Khamis, Mei 14, 2020

Penat 1000 Hari - Maulana Bazi

Syaikhul Hadits wat Tafsir, al-'Alim, al-'Allaamah,  al-Faqih, asy-Syaikh, Maulana Muhammad Musa ar-Ruhani al-Bazi rahimahullah adalah seorang ulama besar kelahiran Pakistan. Ketinggian ilmu beliau adalah diakui. Sejarah hidup beliau telah rata ditulis dan diperkata, hanya tinggal tuan - tuan cari dan baca. Kepakaran beliau dalam ilmu hadis tidak dipertikaikan. Oleh itu, beliau adalah otoriti dalam ilmu hadis yang dapat dijadikan pegangan, bahkan beliau digelar antaranya sebagai Imamul Muhadditsin, Najmul Mufassirin, Zubdatul Muhaqqiqin.

Di antara karangan beliau yang masyhur adalah sebuah kitab wirid shalawat yang diberi jodol al-Barakaatul Makkiyyah. Kitab wirid ini sudah terkenal dan telah menjadi amalan harian ramai pencinta Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dalam entri ini faqir kongsikan sedikit tulisan beliau rahimahullah dalam mukaddimah atas kitab tersebut. Pada halaman 14, beliau menulis, antara lain, sebagai berikut:- Daripada Ibnu 'Abbas radhiyaAllahu 'anhuma berkata bahawa Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda:- " Sesiapa yang mengucapkan atau berkata: {JazaAllahu 'annaa Muhammadan shallaAllahu `alaihi wa sallam bi maa huwa ahluh}, ia memenatkan 70 malaikat selama 1000 pagi (yakni 1000 hari)." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu`aim rahimahullahu ta'ala dan selain beliau. Dhamir atau gantinama "hu" yang pada kalimah "ahluhu" boleh dirujuk kepada Allah ta`ala (yakni balasan atas baginda yang sesuai dan layak dengan kebesaran, keagungan dan kemurahanNya - Allah ta`ala) atau dirujuk kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam (yakni balasan yang layak baginya - baginda Nabi), sebagaimana yang disebut oleh al-Majdul Lughawi.

Sengaja faqir nukilkan riwayat hadis ini kerana ada puak yang mencemuh penyebaran hadis tersebut dan mempersendakan riwayatnya.  Ternyata bahawa para ulama meletakkan hadis tersebut dalam karangan mereka dan menjadikannya hujah dalam bab fadhail. Bahkan, mereka menganjurkannya. Ketahuilah bahawa ilmu hadis, ilmu musthalah hadis serta segala yang berkait dengannya, bukanlah satu ilmu yang baru muncul di abad kita ini. Status "Hadis Penat 1000 Pagi" ini telah diketahui oleh para ulama terdahulu, bukannya hanya baru disedari sekarang. Terbukti bahawa apa jua status hadis tersebut tidak menghalang para ulama untuk menyebarkannya, bahkan mereka meriwayat dan menukil hadis ini dalam kitab - kitab mereka. Oleh itu, amatlah tidak bijak, jika ada pihak yang sungguh - sungguh berusaha memadamkan hadis ini dari khazanah keilmuan umat Islam... Allahu ....Allah.

Selanjutnya, pada halaman 40 - 41 Maulana Bazi rahimahullah menyatakan pula, antara lain:- Cara bershalawat dengan susunan indah menyebut nama - nama Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang berkat sebagaimana termaktub dalam kitab ini (yakni al-Barakaatul Makkiyyah) adalah lebih diharap untuk  memustajabkan segala permintaan. Dasar bagi sangkaan kuat atas kemustajaban dan penerimaan tersebut adalah dengan memandang kepada luasnya rahmat Allah ta`ala, ketika mana disebut orang - orang shalih yang sempurna ketakwaannya, rahmatNya akan diturunkan. Sebahagian ahli hadis telah menerangkan bahawa pengkabulan doa adalah mujarrab setelah menyebut nama - nama sahabat al-Badriyyin (yakni nama - nama sahabat pejuang Badar) radhiyaAllahu ta`ala `anhum. Maka Junjungan Nabi `alaihis salam adalah pemimpin orang - orang yang bertakwa (Imam al-Muttaqin), lalu apa sangkaanmu dengan majlis di mana Junjungan Nabi `alaihis salam sentiasa diingat (disebut) dan dibacakan padanya sekitar 800 nama daripada nama - nama baginda yang berkat dengan diiringi ucapan shalawat dan salam yang berkesinambungan.

Maka sentiasalah menggerakkan lidah kita untuk menyebut - nyebut nama baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dengan ucapan shalawat dan salam dalam apa jua bentuk dan shighah. Kata hukama`, lidah itu jadi dalil (petunjuk) atas apa yang ada dalam hati. Maka mudah - mudahan apa yang terlancar di lidah itu adalah cerminan apa yang terbuku dalam hati sanubari.  Allahumma shalli wa sallim `ala Sayyidina Muhammad.


*****************************************
Cuplikan Kalam Buya Maliki rahimahullah

Isnin, Mei 04, 2020

Faedah Dari Fatawa Haditsiyyah

Surah al-Ikhlas adalah satu surah yang sudah sebati dengan jiwa umat Islam yang ajaran terasnya adalah mentawhidkan Allah `azza wa jalla, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagiNya. Kelebihan dan keistimewaan surah ini telah masyhur di sisi umat. Di sini faqir sekadar menambah dan merakam pengetahuan agar tidak lupa berkait dengan kelebihan menjadikan surah yang mulia ini sebagai amalan atau wiridan. Hal ini faqir nukilkan daripada kitab Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah, di mana Imam yang agung tersebut menukilkan beberapa riwayat yang warid berkenaan pembacaan surah tersebut dengan bilangan yang tertentu. 

Termaktub dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, pada halaman 2 bahawa Imam Ibnu Hajar telah ditanya samada ada atau tidak hadis - hadis tentang ganjaran membaca surah al-Ikhlas sebanyak 100 kali secara khusus. Maka Imam Ibnu Hajar menyatakan bahawa sememangnya ada riwayat - riwayat yang menceritakan secara khusus mengenai kelebihan membaca Surah al-Ikhlas dengan bilangan tertentu. Di antaranya adalah:-

Pertama: Hadis yang diriwayat oleh Ibnu 'Adi dan al-Baihaqi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyaAllahu `anhu daripada Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam, bahawa baginda bersabda:- " Sesiapa membaca Suratul Ikhlas 100 kali, Allah mengampunkan baginya kesalahannya (khathi-ah / dosa kecil) 50 tahun, selagi dia menjauhi empat perkara (yakni asalkan bukan yang berkait dengan empat perkara): (a) dosa yang berkait dengan darah (seperti pembunuhan, mendatangkan kecederaan dan sebagainya); (b) dosa yang berkait dengan harta (seperti mencuri dan sebagainya); (c) dosa yang berkait dengan kemaluan (seperti zina dan seumpamanya); dan (d) dosa yang berkait dengan minum arak."

Kedua: Hadis yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani daripada Fairuz daripada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bahawa baginda bersabda:-"Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 100 kali di dalam shalat atau lainnya (yakni di luar shalat), ditulis Allah baginya kelepasan dari api neraka."

Ketiga: Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Sayyidina Anas secara marfu`:-"Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas sehari 100 kali, diampunkan Allah baginya dosa 200 tahun."

Keempat: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu `Adiy dan al-Baihaqi daripada Sayyidina Anas juga secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas sehari 200 kali, ditulis Allah baginya 1500 kebajikan (yakni yang khas) melainkan jika dia mempunyai hutang (yakni dia enggan membayarnya)."

Kelima: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Nashr daripada Sayyidina Anas  juga secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 50 kali, diampunkan Allah baginya dosa 50 tahun."

Keenam: Hadis yang diriwayatkan oleh al-Kharaithi dalam Fawaaidnya daripada Sayyidina Hudzaifah secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 1000 kali, maka dia telah menebus dirinya daripada Allah."
Wa Allahu subhanahu a'laamu bish shawaab.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami tidak memperinci perbahasan mengenai status setiap hadis tersebut kerana munasabah dengan pertanyaan yang diajukan kepada beliau, samada ada atau tidak riwayat yang datang mengenai ganjaran pembacaan surah tersebut dalam bilangan tadi. Maka jawapan yang diberi oleh beliau adalah memang ada riwayat khusus mengenai perkara tersebut, tanpa memperincikan samada riwayat tersebut shahih atau hasan atau dhaif. Maka kesimpulannya adalah jika riwayat - riwayat  yang didatangkan oleh beliau tersebut tidak mencapai darjat shahih sekalipun, maka sekurang - kurangnya ianya masih dalam lingkungan dhaif yang boleh diriwayatkan dan diamal dalam perkara fadhail. Jika sekiranya riwayat - riwayat tersebut maudhu` palsu, nescaya Imam Ibnu Hajar rahimahullah akan memberikan komentarnya, kerana para ulama telah menyatakan bahawa haram meriwayatkan hadis maudhu` tanpa komentar dan makluman bahawa riwayatnya maudhu` yang tiada asal daripada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Berhubung dengan riwayat yang dhaif, maka ianya dibenarkan untuk diriwayatkan tanpa menjelaskan kedudukan sanadnya, asalkan bukan berkaitan dengan perkara akidah atau hukum hakam halal - haram. Apatah lagi jika riwayat - riwayat tersebut dinukilkan dalam karya para ulama yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam ilmu hadis. Syaikh Hasan al-Masyath rahimahullah dalam kitab Raf`ul Astaar, yang mensyarahkan nadzam Thal`atul Anwar bagi Syaikh `Abdul Rahim bin al-Husain al-`Iraqi asy-Syafie rahimahullah dalam ilmu musthalah hadis, menyatakan pada halaman 65, antaranya, sebagai berikut:- " Dan ketahuilah bahawasanya harus bagimu meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dalam perkara selain daripada sifat Allah ta`ala (yakni perkara akidah)  dan perkara hukum hakam (yakni hukum syarak)................ Adapun hadis yang warid dalam bab qishash (kisah cerita), mawa`idz (teguran nasihat), targhib (anjuran galakan), tarhib (ancaman kecaman) dan seumpamanya, yang tidak berkait dengan urusan akidah dan hukum - hakam, maka para ulama membenarkan kelonggaran dalam meriwayatkannya tanpa perlu menerangkan akan kedhaifannya......"


Semoga bermanfaat dan menjadi galakan untuk kita membaca Surah al-Ikhlas ini dengan sebanyak - banyaknya. Jangan lupa membacanya biarlah dengan penuh keimanan, tulus, ikhlas, yakin dan penghayatan. Sesungguhnya, sesiapa yang suka membacanya kerana kasih akan dia, nescaya dia akan dikasihi Allah. Telah warid dalam hadis shahih riwayat para imam hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Nasai dan Hakim rahimahumullah, daripada Sayyidah 'Aisyah radhiyaAllahu `anha meriwayatkan bahawasanya:-  " Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam telah melantik seorang sahabat (menurut al-Hafiz Rasyiduddin ibnu al-'Aththar namanya adalah Sayyidina Karaz bin Zahdam al-Anshari radhiyaAllahu `anhu) menjadi panglima bagi satu pasukan perang. Adalah sahabat tersebut ketika menjadi imam shalat bagi pasukannya akan mengakhirkan bacaan surahnya dengan Surah al-Ikhlas (ulama menyatakan zahir hadis menunjukkan bahawa sahabat tersebut membaca surah dan menutupnya dengan Surah al-Ikhlas, yakni dia menghimpunkan bacaan surah lain dengan Surah al-Ikhlas, pada setiap rakaat yang disunnatkan padanya bacaan surah.) Para sahabat yang turut serta dalam pasukan tersebut, kemudiannya telah memaklumkan hal ini kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Lalu baginda bersabda: "Kamu tanyakan kepadanya apa sebab dia berbuat sedemikian." Sahabat tersebut menjawab: "Kerana (surah tersebut) merupakan sifat ar-Rahman (yakni mengandungi penjelasan mengenai sifat Allah), maka aku kasih untuk membacanya." Maka Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Khabarkan kepadanya bahawa Allah mengasihinya."

Mudah - mudahan lidah kita lebih banyak menyebut shifatur Rahman berbanding menyebut bid`ah, bid`ah, bid`ah atau dhaif, dhaifdhaif atau yang seumpamanya.

Selasa, April 28, 2020

Penterjemah Mukhtaar al-Ahadits

Di Tanah Melayu, antara ulama yang telah memanfaatkan umurnya untuk memberi khidmat kepada hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah almarhum Ustaz Haji Abdul Halim bin Haji Noh atau lebih terkenal dengan nama Ustaz Abdul Halim al-Hadi mengikut panggilan yang diberi guru beliau, Syaikh Abdullah Fahim rahimahullah. Ustaz Haji Abdul Halim al-Hadi dilahirkan di Bayan Lepas, Pulau Pinang pada tahun 1904M. Beliau merupakan antara murid awal Syaikh Abdullah Fahim dan mempunyai hubungan yang erat dengan gurunya tersebut, sehingga beliau dijadikan sebagai anak angkat. Bahkan, beliau dipelawa oleh Syaikh Abdullah Fahim untuk tinggal di Kepala Batas bersama dengan rakan - rakan beliau, Ustaz Abu Bakar al-Baqir, Tuan Guru Haji Mohamad Saman Kati, Tuan Guru Haji Hussin Che Dol dan Tuan Haji Ghazali Abdullah. Ustaz Abdul Halim juga sempat menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah dan beliau cenderung dengan pengajian hadis. Di antara guru - guru beliau di sana, adalah Syaikh Ali al-Maliki, Syaikh Mukhtar 'Atharid Bogor dan Syaikh Umar Hamdan al-Mahrasi  rahimahumullah, yang semuanya andalan dalam ilmu hadis. Di antara jawatan yang pernah disandang oleh Ustaz Haji Abdul Halim al-Hadi adalah menjadi tenaga pengajar di Madrasah Idrisiyah, Kuala Kangsar dan Madrasah Daeratul Ma`arif al-Wathaniyyah, Kepala Batas. Beliau juga pernah dilantik menjadi mudir Madrasah Daeratul Ma`arif tersebut, Imam / Khatib di masjid Jami` al-Badawi dan ahli jawatankuasa fatwa Pulau Pinang. Ustaz Abdul Halim al-Hadi meninggal dunia pada 3 Mei, 1981, rahimahullah dan meninggalkan beberapa karya tulis, antaranya:- (i) Tajdzibu Athrafil Hadits; (ii) Ilhamul Bari; (iii) Idhah al-Kalam; dan (iv) Risalah Pengajaran Ugama.
Di antara rupa khidmat almarhum Ustaz Abdul Halim al-Hadi untuk hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah dengan menterjemahkan karya - karya hadis dalam Bahasa Melayu, agar segala mutiara yang keluar daripada lisan baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dapat difahami dan digarap oleh bangsa Melayu kebanyakan. Dalam mukaddimah bagi Ilhamul Bari, beliau menulis:- ..." Sesungguhnya saya dengan keluaran kitab Shahih al-Bukhari yang tidak seperti ini diharap akan terlepas tanggungan saya di sisi Tuhan dan di sisi kaum Islam bangsa saya yang sedang ingin hendak meneguk pengertian makna hadis". Ilhamul Bari Syarhu Shahih al-Bukhari Bahasa Melayu adalah karya beliau sebagai terjemahan bagi kitab Shahih al-Bukhari ke Bahasa Melayu dengan diberi syarah secara ijmal (ringkas). Beliau menulisnya dalam 10 penggal dan mengandungi terjemahan 1365 hadis Shahih al-Bukhari, dimulai dari awal Shahih al-Bukhari pada kitab Bad-u al-Wahyi sehingga Bab Ma Ja-a fi Qatl an-Nafs dalam kitab Janaiz. Walaupun, Ustaz Abdul Halim al-Hadi tidak sempat menyempurnakan terjemahan bagi semua hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari, namun usaha beliau tersebut amat bernilai dan sebagai tambahan kepada perbendaharaan hadis dalam Bahasa Melayu. Karya beliau ini juga adalah antara karya awal dan perintis kepada penterjemahan kitab Shahih al-Bukhari ke Bahasa Melayu. Usaha beliau turut mendapat penghargaan dan pujian guru beliau, almarhum Syaikh Abdullah Fahim. Dalam mukaddimahnya Syaikh Abdullah Fahim rahimahullah menyatakan, antara lain: ..."Sebenarnya kami telah lihat syarah Shahih al-Bukhari yang telah disusun oleh saudara kami, Abdul Halim al-Hadi, dengan Bahasa Melayu. Maka kami dapati bahawa susunannya itu bagus dan sesuai, bahkan terang dengan seterang - terangnya bak kata pepatah:- "sudah terang lagi bersuluh.". Terus kami hantar namanya dengan Ilham al-Bari ila Tarjamah Shahih al-Bukhari."

Selain Ilhamul Bari, yang merupakan terjemahan bagi sebuah karya hadis klasik, Ustaz Abdul Halim mempunyai sebuah lagi karangan dalam bidang hadis yang merupakan terjemahan bagi sebuah kitab himpunan hadis karangan seorang ulama yang sezaman dengan beliau. Ini menunjukkan bahawa beliau adalah seorang ulama yang peka dan mengetahui perkembangan semasa dalam bidang hadis. Himpunan hadis tersebut berjodol Mukhtaarul Ahaadits an-Nabawiyyah wal Hikam al-Muhammadiyyah. Kitab ini adalah karangan seorang ulama keluaran al-Azhar asy-Syarif, seorang tokoh pendidik dan sasterawan, as-Sayyid asy-Syaikh Ahmad bin Ibrahim bin Musthafa al-Hasyimi al-Qurasyi rahimahullah. Beliau dilahirkan di Kota Kaherah, Mesir, pada tahun 1878M dan menimba ilmu di Universiti al-Azhar. Di antara guru beliau ialah Syaikh Hasunah an-Nawawi, Syaikh Salim al-Bisyri dan Syaikh Muhammad Abduh rahimahullah. Selain menjadi pendidik, beliau juga banyak berkarya terutama sekali dalam bidang ilmu bahasa sehingga beliau digelar al-adib (sasterawan). Di antara karya - karya beliau:- Jawahirul Balaghah, as-Sa`adah al-Abadiyyah fi asy-Syari`atil Islamiyyah, Jawahirul Adab, dan Mizan adz-Dzahab fi Shina`ati Syi'ril `Arab.  Beliau wafat di Kota Kaherah pada tahun 1943M rahimahullah.


Ustaz Abdul Halim telah menyiapkan terjemahan Mukhtaar Ahaadits tersebut pada hari Rabu, 9 Rabi`ul Akhir, 1357H bersamaan 8 Jun, 1938. Terjemahan tersebut telah diberi jodol:- Tajdzibu Athrafi al-Hadits. Kitab ini ditulis dalam 2 penggal dengan menggunakan huruf jawi dan kini telah pun ada cetakan yang dirumikan untuk memudahkan kalangan yang tidak mahir jawi. Bersempena dengan puasa dan juga untuk tabarrukan, faqir nukilkan sebuah hadis dari Tajdzibu Athraf, penggal 2, halaman 105,  yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani rahimahullah yang terjemahannya: "Bermula tidur orang puasa itu ibadah, diamnya tasbih, amalnya berganda, doanya mustajab, dosanya terampun."

Faqir nukilkan hadis ini dan menyedari bahawa ada pihak yang meremeh hadis tersebut, kerana kelemahan yang ada pada sanadnya. Namun, pengakuan mereka bahawa hadis tersebut adalah dhaif, membuktikan bahawa ianya bukanlah hadis maudhu atau palsu. Kebanyakan ulama yang menjadi sumber inspirasi dan rujukan mereka, seperti Syaikh al-Albani, pun berpendapat bahawa hadis ini hanya dhaif. Di samping itu, ada juga yang menafsirkan seolah - olah hadis tersebut menganjurkan orang berpuasa untuk membanyakkan tidur, sedangkan tafsiran tersebut jelas terbit daripada salahfaham mereka tentang makna hadis. Dhaifnya status sanad hadis ini bukanlah masalah kerana hadis tersebut termasuk dalam hadis fadhail dan bukannya hadis ahkam. Ulama tidak mengeluarkan hukum sunnat atau wajibnya berpuasa daripada hadis tersebut. Ulama juga tidak ada yang menghukumkan sunnat tidur ketika berpuasa menurut hadis tersebut. Hadis ini hanya diselit dan diguna oleh para ulama ketika berbicara mengenai kelebihan atau fadhilat berpuasa. Tiada ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hujah atas wajibnya berpuasa dalam bulan Ramadhan. Kewajipan puasa Ramadhan itu ada dalilnya sendiri yang kuat lagi qathie. Hadis ini semata - mata memperikan kelebihan berpuasa dan bukannya kelebihan tidur. Penekanannya adalah pada ibadah puasa dan bukannya tidur, seharusnya yang difahami adalah :- Jika sahaja tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, maka betapa pula jaganya untuk melakukan ibadah khusus seperti sembahyang atau melakukan ibadah umum seperti melaksanakan tanggungjawab, bekerja atau berusaha mencari rezeki yang halal, sudah barang tentu jaganya tersebut akan diberi nilaian ibadah yang berlebih - lebih lagi. Oleh itu, belajarlah memahami ilmu hadis dan makna hadis dengan benar dan betul melalui para ulama kita yang muktabar. Selamat berpuasa, selamat beribadah dan juga selamat tidur, kerana tidur itu juga boleh jadi ibadah asalkan kena syaratnya. Di samping itu, dengan tidur juga, sebahagian manusia beroleh keselamatan daripada dosa mulut, dosa mata, dosa telinga dan seumpamanya. Dari satu sudut pula, hal ini juga mengisyaratkan kepada keistimewaan ibadah puasa berbanding ibadah lain seperti shalat, kerana dalam melaksanakan ibadah puasa, kita boleh tidur, sedangkan tidur dalam shalat tu saja cari penyakit. Apa - apa pun berpadalah dan jangan pandang sebelah mata dengan tidur, kerana tidur kamu, samada tidur malam atau tidur siang (manaamukum bil laili wan nahaar), adalah antara ayaatullah, tanda - tanda kebesaran, kekuasaan dan kemurahan Allah ta`ala. Maka ambillah pengajaran dan bersyukurlah.
******************
Surah ar-Ruum 
(Tafsir Pimpinan Ar-Rahman)

Khamis, April 23, 2020

TG Haji Chik Kedah

Nama penuh ulamak besar Kedah ini ialah Tuan Guru Haji Chik Bin Ahmad al Qadahi dan beliau dilahirkan di Kuala Kangkong, Simpang Empat, Kedah.
Mendapat ilmu agama di Pondok Kenali dan Pondok Bermin selama beberapa tahun.
Diantara gurunya ialah :
1. Tok Kenali;
2. Tok Bermin;
3. Syeikh Abdullah Fahim.
Tuan Guru Haji Chik alim 4 mazhab dan beliau alim "Tanah Jawi" bermaksud kealiman beliau digarap hanya di Tanah Jawi tidak mengembara ke Tanah Arab. Tuan Guru Haji Chik merupakan seorang wali mastur yang hanya dikenali oleh orang² tertentu sahaja ketika beliau masih hidup. Selain dari itu, beliau juga pakar didalam ilmu falak sehinggakan dirumahnya ada taqwim yang dibuat sendiri. Beliau juga pakar ilmu faraidh. Apabila mengajar faraidh, Tuan Guru akan menggunakan guruih api sahaja.
Kehidupan Tuan Guru biasa sahaja. Diriwayatkan Tuan Guru hanya makan nasi bersama air sejuk atau berlaukkan garam. Paling sedap makanannya ialah nasi dengan berlaukkan telur. Beliau juga melarang anak anak muridnya memakan makanan yang ada di dalam tin seperti ikan sardin kerana ia boleh menumpulkan otak dan hafalan ilmu. Minuman hariannya juga daripada telaga yang beliau gali sendiri, dengan erti kata lain beliau tidak minum air yang datang dari paip.
Fizikal Tuan Guru Haji Chik hanya bertubuh kecil, rendah dan mukanya seiras dengan Allahyarham Ustaz Fadhil Noor. Pakaiannya hanya kain pelekat. Kadang kadang tidak memakai baju dan ada kain basahan di bahu. Beliau cukup garang tapi hatinya amat lembut. Seperti kata orang² lama "garang mulut sahaja".
Antara karomah Tuan Guru ialah, beliau dikurniakan ingatan yang kuat dan mampu jawab satu persatu masalah hukum tanpa belek kitab. Jawapannya pasti disertakan dengan muka surat lengkap dengan barisnya sekali sungguhpun ketika itu beliau sudahpun menjangkau usia lebih 90 tahun.
Berikut merupakan antara kitab karangannya :
1. Sullamus Sibyan - Fekah;
2. Luqtotus Sughra - Faraid;
3. Risalah Faraid - Asas Faraid;
4. Paku Iman - Usuluddin;
5. Luqtotul Awrad - Perubatan.
Tuan Guru Haji Chik Kodiang meninggal dunia ketika berusia 104 tahun dan dikebumikan di Masjid Al Ridzwaniah, Kodiang.
Moga Allah Taala merahmati roh auliaNya. Amin
(Dipetik dari laman Nahdlatul Ulama Malaysia - Official)

Selasa, April 21, 2020

Li 'Asyratun - KH Fathullah

Qashidah Li 'Asyratun sebagaimana yang tercatat dalam terjemahan Kiyai Haji Fathullah Harun rahimahullah bagi Ratib al-'Aththas yang berkat susunan wali quthub almarhum Habib 'Umar bin 'Abdur Rahman al-'Aththas yang dinamakan 'Aziizul Manaal wa Fathu Baabil Wishaal. Sebenarnya Aziizul Manaal wa Fathu Baabil Wishaal  atau terjemahannya "sesuatu yang bernilai yang sukar untuk diperolehi dan kunci pembuka pintu penghubung kepada Allah" adalah antara nama bagi merujuk kepada Ratib al-'Aththas, nama - nama lain yang diberikan kepadanya oleh para ulama, antaranya:- (i) Hishnus Hashin (Benteng yang kukuh); (ii) al-Kibrit al-Ahmar (Belerang merah); (iii) Zubdatul Adzkar (Pati segala zikir): (iv) Maghnaathisul Asraar li man waadzaba 'alaihi bil laili wan nahaar (Magnet penarik segala asrar bagi sesiapa yang sentiasa mengamalkannya pada malam dan siang); (v) at-Tiryaq al-Mujarrab (Penawar yang mujarrab); dan (vi) Manhalul Manaal wa Fathu Baabil Wishaal (Sumber untuk mencapai dan kunci bagi pintu penghubung kepada Allah). Memandangkan tujuan utama karangan KH Fathullah Harun tersebut adalah sebagai terjemahan kepada Ratib al-'Aththas, maka dinamakan ia dengan nama ratib tersebut sahaja. Terhimpun juga dalam buku tersebut beberapa amalan dan zikir lain termasuklah Qashidah Li 'Asyratun dan Hizbul Bahr bagi Syaikh Abul Hasan `Ali asy-Syadzili rahimahullah. Mudah - mudahan keberkatannya berkelanjutan sehingga ke akhir masa.

**************************

Sabtu, April 18, 2020

KH Fathullah Harun

Kiyai Haji Fathullah Harun rahimahullah atau lebih akrab dipanggil sebagai Pak Kiyai oleh masyarakat di tempat faqir adalah salah seorang ulama yang lama menabur bakti kepada masyarakat kami. Beliau rahimahullah yang nama lengkapnya KH Fathullah Harun bin Haji Harun bin Haji Murtadho lahir di Jakarta sekitar tahun 1913. Pendidikan agama secara formal beliau dapatkan dengan memasuki Madrasah Unwanul Falah, Kwitang, yang diasuh dan diasas oleh Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi @ Habib Ali Kwitang yang terkenal dengan kealiman dan kewaliannya. KH Fathullah Harun juga sempat menjalani pendidikan akademik di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) sekolah Belanda. Sungguh pun demikian, menuntut dan mendalami ilmu agama tetap beliau teruskan dengan Habib Ali Kwitang, Habib Ali bin Husain al-'Aththas (Habib Ali Bungur), Habib Alwi bin Thahir al-Haddad (mantan Mufti Johor), Mu`allim Thabrani Paseban dan Guru Mahmud Romli rahimahumullah. Berkat didikan para gurunya, beliau menjadi seorang alim dan diizinkan untuk mengajar dan berdakwah. Keilmuan beliau terserlah sehingga guru beliau Habib Ali Bungur rahimahullah turut mengkagumi anak muridnya itu. Beliau dalam satu kesempatan di hadapan ribuan manusia, telah mempersaudarakan KH Fathullah Harun dengan Habib Muhammad (anak kandung Habib Ali Bungur) bersama dua lagi ulama Betawi, iaitu KH Abdullah Syafi`i dan KH Thohir Rohili, yang tiada lain tujuannya selain daripada memperkukuh dan memperluaskan dakwah Islamiyyah.

KH Fathullah Harun mempunyai pertautan erat dengan Malaysia, terutama sekali Kuala Lumpur dan Kuching. Asal mula dakwah beliau di Malaysia adalah sekitar tahun 1956 atas jemputan dan dorongan guru beliau Habib Alwi bin Thahir al-Haddad rahimahullah yang pada masa itu menjawat jawatan mufti di Johor. Ketika berdakwah di Malaysia, terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mengakibatkan beliau tidak dapat pulang ke Indonesia. Murid - murid beliau meminta agar beliau tetap sahaja bermukim di Malaysia. Akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal sahaja di Malaysia. Selama 14 tahun beliau berdakwah dan mengajar di Kuala Lumpur, terutama sekali di masjid Kampung Baru. Beliau menjadi perintis kepada pengajian selepas Subuh atau Kuliah Subuh yang dimulakan di masjid tersebut pada setiap minggu. KH Fathullah Harun juga pernah dilantik menjadi Imam Masjid Negara. Sekitar tahun 1979, bermulalah hubungan khusus antara beliau dengan Sarawak, apabila atas jemputan Tun Abdul Rahman Ya'kub, ketika itu menjawat jawatan ketua menteri, KH Fathullah Harun berhijrah ke Kuching, Sarawak. Di Kuching, beliau giat mengajar dan memberikan ceramah - ceramah agama. Beliau juga pernah dilantik menjadi imam Masjid Bahagian Kuching (masjid negeri ketika itu) dan pernah juga dilantik menjawat jawatan pemangku Mufti untuk beberapa waktu. Beliau menaburkan jasa di bumi Sarawak sehingga sekitar tahun 1985, sebelum kembali semula ke Semenanjung.

KH Fathullah Harun rahimahullah tutup usia di Makkah ketika menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadhan. Jenazah beliau dimakamkan di tanah perkuburan Ma`la hampir dengan makam Sayyidatina Khadijah al-Kubra ummul mu'minin radhiyaAllahu `anha. Kisah bagaimana beliau mendapat keberuntungan tersebut dicatat dalam Genealogi Intelektual Ulama Betawi, halaman 170 - 171 seperti berikut:-  KH Fathullah Harun wafat pada usia 74 tahun di hari keenam bulan Ramadhan tahun 1987 di kota Makkah. Ia dikuburkan di pemakaman Ma'la, Makkah di samping kuburan ibunda Siti Khadijah. Ada cerita menarik pada proses pemakamannya itu yang menunjukan bagaimana Allah SWT memuliakannya. Pada hari ia wafat, wafat juga ulama terkemuka setempat. Kedua jenazah pun sama - sama disholatkan di tempat dan waktu yang sama. Sedangkan di Perkuburan Ma'la, sudah disiapkan dua kuburan yang sudah digali. Untuk ulama terkemuka setempat disiapkan persis di samping kuburan ibunda Siti Khadijah. Sedangkan untuk almarhum KH Fathullah Harun disiapkan di tempat yang lain. Pada saat jenazah diangkat dan sampai di samping kuburan ibunda Siti Khadijah, ternyata jenazah yang diangkat bukanlah jenazah ulama setempat, melainkan jenazah KH Fathullah Harun. Ada peraturan tidak tertulis di Perkuburan Ma'la, yaitu jika jenazah sudah berada di perkuburan, maka ia harus dikuburkan di tempat jenazah ditaruh dan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain.

Selain daripada murid dan zuriat anak keturunan, KH Fathullah Harun juga meninggalkan beberapa buah karangan, antaranya:-  (i) Untuk Apa Manusia Dijadikan; (ii) Panduan Mengenal Allah Dan RasulNya; (iii) Terjemahan Washiyyatul Musthafa lil Imam `Ali karramaAllahu wajhah; (iv) Perjalanan Ke Tanah Suci; (v) Terjemahan 'Azizul Manal wa Fathu Baabil Wishaal; (vi) Miftahus Sa`adah; dan (vii) Terjemahan Nazam Hidayatul Adzkiya` ila Thariqil Awliya`. Mudah - mudahan Allah mencucuri rahmat ke atas Kiyai Haji Fathullah Harun sentiasa dan menempatkan beliau di kalangan para shalihin... Allahumma aamiin .....al-Fatihah.
Jumaat, April 17, 2020

Qashidah Li `Asyratun

Habib Ahmad bin Muhammad bin 'Alawi al-Muhdhar rahimahullah adalah sosok ulama yang menjadi panutan dan ikutan umat. Beliau mempunyai silsilah keturunan yang bersambung dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Keluarga beliau yang disebut sebagai marga al-Muhdhar terkenal dengan ilmu dan kewaliannya. Beliau adalah ayahanda kepada Habib Muhammad al-Muhdhar Bondowoso yang masyhur di Tanah Jawa. Habib Ahmad dilahirkan di kampung ar-Rosyid, Do`an, Hadramaut, pada tahun 1218H dan wafat 1304 di Quwairah / Guweireh, Hadhramaut. Beliau telah dididik dalam lingkungan keluarga berilmu dan taat beragama. Beliau telah hafal al-Quran sejak berusia 7 tahun lain. Guru - gurunya amat ramai, di antara mereka Habib Shalih bin 'Abdullah al-'Aththas, Habib 'Umar bin Abu Bakar bin 'Ali al-Haddad, Habib 'Abdullah bin 'Aydrus al-Baar, Habib Ahmad bin 'Umar BinSumaith, al-`Allaamah Syaikh 'Abdullah bin Ahmad BaSaudan, al-'Allaamah Syaikh Sa`id bin Muhammad Ba'syin dan Habib Hasan bin Shalih al-Jufri @ Habib Hasan al-Bahar rahimahullah. Beliau juga berkesempatan untuk menimba ilmu dengan para ulama Haramain, di antaranya, Syaikh 'Umar Abdurrasul al-'Aththar, Syaikh Muhammad Shalih ar-Rais az-Zamzami (mufti Syafie Mekah), Syaikh Ahmad ash-Shawi (pengarang Tafsir ash-Shawi) dan Syaikh 'Abdur Rahman al-Kuzbari (ulama hadis terkemuka) dan ramai lagi rahimahullah.

Habib Ahmad al-Muhdhar menghabiskan umurnya untuk mentaati Allah ta`ala dengan melaku amal ibadah, di samping menyebarkan ilmu. Ibadahnya seperti shalat, membaca al-Quran, zikir dan shalawat amat banyak. Diceritakan bahawa ketika Habib Ahmad membaca kisah Rabi`atul Adawiyyah rahimahallah menggali kuburnya sendiri dan mengkhatamkan 7000 kali khatam dalam liang tersebut, maka Habib Ahmad tidak mahu kalah, beliau menggali kuburnya sendiri dan mengkhatamkan di dalamnya 8000 kali khatam. Namun, beliau masih sempat menyisih waktunya untuk menulis, mengarang dan mengajar para santri. Di antara santri beliau, selain anak - anaknya sendiri, adalah Habib Ahmad bin Hasan al-'Aththas, Habib Thahir bin 'Umar al-Haddad, Habib 'Aydrus bin 'Umar al-Habsyi dan ramai lagi rahimahullah

Syair, qashidah, wasiat, zikir, ratib dan shalawat yang beliau susun telah masyhur dan dinukil dalam kitab para ulama. Habib 'Abdullah bin 'Alawi bin Hasan al-'Aththas rahimahullah dalam karya beliau yang menghimpunkan wirid, zikir, shalawat, ratib dan doa yang masyhur di kalangan Saadah Ba`Alawi yang dinamakan sebagai  Sabil al-Muhtadin fi dzikri ad`iyyah ashhab al-yamin, turut memuatkan ratib, zikir, hizib, shalawat dan doa gubahan Habib Ahmad al-Muhdhar. Antara yang tercatat adalah shalawat yang dikarang Habib Ahmad al-Muhdhar mengikut susunan huruf hijaiyyah yang dinamakan al-Bab al-Maftuh lid dukhul wa as-Sullam al-Muwashshil li kulli sul fi ash-shalaati 'ala Asyrafi Marsuul. Himpunan shalawat dengan gaya bahasa yang ringkas, namun tinggi sastera dan dalam pengertian serta maknanya, telah diterjemah dan dicetak dalam Bahasa Melayu / Indonesia oleh Synergy Media dengan jodol Selawat Pelindung diambil daripada terbitan Indonesia dengan jodol Shalawat Sapujagat. Namun sayang seribu kali sayang, Kata Pengantar yang tertulis dalamnya mengandungi rujukan dan jarum Syiah, maka hati - hati bila membaca kata pengantar tersebut. Kata Pengantar ini bukannya tulisan Habib Ahmad al-Muhdhar. Habib Ahmad al-Muhdhar adalah ulama yang berjalan atas jalan para salaf Bani 'Alawi, di mana mereka adalah pengikut Ahli Sunnah wal Jama`ah dan bermazhab Syafie. Bahkan beliau menutup shalawat tersebut dengan mendoakan para Saadah Alawiyyin yang bermazhab Sunni dengan katanya: ....wa `ala Saadatina al-'Alawiyyin al-Husainiyyin as-Sunniyyin.....( dan ke atas para pemuka 'Alawi keturunan Husain yang sunni)....,  sila tuan - tuan baca sendiri. Ambillah perhatian dan hati - hati dengan dakyah Syiah yang bertopengkan ahli bait.

Mengenai qashidah Li `Asyratun, ini adalah antara bait - bait qashidah yang telah disusun oleh Habib Ahmad al-Muhdhar. Bahkan, ianya adalah antara qashidah beliau yang paling banyak dibaca. Beliau rahimahullah turut memuatkan qashidah ini dalam himpunan yang dinamakan an-Nafhatul 'Anbariyyah fi Lailatil Ihda 'Asyariyyah yang biasa dibaca dalam majlis haul atau hadrah memperingati Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah radhiyaAllahu `anha. Imam Ahmad al-Muhdhar mempunyai pertautan yang erat dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyaAllahu `anha. Beliau telah mempelopori majlis peringatan atau haul bagi Sayyidah Khadijah yang biasa diadakan pada setiap tanggal 11 haribulan qamariyyah. Majlis yang biasa disebut sebagai Hadrah Ihda 'Asyariyyah sempena kewafatan Sayyidah Khadijah pada hari yang ke-11 (Sayyidah Khadijah wafat pada 11 haribulan Ramadhan) berkelanjutan sehingga ke hari ini dan tersebar bukan sahaja di Hadhramaut, bahkan di Hejaz, Afrika dan Nusantara. Jika bait Li Khamsatun hanya tawassulan untuk mencegah wabak penyakit, Li 'Asyratun  ini mungkin lebih "angker" lagi dalam sudut pandang puak anti - tawassul (baca: Wahabi), sebab tawassulnya adalah dari kepanasan api neraka bukan setakat kepanasan wabak. Menurut sebahagian asatizah, antaranya Habib Abdurrohman BilFaqih hafizahullah, ketika terjadi penularan wabak, maka kalimah "naaral Jahiim" bolehlah diubah kepada "harral waba`" sebagaimana ijazah yang beliau perolehi. Dalam qashidah Li 'Asyratun, tawassulnya ada 10, iaitu (i) Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam; (ii) Sayyidina 'Ali; (iii) Sayyidina Hasan; (iv) Sayyidina Husain; (v) Sayyidah Fathimah; (vi) Sayyidah Khadijah; (vii) Sayyidah Aisyah; (viii) Sayyidah Maryam; (ix) Sayyidah Asiah (isteri Fir`aun yang menjadi ibu angkat Nabi Musa `alaihis salam), radhiyaAllahu `anhum dan Sayyidina Jibril `alaihis salam. Maka tidak boleh dituduh qashidah ini sebagai amalan Syiah, kerana ternyata tawassulnya juga kepada Sayyidah Aisyah radhiyaAllahu `anha sedangkan Syiah amat memusuhi dan membenci beliau. Confirm Syiah tak baca, yang deme baca versi lain walaupun memiliki persamaan. Versi yang kita amal, kita tak ambik daripada Syiah, kita dapat daripada para ulama kita yang Sunni semuanya.

Qashidah ini juga telah masyhur diamalkan dan dibaca dalam majlis - majlis zikir dan ratib. Para ulama menukilkannya dalam karangan mereka terutama karya - karya yang membahas atau menghimpun zikir dan ratib yang masyhur di kalangan Ba 'Alawi. KH Fathullah Harun rahimahullah menukilkan qashidah ini dengan sedikit perbezaan lafaz dalam karya terjemahan beliau bagi 'Aziizul Manaal yang telah beredar sejak 1967 lagi. Begitu juga Habib Ahmad bin 'Abdul Rahman BaHusein dalam Majmu`ah Mubarakah turut memuatkan qashidah ini. Maka tiada lagi keraguan  bahawa qashidah ini dianjurkan pembacaannya oleh para ulama kita. Mudah - mudahan ada manfaatnya sebagai wasilah meraih rahmat dan pertolongan Allah yang Maha Berkuasa.

********************
Qashidah Li 'Asyratun
(Benua Afrika)