Rabu, Julai 29, 2020

Doa Arafah Seorang Shalih

Alhamdulillah
, sampai umur kita menemui hari Tarwiyah, mudah-mudahan sampai pula ke hari - hari 'Arafah, 'Aidul Adha dan Tasyrik. Hari - hari yang mempunyai kelebihan untuk menambah bekalan kita menuju hari - hari yang panjang tiada berkesudahan nanti. Sekadar berkongsi bagi sesiapa yang sudi, sepotong doa yang pendek yang pernah diamalkan oleh para shalihin. Doa yang intinya permohonan agar Allah ar-Rahman menganugerahkan kita ganjaran, fadhilat dan kelebihan amalan dan hari 'Arafah. Yakni agar kita disyarikatkan atau disekutui atau mendapat bahagian dan saham dalam ganjaran dan kelebihan yang dilimpahkan Allah `azza wa jalla dalam hari yang mulia tersebut.

Doa ini faqir nukil dari kitab Nuzhatul Majaalis karangan Syaikh 'Abdur Rahman ash-Shafuri rahimahullah. Faqir sedar bahawa kitab ini mengandungi hadis - hadis yang bermasalah sehingga ada ulama yang menolaknya. Namun, tidak sedikit ulama yang menjadikan karangan ini sebagai panduan, terutama sekali dalam perkara fadhilat, zikir dan doa. Syaikh 'Abdur Rahman bin `Abdus Salam ash-Shafuri rahimahullah adalah seorang ulama Mekah yang dikenali sebagai seorang sejarawan (mu`arrikh) dan seorang sastrawan (adib). Beliau bermazhab Syafie dan wafat dalam tahun 894H / 1489M). Antara karya - karya lain beliau adalah al-Mahaasinul Mujtama`ah fil Khulafaa-il Arba`ah, ash-Shiyam, dan Shalaahul Arwaah wath Thariiqi ila Daaril Falaah. Namun, karya beliau yang paling masyhur dan banyak beredar adalah kitab Nuzhatul Majaalis. Berbalik kepada doa yang akan perhamba nukilkan di sini adalah doa yang berasal dari seorang shalih, tiada dinisbahkan kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka tidaklah timbul isu hadis palsu, dhaif atau seumpamanya. 

Di halaman 209 Nuzhatul Majaalis, Syaikh `Abdur Rahman mendatangkan satu hikayat seperti berikut:- Hikayat: Telah berkata sebahagian orang shalih bahawa beliau telah melihat seorang lelaki di Mekah yang berdoa: "Allahumma bi haqqi shaa-imii 'Arafah, laa tahrimni tsawaaba 'Arafah (Wahai Allah, dengan kemuliaan orang - orang yang berpuasa pada hari 'Arafah, janganlah hendaknya Engkau tegahkan aku daripada memperolehi ganjaran pahala pada hari 'Arafah)." Lalu aku bertanya kepadanya mengenai doa tersebut. Dia menjawab: "Adalah ayahku berdoa dengan doa tersebut. Ketika mana beliau wafat, aku telah bermimpi bertemu dengannya, lalu aku bertanya: "Apa yang dilakukan Allah terhadap dirimu?" Dia menjawab: "Aku telah diampunkan dengan berkat doa ini, tatkala aku dibaringkan dalam kuburku telah datang kepadaku nur, lalu dikatakan kepadaku: "Inilah pahala 'Arafah yang telah Kami muliakan engkau dengannya." 

Kisah ini turut dinukilkan oleh para ulama Nusantara dalam karya - karya mereka. Misalnya, Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani rahimahullah menukilkannya dalam al-Bahjatul Mardhiyyah dan Tok Syaikh Wan Ahmad al-Fathani rahimahullah dalam Bada-i`uz Zuhuur. Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani @ Syaikh Nik Mat Kecik menulis dalam al-Bahjatul Mardhiyyah pada halaman 141 - 142 sebagai berikut:- ... Dan hikayat setengah daripada shalihin katanya: "Aku lihat seorang laki - laki di Mekah berkata ia: "Allahumma bi haqqi shaa-imii 'Arafah, laa tahrimni tsawaaba 'Arafah",yakni "Hai Tuhanku, dengan sebenar segala orang yang puasanya 'Arafah, jangan Engkau haramkan daku pahala 'Arafah". Maka bertanya aku baginya pada sebut yang demikian itu. Maka katanya: "Adalah bapaku mendoa ia dengan doa ini, maka tatkala matinya, aku lihat akan dia di dalam tidur, maka kataku baginya: "Apa yang diperbuat Allah dengan dikau?" Katanya: "Diampuni bagiku dengan doa ini dan tatkala dihantarkan daku pada kuburku, mendatang akan daku nur, maka dikatakan bagiku: "Ini pahala 'Arafah, sungguhnya telah Kami muliakan dikau dengan dia."

Mudah - mudahan kisah yang diceritakan oleh para ulama ini bermanfaat buat kita. Marilah mempertingkatkan amalan dalam hari 'Arafah yang mulia. Jangan diabaikan saham akhirat kita, mari tambah pelaburan.

Isnin, Julai 06, 2020

Anekdot Kitab Kuning

"Kitab kuning" biasanya merujuk kepada karya - karya klasik atau kitab - kitab turats karangan dan peninggalan para ulama kita terdahulu. Biasa juga dirujuk sebagai kitab pondok atau kitab pesantren kerana ianya dijadikan teks di pondok dan pesantren, bahkan dipelajari sehingga khatam dari kulit ke kulit. Para ulama yang mengarang kitab - kitab kuning tersebut, baik ulama Timur Tengah mau pun ulama Jawi, bukanlah calang - calang ilmunya. Karya mereka ditulis mengikut uslub tertentu berpandukan kepada kaedah - kaedah bahasa yang tinggi berteraskan kepada uslub bahasa al-Quran, agar makna dan pengertiannya tidak lari dari hukum - hakam yang hendak disampaikan. Oleh itu, memahami isi kandungan kitab kuning tidaklah semudah yang disangkakan. Sekadar pandai bercakap dalam Bahasa Arab belum tentu menjamin boleh memahami isi kitab kuning dengan benar, apatah lagi jika semata - mata bersandarkan kepada ilmu bahasa Arab komunikasi (lughah 'arabiyyah ittishalliyyah) yang penekanannya lebih kepada  perhubungan dan komunikasi.

KH MA Sahal Mahfudh rahimahullah dalam buku beliau "Wajah Baru Fiqh Pesantren" menulis pada halaman 3 - 4 sebagai berikut: Disebut kitab kuning karena memang kitab - kitab ini dicetak di atas kertas berwarna kuning, meskipun sekarang sudah banyak yang dicetak ulang di kertas putih. Kuning memang suatu warna yang indah dan cerah serta tidak menyilaukan mata. Kitab kuning menjadi menarik, tentu saja bukan karena warnanya kuning, akan tetapi karena kitab itu mempunyai ciri - ciri melekat yang untuk memahaminya memerlukan ketrampilan tertentu dan tidak cukup hanya dengan menguasai bahasa Arab saja. Sehingga banyak sekali yang pandai berbahasa Arab masih mengalami kesulitan mengklarifikasikan isi dan kandungan kitab - kitab kuning secara persis. Namun sebaliknya, tidak sedikit para Ulama yang menguasai kitab - kitab kuning tidak dapat berbahasa Arab.

Maka alkisah dalam satu halaqah yang dihadiri para kiyai, Dr. Nurcholish Madjid melontar kritikan tajam, antara katanya: "Bertahun - tahun bahasa Arab diajarkan di pesantren, tapi sedikit sekali, bahkan di antara kiyai - kiyainya, yang mampu mempergunakan bahasa Arab secara aktif. Pasti ada yang salah dalam metode pengajarannya!" Kiyai Badri Masduqi Probolinggo terus bangun dan menjawab kritikan Nurcholish tersebut dengan berkata: "Pak Doktorandus, kiyai - kiyai dan santri - santri pesantren belajar bahasa Arab itu keperluannya untuk berkomunikasi dengan tokoh - tokoh Islam seperti Imam Syafi`i, Imam Ghazali dan lain - lain. Untuk memahami kitab - kitab karya mereka. Jadi tidak perlu bisa ngomong pakai bahasa Arab seperti sampeyan. Buat apa, lha wong tetangganya orang Jawa semua!"

Begitulah sebuah kisah seputar kitab kuning, memang tidak dinafikan bahawa ada kiyai - kiyai dan tok - tok guru yang amat mahir dalam kitab kuning, namun tidak fasih berbicara dalam bahasa Arab. Dan ada pula mereka - mereka yang berbicara lancar dan fasih dalam bahasa Arab, namun gagal memahami isi kandungan kitab kuning, bahkan ada yang pemahamannya ke laut. Marilah kita sama - sama mengaji kitab - kitab kuning turats peninggalan para ulama kita terdahulu.

Selasa, Jun 23, 2020

Habib 'Abdul Qadir Quthban

Habib 'Abdul Qadir bin Ahmad bin Quthban rahimahullah dilahirkan pada tahun 1255H di Kota Seiwun, Hadhramaut. Beliau membesar dalam keluarga yang shalih, alim lagi warak. Beliau mendapat didikan daripada para ulama Hadhramaut, antaranya, Habib Abu Bakar bin 'Abdullah al-'Aththas, Habib Hasan bin Shalih al-Bahar, Habib 'Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Muhsin bin 'Alwi as-Saqqaf dan Habib 'Abdul Rahman bin 'Ali as-Saqqaf rahimahumullah

Selain berdakwah dan menyebarkan ilmu, beliau juga memfokuskan dirinya untuk bermujahadah dan ber"tirakat", demi mendekatkan dirinya dengan Allah ta`ala. Antara wirid rutin beliau adalah membaca kitab shalawat Dalaailul Khairat sekhatam setiap selesai shalat fardhu. Beliau juga banyak mendirikan shalat - shalat sunnat dan setiap malam beliau akan bershalawat ribuan kali. Beliau mendalami penghayatan ilmu tasawwuf dan suka membaca sejarah hidup para imam sufi, terutama mengenai amal ibadah, keilmuan dan mujahadah mereka agar dapat dijadikan perangsang dan contoh ikutan. Apabila membaca suatu amalan, beliau cepat - cepat mengamalkannya agar tidak terlepas daripada ganjarannya. Para ulama dan awliya` sezaman mengakui ketokohan dan kewalian Habib 'Abdul Qadir Quthban, di antaranya Habib 'Ali bin Muhammad al-Habsyi (Shahibul Mawlid), Habib Ahmad bin Hasan al-'Aththas dan Habib 'Abdullah bin 'Alwi al-Habsyi rahimahumullah.

Dalam rehlah perjalanan dakwah, Habib 'Abdul Qadir Quthban pernah berdakwah sehingga ke Jawa, bahkan beliau lama tinggal di sana dan berdakwah di Kota Mojokerto. Keharuman nama dan keberhasilan beliau dalam berdakwah telah mengundang kedengkian segelintir manusia, lalu mereka merencana suatu fitnah terhadap beliau. Mereka mengupah seorang wanita yang hamil tua untuk mentohmah Habib 'Abdul Qadir dengan mengatakan bahawa kandungannya itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Habib 'Abdul Qadir. Habib 'Abdul Qadir telah dilaporkan kepada pihak penguasa dan dipanggil ke pengadilan. Ketika sidang berjalan, Allah ta`ala telah menzahirkan beberapa karamah untuk membersihkan nama Habib 'Abdul Qadir, antaranya, bayi dalam kandungan wanita tersebut lahir ketika disuruh oleh Habib 'Abdul Qadir Quthban dan bayi tersebut ketika ditanya menjawab bahawa bapanya adalah si fulan. Kisah karamah ini pernah diceritakan oleh Habib Shalih bin Muhsin al-Hamid rahimahullah @ Habib Shalih Tanggul dalam satu majlis dan sempat dicatat oleh murid beliau, Habib Muhammad bin Hud as-Saqqaf. Selepas peristiwa tersebut, Habib 'Abdul Qadir merasa tidak betah lagi tinggal di Jawa setelah karamah dan kewaliannya terbongkar. Maka pada 2 Shafar 1328H, beliau pulang ke Kota Seiwun. 

Habib 'Abdul Qadir Quthban wafat di Kota Seiwun pada tanggal 12 Shafar 1331H. Jenazah beliau telah diziarahi oleh ramai pelayat. Habib Ali al-Habsyi rahimahullah selepas selesai upacara pemakaman, telah menyampaikan ucapan belasungkawa antara lain menyatakan sebagai berikut: "Sayyid ini telah mengadap Tuhannya, beliau mempunyai amalan - amalan yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta`ala. Buah - buah amalannya itu akan terus berkembang. Beliau adalah sebahagian daripada insan yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta`ala dan Baginda Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam." Mudah - mudahan Allah melimpahkan rahmatNya kepada Habib 'Abdul Qadir Quthban dan menyampaikan keberkatannya kepada kita sekalian, al-Fatihah.

Rabu, Jun 10, 2020

Syariat & Syiar

Dalam keadaan negara dan dunia sedang menghadapi pandemik Wuhan Virus @ Covid 19, masjid - masjid kita telah ditutup untuk masyarakat umum. Namun, syiar berjemaah tetap dijaga dengan perintah ulil amri agar imam, bilal dan pegawai masjid dalam jumlah tertentu mengerjakan shalat berjemaah dan seumpamanya. Kemudian, dibenarkan didirikan Shalat Jumaat dengan bilangan 12 ke 30 orang yang kebanyakannya terdiri daripada pegawai dan ahli jawatankuasa masjid tersebut. Dan selepas itu, dibenarkan Shalat Jumaat dengan bilangan mengikut keluasan tempat shalat atau dalam jumlah tertentu dengan mengikut syarat yang ketat. Semua yang dilaksanakan ini adalah dengan mengambil perhitungan atas pemerintah yang wajib menegakkan bukan setakat syariat Islam, bahkan syiarnya sekali. Kita selaku rakyat hendaknya patuh dengan perintah ulil amri tersebut. Ada juga lucunya, apabila di antara syarat yang dikenakan adalah warga emas tidak dianjurkan untuk ke masjid, sedangkan kebanyakan tok - tok imam, bilal, siak, merbot terdiri daripada warga emas. Nampaknya, dalam normal baru, lantikan imam, pegawai masjid dan ahli jawatankuasa kena ambil kira hal ini. Apa - apa pun bagi yang datang ke masjid untuk shalat berjemaah atau Shalat Jumaat, maka pastikan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh ulil amri tersebut. Jangan rasa kebal, ingat kata pepatah al-wiqayah khairun minal 'ilaj (mencegah itu lebih baik dari merawat). Juga jangan diabaikan segala syarat sah mengikut imam (syuruth qudwah) agar ibadah kita tidak rosak. Jangan kita sahaja yang rasa telah berjemaah, sedangkan dari kaca mata hukum, ikutan kita tidak sah atau lebih parah lagi shalat kita yang terbatal. Manakala bagi yang ada kekhuatiran atas jangkitan, maka itu adalah satu keuzuran, maka mudah - mudahan Allah `azza wa jalla yang bersifat dengan ar-Rahman dan as-Rahim  menerima keuzuran tersebut. Ingat beribadah itu bukan untuk mencari kepuasan diri, tapi untuk mencari keredhaan Ilahi.

Khamis, Mei 14, 2020

Penat 1000 Hari - Maulana Bazi

Syaikhul Hadits wat Tafsir, al-'Alim, al-'Allaamah,  al-Faqih, asy-Syaikh, Maulana Muhammad Musa ar-Ruhani al-Bazi rahimahullah adalah seorang ulama besar kelahiran Pakistan. Ketinggian ilmu beliau adalah diakui. Sejarah hidup beliau telah rata ditulis dan diperkata, hanya tinggal tuan - tuan cari dan baca. Kepakaran beliau dalam ilmu hadis tidak dipertikaikan. Oleh itu, beliau adalah otoriti dalam ilmu hadis yang dapat dijadikan pegangan, bahkan beliau digelar antaranya sebagai Imamul Muhadditsin, Najmul Mufassirin, Zubdatul Muhaqqiqin.

Di antara karangan beliau yang masyhur adalah sebuah kitab wirid shalawat yang diberi jodol al-Barakaatul Makkiyyah. Kitab wirid ini sudah terkenal dan telah menjadi amalan harian ramai pencinta Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dalam entri ini faqir kongsikan sedikit tulisan beliau rahimahullah dalam mukaddimah atas kitab tersebut. Pada halaman 14, beliau menulis, antara lain, sebagai berikut:- Daripada Ibnu 'Abbas radhiyaAllahu 'anhuma berkata bahawa Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda:- " Sesiapa yang mengucapkan atau berkata: {JazaAllahu 'annaa Muhammadan shallaAllahu `alaihi wa sallam bi maa huwa ahluh}, ia memenatkan 70 malaikat selama 1000 pagi (yakni 1000 hari)." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu`aim rahimahullahu ta'ala dan selain beliau. Dhamir atau gantinama "hu" yang pada kalimah "ahluhu" boleh dirujuk kepada Allah ta`ala (yakni balasan atas baginda yang sesuai dan layak dengan kebesaran, keagungan dan kemurahanNya - Allah ta`ala) atau dirujuk kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam (yakni balasan yang layak baginya - baginda Nabi), sebagaimana yang disebut oleh al-Majdul Lughawi.

Sengaja faqir nukilkan riwayat hadis ini kerana ada puak yang mencemuh penyebaran hadis tersebut dan mempersendakan riwayatnya.  Ternyata bahawa para ulama meletakkan hadis tersebut dalam karangan mereka dan menjadikannya hujah dalam bab fadhail. Bahkan, mereka menganjurkannya. Ketahuilah bahawa ilmu hadis, ilmu musthalah hadis serta segala yang berkait dengannya, bukanlah satu ilmu yang baru muncul di abad kita ini. Status "Hadis Penat 1000 Pagi" ini telah diketahui oleh para ulama terdahulu, bukannya hanya baru disedari sekarang. Terbukti bahawa apa jua status hadis tersebut tidak menghalang para ulama untuk menyebarkannya, bahkan mereka meriwayat dan menukil hadis ini dalam kitab - kitab mereka. Oleh itu, amatlah tidak bijak, jika ada pihak yang sungguh - sungguh berusaha memadamkan hadis ini dari khazanah keilmuan umat Islam... Allahu ....Allah.

Selanjutnya, pada halaman 40 - 41 Maulana Bazi rahimahullah menyatakan pula, antara lain:- Cara bershalawat dengan susunan indah menyebut nama - nama Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang berkat sebagaimana termaktub dalam kitab ini (yakni al-Barakaatul Makkiyyah) adalah lebih diharap untuk  memustajabkan segala permintaan. Dasar bagi sangkaan kuat atas kemustajaban dan penerimaan tersebut adalah dengan memandang kepada luasnya rahmat Allah ta`ala, ketika mana disebut orang - orang shalih yang sempurna ketakwaannya, rahmatNya akan diturunkan. Sebahagian ahli hadis telah menerangkan bahawa pengkabulan doa adalah mujarrab setelah menyebut nama - nama sahabat al-Badriyyin (yakni nama - nama sahabat pejuang Badar) radhiyaAllahu ta`ala `anhum. Maka Junjungan Nabi `alaihis salam adalah pemimpin orang - orang yang bertakwa (Imam al-Muttaqin), lalu apa sangkaanmu dengan majlis di mana Junjungan Nabi `alaihis salam sentiasa diingat (disebut) dan dibacakan padanya sekitar 800 nama daripada nama - nama baginda yang berkat dengan diiringi ucapan shalawat dan salam yang berkesinambungan.

Maka sentiasalah menggerakkan lidah kita untuk menyebut - nyebut nama baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dengan ucapan shalawat dan salam dalam apa jua bentuk dan shighah. Kata hukama`, lidah itu jadi dalil (petunjuk) atas apa yang ada dalam hati. Maka mudah - mudahan apa yang terlancar di lidah itu adalah cerminan apa yang terbuku dalam hati sanubari.  Allahumma shalli wa sallim `ala Sayyidina Muhammad.


*****************************************
Cuplikan Kalam Buya Maliki rahimahullah

Isnin, Mei 04, 2020

Faedah Dari Fatawa Haditsiyyah

Surah al-Ikhlas adalah satu surah yang sudah sebati dengan jiwa umat Islam yang ajaran terasnya adalah mentawhidkan Allah `azza wa jalla, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagiNya. Kelebihan dan keistimewaan surah ini telah masyhur di sisi umat. Di sini faqir sekadar menambah dan merakam pengetahuan agar tidak lupa berkait dengan kelebihan menjadikan surah yang mulia ini sebagai amalan atau wiridan. Hal ini faqir nukilkan daripada kitab Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah, di mana Imam yang agung tersebut menukilkan beberapa riwayat yang warid berkenaan pembacaan surah tersebut dengan bilangan yang tertentu. 

Termaktub dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, pada halaman 2 bahawa Imam Ibnu Hajar telah ditanya samada ada atau tidak hadis - hadis tentang ganjaran membaca surah al-Ikhlas sebanyak 100 kali secara khusus. Maka Imam Ibnu Hajar menyatakan bahawa sememangnya ada riwayat - riwayat yang menceritakan secara khusus mengenai kelebihan membaca Surah al-Ikhlas dengan bilangan tertentu. Di antaranya adalah:-

Pertama: Hadis yang diriwayat oleh Ibnu 'Adi dan al-Baihaqi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyaAllahu `anhu daripada Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam, bahawa baginda bersabda:- " Sesiapa membaca Suratul Ikhlas 100 kali, Allah mengampunkan baginya kesalahannya (khathi-ah / dosa kecil) 50 tahun, selagi dia menjauhi empat perkara (yakni asalkan bukan yang berkait dengan empat perkara): (a) dosa yang berkait dengan darah (seperti pembunuhan, mendatangkan kecederaan dan sebagainya); (b) dosa yang berkait dengan harta (seperti mencuri dan sebagainya); (c) dosa yang berkait dengan kemaluan (seperti zina dan seumpamanya); dan (d) dosa yang berkait dengan minum arak."

Kedua: Hadis yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani daripada Fairuz daripada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bahawa baginda bersabda:-"Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 100 kali di dalam shalat atau lainnya (yakni di luar shalat), ditulis Allah baginya kelepasan dari api neraka."

Ketiga: Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Sayyidina Anas secara marfu`:-"Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas sehari 100 kali, diampunkan Allah baginya dosa 200 tahun."

Keempat: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu `Adiy dan al-Baihaqi daripada Sayyidina Anas juga secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas sehari 200 kali, ditulis Allah baginya 1500 kebajikan (yakni yang khas) melainkan jika dia mempunyai hutang (yakni dia enggan membayarnya)."

Kelima: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Nashr daripada Sayyidina Anas  juga secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 50 kali, diampunkan Allah baginya dosa 50 tahun."

Keenam: Hadis yang diriwayatkan oleh al-Kharaithi dalam Fawaaidnya daripada Sayyidina Hudzaifah secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 1000 kali, maka dia telah menebus dirinya daripada Allah."
Wa Allahu subhanahu a'laamu bish shawaab.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami tidak memperinci perbahasan mengenai status setiap hadis tersebut kerana munasabah dengan pertanyaan yang diajukan kepada beliau, samada ada atau tidak riwayat yang datang mengenai ganjaran pembacaan surah tersebut dalam bilangan tadi. Maka jawapan yang diberi oleh beliau adalah memang ada riwayat khusus mengenai perkara tersebut, tanpa memperincikan samada riwayat tersebut shahih atau hasan atau dhaif. Maka kesimpulannya adalah jika riwayat - riwayat  yang didatangkan oleh beliau tersebut tidak mencapai darjat shahih sekalipun, maka sekurang - kurangnya ianya masih dalam lingkungan dhaif yang boleh diriwayatkan dan diamal dalam perkara fadhail. Jika sekiranya riwayat - riwayat tersebut maudhu` palsu, nescaya Imam Ibnu Hajar rahimahullah akan memberikan komentarnya, kerana para ulama telah menyatakan bahawa haram meriwayatkan hadis maudhu` tanpa komentar dan makluman bahawa riwayatnya maudhu` yang tiada asal daripada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Berhubung dengan riwayat yang dhaif, maka ianya dibenarkan untuk diriwayatkan tanpa menjelaskan kedudukan sanadnya, asalkan bukan berkaitan dengan perkara akidah atau hukum hakam halal - haram. Apatah lagi jika riwayat - riwayat tersebut dinukilkan dalam karya para ulama yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam ilmu hadis. Syaikh Hasan al-Masyath rahimahullah dalam kitab Raf`ul Astaar, yang mensyarahkan nadzam Thal`atul Anwar bagi Syaikh `Abdul Rahim bin al-Husain al-`Iraqi asy-Syafie rahimahullah dalam ilmu musthalah hadis, menyatakan pada halaman 65, antaranya, sebagai berikut:- " Dan ketahuilah bahawasanya harus bagimu meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dalam perkara selain daripada sifat Allah ta`ala (yakni perkara akidah)  dan perkara hukum hakam (yakni hukum syarak)................ Adapun hadis yang warid dalam bab qishash (kisah cerita), mawa`idz (teguran nasihat), targhib (anjuran galakan), tarhib (ancaman kecaman) dan seumpamanya, yang tidak berkait dengan urusan akidah dan hukum - hakam, maka para ulama membenarkan kelonggaran dalam meriwayatkannya tanpa perlu menerangkan akan kedhaifannya......"


Semoga bermanfaat dan menjadi galakan untuk kita membaca Surah al-Ikhlas ini dengan sebanyak - banyaknya. Jangan lupa membacanya biarlah dengan penuh keimanan, tulus, ikhlas, yakin dan penghayatan. Sesungguhnya, sesiapa yang suka membacanya kerana kasih akan dia, nescaya dia akan dikasihi Allah. Telah warid dalam hadis shahih riwayat para imam hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Nasai dan Hakim rahimahumullah, daripada Sayyidah 'Aisyah radhiyaAllahu `anha meriwayatkan bahawasanya:-  " Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam telah melantik seorang sahabat (menurut al-Hafiz Rasyiduddin ibnu al-'Aththar namanya adalah Sayyidina Karaz bin Zahdam al-Anshari radhiyaAllahu `anhu) menjadi panglima bagi satu pasukan perang. Adalah sahabat tersebut ketika menjadi imam shalat bagi pasukannya akan mengakhirkan bacaan surahnya dengan Surah al-Ikhlas (ulama menyatakan zahir hadis menunjukkan bahawa sahabat tersebut membaca surah dan menutupnya dengan Surah al-Ikhlas, yakni dia menghimpunkan bacaan surah lain dengan Surah al-Ikhlas, pada setiap rakaat yang disunnatkan padanya bacaan surah.) Para sahabat yang turut serta dalam pasukan tersebut, kemudiannya telah memaklumkan hal ini kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Lalu baginda bersabda: "Kamu tanyakan kepadanya apa sebab dia berbuat sedemikian." Sahabat tersebut menjawab: "Kerana (surah tersebut) merupakan sifat ar-Rahman (yakni mengandungi penjelasan mengenai sifat Allah), maka aku kasih untuk membacanya." Maka Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Khabarkan kepadanya bahawa Allah mengasihinya."

Mudah - mudahan lidah kita lebih banyak menyebut shifatur Rahman berbanding menyebut bid`ah, bid`ah, bid`ah atau dhaif, dhaifdhaif atau yang seumpamanya.

Selasa, April 28, 2020

Penterjemah Mukhtaar al-Ahadits

Di Tanah Melayu, antara ulama yang telah memanfaatkan umurnya untuk memberi khidmat kepada hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah almarhum Ustaz Haji Abdul Halim bin Haji Noh atau lebih terkenal dengan nama Ustaz Abdul Halim al-Hadi mengikut panggilan yang diberi guru beliau, Syaikh Abdullah Fahim rahimahullah. Ustaz Haji Abdul Halim al-Hadi dilahirkan di Bayan Lepas, Pulau Pinang pada tahun 1904M. Beliau merupakan antara murid awal Syaikh Abdullah Fahim dan mempunyai hubungan yang erat dengan gurunya tersebut, sehingga beliau dijadikan sebagai anak angkat. Bahkan, beliau dipelawa oleh Syaikh Abdullah Fahim untuk tinggal di Kepala Batas bersama dengan rakan - rakan beliau, Ustaz Abu Bakar al-Baqir, Tuan Guru Haji Mohamad Saman Kati, Tuan Guru Haji Hussin Che Dol dan Tuan Haji Ghazali Abdullah. Ustaz Abdul Halim juga sempat menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah dan beliau cenderung dengan pengajian hadis. Di antara guru - guru beliau di sana, adalah Syaikh Ali al-Maliki, Syaikh Mukhtar 'Atharid Bogor dan Syaikh Umar Hamdan al-Mahrasi  rahimahumullah, yang semuanya andalan dalam ilmu hadis. Di antara jawatan yang pernah disandang oleh Ustaz Haji Abdul Halim al-Hadi adalah menjadi tenaga pengajar di Madrasah Idrisiyah, Kuala Kangsar dan Madrasah Daeratul Ma`arif al-Wathaniyyah, Kepala Batas. Beliau juga pernah dilantik menjadi mudir Madrasah Daeratul Ma`arif tersebut, Imam / Khatib di masjid Jami` al-Badawi dan ahli jawatankuasa fatwa Pulau Pinang. Ustaz Abdul Halim al-Hadi meninggal dunia pada 3 Mei, 1981, rahimahullah dan meninggalkan beberapa karya tulis, antaranya:- (i) Tajdzibu Athrafil Hadits; (ii) Ilhamul Bari; (iii) Idhah al-Kalam; dan (iv) Risalah Pengajaran Ugama.
Di antara rupa khidmat almarhum Ustaz Abdul Halim al-Hadi untuk hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah dengan menterjemahkan karya - karya hadis dalam Bahasa Melayu, agar segala mutiara yang keluar daripada lisan baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dapat difahami dan digarap oleh bangsa Melayu kebanyakan. Dalam mukaddimah bagi Ilhamul Bari, beliau menulis:- ..." Sesungguhnya saya dengan keluaran kitab Shahih al-Bukhari yang tidak seperti ini diharap akan terlepas tanggungan saya di sisi Tuhan dan di sisi kaum Islam bangsa saya yang sedang ingin hendak meneguk pengertian makna hadis". Ilhamul Bari Syarhu Shahih al-Bukhari Bahasa Melayu adalah karya beliau sebagai terjemahan bagi kitab Shahih al-Bukhari ke Bahasa Melayu dengan diberi syarah secara ijmal (ringkas). Beliau menulisnya dalam 10 penggal dan mengandungi terjemahan 1365 hadis Shahih al-Bukhari, dimulai dari awal Shahih al-Bukhari pada kitab Bad-u al-Wahyi sehingga Bab Ma Ja-a fi Qatl an-Nafs dalam kitab Janaiz. Walaupun, Ustaz Abdul Halim al-Hadi tidak sempat menyempurnakan terjemahan bagi semua hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari, namun usaha beliau tersebut amat bernilai dan sebagai tambahan kepada perbendaharaan hadis dalam Bahasa Melayu. Karya beliau ini juga adalah antara karya awal dan perintis kepada penterjemahan kitab Shahih al-Bukhari ke Bahasa Melayu. Usaha beliau turut mendapat penghargaan dan pujian guru beliau, almarhum Syaikh Abdullah Fahim. Dalam mukaddimahnya Syaikh Abdullah Fahim rahimahullah menyatakan, antara lain: ..."Sebenarnya kami telah lihat syarah Shahih al-Bukhari yang telah disusun oleh saudara kami, Abdul Halim al-Hadi, dengan Bahasa Melayu. Maka kami dapati bahawa susunannya itu bagus dan sesuai, bahkan terang dengan seterang - terangnya bak kata pepatah:- "sudah terang lagi bersuluh.". Terus kami hantar namanya dengan Ilham al-Bari ila Tarjamah Shahih al-Bukhari."

Selain Ilhamul Bari, yang merupakan terjemahan bagi sebuah karya hadis klasik, Ustaz Abdul Halim mempunyai sebuah lagi karangan dalam bidang hadis yang merupakan terjemahan bagi sebuah kitab himpunan hadis karangan seorang ulama yang sezaman dengan beliau. Ini menunjukkan bahawa beliau adalah seorang ulama yang peka dan mengetahui perkembangan semasa dalam bidang hadis. Himpunan hadis tersebut berjodol Mukhtaarul Ahaadits an-Nabawiyyah wal Hikam al-Muhammadiyyah. Kitab ini adalah karangan seorang ulama keluaran al-Azhar asy-Syarif, seorang tokoh pendidik dan sasterawan, as-Sayyid asy-Syaikh Ahmad bin Ibrahim bin Musthafa al-Hasyimi al-Qurasyi rahimahullah. Beliau dilahirkan di Kota Kaherah, Mesir, pada tahun 1878M dan menimba ilmu di Universiti al-Azhar. Di antara guru beliau ialah Syaikh Hasunah an-Nawawi, Syaikh Salim al-Bisyri dan Syaikh Muhammad Abduh rahimahullah. Selain menjadi pendidik, beliau juga banyak berkarya terutama sekali dalam bidang ilmu bahasa sehingga beliau digelar al-adib (sasterawan). Di antara karya - karya beliau:- Jawahirul Balaghah, as-Sa`adah al-Abadiyyah fi asy-Syari`atil Islamiyyah, Jawahirul Adab, dan Mizan adz-Dzahab fi Shina`ati Syi'ril `Arab.  Beliau wafat di Kota Kaherah pada tahun 1943M rahimahullah.


Ustaz Abdul Halim telah menyiapkan terjemahan Mukhtaar Ahaadits tersebut pada hari Rabu, 9 Rabi`ul Akhir, 1357H bersamaan 8 Jun, 1938. Terjemahan tersebut telah diberi jodol:- Tajdzibu Athrafi al-Hadits. Kitab ini ditulis dalam 2 penggal dengan menggunakan huruf jawi dan kini telah pun ada cetakan yang dirumikan untuk memudahkan kalangan yang tidak mahir jawi. Bersempena dengan puasa dan juga untuk tabarrukan, faqir nukilkan sebuah hadis dari Tajdzibu Athraf, penggal 2, halaman 105,  yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani rahimahullah yang terjemahannya: "Bermula tidur orang puasa itu ibadah, diamnya tasbih, amalnya berganda, doanya mustajab, dosanya terampun."

Faqir nukilkan hadis ini dan menyedari bahawa ada pihak yang meremeh hadis tersebut, kerana kelemahan yang ada pada sanadnya. Namun, pengakuan mereka bahawa hadis tersebut adalah dhaif, membuktikan bahawa ianya bukanlah hadis maudhu atau palsu. Kebanyakan ulama yang menjadi sumber inspirasi dan rujukan mereka, seperti Syaikh al-Albani, pun berpendapat bahawa hadis ini hanya dhaif. Di samping itu, ada juga yang menafsirkan seolah - olah hadis tersebut menganjurkan orang berpuasa untuk membanyakkan tidur, sedangkan tafsiran tersebut jelas terbit daripada salahfaham mereka tentang makna hadis. Dhaifnya status sanad hadis ini bukanlah masalah kerana hadis tersebut termasuk dalam hadis fadhail dan bukannya hadis ahkam. Ulama tidak mengeluarkan hukum sunnat atau wajibnya berpuasa daripada hadis tersebut. Ulama juga tidak ada yang menghukumkan sunnat tidur ketika berpuasa menurut hadis tersebut. Hadis ini hanya diselit dan diguna oleh para ulama ketika berbicara mengenai kelebihan atau fadhilat berpuasa. Tiada ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hujah atas wajibnya berpuasa dalam bulan Ramadhan. Kewajipan puasa Ramadhan itu ada dalilnya sendiri yang kuat lagi qathie. Hadis ini semata - mata memperikan kelebihan berpuasa dan bukannya kelebihan tidur. Penekanannya adalah pada ibadah puasa dan bukannya tidur, seharusnya yang difahami adalah :- Jika sahaja tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, maka betapa pula jaganya untuk melakukan ibadah khusus seperti sembahyang atau melakukan ibadah umum seperti melaksanakan tanggungjawab, bekerja atau berusaha mencari rezeki yang halal, sudah barang tentu jaganya tersebut akan diberi nilaian ibadah yang berlebih - lebih lagi. Oleh itu, belajarlah memahami ilmu hadis dan makna hadis dengan benar dan betul melalui para ulama kita yang muktabar. Selamat berpuasa, selamat beribadah dan juga selamat tidur, kerana tidur itu juga boleh jadi ibadah asalkan kena syaratnya. Di samping itu, dengan tidur juga, sebahagian manusia beroleh keselamatan daripada dosa mulut, dosa mata, dosa telinga dan seumpamanya. Dari satu sudut pula, hal ini juga mengisyaratkan kepada keistimewaan ibadah puasa berbanding ibadah lain seperti shalat, kerana dalam melaksanakan ibadah puasa, kita boleh tidur, sedangkan tidur dalam shalat tu saja cari penyakit. Apa - apa pun berpadalah dan jangan pandang sebelah mata dengan tidur, kerana tidur kamu, samada tidur malam atau tidur siang (manaamukum bil laili wan nahaar), adalah antara ayaatullah, tanda - tanda kebesaran, kekuasaan dan kemurahan Allah ta`ala. Maka ambillah pengajaran dan bersyukurlah.
******************
Surah ar-Ruum 
(Tafsir Pimpinan Ar-Rahman)