhlak dan kesungguhan yang ditunjukkan Nabi `Isa `alaihis salam dalam menjaga lidah baginda yang mulia. Dalam kitab "al-Muwaththa`" pada halaman 985, Imam Malik meriwayatkan daripada Yahya bin Sa`id bahawa pada suatu hari Sayyidina `Isa `alaihis salam ketika berjalan terserempak dengan seekor babi. Baginda berkata kepada babi tersebut: "Lalulah dengan selamat." Maka baginda ditanya oleh seseorang: "Kenapa engkau berkata sedemikian kepada seekor babi?" Baginda menjawab: "Aku takut untuk membiasakan lidahku bertutur dengan ucapan yang buruk.".....Allahu .... Allah.

Sidi Ahmad bin Idris radhiyaAllahu `anhu, pengasas dan pendiri Thariqat Ahmadiyyah Idrisiyyah yang masyhur lagi tersohor, turut menukilkan riwayat kisah yang seumpama dalam "Ruuhus Sunnah"di mana beliau menyatakan bahawa diceritakan seekor babi melintas di hadapan Sayyidina `Isa `alaihis salam, lalu baginda bersabda: "Pergilah dengan selamat." Maka dikatakan kepada baginda: "Sungguh itu hanyalah seekor babi". Baginda bersabda: "Bahawasanya aku tidak suka membiasakan lidahku kecuali untuk menuturkan kebaikan."

Maka, awasilah lidah kita dalam mengeluarkan tutur kata. Hukama menyatakan bahawa Allah menjadikan lidah itu di dalam mulut, terpenjara di belakang gigi dan bibir. Oleh itu untuk menggerakkan lidah mengeluarkan tutur kata, kita perlu melalui kedua-duanya. Maka sebelum mengeluarkan tutur kata, hendaknya difikir dua kali buruk baiknya ucapan yang hendak disampaikan tersebut. Jangan main lepas sahaja, ingat kata hukama Melayu: Sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan merana. Sesungguhnya orang yang bijak itu berfikir dahulu sebelum berkata, sedangkan yang dungu berkata dahulu kemudian baru berfikir.

Ahad, Oktober 04, 2020

Doa Wabak - Syaikh Abdul Qadir


Dalam kitab ad-Du`a ar-Rabbani yang dikarang oleh sultannya para wali, Syaikh `Abdul Qadir al-Jilani radhiyaAllahu `anhu terdapat satu doa yang disebut sebagai du`a li daf`i ath-tha`un wa al-waba` wa kulli al-`ilal yakni doa bagi menghindari taun, wabak dan segala penyakit. Menariknya, doa ini dimulakan dengan bait - bait syair Li Khamsatun sebagaimana tuan- tuan boleh perhati dan hayati dari video di atas. Doa ini jugalah yang telah dimuatkan oleh Syaikh al-Khumsyakhanawi rahimahullah dalam karangannya Majmu`atul Ahzab wal Awrad. Kitab ad-Du`a ar-Rabbani, telah dipastikan sebagai karangan Sulthanul Awliya` oleh zuriat beliau yang banyak membuat kajian mengenai karya - karya dan peninggalan Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, iaitu Dr. Fadhil al-Jilani hafizahullah. Bahkan Dr. Fadhil telah mentahqiq dan mencetak serta menyebarkan kitab tersebut dalam masyarakat. Mudah - mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian dan semoga  kita sentiasa dipelihara Allah dan dihindarkan dari wabak penyakit.