Khamis, Oktober 24, 2013

Menyambut Mawlid SAW - Syaikh Ibnu `Ashur

"Menjelang kurun yang ke-9H, umat Islam berada dalam keadaan sebahagian mengharuskan sambutan mawlid, manakala sebahagian lagi menegahnya. Imam as-Sayuthi, Imam Ibnu Hajar al-`Asqalaani dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Namun mereka juga mengingkari perkara-perkara bid`ah yang menempel dalam sambutan mawlid tersebut. Pandangan mereka ini disandarkan kepada firman Allah SWT yang mafhumnya "Ingatkanlah mereka berkenaan dengan hari-hari Allah." Imam an-Nasai, `Abdullah bin Ahmad dalam "Zawaaidul Musnad" dan Imam al-Baihaqi dalam "Syu`abil Iman" meriwayatkan daripada Sayyidina `Ubay bin Ka`ab daripada Junjungan Nabi SAW bahawa baginda menafsirkan "hari-hari" tersebut dengan nikmat-nikmat dan kurniaan Allah. Maka, kelahiran Junjungan Nabi SAW adalah nikmat yang amat besar." - [Syaikh Thahir ibn `Ashur (1879M - 1973M) rahimahullah, Syaikhul Islam, pengarang tafsir "at-Tahrir wa at-Tanwir" dan ulama besar Tunisia].

Selasa, Oktober 22, 2013

Nur Muhammad - Syaikh Nur hafizahullah

Telah kerap dinyatakan bahawa isu "Nur Muhammad" sebagai seawal-awal makhluk yang diciptakan Allah adalah termasuk dalam perkara khilafiyyah, di mana para ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah mempunyai pandangan - pandangan yang berbeza mengenainya. Ada yang menolaknya, namun ramai pula yang menerimanya dengan pemahaman yang shahih tanpa sebarang percanggahan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Oleh itu, pi mai pi mai, itulah bahasannya, ianya perkara khilaf. Maka hendaklah kita saling hormat menghormati perbezaan pendapat para ulama tersebut, baik yang menerima ataupun yang menafikannya. 

Dalam hal kesihatan diri, biasanya untuk mengetahui statusnya kita akan pergi mendapatkan pakar kesihatan yang berwibawa. Kita tidak pergi ke pasar malam dan tanya kat nyonya yang jual sayur tentang masalah kesihatan kita. Maka begitulah juga dengan masalah agama yang bersangkutan dengan ayat al-Quran, hadits, pegangan, hukum-hakam dan sebagainya, kita hendaklah merujuk kepada para ahli agama yang mahir dalam bidangnya. Oleh itu, jka ada masalah tentang hadits, janganlah ditanyakan kepada ahli psikologi, apatah lagi dengan "budak" psikologi. Dan jika dalam sesuatu masalah itu para ulama yang mahir berbeza pendapat, maka kita berlapang dadalah dengan perbezaan pendapat tersebut. Sesiapa yang nak ikut Syaikh Yusuf al-Qardhawi hafizahullah yang menafikan "Nur Muhammad" maka itu hak dia, namun perlulah diketahui bahawa ulama itu bukan hanya Syaikh Yusuf al-Qardhawi sahaja.

Oleh itu jangan bersikap keras menentang pendapat yang tidak sealiran dengan pegangan kita, apatah lagi jika buah butir sanggahan kita tadi hanyalah bersandarkan kepada pendapat mereka yang bukan ahli dalam bidangnya. Sesiapa yang tiidak mensabitkan "Nur Muhammad", janganlah laser sangat menghentam pihak yang mengakuinya kewujudannya. Ingat yang kamu hentam tu bukan seorang dua, tetapi ramai dan terdiri daripada para ulama yang muktabar zaman berzaman. Sanggupkah kamu hendak menyesatkan mereka ? Kalau sanggup maka pasti ada yang ngak beres dalam dirimu !!!!! Moga Allah memberikan kamu hidayah.

Tuan Syaikh Nuruddin al-Banjari hafizahullah, seorang ulama yang terkenal, dalam karya beliau "al-Mujarrabat al-Makkiyyah" pada halaman 106 menyatakan, antara lain, bahawa pertautan atau hubungan Junjungan Rasulullah SAW dengan segala kewujudan ini tidak pernah terputus walaupun sedetik. Ini adalah kerana Junjungan Nabi SAW adalah asal bagi segala yang makhluk yang wujud, baginda adalah quthub segala makhluk yang wujud (yakni bagindalah Sangga Buana / Pasak Alam bagi segala kewujudan ciptaan Allah SWT), baginda juga menjadi sebab bagi segala ciptaan yang wujud. Kerana baginda adalah seawal-awal makhluk yang diciptakan Allah dan daripada nur bagindalah diciptakan segala langit, bumi, `arasy, kursiy dan sekalian makhluk. Maka bagaimanakah boleh hilang hubungan baginda dengan segala kejadian walau sesaat?"

Makanya takkan kita ni bodoh sangat tak reti-reti bahawa persoalan "Nur Muhammad" dengan penafsiran yang selari dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jama`ah adalah persoalan khilafiyyah. Jika kamu kata Syaikh Yusuf al-Qardhawi atau Juanda Jaya kata "Nur Muhammad" ni tak dak atau bertentangan dengan logika. Maka ketahuilah bahawa ilmu itu tidak hanya dimuktamadkan atas mereka berdua sahaja, kerana di sana ramai lagi ulama yang tidak bersetuju dengan pandangan mereka. Oleh itu terpulanglah kepada kita untuk bersetuju dengan mana-mana pihak, kerana ianya masih dalam ruang lingkup khilafiyyah. Kenapa masih perlu kita nak memperlekehkan pandangan jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang menerima dengan baik akan konsep Nur Muhammad sebagai seawal-awal makhluk ?