Khamis, Februari 25, 2010

Jom Mawlid ....

Alhamdulillah, Mawlid ad-Dhiya-ul Lami' karya al-Habib 'Umar BinHafiz telah mulai berkumandang di merata tempat. Karya mawlid walaupun ringkas tetapi berisi padat serta dengan gaya bahasa yang amat menawan hati. Keindahan dan sir yang ada dalam mawlid tersebut pasti akan dapat dirasai oleh yang benar-benar menghayati bait-baitnya. Walaupun begitu, janganlah pula kita mengabaikan karya-karya mawlid lain yang telah ada sebelumnya dan yang telah sekian lama dibaca serta diamalkan di rantau kita, istimewanya seperti Mawlid ad-Diba`ie, Mawlid al-Barzanji, Mawlid Simthud Durar dan Mawlid al-'Azab. Biarlah kita memperolehi segala asrar dan doa para awliya` yang terkandung dalam karya-karya mawlid tersebut. Sentiasalah bersikap tawadhu dengan mengandalkan doa para awliya dan shulaha` berbanding doa diri kita yang hina ini. Janganlah bersikap sombong dan merasa berpada dengan amalan sendiri, nanti kita akan kerugian.

Berbalik kepada majlis mawlid, maka ese nukilkan penerangan Imam Ibnul Jawzi rahimahUllah mengenai keistimewaan majlis di mana sholawat dan salam diucapkan ke atas Sayyidina Muhammad SAW. Untuk pengetahuan, Imam Ibnul Jawzi adalah seorang ulama besar, muffasir dan muhaddits yang bermazhab Hanbali. Beliau yang nama penuhnya al-Imam al-'Allaamah al-Haafiz 'Abdur Rahman bin Abul Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali bin 'Ubaidillah al-Baghdadi al-Hanbali dilahirkan kira-kira dalam tahun 510H dan wafat pada 13 Ramadhan 597H. Beliau meninggalkan banyak karangan sehingga dikatakan melebihi 400 buah karangan. Imam Ibnul Jawzi al-Hanbali rahimahUllah menulis dalam karya beliau "Bustaanul Waa`idhziin Wa Riyaadhus Saami`iin" pada halaman 293 sebagai berikut:-

Keharuman Majlis Sholawat Nabi

Telah diriwayatkan bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda: " Tidak duduk (yakni hadir) sesuatu kaum dalam sebuah majlis kemudian mereka berpisah atau bersurai tanpa bersholawat ke atasku melainkan perpisahan mereka itu atas bau busuk bangkai himar." Apabila saja sesuatu majlis di mana para hadirin yang menghadirinya tidak bersholawat ke atas Junjungan Nabi SAW di dalamnya, akan menyebabkan mereka berpisah atau bersurai atas bau busuk bangkai himar (keldai), maka tidaklah menghairankan jika majlis yang di dalamnya diucapkan ucapan-ucapan sholawat ke atas Junjungan Nabi SAW akan menyebabkan para hadirin yang menghadirinya mendapat bau wangi yang paling harum dan paling baik. Dan yang sedemikian itu adalah kerana Junjungan Nabi SAW adalah makhluk yang terbaik dan yang paling suci, yang mana apabila Junjungan SAW bersabda dalam sesuatu majlis, nescaya penuhlah majlis tersebut dengan bau harum mewangi semerbak kasturi. Maka demikianlah juga pada majlis yang disebut di dalamnya akan Junjungan Nabi SAW (yakni dengan bersholawat, mendengar hadis-hadis Junjungan SAW, mendengar ajaran-ajaran Junjungan SAW dan mendengar sirah atau kisah-kisah yang berkaitan dengan Junjungan SAW), nescaya akan terbitlah bau harum semerbak mewangi yang menembusi tujuh petala langit hinggalah ke arasy, keharumannya dicium oleh segala makhluk Allah ta`ala yang di bumi selain daripada jin dan manusia. Kalaulah manusia dan jin dapat mencium bau harum tersebut, nescaya lupalah mereka akan segala urusan penghidupan mereka, kerana terlalu sibuk meni'mati kelazatan dan keni'matan bau harum tersebut. Manakala, setiap malaikat dan makhluk Allah ta`ala selain jin dan manusia, yang mencium bau harum tersebut akan berdoa memohon keampunan untuk orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut, dan akan dituliskan bagi mereka yang hadir itu pahala sebanyak bilangan makhluk Allah ta`ala yang mencium bau harum tersebut serta diangkat darjat mereka menurut bilangan makhluk-makhluk tersebut. Maka setiap orang masing-masing akan mendapat pahala yang sedemikian tadi tanpa mengira berapa jumlah mereka yang berhimpun dalam majlis tersebut, sama ada hanya seorang ataupun seratus ribu orang, dan apa yang ada di sisi Allah daripada pahala dan ganjaran adalah terlebih banyak lagi. Maka wahai pencinta-pencinta Rasulullah SAW hendaklah kamu bersholawat ke atas Sang Kekasih nescaya Allah Tuhan yang Maha Tinggi akan memberikan kamu minuman kerohanian penghubung kasih, memakaikan kamu dengan pakaian keindahan dan kesempurnaan serta menghiasi kamu dengan kitabnya yang mulia.
Perkataan Imam Ibnul Jawzi ini turut dipetik Buya Habib Muhammad al-Maliki rahimahUllah dalam karya beliau "Ma-dza fi Sya'baan" pada mukasurat 38 - 39. Maka janganlah bermalas-malas untuk menghadirkan diri kita dalam majlis di mana Junjungan Nabi SAW dipuji, disebut, disanjung, dicerita, dikisah, disholawatkan serta diutus ucapan salam kesejahteraan. Sesungguhnya setiap masa dan ketika kita mengharapkan rahmat Allah SWT dan syafaat Junjungan Rasulullah SAW.

****************************************************
Mawlid ad-Dhiya ul-Lami'

Rabu, Februari 24, 2010

Mawlid Diba`ie

Karya mawlid yang masyhur dengan nama "Mawlid ad-Diba`ie" ini adalah antara karya mawlid yang tua, hampir mencapai usia 500 tahun. Sepanjang masa tersebut, ianya telah tersebar ke seluruh pelusuk dunia Islam. Dibaca, dihayati, diwirid oleh jutaan umat, yang awam maupun yang khawas antara mereka. Mawlid ini adalah karya seorang ulama besar dan muhaddits yang sebenar, Imam Wajihuddin 'Abdur Rahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali bin Yusuf bin Ahmad bin 'Umar ad-Diba`ie asy-Syaibani al-Yamani az-Zabidi asy-Syafi`i rahimahumUllah. Imam ad-Diba`ie dilahirkan pada 4 haribulan Muharram tahun 866H dan wafat hari Jumaat 12 Rajab tahun 944H. Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal dan tiada tolok bandingnya pada masa hayatnya. Beliau mengajar kitab "Shohih" Imam al-Bukhari lebih dari 100 kali khatam. Beliau mencapai darjat Hafiz dalam ilmu hadits iaitu seorang yang menghafal 100,000 hadits dengan sanadnya. Setiap hari beliau akan mengajar hadits dari masjid ke masjid. Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, Imam Ibnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz Tahir bin Husain al-Ahdal dan ramai lagi. Selain daripada itu, beliau juga seorang muarrikh, yakni ahli sejarah, yang terbilang. Di antara kitab karangannya ialah:-
  • "Taisirul Wusul ila Jaami`il Usul min Haditsir Rasul" yang mengandungi himpunan hadits yang dinukil daripada kitab hadits yang 6.
  • "Tamyeezu at-Thoyyib min al-Khabith mimma yaduru 'ala alsinatin naasi minal hadits" sebuah kitab yang membezakan hadits sahih dari selainnya seperti dhaif dan maudhu.
  • "Qurratul 'Uyun fi akhbaril Yaman al-Maimun".
  • "Bughyatul Mustafid fi akhbar madinat Zabid".
  • "Fadhail Ahl al-Yaman".
****************************************
Cuplikan Mawlid ad-Diba`ie bacaan Habib Abbas al-Maliki

Isnin, Februari 22, 2010

Memperingati Manusia Agung

Petikan ceramah Habib 'Umar hafizahUllah pada 25/02/2006 di kediaman Sayyid Thohir bin Yahya, Semarang, sebagaimana tercatat dalam buku "Singa Podium" halaman 34 - 37:-

Di dalam hadis, Rasulullah bersabda: "Aku adalah orang yang pertama sekali memohon syafa`at dan aku adalah orang yang pertama kali diterima syafa`atnya oleh Allah". Lihatlah di dalam hadis ini ! Rasulullah mengajar agar kita menjalin hubungan dengannya, menjalin hubungan yang erat dengan Rasulullah SAW. Dahulu para sahabat berkumpul yang dalam perkumpulan itu para sahabat mengingat Allah, mereka berkumpul mengingat Nabi Muhammad, mengingat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah.

Lihat keadaan kaum muslimin sekarang, berbeda dengan keadaan para sahabat Rasulullah, kaum muslimin di zaman kita berkumpul mengingat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, menyebut nama-nama orang yang hina di sisi Allah, sehingga betapa banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran barat, pemikiran orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Kewajiban kita kaum muslimin adalah kita menyuburkan keimanan di dalam hati kita, kita tingkatkan keimanan kepada Allah dan tanamkan pada hati-hati kita bahwa kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulullah, keagungan hanyalah milik Allah dan RasulNya. Allah berfirman di dalam al-Quran: "Kemuliaan, keagungan adalah milik Allah, milik Rasulullah dan milik mereka yang beriman kepada Allah. Adapun mereka orang-orang munafiqin tidak mengetahui kalau kemuliaan adalah milik Allah."

Oleh kerana itu ayyuhal ikhwan, mari kita agungkan Allah, kita agungkan mereka orang-orang yang diagungkan Allah, muliakanlah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kewajiban kita mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan para sahabat Rasulullah, mengagungkan para auliya` Allah. Disebutkan ketika pada suatu hari para sahabat berkumpul, mereka menyebut tentang keistimewaan para Nabi-Nabi yang terdahulu. Beberapa dari mereka mengatakan: "Lihatlah Nabi Ibrahim yang dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah." Maka beberapa sahabat yang lain mengatakan: "Tapi lihat Nabi Musa yang lebih agung yang dijadikan oleh Allah sebagai kalimullah, orang yang bicara langsung dengan Allah." Beberapa lagi mengatakan: "Lihat Nabi Isa a.s. yang dijadikan oleh Allah sebagai ruhullah sebagai kalimatullah!" Beberapa lagi mengatakan tentang Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah secara langsung. Ketika mereka sedang menyebutkan keistimewaan para nabi yang terdahulu, datang kepada mereka Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad datang pada mereka dan mengucapkan salam kepada mereka, Rasulullah mengatakan kepada mereka: "Wahai para sahabatku, kalian berkumpul pada saat ini menyebutkan tentang keistimewaan para nabi utusan-utusan Allah, kalian mengatakan bahawa Nabi Ibrahim adalah khalilullah dan memang demikian Nabi Ibrahim adalah khalilullah. Dan kalian menyebutkan bahwa Nabi Musa adalah kalimullah, nabi yang berbicara langsung dengan Allah, yang bermunajat langsung dengan Allah, dan memang demikian adanya Nabi Musa sebagai kalimullah. Dan demikian pula dengan Nabi Isa dan Nabi Adam, yang mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah `azza wa jalla." Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka:- "Dan ketahuilah wahai para sahabatku bahwa aku adalah habibullah, aku adalah kekasih Allah, aku adalah orang pertama yang akan memberikan syafa`at kepada umat manusia di hari kiamat nanti, aku adalah orang yang termulia dari semua makhluk yang diciptakan Allah, aku adalah nabi pertama yang akan memasuki surga dan bersamaku orang-orang fuqara` dari kalangan orang-orang mukminin (orang-orang yang beriman kepada Allah)."

Lihatlah Rasulullah, bagaimana beliau mengajarkan kita agar kita menjalinkan hubungan dengannya, agar kita selalu menguatkan hubungan dengan Rasulullah. Allah dan RasulNya lebih pantas kita agungkan, lebih pantas kita muliakan kalau memang kita beriman kepada Allah dan Rasulullah.


*******************************************
Ceramah Habib 'Ali al-Jufri

Ahad, Februari 21, 2010

Nasim Habbat

Hadiah Pahala - Imam Nawawi

Maka tersebutlah di dalam kitab "al-Adzkar" yang masyhur karya ulama waliyUllah terbilang, Imamuna an-Nawawi 'alaihi rahmatul Bari, pada halaman 258, antara lain:-

".... Dan para ulama telah berbeza pendapat mengenai sampainya pahala bacaan al-Quran (kepada si mati). Maka pendapat yang masyhur daripada mazhab asy-Syafi`i dan sekumpulan ulama bahawasanya pahala bacaan al-Quran tersebut tidak sampai kepada si mati. Imam Ahmad bin Hanbal serta sekumpulan ulama yang lain dan sekumpulan ashab asy-Syafi`i (yakni para ulama mazhab asy-Syafi`i) berpendapat bahawa pahala tersebut SAMPAI. Maka (pendapat) yang terpilih adalah si pembaca al-Quran tersebut hendaklah berdoa setelah bacaannya : "Ya Allah sampaikanlah pahala apa-apa yang telah aku bacakan kepada si polan."

Allahu ... Allah, maka di manakah dinyatakan bahawa dalam "al-Adzkar," Imam an-Nawawi menyatakan pahala bacaan al-Quran tidak sampai kepada si mati? Apa yang jelas adalah Imam an-Nawawi setelah menerangkan mengenai pendapat-pendapat ulama mengenai sampai atau tidak pahala bacaan kepada orang mati, kemudian beliau rahimahUllah telah membuat kesimpulan bahawa pendapat yang terpilih adalah sampai pahala tersebut dengan syarat disertakan doa memohon agar ianya disampaikan setelah selesai bacaan. Jika Imam an-Nawawi berpegang dengan pendapat tidak sampai, maka kenapa disuruh agar si pembaca memohon agar disampaikan?

Perlu juga diingat bahawa qawl masyhur yang dinisbahkan kepada Imam asy-Syafi`i RA tersebut tidaklah bermakna bahawa itulah sahaja satu-satunya qawl Imam asy-Syafi`i. Ianya memberi faham bahawa Imam asy-Syafi`i RA mempunyai qawl lain yang berpendapat sebaliknya. Juga perlu kita tekankan bahawa "qawl masyhur" tidak semestinya qawl yang dimuktamadkan dalam mazhab. Insya-Allah, di lain kesempatan kita akan cuba bincangkan lagi mengenai perkara ini. Selain daripada itu, perlu juga diketahui bahawa para ulama kita turut menyatakan bahawa pada qawl masyhur tersebut mempunyai beberapa ihtimal, antaranya ialah:- (i) bacaan al-Quran tidak sampai kepada si mati kerana tidak dibaca di sisi mayyit atau di sisi kuburnya; atau (ii) tidak diniatkan pahalanya untuk si mati; atau (iii) tidak disertai dengan doa agar pahalanya disampaikan kepada si mati. Segala ihtimalat ini mempunyai asas kerana perlu diketahui bahawa Imam asy-Syafi`i RA telah menghukumkan mustahab untuk membaca al-Quran di sisi kubur si mati, bahkan dianjurkan agar dikhatamkan sekalian al-Quran tersebut. Ini menunjukkan bahawa bacaan al-Quran itu tetap bermanfaat kepada si mati. Fahamilah dengan benar wahai segala ikhwan dengan kefahaman bersuluhkan keterangan para ulama Syafi`iyyah yang sebenar. Bukannya dengan keterangan mereka-mereka yang tidak berpegang dengan mazhab Syafi`i tetapi memandai-mandai mengatakan bahawa Imam Syafi`i kata begini - begitu atau ulama Syafi`i kata begini-begitu.

Sabtu, Februari 20, 2010

Balaghal 'Ulaa

Jumaat, Februari 19, 2010

Tok Selehor al-Kelantani

TOK SELEHOR KELANTANI
Berdakwah lewat puisi

Oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah


TOK Selehor atau Tok Selehong, nama lengkapnya ialah Abdur Rahman bin Utsman bin Senik. Ulama yang berasal dari Kelantan ini lahir di Kampung Lubuk Jong, tahun 1289 H/1872 M, wafat malam Khamis, 18 Zulkaedah 1353 H/20 Februari 1935 M. Beliau adalah sahabat Tok Kenali, yang juga berasal dari Kelantan dan lebih tua sedikit daripada Tok Selehor. Tok Kenali lahir pada tahun 1287 H/1871 M, wafat pada hari Ahad, 2 Syaaban 1352 H/19 November 1933 M. Sahabatnya pula ialah Tengku Mahmud Zuhdi bin Abdur Rahman al-Fathani, Syeikh al-Islam Selangor (lahir di Ban Sim Dip, Bangkok, tahun 1293 H/1876 M, wafat di Mekah al-Mukarramah, hari Rabu, 6 Rabiulawal 1376 H/10 Oktober 1956 M), Utsman bin Haji Muhammad bin Haji Abdul Wahhab atau Tok Bacok (lahir tahun 1277 H/1860 M, wafat pada malam Ahad, 15 Zulkaedah 1372 H/27 Julai 1953 M), dan ramai lagi yang belum dibicarakan dalam artikel ini.

Tok Selehor memulai jihad keilmuannya belajar kepada Tuan Guru Haji Abdul Malik, Sungai Pinang Kelantan. Kemudian memondok di Patani selama tujuh tahun, belajar kepada Tuan Guru Haji Abdur Rasyid di Kuala Bekah dan Tuan Guru Haji Abdulah di Tok Jum. Tok Selehor belajar di Mekah selama 18 tahun. Di antara gurunya ialah Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Setelah Syeikh Ahmad al-Fathani wafat, beliau masih tetap belajar kepada ayah saudara Syeikh Wan Ahmad al-Fathani, iaitu Syeikh Wan Daud bin Mustafa al-Fathani (Tok Cik Wan Daud al-Fathani), mendalami ilmu-ilmu alat Arabiyah, ilmu fikah Mazhab Syafie, dan ilmu qiraat yang berbagai-bagai. Tok Selehor mulai membuka pengajian pondok tahun 1340 H/1921 M.

TOK SELEHOR DAN KITAB HIKAM

Salah sebuah kitab ilmu tasawuf yang diajar oleh Tok Selehor ialah Kitab al-Hikam. Sebelum membicarakan keterlibatan Tok Selehor dalam pengajaran Kitab al-Hikam karya Syeikh Ibnu Atha'ullah as-Sakandari yang sangat terkenal itu, saya dulukan cerita tentang Kitab al-Hikam terlebih dulu, bahawa terdapat dua buah Kitab al- Hikam versi bahasa Melayu, yang sebuah dalam bentuk matan dan yang sebuah lagi dalam bentuk syarah. Penerbitan awal kedua-dua versi dalam bahasa Melayu itu ditashih dan diusahakan oleh Syeikh Ahmad al-Fathani. Selain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Kitab al-Hikam yang dalam bahasa Arab pula terdapat berbagai-bagai syarah. Syeikh Ahmad al-Fathani dipercayai telah mengajar kitab tersebut kepada murid-muridnya, sama ada di rumahnya di Mekah mahu pun di Masjid al-Haram. Menurut Syeikh Ahmad al-Fathani dalam Hadiqah al-Azhar wa ar-Rayahin, istilah `hikam', beliau takrifkan sebagai jamak daripada perkataan `hikmah', yakni `perkataan yang diteguhkan'. Ada pun istilah hikmah/hikmat mengandungi pengertian yang berbagai-bagai, di antaranya ialah: `pandai menyurat/menulis, ilmu yang dapat melahirkan sesuatu yang luar biasa/menyalahi adat kebiasaan, kata-kata nasihat yang mantap, dan lain-lain lagi. Tok Kelaba al-Fathani menyebut bahawa perkataan `hikmah', ditafsir oleh Ibnu Abbas r.a. yang terdapat dalam al-Quran ialah, ``dengan belajar halal dan haram''. Yang lain berpendapat, ``ditinjau dari segi lughah ialah ilmu serta amal''. Pendapat yang lain, ``hikmah itu diambil faedah daripadanya, iaitu yang sebenar pada diri pekerjaan dengan sekira-kira kuasa manusia''. Pendapat yang lain, ``tiap-tiap kalam yang muafakat akan hak, maka iaitu hikmah''.

Sanad

Jika kita jejak sanad pengajian Kitab al-Hikam mulai pengarangnya, iaitu Syeikh Ibnu `Atha'ullah as-Sakandari hingga turun sampai kepada Tok Selehor, ialah Tok Selehor merupakan yang ke-17. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan sanad sebagai berikut:

1. Tok Selehor, Kelantan, belajar kepada (2)
2. Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, belajar kepada (3)
3. Saiyid Abi Bakri Syatha, belajar kepada (4)
4. Saiyid Ahmad bin Zaini Dahlan, belajar kepada(5)
5. Syeikh Utsman bin Hasan ad-Dimyathi, belajar kepada (6)
6. Syeikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi, beliau telah menulis syarah kitab yang dibicarakan ini. Syeikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi belajar kepada (7)
7. Syeikh asy-Syamsu Muhammad bin Salim al-Hifni, belajar kepada (8)
8. Syeikh `Id an-Namrisi, belajar kepada (9)
9. Syeikh `Abdullah bin Salim al-Bashri, belajar kepada (10)
10. Syeikh Muhammad bin `Ala' al-Babli, belajar kepada (11)
11. Syeikh Abi an-Naja Salim bin Ahmad as-Sanhuri, belajar kepada (12)
12. Saiyid an-Naju Muhammad bin Ahmad al-Ghaithi, belajar kepada (13)
13. Syeikh al-Islam Zakaria al-Anshari, belajar kepada (14)
14. Saiyid al-'Izzu Abdur Rahim bin al-Farrat, belajar kepada (15)
15. Syeikh at-Taju `Abdul Wahhab bin `Ali bin `Abdul Kafi, belajar kepada ayahnya (16)
16. Syeikh at-Taqiy `Ali bin `Abdul Kafi as-Subki, belajar kepada (17)
17. Syeikh al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin `Abdul Karim bin Ibnu `Atha'ullah as-Sakandari atau disingkat namanya dengan Ibnu `Atha'ullah as-Sakandari, iaitu pengarang Kitab al-Hikam yang sedang dibicarakan ini.

Ulama yang aktif beramal dengan Thariqat asy-Syaziliyah ini menghasilkan beberapa buah kitab, selain Kitab al-Hikam ialah Tajul `Arus fil Washaya wal Mawa'izh, Lathaiful Minan fi Manaqib al-Mursi wa Abi al-Hasan, dan lain-lain. Syeikh Ibnu Atha'ullah as-Sakandari, ulama besar sufi yang sangat besar pengaruhnya di seluruh dunia Islam, termasuk dunia Melayu, tersebut wafat di Kaherah, tahun 709 H/1309 M.

Ustaz Ismail Awang, dalam majalah Pengasuh menyebut: ``Tok Selehor mempunyai kebolehan dalam berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan, tetapi yang sangat diminatinya ialah bidang tasawuf. Kitab Hikam oleh Ibnu Ataillah merupakan kitab paling suka diajarkan kepada orang ramai, mungkin kerana kitab ini mendorong manusia membaiki diri dan mendampingi diri kepada Allah, serta menjauhi sifat-sifat terkeji seperti sombong, hasad dengki, riak, sum`ah dan sebagainya.'' Oleh sebab Tok Selehor adalah murid Syeikh Ahmad al-Fathani, maka bererti sanad Tok Selehor dan murid-murid beliau dalam pengajian Kitab al-Hikam dan kitab-kitab lain karangan Syeikh Ibnu `Atha'ullah as-Sakandari dapat disambung seperti sanad yang telah disebutkan di atas.

Tasawuf

Kitab pengetahuan tasawuf selain Kitab al-Hikam secara umum juga dipelajari di seluruh dunia Melayu, termasuk dalam pondok yang diasaskan oleh Tok Selehor. Keseluruhan karangan Imam al-Ghazali, dalam hal ini yang paling ditekankan dan dimantapkan di antaranya ialah Minhajul Abidin dan Ihya' Ulumid Din. Sanad yang sampai kepada Imam al-Ghazali mulai nombor 1 sampai nombor 7 (Syeikh asy-Syamsu Muhammad bin Salim al-Hifni) pada sanad Kitab al- Hikam adalah sama, tetapi untuk sampai kepada Imam al-Ghazali adalah belajar kepada (8)

8. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Budairi, belajar kepada (9)
9. Syeikh Mullah Ibrahim al-Kuarni, belajar kepada (10)
10. Syeikh Muhammad Syarif, belajar kepada (11)
11. Syeikh Abi Ishaq at-Tanukhi, belajar kepada (13)
13. At-Taqiy Sulaiman bin Hamzah, belajar kepada (14)
14. Syeikh `Umar bin Karam ad-Dainuri, belajar kepada (15)
15. Syeikh al-Hafiz Abi al-Faraj `Abdul Khaliq bin Ahmad bin Yusuf al-Baghdadi, belajar kepada (16)
16. Al-Imam Hujjah al-Islam Abi Hamid bin Muhammad bin al-Ghazali yang disingkatkan panggilan dengan Imam al-Ghazali saja. Sebagaimana yang tertulis dalam sanad yang tersebut di atas jelaslah bahawa ulama dunia Melayu yang diriwayatkan ini adalah sanadnya bersambung sampai kepada pengarang Minhajul `Abidin dan Ihya' Ulumid Din, iaitu Imam al-Ghazali yang sangat masyhur namanya itu.

BERZANJI DAN BURDAH

Ustaz Ismail Awang menulis, ``Tok Selehor pernah mengadakan Maulid an-Nabi secara besar-besaran dan dialah ulama Kelantan yang mempelopori perayaan itu. Berzanji dibaca dengan penuh perasaan. Perarakan besar-besaran di adakan. Pernah berpuluh-puluh ribu orang datang ke majlis perayaan Maulid Nabi anjurannya. Hal ini pernah dikritik oleh akhbar-akhbar pada zaman itu, tetapi beliau tidak juga berhenti kerana beliau ingin menanam rasa cinta umat kepada Rasulullah s.a.w. yang penuh tenaganya berjuang menyebarkan Islam. Dengan cara itu anak-anak pondok lebih cepat bermesra dengan Rasulullah s.a.w. daripada hanya menyampaikan kisah tanpa diadakan gerak kerja.''

Praktik memperingati Maulid Nabi, membaca Barzanji, dan lain-lain sejenisnya, sama ada dalam dunia Arab sendiri, mahu pun dalam dunia Melayu telah berjalan sejak lama, oleh itu yang dilakukan oleh Tok Selehor seperti yang tercatat di atas adalah tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi bidaah dhalalah seperti yang pernah dilemparkan oleh hanya sekelompok kecil orang. Kitab Berzanji yang disyarah dalam bahasa Arab banyak dilakukan oleh ulama. Ulama yang berasal dari dunia Melayu yang mensyarah kitab Maulid Nabi pernah dilakukan oleh Syeikh Nawawi al-Bantani. Beliau termasuk salah seorang guru kepada Syeikh Ahmad al-Fathani. Yang bererti ada pertalian keilmuan dengan murid-murid Syeikh Ahmad al-Fathani termasuk Tok Kenali, Tok Selehor dan lain-lain.

Syeikh Nawawi al-Bantani telah menulis tentang Maulid Nabi dalam lima judul karyanya, bahkan mengenai Maulid Nabi merupakan karyanya yang terawal. Karya tersebut ialah Targhibul Musytaqin li Bayani Manzhumatis Saiyid Barzanji Zainal `Abidin fi Maulidil Awwalin wal Akhirin, yang diselesaikan pada hari Jumaat, 13 Jumadilakhir 1284 H. Dicetak oleh Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, 23 Rejab 1311 H. Semua karya Syeikh Nawawi al-Bantani dengan judul-judul yang lain adalah ditulis kemudian daripada kitab mengenai Maulid Nabi yang tersebut. Syeikh Ahmad al-Fathani juga memulakan penulisannya mengenai Maulid Nabi ketika beliau berusia 15 tahun, ditulis dalam bentuk puisi. Karya Syeikh Ahmad al-Fathani yang pertama itu diberi judul Nazham Nuril Anam, diselesaikan pada hari Rabu, 15 Syaaban 1287 H/10 Oktober 1870 M. Transliterasi lengkap dapat dibaca dalam buku Syeikh Ahmad Al-Fathani Pemikir Agung Melayu dan Islam, jilid 2, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, lihat hlm. 3 - 46.

Kitab Berzanji dapat dikategorikan dalam bidang sastera Arab, demikian juga Burdah Bushiri. Burdah Bushiri pernah diterjemah oleh Tok Kenali, sahabat Tok Selehor, yang diberi judul Risalatud Durril Mantsur, selesai beliau tulis pada bulan Jumadilakhir 1310 H/Disember 1892 M. Kandungannya merupakan terjemahan dan penjelasan fadilat Burdah Bushiri. Dicetak dalam bentuk huruf batu/litografi oleh Syeikh Abdullah Mujallid, Meah, Jumadilakhir 1310 H. Selain itu juga oleh guru kedua-duanya, iaitu Syeikh Wan Ali Kutan yang diberi judul Risalah Majma' al-Qashaid wa al-'Awaid yang selesai ditulis pada bulan Zulkaedah 1320 H/ Februari 1903 M.

*****************************************************

  • Di bawah ni ese bubuh beberapa klip video perarakan Mawlid Nabi SAW yang dilakukan di beberapa tempat kat dunia ni. Bukanlah ese nak suruh korang semua berarak, ese pun seumur hidup setakat ni belum pernah lagi berarak Mawlid ni. Cuma ese bubuh klip - klip ni, untuk selingan sahaja, agar kita tahu bahawa berarak mawlid ni bukan hanya tradisi kita di Nusantara sahaja macam kata sesetengah pihak, umat Islam kat tempat lain pun ada tradisi berarak sempena Mawlid. Orang-orang Makkah pun zaman dulu-dulu, sebelum penjajahan Badwi Nejd pun berarak jugak dari Masjidil Haram ke Mawlid Nabi (tempat Nabi dilahirkan). Apa-apa pun, nak berarak ke, tak nak ke, tak dak masalah. Sesiapa yang nak berarak, biaqlah dia berarak, jangan sampai minum arak atau melakukan perkara-perkara menyalahi syariat udah le. Dan orang politik, tolong senyap boleh tak ????
Mostagenem, AlgeriaManchester, UKRaiwind, PakistanKaherah, Mesir

Khamis, Februari 18, 2010

Tanpa Rasulullah .....

Sebenarnya pada asalnya, bulan Rabi'ul Awwal tiada apa-apa kelebihan berbandingkan bulan-bulan seperti Ramadhan, Syawwal, bulan-bulan haram dan sebagainya. Tetapi kemudian bulan ini menjadi mulia disebabkan Junjungan Nabi SAW. Bulan ini dimuliakan Allah kerana Allah telah memilihnya menjadi saksi bagi kelahiran makhluk Allah teragung di alam nyata ini. Pemilihan Rabi`ul Awwal dan hari Isnin sebagai bulan kelahiran Junjungan Nabi SAW mempunyai berberapa hikmah. Antara hikmah-hikmah tersebut adalah untuk menyatakan bahawa kemuliaan Junjungan Nabi SAW itu mutlak dan tidak terikat atau terkait dengan sesuatu masa atau zaman. Sebaliknya masa dan zaman menjadi mulia disebabkan Junjungan Nabi SAW. Jika baginda SAW dilahirkan dalam bulan Ramadhan atau hari Jumaat, matsalan, nescaya akan berlaku anggapan bahawa baginda menjadi mulia kerana dilahirkan dalam bulan yang mulia atau hari yang mulia, sedangkan kemuliaan baginda adalah mutlak dan tidak bergantung dengan kemuliaan yang lain.

Oleh itu, jika ada yang berkata bahawa bulan Rabi`ul Awwal ini tiada apa-apa kemuliaan, maka pernyataan itu benar dari satu sudut tetapi salah dari sudut bahawa Rabi'ul Awwal itu telah menjadi mulia disebabkan Junjungan Nabi SAW. Maka janganlah pandangan terhenti kepada bulan semata-mata tanpa melihat kepada makhluk Allah yang paling mulia SAW. Dan janganlah pula bermudah-mudah menghina orang menyambut kelahiran Junjungan SAW dengan kegembiraan, janganlah diqiaskan kegembiraan menyambut mawlid dengan kegembiraan Abu Lahab atau Abu Jahal. Sesungguhnya itu qiyas ma`al fariq, sebab orang mukmin tidak dapat diqiyaskan dengan orang musyrik. Jika diqiyaskan juga, maka apakah keimanan itu senilai dengan kemusyrikan? Apakah keimanan itu tidak punya nilai? Berhati-hatilah, janganlah dek kerana politik kepartian maka lidah yang tidak bertulang dibiarkan bercakap sesuka hati. Ingat pepatah nenek datuk kita: sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan merana.

Berbalik kepada masa menjadi mulia kerana Junjungan Nabi SAW, maka itu adalah antara hikmah yang disenaraikan oleh Imam Ibnul Haj bagi menjawab persoalan kenapa bulan Rabi`ul Awwal dan hari Isnin dipilih menjadi bulan kelahiran Junjungan Nabi SAW. Beliau berkata:-

(Hikmah yang keempat kenapa Allah memilih bulan Rabi`ul Awwal dan hari Isnin sebagai masa kelahiran Junjungan Nabi SAW):- bahawasanya Allah SWT yang Maha Bijaksana berkehendak untuk memuliakan masa di mana kelahiran Junjungan SAW dengan Junjungan Nabi SAW, jikalau baginda dilahirkan pada waktu-waktu yang berkat sebagaimana disebutkan dahulu (seperti bulan Ramadhan atau Lailatul Qadr dan sebagainya), maka akan terjadi keraguan yang seolah-olah Junjungan Nabi SAW menjadi mulia disebabkan waktu - waktu tersebut (yakni seolah-olah kemuliaan Junjungan Nabi SAW berhubung atau berkait dengan waktu-waktu yang mulia tersebut).

******************************************************
Ceramah Buya Maliki tentang masa kelahiran Nabi

Rabu, Februari 17, 2010

Mawlid - Sy. Nur

Jom ngaji ngan Syaikh Nuruddin al-Banjari hafizahUllah.Sholawat ar-Ridha-iyyah

Ini satu sholawat yang dinamakan sebagai "Sholawat ar-Ridha-iyyah" yang dinisbahkan kepada as-Sayyid asy-Syaikh Ahmad ad-Dardir al-Khalwati al-Mishri rahimahUllah. Sebahagian ulama menyatakan bahawa doa seseorang selepas membaca sholawat ini 70 kali akan dimustajabkan Allah. Inilah sholawat ar-Ridha-iyyah:-

Ya Allah, limpahkanlah sholawat ke atas Junjungan Sayyidina Muhammad, sholawat keredhaan dan redhailah sekalian para sahabat baginda seredha-redhanya.
Mudah-mudahan kita diredhai Allah sentiasa berkat Junjungan Nabi SAW dan sholawat atas baginda.

Isnin, Februari 15, 2010

Marhaban Ya HabibAllah

Bulan kelahiran Junjungan Nabi SAW menjelang lagi. Sebagai umat baginda, sewajarnya kita bersungguh-sungguh bersyukur atas kelahiran baginda yang menjadi pembimbing dan penunjuk kita ke arah jalan yang diredhai Allah SWT. Menjadi umat Junjungan Nabi SAW adalah satu nikmat besar yang dianugerahkan kepada kita. Nian besarnya nikmat ini sehingga nabi besar Bani Israil, Sayyidina Musa AS, memohon untuk dijadikan sebagai umat Baginda Muhammad SAW. Maka kenapa kita jarang atau mungkin tidak mensyukuri nikmat ini ? ... Allahu .. Allah.

Marilah kita mempertingkatkan lagi kecintaan dan kerinduan kita kepada Junjungan Nabi SAW bersempena dengan bulan kelahiran baginda ini. Kita penuhkanlah masa kita yang banyak lapang itu dengan memeriahkan majlis-majlis mawlid, majlis-majlis di mana Junjungan Nabi SAW menjadi tajuk utama, majlis - majlis di mana sholawat dan salam dilantunkan, majlis-majlis di mana sirah dan madaih kepada Junjungan Nabi SAW dibacakan, majlis-majlis di mana akhlak dan keperibadian serta sunnah baginda diceritakan untuk dijadikan panduan. Mudah-mudahan kecintaan kita bertambah, dan terlebih penting moga kita mendapat kecintaan Baginda Muhammad SAW.

Tika kelahiran baginda
ke dunia nyata
zaman tersenyum gembira
seluruh alam bersukaria

Hanya Iblis durjana
dan syaitan - syaitan pengikutnya
bermuram duka

Kenapa pula antara kita
yang mengaku umat baginda
ada yang gusar serta duka
pabila melihat saudara-saudara seagama
menyambut gembira kelahiran baginda
memperingati kelahiran baginda
membesarkan kelahiran baginda
mentakzimkan kelahiran baginda
dengan sholawat atas baginda
dengan mendengar sirah baginda
dengan memuji-muja baginda
dengan menghayati sunnah baginda
Semuanya dengan penuh kesyukuran pada Yang Esa

Adakah telah terpedaya ia
dengan hasutan Iblis durjana
yang atas kelahiran baginda berdukacita ?


***************************************
Salam Untuk Junjungan

Selasa, Februari 09, 2010

Pahala Bacaan - Habib Zain

Sekadar menambah khazanah ilmu berhubung hadiah pahala kepada orang mati. Agar kita mengetahui siapa yang menjadi panduan dan rujukan kita. Bagi yang merujuk kepada yang lain, terpulanglah, itu hak kamu. Kami tak suka menceroboh hak kamu, maka diharap kamu juga jangan menceroboh hak kami. Nukilan daripada fatwa al-Habib Zain bin Ibrahim hafizahUllah yang tercatat dalam "al-Ajwibatul Ghaaliyyah" halaman 108. Maka al-Habib ditanya sebagai berikut:-
Soalan: Adakah sesorang diharuskan menghadiahkan pahala bacaan al-Quran dan zikir kepada orang-orang mati ?

Jawapan: Ya, perbuatan yang sedemikian itu (yakni membaca al-Quran dan zikir untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mati) adalah harus. Menurut pandangan yang shohih lagi terpilih dalam mazhab, pahala bacaan tersebut dan lain-lain amalan badaniyyah (yakni amalan-amalan yang dilaksanakan oleh anggota badan semata-mata) sampai kepada mereka (yakni kepada arwah tersebut). Sesungguhnya terhasil bagi mereka dengan yang sedemikian itu (yakni dengan hadiah pahala tersebut) manfaat, samada sebagai kaffarah dosa (penghapus dosa), mengangkat darjat, diberi nur, diberi kegembiraan dan lain-lain ganjaran pahala dengan kelebihan Allah ta`ala.
Rabu, Februari 03, 2010

Lukisan Makam Rasulullah ??

Tulisan ese kali ini hanyalah untuk memberikan pandangan ese mengenai gambar foto makam Junjungan Nabi SAW yang banyak beredar sekarang. Ustaz Mohd Khafidz hafizahUllah dalam blog beliau"Sawanih Wa Khawatir", ada menulis sedikit mengenai beredarnya gambar-gambar tersebut, di mana ianya bukanlah foto makam Junjungan Nabi SAW tetapi foto makam Mawlana Jalaluddin ar-Rumi rahimahUllah di Konya. Di samping itu, ada juga beredar foto lain yang dikatakan sebagai foto makam baginda SAW, sedangkan ianya adalah foto makam Sultan 'Uthman al-Ghazi rahimahUllah, pengasas Khilafah Uthmaniyyah Turki. Memandangkan sekarang kita tidak berpeluang untuk melihat sendiri keadaan makam Junjungan SAW, maka tidaklah dapat kita pastikan rupa sebenar makam Junjungan SAW tersebut. Mungkin makam Junjungan Nabi SAW pernah memiliki rupa atau penampilan seperti atau seumpama makam-makam tersebut, mengambilkira fakta bahawa Khilafah Uthmaniyyah pernah mentadbir dan memerintah al-Haramain untuk satu jangkamasa yang panjang. Apa-apa pun hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui. Tidak mungkin sultan-sultan Bani 'Uthman membiarkan makam Junjungan Nabi SAW tak terurus. Diceritakan bahawa sewaktu pemerintahan Uthmaniyyah, kerja-kerja pembersihan Hujrah Nabawiyyah dilakukan sendiri oleh sultan yang memerintah. Sultan akan memasuki ruangan bilik yang mulia tersebut dalam keadaan merangkak. Kerja-kerja pembersihan juga dilakukan dalam keadaan merangkak dan penuh adab. Setelah dibersihkan, pati minyak bunga mawar dari Isparta akan disapu ke seluruh kawasan hujrah yang mulia. Pati minyak tersebut diperolehi dari bunga-bunga mawar yang ditanam khusus untuk tujuan ini. Allahu ... Allah, begitulah adab mereka dengan baginda Nabi SAW.

Selain gambar foto tersebut, turut beredar gambar-gambar lukisan yang dikatakan sebagai makam Junjungan Nabi SAW. Ese sendiri ada dihadiahkan oleh seorang kenalan rapat sekeping poster lukisan makam Junjungan Nabi SAW seperti gambar lukisan yang ese letak di atas tu. Lukisan tersebut sampai sekarang masih tergantung dekat pintu kediaman ese, setiap kali melihatnya pasti akan terlancar ucapan sholawat dan salam atas Baginda Muhammad SAW. Adakah begitu rupa makam Junjungan Nabi SAW, idak le ese tahu dengan pasti, cuma ada jugak teman ese bermimpi berziarah ke makam Junjungan SAW dan katanya begitule rupanya makam baginda. Tapi inikan cuma mimpi, entahlah apa hakikat sebenarnya. Sebenarnya lukisan kat atas tu, ese ambik dari buku karangan Ustaz Muhammad Taha as-Suhaimi rahimahUllah berjodol "Haji Ifrad". Lukisan tersebut juga ada dalam karya beliau yang lain berjodol "'Umrah Dan Ziarah". Selain Ustaz Muhammad Taha, murid Syaikh 'Umar al-Khatib rahimahUllah, Ustaz M. Salleh bin A. Hamid, turut memuatkan lukisan tersebut dalam karangan beliau yang diberi jodol "Panduan Ilmu Fiq'h Syeikh Omar al-Khatib: Bab Haji, Umrah & Ziarah", pada halaman 292 (seperti tertera kat pada sudut kanan perenggan ini).

Baru-baru ni, ese dapat pulak buku susunan Ustaz Ahmad Lutfi yang berjodol "Kesan-Kesan Peninggalan Rasulullah SAW". Pada halaman 79 buku tersebut terdapat juga lukisan makam tersebut dengan keterangan - "Gambar nadir ini telah diilhamkan oleh Sayyid Ali Muhammad Taqi Al Hayimi Al Arabi." Jadi lukisan tersebut dilukis menurut ilham seseorang, tetapi tidak dinyatakan pula daripada datangnya ilham tersebut, dari mimpi ke atau dari melihat sendiri atau dari melihat makam-makam lain, hanya Allah yang mengetahui. Walau apapun, sebagaimana yang ese tulis di atas, kemungkinannya tetap ada, mungkin pernah satu ketika dalam sejarah Islam, makam Junjungan Nabi SAW berupa sedemikian, tetapi ianya satu kemungkinan, mungkin pernah dan mungkin juga tidak. Ese turut dimaklumkan bahawa akhbar Arab Saudi, al-Muslimun, pernah menyiarkan lukisan makam tersebut dalam satu artikel berkenaan pemandangan dalam Hujrah an-Nabawiyyah. Ese cuba mencarinya tetapi tidak berjumpa, yang ese jumpa adalah sebuah klip video dari YouTube yang ada menyentuh berkenaan hal ini,. Malangnya klip video tersebut dalam Bahasa Tamil. Tak dak rotan, akar pun jadilah, ese bubuhlah jugak klip tersebut di bawah buat tatapan sesiapa yang reti.

Jurugambar terkenal, Syaikh Abdul Adheem Peter Sanders, memberikan pandangan beliau mengenai gambar-gambar dan lukisan-lukisan makam Junjungan SAW seperti berikut (pandangan beliau ese kutip dari laman Islam - The Modern Religion):-
"Inside the Prophet's (saw) tomb - no I have not seen inside. I asked a sheikh what's inside - he's one the people who clean the area. He said light, light..nothing but light. The picture going round on the Internet - it's not a real picture, it's a painting from someone's vision because there's nothing in there, they've completely concealed it up. That might have been what it was like in the Turkish times, I don't know. It seems very authentic - I've seen in different shuyukh's houses. It's possible that it is what it did look like or what it does look like in the unseen, I don't know. Allahuwalam. As far as I know, there is nothing there. The sheikh said there is only light and he added, people who don't see this light only see their own darkness."
Akhirul kalam, ese nak bawak satu lagi cerita mimpi. Harap korang sudi membacanya, jangan pulak korang mimpi ya. Kalau nak mimpipun, bacalah sampai habis. Kisahnya begini:- Pernah satu ketika seorang sholeh telah bermimpi seolah-olah beliau berada di Kota Madinah sedang duduk menghadap ke arah makam Junjungan Nabi SAW. Tiba-tiba beliau terdengar seruan yang menyatakan bahawa Junjungan Nabi SAW hadir, maka beliau dan sekalian hadirin semua berdiri demi menta'dzimkan Junjungan Nabi SAW dan semua mata tertumpu ke arah makam Junjungan SAW. Malangnya orang sholeh ini tidak dapat melihat Junjungan Nabi SAW, beliau hanya menatap makam baginda SAW. Hal ini menghairankannya, tiba-tiba terngiang-ngiang di telinganya hatif yang menyatakan bahawa "hanya yang hidup dapat melihat yang hidup", yakni orang yang mati hatinya, pandangannya hanya sebatas makam sahaja dan tidaklah dia memandang kepada Shohibul Maqam. Terbangun orang sholeh ini sambil menangis semau-maunya, kerana baginya mimpi tersebut memberi peringatan agar dirinya jangan lalai dan hendaklah dia sentiasa menghidupkan hati dengan mencintai Allah dan kekasihNya. Ya ini cuma cerita mimpi. Ya hanya sebuah mimpi, tapi bagaimana keadaan kita ya, punya ngak pertautan erat dengan Shohibul Maqam SAW???? Apakah tatkala kita berziarah ke makam Junjungan SAW, yang kita ziarahi cuma makam sahaja atau memang sesungguhnya kita menziarahi Shohibul Maqam? Bukankah Imam Malik bin Anas RA diriwayatkan sebagai tidak menyukai seseorang untuk berkata : "Aku menziarahi kubur Rasulullah", sebaliknya hendaklah dia berkata: "Aku menziarahi Rasulullah SAW." Fahami bebetul ye, yang tidak sukai oleh Imam Malik adalah ucapan tersebut, bukannya ziarah ke makam Junjungan Nabi SAW. Sesungguhnya menziarahi makam Junjungan Nabi SAW itu adalah amalan yang dipandang sunnah dan dianjurkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah termasuklah Imam Malik bin Anas RA. Ese sudahi entri ini dengan sebuah sabdaan Junjungan Nabi SAW, yang diriwayatkan antaranya oleh Imam al-Baihaqi, Imam ath-Thabrani dan Imam ad-Daraquthni, berbunyi:-

Sesiapa yang menziarahiku selepas kewafatanku,
maka seumpama dia menziarahiku sewaktu hayatku.

*********************************************
Lukisan Makam Junjungan SAW
pada halaman 79 buku Ustaz Ahmad Lutfi
********************************************
Ini pula lukisan makam Junjungan Nabi SAW sebagaimana terpapar di belakang sebuah kitab tua himpunan dua karya mawlid, iaitu Mawlid ad-Diba`i dan Mawlid al-'Azab yang ese terima daripada Allahyarham ayahanda ese, moga Allah merahmati beliau sentiasa.

**************************************************
Ini adalah gambar al-Muwaajahah asy-Syarifah tahun 1326H


*******************************************************
Ini video yang ese jumpa berkaitan dengan laporan di akhbar al-Muslimoon, Jeddah, yang memuatkan artikel dan lukisan pemandangan dalam Hujrah Nabawiyyah asy-Syarifah. Disampaikan oleh seorang penceramah dari sebuah pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jama`ah di Kerala, India. Takat tu yang ese faham, sebab video ni dalam Bahasa Tamil. Sesiapa yang faham tolong terjemah sikit.