Rabu, Disember 28, 2016

Tarikhul Islam - Syaikh Fadhlullah

Syaikh Muhammad Fadhlullah rahimahullah telah mengarang satu kitab yang memperkatakan, secara ringkas namun padat, sirah perjalanan hidup Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Kitab itu diberi jodol "Tarikhul Islam Pada Menyatakan Perjalanan Sayyidil Anaam" atau "Tarikh Islam Pada Menceritakan Perjalanan Sayyidil Anaam". Syaikh Muhammad Fadhlullah telah menyiap karya ini sewaktu beliau bermukim di Kota Bondowoso, Residensi Basuki, Jawa, pada petang hari Rabu 23 haribulan DzulHijjah tahun 1335H bersamaan dengan 10 Oktober tahun 1917. Cetakan yang pertama karya ini juga dilakukan di Betawi / Batavia / Jakarta, iaitu sekitar tahun 1918, di mana cetakan pertama menggunakan huruf rumi. Selepas itu, karya ini telah berulangkali dicetak dengan turut menggunakan huruf Jawi. Menurut kajian Ustazah Ni'mah binti Haji Ismail Umar, cucu Syaikh Muhammad Fadhlullah, kitab ini pernah dipakai sebagai buku teks di sekolah-sekolah negeri Johor dan Brunei Darus Salam.

Untuk menyusun kitab ini, Syaikh Muhammad Fadhlullah as-Suhaimi telah merujuk kepada beberapa kitab karangan ulama terkemuka, antaranya:-
 1. Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syaikh Khudair;
 2. Siratun Nabawiyyah wal Aatsaarul Muhammadiyyah karya Sidi Ahmad Zaini Dahlan;
 3. Durus at-Tarikh al-Islamiy karangan Syaikh Muhyiddin al-Khayyath;
 4. Tuhfatul Anam mukhtashar Tarikh al-Islam karya Syaikh Abdul Basith Fakhuri;
 5. Tafsir al-Munir karangan Syaikh Nawawi Banten;
 6. Tafsir Baidhawi yang diterjemah oleh Syaikh Abdul Rauf al-Fanshuri; dan
 7. Hasyiah I`anathuth Thalibin karya Sidi Bakri Syata.
Sekelumit dari apa yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Fadhlullah dalam kitab tersebut mengenai kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah sebagai berikut, pada halaman 13 dan 14:-
"Apabila telah sempurna 9 bulan Siti Aminah itu mengandung, maka zahirlah Nabi Muhammad s.a.w. pada subuh hari Isnin, 12 Rabi`ul Awwal Tahun Fil bersamaan dengan 20 April 571 masihi. Maka dinamakan dia Muhammad oleh datuknya 'Abdul Muththalib. Adapun nama Muhammad itu belum pernah didengar pada mereka itu.
Maka jadilah masa di antara diperanakkan Nabi Muhammad s.a.w. dan diperanakkan Nabi Isa a.s. itu 571 tahun, dan di antara Isa dan mengikut Nabi Musa a.s. iaitu 1716 tahun, dan antara Musa dan Ibrahim a.s. 545 tahun, dan antara Ibrahim dan taufan pada masa Nabi Nuh a.s. iaitu 1081 tahun, dan di antara taufan dan Nabi Adam a.s. iaitu 2242 tahun. Jumlah masa di antara diperanakkan Nabi Muhammad dan Nabi Adam iaitu 6155 tahun. Demikianlah kata ulama tarikh yang masyhur. Adapun hakikatnya Allah ta`ala yang terlebih mengetahui."
Di penghujung kitab tersebut, Syaikh Muhammad Fadhlullah juga tidak lupa menulis serba sedikit antara mukjizat Junjungan Nabi s.a.w. samada yang biasa kita dengar dan ada juga yang mungkin jarang kita dengar, antaranya adalah:-
Dan lagi mukjizatnya s.a.w. iaitu tiada berbayang. Adalah tubuh Rasulullah s.a.w. itu tiada berbayang jika terkena cahaya matahari atau pelita sebagaimana bayang-bayang manusia.
Dan lagi mukjizatnya s.a.w. iatu baunya harum, tiada berjalan Rasulullah s.a.w. di mana-mana jalan atau masuk ke suatu rumah melainkan tertinggal harumnya itu di situ. Demikian jua melekat harumnya itu pada tangan orang - orang yang bersalam dengan dia s.a.w.
Dan lagi mukjizatnya s.a.w. iaitu menghidupkan yang telah mati. Pada suatu masa Rasulullah s.a.w. mengajak seseorang kepada Islam. Disahut oleh orang itu: "Aku tidak mahu percayakan engkau hingga engkau boleh menghidupkan anakku perempuan yang telah mati itu." Sabda Rasulullah s.a.w.: "Tunjukkanlah aku di mana kuburnya?" Maka ditunjukkan kubur itu kepadanya s.a.w. Maka bersabda Rasulullah s.a.w.: "Hai fulanah", maka menyahut si mati itu: "Saya". Maka menanya pula Rasulullah s.a.w.: "Adakah engkau suka kembali lagi ke dunia?" Sahutnya: "Tidak berkehendak ayyuhai RasulAllah s.a.w. kerana kami bertemu kepada Allah itu terlebih baik bagi kami daripada dua ibubapa kami. Dan kami mendapatkan akhirat itu terlebih baik daripada dunia."
Inilah antara yang dicatat oleh Syaikh Muhammad Fadhlullah as-Suhaimi al-Azhari dalam karya beliau tersebut. Mudah-mudahan Allah merahmati senantiasa tuan guru kami, Syaikh Muhammad Fadhlullah as-Suhaimi al-Azhari 'alaihi rahmatul Bari dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya atas segala jasanya kepada umat.

Ahad, Disember 25, 2016

'Uyuunul Atsar & Nurul 'Uyuun

Kitab "`Uyuunul Atsar fi funuunil Maghazi wasy Syamaail was Siyar" adalah antara karya Sirah Nabawiyyah yang masyhur. Karya ini diterima baik oleh kalangan umat, baik ulama maupun awam, di mana mereka membacanya, mentelaahnya, membahasnya dan menjadikannya sebagai rujukan. Menurut Prof. Dr. Faruq Hamadah, kitab ini mungkin kitab sirah pertama yang cuba mengumpul bahan-bahan yang berserakan untuk dijadikan sebuah kitab sirah yang sempurna dari segala segi dan benar-benar sahih menurut pandangan pengarangnya. Selanjutnya, Prof. Dr. Faruq menyatakan bahawa antara kelebihan kitab ini adalah ia turut memuatkan nas-nas yang berasal dari kitab-kitab yang telah hilang, di mana di dalamnya mengandungi banyak faedah ilmiah dan analisis yang penting. Oleh itu, kitab ini sangat perlu dibaca dan ianya adalah kitab yang dapat dipegang dalam bidang sirah oleh generasi umat Islam, baik mereka yang ahli dalam bidang ini maupun yang tidak, yakni sesiapa sahaja yang ingin mempelajari dan mengetahui sirahnya Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Namun, karya ini bukanlah kitab kecil, ianya terdiri daripada 2 jilid besar yang mungkin sukar untuk ditelaah oleh orang awam. Maka si pengarang telah meringkaskan fakta-fakta yang penting dari kitab ini menjadi satu kitab kecil yang diberinya jodol " Nurul 'Uyuun fi talkhish Siratil Amiinil Ma`muun shallaAllahu `alaihi wa sallam".

"Nurul 'Uyuun fi talkhish Siratil Amiinil Ma`muun" adalah kitab sirah yang ringkas dengan bahasa yang mudah namun tidak kurang keindahannya dan padat dengan fakta berkaitan dengan sirah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dalam karya ini, hanya fakta-fakta ringkas mengenai berbagai aspek sirah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dicatat. Bermula daripada menyebut nasab baginda yang mulia, senda gurau baginda, para isteri baginda, mereka-mereka di sekeliling baginda sehinggalah detik kewafatan baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam. Kitab kecil ini telah diterjemah dalam beberapa  bahasa, antaranya Bahasa Inggeris oleh Bilal Patel dan Mariam Madge Conlan dengan jodol "The Light of the Eyes, A concise biography of the Trustworthy and Reliable Prophet (PBUH)" dan diterbitkan oleh Turath Publishing tahun 2016. Dalam nota mengenainya, dinyatakan:- 
" ... While other biographical literature varies in regards of authorship, authenticity, length, breadth of detail and historical, cultural and religious perspective, this work attempts to assimilate the most beneficial aspects of all these features. Both concise and comprehensive, it relies heavily on rigorously authenticated (sahih) and fully referenced sources, and is brimming with knowledge that 'delights the souls and adorns the pages'.
Kedua-dua kitab ini, merupakan karangan seorang ulama besar, asy-Syaikh al-Imam al-'Allaamah al-Muhaqqiq al-Mutqin al-Hafiz al-Faqih al-Adib an-Nahwi, Fathuddin Abul Fathi Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ya'muri ar-Rab`i al-Andalusi al-Mishri rahimahumullah yang lebih dikenali sebagai Ibnu Sayyidin Naas

Sebenarnya ada dua orang ulama yang dikenali sebagai Ibnu Sayyidin Naas. Ini adalah kerana mereka sama-sama dinisbahkan kepada moyang mereka yang bernama Sayyidin Naas bin Abil Walid. Ibnu Sayyidin Naas yang pertama merujuk kepada al-Imam al-Allaamah al-Khatib al-Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya al-Ya'muri al-Andalusi al-Isybili yang dilahirkan pada tahun 557H dan wafat tahun 659H. Manakala Ibnu Sayyidin Naas yang kedua adalah pengarang "Nurul 'Uyuun" iaitu Fathuddin Abul Fathi Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ya'muri ar-Rab`i al-Andalusi al-Mishri. Oleh itu, Abul Fath Fathuddin Ibnu Sayyidin Naas adalah cucu kepada Abu Bakar Ibnu Sayyidin Naas. Menurut para ulama jika diithlaqkan sebutan Ibnu Sayyidin Naas, maka ianya merujuk kepada sang cucu, iaitu Abul Fath Fathuddin Ibnu Sayyidin Naas, pengarang kitab sirah yang sedang kita bicarakan.

Abul Fath Fathuddin Ibnu Sayyidin Naas dilahirkan pada bulan DzulQa`idah tahun 671H di Kaherah dan dibesarkan dalam keluarga ulama. Beliau mendapat didikan awal daripada ayahnya sendiri yang merupakan seorang ulama besar dan muhaddits yang berdarjat al-hafiz. Diceritakan bahawa ayah beliau kerana kasihnya kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka semua anak lelaki beliau yang berjumlah 4 orang diberinya nama Muhammad. Maka hanya kunyah sahaja yang membezakan antara nama mereka, iaitu Abu Sa'd Muhammad, Abu Sa`id Muhammad, Abul Qasim Muhammad dan pengarang "'Uyunul Atsar", Abul Fath Muhammad. Sejak kecil lagi, Abul Fath Ibnu Sayyidin Naas telah dibawa oleh ayahnya menghadiri majlis-majlis ilmu dan zikir. Sikap mencintai ilmu yang disemai sejak kecil ini menyebabkan beliau amat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beliau telah berpergian ke berbagai tempat demi mencari ilmu, sehingga jumlah guru-gurunya hampir 1,000 orang. Di antara guru-guru beliau adalah Imam Ibnu Daqiqil Eid, Imam Fakhruddin Abul Hassan al-Maqdisi dan ramai lagi. 

Abul Fath Fathuddin Ibnu Sayyidin Naas merupakan seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada pagi Sabtu 11 Sya'baan 734H. Telah melayati jenazah beliau oleh ramai manusia dan beliau dikebumikan di al-Qurafah di sebelah al-Hafiz Ibnu Abi Jamrah. Selain meninggalkan anak-anak murid yang ramai, Imam Ibnu Sayyidin Naas, turut meninggalkan berbagai karya, antaranya:-
 1. `Uyuun al-Atsar fi funuun al-maghaazi wasy-syamaail was-siyar;
 2. Nurul 'Uyuun fi Talkhish Siratil Amiinil Ma`muun SAW;
 3. Tahshilul Ishaabah fi Tafdhiil ash-Shahaabah;
 4. Busyral Labiib bi dzikril Habiib;
 5. Minahul Midah
 6. al-Maqaamaatul 'Aliyyah fil Karaamaatil Jaliyyah;
 7. an-Nafhusy Syadzi fi Syarhi Jaami`it Tirmidzi.
Di antara kisah yang mungkin jarang kita dengar adalah kisah mengenai takziah Nabi Khidhir 'alaihis salam ketika kewafatan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Di dalam " 'Uyuun al-Atsar" pada halaman 449, juzuk ke-2, dinyatakan bahawa ketika wafatnya Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, para sahabat telah mendengar ucapan takziah tanpa mereka melihat siapa yang mengucapkannya. Dan dikatakan bahawa yang menyampaikan ucapan takziah tersebut adalah Nabi Khidhir alaihis salam. Dalam "Nurul 'Uyuun fi Talkhish Siratil Amiinil Ma`muun SAW", kisah ini dimuatkan pada halaman 133 sebagai berikut:-
.... Kemudian para sahabat mendengar satu suara dari arah pintu rumah Junjungan SAW berkata: "Jangan kamu mandikan dia, sesungguhnya dia suci dan disucikan. Kemudian mendengar pula mereka satu suara lain yang menyatakan: "Kamu mandikanlah baginda, sesungguhnya suara tadi adalah Iblis dan aku adalah al-Khidhir," dan dia memberikan ucapan takziah kepada mereka dengan katanya:- "Sesungguhnya pada Allahlah ketenangan atas setiap musibah (yakni carilah ketenangan / kesabaran tatkala menghadapi musibah dengan kembali kepada Allah), penggantian segala apa yang punah, pemerolehan segala apa yang luput, maka berpeganglah kamu dengan Allah dan hendaklah kamu berharap kepadaNya. Sesungguhnya yang mendapat musibah yang sebenar adalah orang yang ditegah daripada memperolehi pahala (yakni dia tidak mendapat pahala daripada musibahnya kerana dia tidak sabar atau redha tatkala mendapat musibah).
Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang Junjungan Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam sentiasa bertambah dan berkembang, memekar dalam taman hati sehingga tumbuh kecintaan dan kerinduan yang sejati kepada baginda. 

Selasa, Disember 20, 2016

Musawwadah Syaikh Daud

Pada entri kali ini, faqir ingin memperkatakan sesuatu mengenai satu risalah karya Mawlana Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani rahimahullah. Sesetengah ilmuwan menamakan risalah ini sebagai " Muswaddah " atau "al-Muswaddah" atau "Risalah al-Musawwadah" atau dengan jodol penuhnya "Risalah al-Musawwadah / al-Muswaddah Pada Menyatakan Puji-Pujian Zahir Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam." Menurut pandangan faqir yang singkat ini, kalimah muswaddah atau musawwadah yang disebut oleh Mawlana Syaikh Daud tatkala menulis khitam pada risalah tersebut sebenarnya bukanlah nama bagi risalah itu, tetapi merujuk kepada keadaan risalah tersebut yang sebenarnya masih berbentuk draf atau catatan awal atau nota awal yang memerlukan kepada penyempurnaan akhir. Jadi faqir cenderung untuk berpendapat bahawa apa yang beredar atas nama "Risalah al-Muswaddah" atau "Risalah al-Musawwadah" ini sebenarnya adalah draf bagi risalah kisah maulud Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang mungkin jodolnya:- "Risalah Pada Menyatakan Puji-Pujian Zahir Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam". Tambahan pula, keterangan daripada Allahyarham Ustaz Wan Muhammad Shaghir menyatakan bahawa kitab atau risalah ini belum pernah dicetak sebelum ini, jadi apa yang beredar sekarang hanyalah berbentuk musawwadah atau draf bagi risalah tersebut. Ini hanya sekadar pandangan singkat faqir dan hanya Allah yang Maha Mengetahui hakikat sebenarnya.

Berbalik kepada draf risalah yang ditulis pada Bulan Maulud ini, isi kandungannya adalah kisah-kisah yang berhubung kait dengan kelebihan, keagungan dan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam Bahasa Melayu yang indah dan diselang-seli dengan syair puji-pujian dan shalawat ke atas Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam Bahasa Arab. Menurut Allahyarham Ustaz Wan Muhammad Shaghir risalah ini berkemungkinan kitab tentang maulud yang pertama ditulis dalam Bahasa Melayu Klasik yang indah susunan katanya lagi tinggi nilai sasteranya.. Mengenai tarikh permulaan dan penyiapan risalah ini, Mawlana Syaikh Daud menerangkan sebagai berikut:-
" Telah khatamlah daripada menyurat akan musawwadah ini pada hari Rabu, 9 haribulan Maulud, maka ibtida`nya daripada 2 haribulan Maulud daripada hijrah 1234 'ala Shahibiha afdhalush shalaati wa azkat taslimi, ala yad afqarul 'ibaad Daud ibn Abdillah Fathani 'afaAllahu 'anhu."
Walaupun risalah ini masih berbentuk draf, namun tidak ada keraguan bahawa ianya adalah karya asli Mawlana Syaikh Daud al-Fathani. Menurut Allahyarham Ustaz Wan Muhammad Shaghir, risalah ini ditemukan asli tulisan pengarangnya sendiri dan tersimpan di Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur dengan nombor M.I. 329. Di sini faqir ingin berkongsi pandangan Mawlana Syaikh Daud rahimahullah mengenai adat berdiri ketika sampai kepada kisah kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Pada halaman 71 musawwadah risalah tersebut, Syaikh Daud menyatakan sebagai berikut:-
" Telah berlakulah adat dengan bahawasanya apabila mehalukan oleh wa`idz yakni mengajar dan memberi nasihat dan oleh maddaah membaca maulud akan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan menyebut mereka itu waktu memperanak akan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan adalah berdiri kebanyakan manusia tatkala demikian itu kerana membesarkan baginya shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dan adalah berdiri itu bid`ah tiada asal baginya tetapi tiada mengapa dengan dia kerana hendak membesar, tetapi adalah perbuatan yang hasan bagi mereka yang ghalab atasnya kasih akan dia dan membesarkan dia bagi demikian Nabi yang amat mulia 'alaihi afdhalush shalaati wa asyrafut taslim. "
Oleh itu, walaupun berdiri ketika mahalul qiyam itu dianggap sebagai bid`ah, namun ianya adalah bid`ah yang hasanah kerana tujuan berbuat sedemikian adalah kerana membesarkan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Seperkara lagi yang faqir ingin beri komentar adalah berhubung dengan penggunaan kalimah "maulud" yang digunakan oleh Mawlana Syaikh Daud dalam draf risalah tersebut. Sebenarnya kalimah "maulud" itulah yang lazim digunakan pada zaman orang - orang tua kita ketika merujuk kepada upacara atau sambutan peringatan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Mereka menggelarnya "Maulud Nabi" atau "Zikir Maulud" atau "Peringatan Maulud Nabi" atau "Bulan Maulud" dan seumpamanya. Dulu kalimah "mawlid" jarang digunakan untuk tujuan tersebut. Hanya semenjak dua menjak ini barulah dimasyhurkan penggunaan kalimah "mawlid" menggantikan kalimah "maulud". Perlu kita ketahui bahawa kedua-dua kalimah tersebut adalah betul dan boleh digunakan untuk merujuk kepada sambutan atau peringatan yang berhubung kait dengan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Kalimah "mawlid" merujuk kepada isim/zaraf makan (tempat) atau isim/zaraf zaman (waktu) yang ertinya tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Manakala kalimah "maulud" pula adalah isim maf`ul yang merujuk kepada "bayi yang dilahirkan" dan dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Maka jika dikatakan " Sambutan Mawlid Nabi", maka maksudnya kita menyambut masa atau hari kelahirannya Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan jika kita menggunakan "Sambutan Maulud Nabi", maka ia merujuk kepada menyambut bayi yang dilahirkan yang bernama Nabi Agung Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam. Oleh itu, tidak menjadi kesalahan kalimah "Maulud" untuk diteruskan penggunaannya, bahkan ada kalanya mungkin penggunaannya adalah lebih tepat, kerana topik sambutan sebenarnya tidaklah terikat kepada tarikh atau hari kelahiran tersebut tetapi lebih tertumpu kepada bayi yang telah dilahirkan sebagai rahmat bagi sekalian alam, Nabi Agung Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam. Namun hanya Allah yang Maha Mengetahui.

Sabtu, Disember 17, 2016

Rahmat Allah Atas al-Buthi

Mudah-mudahan apa yang berlaku di negara-negara Timur Tengah sekarang dapat dijadikan iktibar. Bertindak jangan terburu-buru dan berpandukan emosi. Jangan mudah melatah sehingga hilang pertimbangan akal yang waras, lalu terkija-kija menari ikut emosi diiringi gempita muzik revolusi yang dimainkan puak musuh bertopengkan kawan.  Semoga entri di bawah sedikit sebanyak menyingkap kebijaksanaan asy-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi rahimahullah.

Daughter of Syria's slain cleric speaks out


It has become common for Syria's opposition to blame the government of President Bashar al-Assad for explosions that hit residential areas in Damascus. The latest blast - in a mosque that killed the country's top cleric, Sheikh Mohammad al-Bouti, his grandson, and 40 others - was no different.
Dissidents, including the head of the Syrian National Coalition, Mouaz al-Khatib, have alleged al-Bouti, a vocal supporter of Assad, was assassinated this week by regime insiders. Many believe he had been on the verge of announcing his defection.
Al-Bouti's daughter, Sumayya, however, said that her father could not have changed his position. She said those who killed him were "unjust" and "criminal" - but refused to say who she thought might have been responsible for his death. 

"My father's position is clear. It was based on conviction and religious texts. He believed one should not disobey [the ruler]. Disobeying may lead to strife and strife would lead to a cycle of more disorder," she said, speaking from Saudi Arabia.
Since the early days of the uprising, which started in March 2011, al-Bouti had dismissed anti-government protesters as a bunch of mercenaries and saluted the Syrian Army in its fight against Assad's enemies.
Sumayya said her father believed that changing reality required patience.
"He preached for patience and advocacy, rather than violence and bloodshed," said the 52-year-old.
"In his writings, he spoke of many examples where change took place after a lot of patience, like in India."
The cleric had influence over the affluent Sunni Muslims in Damascus and is credited for keeping them away from the violence of the protest movement.
'Hypocrisy'
Al-Bouti was considered one of the most influential Muslim scholars in the world. He wrote more than sixty books on various Islamic issues, and was considered an important scholar of Sufism.
Following the rise of a Muslim Brotherhood insurgency in the 1970s and the brutal crackdown upon armed fighters and thousands of civilians by President Hafez al-Assad in the early 1980s, the regime encouraged a more moderate interpretation of Islam based on Sufism, which focuses on rites and rituals rather than political governance.
In the early 1990s, al-Bouti became a highly reputable figure among Syrians. He appeared on state television twice a week and his mosque lectures were attended by thousands.
But in 2011, many Syrians, including some of al-Bouti's students, found Assad's crackdown on protests too brutal to justify and accused the cleric of legitimising the regime's military campaign against rebellious towns.
His daughter said al-Bouti was aware that some people saw his support for Assad as "hypocrisy" and "power hungry".
"He disregarded them. He lived by the saying of Prophet Mohammad: 'Whoever seeks Allah's pleasure at the expense of men's displeasure, will win Allah's pleasure and Allah will cause men to be pleased with him.'"
"My father used to say to us: 'If I really was after power and wealth then I would have pursued them when I was young. Not now, when I am 84.'"
Al-Bouti wanted reform. He believed it was his duty to advise both officials and the public at large.
"He attended meetings with officials to advise them, not to be photographed with them," Sumayya said.
'Scent of heaven'
When asked what he had advised Assad, she said: "He never told us. He is not the kind of person who would tell people about discussions that take place in private gatherings."
Sumayya is al-Bouti's only daughter. He has six sons. Several rumours have emerged on social media regarding possible defections within the al-Bouti family. Sumayya said there was no defection - "thank Allah", she said - but there have been "discussions" within the family.
"My father used to be bothered by some of the discussions that took place. He had expected that doubt be raised by strangers but not by those close to him. He expected his children would have more knowledge than others," she said.
What united the siblings, however, was a shared fear for the life of their father. Sumayya recalled her father saying that security guards would not make a difference, because everything happened "with Allah's will and permission".
"Whenever we felt scared, we felt the need to be around him and talk to him because he made us feel safe. He had so much tranquility in his heart."
Al-Bouti told his children that what was happening in the country was a crisis that would eventually end, but he felt that the day of his death would come first.
"He told us to take care of each other," said Sumayya. "He said that could smell the scent of heaven."
- By Basma Atassi.

Jumaat, Disember 16, 2016

Syaikh Abdul Ghani Kampar

Ini foto Syaikh Abdul Ghani bin Abdus Salam qaddasaAllahu sirrah yang lebih dikenali sebagai Syaikh Abdul Ghani Kampar @ Syaikh Abdul Ghani Batu Basurek. Mursyid Thariqah Naqsyabandiyyah al-Khalidiyyah yang telah mengangkat almarhum Buya Muhibbuddin Waly sebagai mursyid dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Beliau dikatakan lahir sekitar tahun 1811 dan kembali ke rahmatullah pada 1961, menjadikan usia beliau sekitar 150 tahun.

Beliau telah melanjutkan pengajian agama di Mekah dan berguru dengan para ulamanya. Di antara guru beliau di sana adalah Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi rahimahullah dan khusus dalam perjalanan kesufian Thariqah Naqsyabandiyyah al-Khalidiyyah, beliau menerima didikan dan tarbiyah daripada Syaikh Sulaiman Zuhdi qaddasaAllahu sirrah. Setelah bermukim di sana sekitar 20 tahun, barulah Syaikh Abdul Ghani kembali semuka ke tanahair.

Sekembalinya beliau ke tanahair, beliau mendirikan surau dan rumah suluk di Batu Bersurat @ Batu Basurek, Kampar. Di situlah beliau mendidik dan mentarbiyyah para santrinya sehingga ramai murid-murid beliau yang menjadi ulama dan awliya`. Di antara murid-murid beliau yang masyhur adalah Syaikh Muda Muhammad Waly al-Khalidy dan anak beliau Prof. Dr. Muhibbuddin Waly al-Khalidy. Semoga Allah merahmati beliau dan segala para ulama dan awliya` yang banyak jasanya kepada umat.... al-Fatihah.

Rabu, Disember 14, 2016

Atsar Sayyidah 'Aisyah

Satu masa dahulu sempat dikecohkan yang kononnya di atas Kubah Hijau yang menaungi makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam terdapat "kubur" yang kononnya milik seseorang yang cuba untuk memusnahkan kubah tersebut. Ternyata kisah tersebut adalah tidak benar dan struktur yang berada atas Kubah Hijau tersebut adalah penutup lubang jendela yang dibuat atas kubah tersebut.

Perbuatan membuat lubang atas atap atau kubah yang menaungi makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bukanlah perkara baru. Bahkan, telah menjadi "sunnah" orang - orang Madinah al-Munawwarah untuk membuat lubang atas atap atau naungan yang menaungi makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam sebagai sarana bertawassul dengan baginda dan beristisqa kepada Allah ta`ala. Perkara ini dilakukan atas anjuran Ummul Mukminin, Sayyidatina 'Aisyah radhiyaAllahu `anha sebagaimana diriwayatkan atsarnya oleh gurunya Imam al-Bukhari rahimahullah, iaitu Imam ad-Darimi rahimahullah dalam musnad atau sunannya yang masyhur. Imam ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan atsar tersebut dalam "bab : ma akrama Allahu ta`ala nabiyahu shallaAllahu `alaihi wa sallam ba'da mawtihi" (perkara-perkara yang Allah ta`ala muliakan nabiNya shallaAllahu 'alaihi wa sallam setelah kewafatan baginda".  Pada halaman 227, juz 1, "Musnad ad-Darimi" atau lebih dikenali dengan "Sunan ad-Darimi" dinyatakan atsar yang dinisbahkan kepada Sayyidatina 'Aisyah radhiyaAllahu `anha, hadis mauquf yang menurut pentahqiq kitab "Musnad ad-Darimi" tersebut, iaitu Syaikh Husain Salim Asad ad-Darani, segala perawinya adalah orang - orang yang tsiqah. Dinyatakan dalam atsar tersebut sebagai berikut:-
Abul Jawza' Aws bin 'Abdillah berkata: "Penduduk Madinah al-Munawwarah telah menghadapi musim kemarau yang teruk, lalu mereka mengadu kepada Sayyidatina 'Aisyah radhiyaAllahu `anha. Sayyidah 'Aisyah berkata kepada mereka: "(Pergilah) kamu melihat kubur Nabi  dan buatkan satu lubang atasnya (yakni atas atap yang menaungi makam yang mulia) yang tembus ke langit sehingga tidak ada atap di antara kubur tersebut dengan langit." Maka mereka pun melakukannya, lalu turunlah hujan lebat sehingga tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur dan unta-unta menjadi gemuk sehingga kulitnya seakan-akan pecah, maka dinamakan tahun tersebut "aamul fatqi" (yakni tahun pecah-pecah, melambangkan kesuburan kerana kulit - kulit unta peliharaan mereka seolah-olah pecah akibat kegemukan).
Atsar ini menunjukkan keharusan bertawassul dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam selepas kewafatan baginda. Ianya juga menunjukkan bahawa keberadaan makam Junjungan Nabi shallaAllahu 'alaihi wa sallam itu sentiasa berada di bawah naungan sesuatu. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita antaranya oleh Imam as-Samhudi rahimahullah. Bahkan dalam kitabnya yang masyhur, "Khulashaatul Wafa bi Akhbari Daaril Musthafa shallaAllahu `alaihi wa sallam", al-Imam 'Ali bin Abdullah bin Ahmad al-Hasani as-Samhudi (844 - 922H), pada halaman 289 - 290, menyatakan tiada syak lagi bahawa makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah dalam keadaan beratap sejak awal permulaannya lagi ( fi shadril awwal). Maka dari kerana itulah Imam ad-Darimi telah meriwayatkan atsar Sayyidatina 'Aisyah radhiyaAllahu `anha yang menyuruh membuka satu lubang atas naungan tersebut sebagaimana dinyatakan di atas tadi. Selanjutanya, Imam as-Samhudi menukilkan perkataan az-Zain al-Maraghi yang menyatakan:-
Perbuatan membuka lubang ini ketika kemarau adalah sunnah (tradisi) penduduk Kota Madinah sehinggalah sekarang (yakni sehingga ke zaman beliau tersebut). Mereka membuka lubang pada kubah yang menaungi hujrah (bilik makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam ) .......  (ini adalah kerana) di antara makam Junjungan Nabi shallaAllahu 'alaihi wa sallam dengan langit ianya dihalang oleh atap (oleh kerana itulah mereka perlu membuat lubang tersebut).
Setelah membawa pernyataan daripada az-Zain al-Maraghi tersebut, Imam as-Samhudi menyatakan bahawa pada zaman beliau, tradisi membuka lubang tersebut telah ditukar kepada membuka pintu pada dinding yang berbetulan menghadap wajah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Manakala lubang yang dibuat pada atap atau kubah tersebut dijadikan jendela berpenutup yang juga dapat dibuka untuk beristisqa ketika kemarau.

Atsar Sayyidah 'Aisyah ini turut dinukilkan dalam berbagai karya para ulama kita. Ianya turut dimuatkan dalam kitab himpunan hadis yang masyhur seperti "Misyakatul Mashabih", manakala dalam syarahnya, "Mirqaatul Mafaatiih", pada juz 11, halaman 95 -96, hadis yang ke 5950, Mulla 'Ali al-Qari telah memberikan komentar yang menarik. Mulla 'Ali al-Qari turut menjelaskan bahawa Abul Jawza` adalah Aws bin 'Abdillah al-Azdi seorang tabi`in yang masyhur daripada kalangan penduduk Bashrah dan beliau telah mendengar dan meriwayatkan hadis daripada Sayyidatina 'Aisyah, Sayyidina Ibnu 'Abbas dan Sayyidina Ibnu 'Umar radhiyaAllahu `anhum ajma'in. Mulla 'Ali al-Qari turut menyatakan bahawa ada ulama yang berpendapat perbuatan membuat lubang atas atap tersebut dan membiarkan makam Junjungan Nabi shallaAllahu 'alaihi wa sallam terdedah terus menghadap langit adalah sebagai menyatakan kesungguhan untuk meminta syafaat baginda (mubaalaghah fil istisyfaa' bi hi). Ada juga ulama yang menyatakan bahawa ketika langit melihat makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka mengalirlah air di segenap wadi akibat tangisannya (yakni tangisan langit yang berupa air hujan) (anna as-sama` lamma ra-at qabr an-Nabiy shallaAllahu `alaihi wa sallam saala al-wadi min buka-iha). Di antara ulama kita di Nusantara yang menukilkan atsar ini adalah Hadhratusy Syaikh Kiyai Hasyim al-Asy`ari dalam kitabnya "an-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin" pada halaman 73 sebagai dalil untuk mengharuskan bertawassul dan beristighatsah dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Oleh itu, diharap kita dapat memahami kedudukan sebenar perkara yang berhubung kait dengan Kubah Hijau yang menaungi makhluk yang paling mulia Junjungan Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam. Sesungguhnya kemuliaan makam baginda telah terpelihara sejak baginda bersemayam di sana sehinggalah ke hari ini, walaupun terdapat suara-suara sumbang yang tidak suka dengan keberadaan kubah tersebut akibat salah memahami akan hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Fahamilah wahai saudara sekalian, atap atau kubah yang menaungi makam yang mulia ini telah wujud sejak zaman awal lagi dan telah berkesinambungan sejak lebih dari 1000 tahun. Yang berubah hanyalah, bilangan naungan tersebut, rupa bentuk, saiz dan warnanya sahaja. Apakah para ulama yang jutaan, jika tidak billionan, jumlahnya sejak zaman dahulu lagi, tidak tahu kedudukan hukum membuat naungan atau atap atau kubah atas makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam? Jika ianya adalah mutlak haram, maka kenapa mereka hanya berdiam diri ?Isnin, Disember 12, 2016

Jumaat, Disember 09, 2016

Khulaashatul Asraar

Sempena bulan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, faqir ingin menulis sedikit mengenai satu karya tulis ulama Melayu yang membicarakan tentang hukum, kelebihan dan adab bershalawat ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Kitab yang faqir maksudkan berjodol "Khulaashatul Asraari fi Fadhilatish Shalaati was Salaami `ala Sayyidil Abraar" yang ditulis oleh seorang ulama besar keturunan Fathani Darus Salam yang bernama al-'Alim al-'Allaamah asy-Syaikh 'Abdul Qadir bin 'Abdul Rahman al-Fathani rahimahullah.

Ustaz Ismail bin Che Daud dalam majalah "Pengasuh" Bil. 513, Muharram - Safar 1412H /  Julai - Ogos 1991M menyatakan bahawa Syaikh 'Abdul Qadir al-Fathani dilahirkan sekitar tahun 1829M. Namun menurut kajian almarhum Ustaz Wan Muhammad Shaghir rahimahullah, beliau dilahirkan sekitar tahun 1813M (1228H). Syaikh 'Abdul Qadir dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama, bahkan Tok Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah dan Syaikh 'Abdul Qadir bin Abdul Rahim al-Fathani @ Syaikh 'Abdul Qadir Bukit Bayas (Trengganu) rahimahullah adalah termasuk keluarga rapat beliau. Beliau memulakan pengajian asasnya di berbagai pondok di Fathani Darus Salam dan lebih lama memondok di Pondok Pauh Bok, Fathani Darus Salam, yang merupakan pondok tua yang telah melahirkan banyak ulama besar antaranya Syaikh 'Abdul Shamad al-Falimbani dan Syaikh Daud bin 'Abdullah al-Fathani.

Tatkala pecah perang antara Fathani dengan Siam, maka Syaikh 'Abdul Qadir yang berusia belasan tahun itu telah dibawa berhijrah ke Pulau Duyung Kecil, Trengganu dan kemudian beliau bersama-sama gurunya, Tok Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani meneruskan perjalanan mereka ke Mekah. Turut serta dalam penghijrahan ke Mekah tersebut adalah bayi yang bernama Muhammad bin Ismail yang merupakan anak angkat dan cucu saudara Tok Syaikh Daud al-Fathani. Bayi inilah yang kelak setelah dewasa terkenal sebagai Syaikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani @ Syaikh Muhammad Shaghir al-Fathani @ Syaikh Nik Mat Kecik al-Fathani rahimahullah, ulama besar yang menulis kitab "Mathla`ul Badrain wa Majma`ul Bahrain" yang masyhur. Dari segi hubungan kekeluargaan, Syaikh Abdul Qadir adalah bersepupu dengan Syaikh Nik Mat Kecik kerana ibu mereka adalah adik-beradik kandung. 

Maka membesarlah Syaikh 'Abdul Qadir di bawah asuhan Tok Syaikh Daud al-Fathani dan para ulama Haramain di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki, Syaikh Muhammad Haqqi Nazili, Syaikh Ahmad As`ad ad-Dihan, Syaikh Sayyid Amin Ridhwan dan ramai lagi. Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani pula adalah sahabat rapat beliau sewaktu belajar di Mekah. Setelah tamat pengajian, Syaikh 'Abdul Qadir al-Fathani telah diamanahkan untuk mengisi pengajian-pengajian dalam Masjidil Haram dan juga di rumah beliau sendiri di Mekah. Maka mulalah beliau duduk mengajar para murid yang datang dari berbagai pelosok dunia, dari sekecil-kecil kitab sehinggalah kepada kitab-kitab besar. Selain mengajar kitab-kitab 'Arab, beliau juga memberi perhatian khusus untuk mengajar kitab-kitab Jawi karangan para ulama terdahulu. Bahkan beliaulah perintis untuk mengumpul, mentahqiq, mentashih dan menyebar kitab-kitab Jawi yang akhirnya kerja ini diteruskan oleh murid beliau Syaikh Wan Ahmad al-Fathani rahimahullah.

Keilmuan dan ketokohan Syaikh 'Abdul Qadir al-Fathani amat terserlah sehingga beliau dianggap sebagai khalifah Tok Syaikh Daud al-Fathani. Maka setelah pemergian Tok Syaikh Daud al-Fathani, Syaikh 'Abdul Qadir al-Fathani telah menjadi rujukan pertama dan utama para ulama Nusantara. Ini dikeranakan beliau adalah seorang ulama yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan lagi ahli syariat dan haqiqat yang sempurna.

Syaikh 'Abdul Qadir bin 'Abdul Rahman al-Fathani rahimahullah tutup usia pada awal bulan DzulHijjah tahun 1315H (1898M) di kota suci Mekah. Maka pergilah beliau ke hadhrat Ilahi dengan meninggalkan ramai murid, antaranya Syaikh Wan Ahmad al-Fathani dan Syaikh Utsman bin Syihabuddin al-Funtiani. Beliau turut meninggalkan sekurang-kurangnya 14 karangan, antaranya:-
 1. al-Mawahibul Makkiyyah tajwidil ada-iyyah;
 2. Terjemahan kitab "Lujainud Dani" manaqib Syaikh Abdul Qadir Jilani;
 3. ad-Durrul Munazhzham;
 4. Risalah Pada Menyatakan Wada` Bulan Ramadhan;
 5. Raudhuz Zawahir;
 6. Kitab Membuka Fal; dan
 7. Khulashaatul Asrar.
Berbalik kepada "Khulaashatul Asraari fi Fadhilatish Shalaati was Salaami `ala Sayyidil Abraar", kitab ini telah selesai beliau tulis pada 22 Rabi`uts Tsani 1306H (1888M). Ianya dicetak kali pertama oleh Mathba`ah al-Miriyah al-Makkiyyah al-Mahmiyyah, Mekah pada tahun 1310H (1892M). Kitab ini memuatkan tulisan mengenai hukum, kelebihan dan adab bershalawat ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Syaikh 'Abdul Qadir dalam menulis kitab ini telah merujuk kepada kitab-kitab besar seperti "Ihya` 'Ulumiddin", "Khazinatul Asrar", "Fathul Mubin", "Tanbihul Ghafilin", "asy-Syifa`", "Durrul Mandhudh","ar-Raudhul Faiq" dan banyak lagi. Syaikh 'Abdul Qadir dalam kitab ini setelah mukaddimah, mendatangkan bab-bab yang menghuraikan ayat mengenai shalawat, hadis dan riwayat tentang anjuran dan kelebihan bershalawat, adab orang bershalawat dan akhirnya ditutup dengan mendatangkan berbagai shighah shalawat yang warid daripada nash hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam  dan juga beberapa shighah shalawat yang datang daripada ulama. Kitab yang cetakannya dalam 104 halaman mukasurat ini diakhiri dengan shighah Shalawat al-Munjiyyah yang berkat.

Sebagai penutup, faqir ingin berkongsi satu faedah yang disebut dalam kitab ini. Ketika membicarakan dua maqam bagi mengucapkan shalawat dan salam ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, Syaikh 'Abdul Qadir menjelaskan bahawa maqam pertama adalah di mana seseorang yang bershalawat dan bersalam itu menggunakan shighah mukhathabah yakni secara khithab atau dialog bersemuka seumpama diucapkan as-shalatu was salamu 'alaika Ya RasulAllah. Ianya dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kehadiran hati, dengan mentakzimkan dan membesarkan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam seolah-olah baginda hadir di hadapan kita. Soal samada Junjungan shallaAllahu 'alaihi wa sallam hadir atau tidak pada zahirnya, bukanlah persoalan kita, apa yang dipentingkan dan dititikberatkan adalah upaya kita untuk menghadirkan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yakni yang penting adalah kita mengistihdharkan seolah-olah baginda hadir di hadapan kita, maka diharap dengan sedemikian akan timbul kesungguhan dan kekhusyukan hati ketika melafazkan ucapan shalawat dan salam ke atas baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam disertai takzim, mahabbah, kasih sayang, asyik rindu, penuh adab kesopanan demi membesarkan dan mentakzimkan baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam. Selanjutnya Syaikh 'Abdul Qadir rahimahullah  menganjurkan agar seseorang mengucapkan salam ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam sebanyak 100 kali setiap hari. Pada halaman 90, Syaikh 'Abdul Qadir al-Fathani rahimahullah menukilkan sebagai berikut:-

...Maka menyebut ia akan shalawat dan salam dengan jalan khithab artinya berkata-kata di hadapannya beserta dengan merendahkan dan menghinakan dirinya dan membesarkan hadhratnya yang mulia dan yang eloknya pada maqam ini bahawa ia mengucap "as-salamu `alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuh" seperti barang yang di dalam tasyahhud sembahyang. Maka barangsiapa yang berkehendak sejahtera pada dirinya dan anak buahnya dan hartanya dan sejahtera daripada kebinasaan dunia dan akhirat dan keluasan rezeki pada usahanya dan perniagaannya dan tanamannya dan inkisyaf dan futuh pada zahir dan batin dan hampir pada Allah dan kasih pada hati segala manusia dan dimudahkan atas sakaratul maut dan keluar nyawanya seperti keluar urat rambut daripada tepung yang diuli, maka hendaklah ia membaca tiap-tiap hari seratus kali : "as-salamu `alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuh" dengan jalan muraqabah yang tersebut itu....

Mudah-mudahan entri ini sedikit sebanyak memberikan maklumat yang berguna bagi segala ikhwah yang budiman yang ingin menghampirkan diri kepada Allah ta`ala dan Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam. Namun hendaklah segala maklumat itu dijadikan panduan untuk jadi amalan dan pakaian kita, barulah maklumat tersebut menjadi ilmu bermanfaat yang bakal menghasilkan buah-buah yang manis lagi enak untuk dinikmati di Darul Baqa` kelak.

Ahad, Disember 04, 2016

20 Sunnat Ab`adh

Secara kasar, umum mengetahui bahawa berqunut dalam shalat fardhu Subuh ( dan i'tidal rakaat terakhir shalat sunnat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan) adalah antara sunnat ab`adh yang sangat-sangat dituntut perlaksanaannya menurut Mazhab Syafi`i. Selain daripada itu, umum juga mengetahui bahawa bacaan tahiyyat awal juga termasuk sunnat ab`adh. 

Para ulama telah memperincikan bahawa terdapat 20 perkara yang dianggap sebagai sunnat ab`adh di mana jika ditinggalkan salah satu daripadanya maka sunnatlah dijabar atau ditampung dengan sujud sahwi. 20 perkara tersebut adalah sebagai berikut:-
 1. membaca tahiyyat awwal;
 2. duduk ketika membaca tahiyyal awwal;
 3. membaca shalawat ke atas Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam setelah membaca tahiyyat awwal;
 4. duduk ketika membaca shalawat tersebut;
 5. membaca shalawat ke atas Aali Muhammad mengiringi ucapan shalawat ke atas Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam selepas membaca tahiyyat akhir;
 6. duduk ketika membaca shalawat atas Aali Muhammad pada tahiyyat akhir;
 7. membaca qunut (dalam Shalat Subuh & Witir pertengahan kedua Ramadhan)
 8. berdiri ketika membaca qunut;
 9. membaca shalawat ke atas Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam selepas qunut;
 10. berdiri ketika membaca shalawat tersebut;
 11. membaca shalawat ke atas Aali Muhammad mengiringi shalawat ke atas Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam setelah qunut;
 12. berdiri ketika membaca shalawat ke atas Aali tersebut;
 13. membaca shalawat ke atas sahabat Nabi mengiringi shalawat ke atas Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam setelah qunut;
 14. berdiri ketika membaca shalawat ke atas sahabat tersebut;
 15. membaca salam ke atas Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam beserta shalawat setelah qunut;
 16. berdiri ketika membaca salam tersebut;
 17. membaca salam ke atas Aali Muhammad setelah qunut;
 18. berdiri ketika membaca salam tersebut;
 19. membaca salam ke atas sahabat setelah qunut;
 20. berdiri ketika membaca salam tersebut.
Inilah 20 sunnat ab`adh yang perlu kita amalkan agar sempurna ibadah kita tanpa perlu ditampung dengan sujud sahwi. Untuk ucapan shalawat dan salam di akhir qunut, maka memadailah dengan shighah yang biasa diamalkan, iaitu wa shallaAllahu 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aalihi wa shahbihi wa sallam yang merangkumi ucapan shalawat dan salam ke atas baginda Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, ke atas 'Aali Muhammad dan ke atas para sahabat baginda.

Jumaat, November 04, 2016

Faedah Dari Fathur Rabbani

Shalawat al-Fatih atau "al-Yaquutatul Faridah" (Permata Tunggal atau Permata Langka) memang sudah sinonim dengan pengamal Thariqat Tijaniyyah. Namun ianya bukanlah milik ekslusif mereka, shalawat ini sebenarnya telah tersebar sebelum Sidi Ahmad Tijani rahimahullah lagi dengan beberapa variasi lafaz atau shighah. Ianya telah menjadi amalan umat Islam, samada yang berafiliasi dengan Tijani atau bukan. Contohnya kalimah "al-Fatih li ma ughliq" tercatat dalam satu shighah yang dinisbahkan kepada Sayyidina 'Ali radhiyaAllahu 'anhu.  Oleh itu, sekadar menambah perbendaharaan kita, faqir nukilkan pengertian kalimah "al-Fatih lima ughliq". Penjelasan ringkas ini dinukil daripada kitab "al-Fathur Rabbani" karya Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Hasanain asy-Syafie ath-Thashfaawi at-Tijani rahimahullah, di mana pada halaman 54 dinyatakan:-


(Pembuka bagi apa yang tertutup) iaitu baginda telah membuka segala apa yang tertutup daripada kewujudan. Jika bukan kerana baginda shallaAllahu 'alaihi wa sallam, tidaklah wujud segala yang mawjud (yakni segala makhluk yang diwujudkan Allah ta`ala). Segala makhluk tidak akan dikeluarkan daripada 'adam (yakni ketidakwujudan) kepada wujud (yakni jika bukan kerana baginda tidaklah diciptakan segala makhluk). Maka bagindalah satu-satunya sebab bagi kewujudan sekalian makhluk. Sesungguhnya baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah sebab bagi limpahan rahmat Allah ke atas segala yang mawjud, jikalau bukan kerana kewujudan baginda shallaAllahu 'alaihi wa sallam tiadalah rahmat bagi yang mawjud. Maka baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam yang membuka segala rahmat dan nikmat yang selama ini tertutup, samada yang berbentuk ni'matul ijaad (yakni nikmat - nikmat asas yang berupa kewujudan seperti wujudnya diri kita daripada tiada kepada ada atau wujudnya keimanan diri dan sebagainya) maupun ni'matul imdad ( yakni segala nikmat yang diperlukan untuk melestari atau mengekal atau menambahbaik ni'matul ijaad (nikmat kewujudan) seperti umur yang panjang, rezeki yang luas, husnul khatimah ketika mati dan sebagainya).

Allahu ... Allah, sesungguhnya teramatlah besar alaqah atau pertautan kita dengan Junjungan Nabi shallaAllahu alaihi wa sallam. Saking kuatnya pertautan tersebut, maka menjadi kewajipan kita untuk mengucapkan salam ke atas baginda shallaAllahu alaihi wa sallam dengan shighah mukhathabah (yakni secara dialog bertemu muka) iaitu ketika mengakhiri shalat dalam lafaz tahiyyat akhir yang menjadi rukun shalat dengan ungkapan "as-salamu `alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh", diucapkan seolah-olah kita berhadapan dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan terungkap di lisan kita "salam atas mu wahai Junjungan Nabi". Maka wajar bagi kita untuk menjaga hubungan ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dianjur dan diperintah oleh Allah ta`ala. Berusahalah agar jangan sampai ada satu detik hubungan kita dengan baginda shallaAllahu alaihi wa sallam terputus. Jika terputus, bersegeralah untuk mempertautkannya kembali dengan sentiasa ingat bahawa Allah `azza wa jalla Tuhan yang mewujudkan kita, ingat bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu alaihi wa sallam yang menjadi sebab bagi kewujudan kita. Allah `azza wa jalla yang memberikan rahmat dan baginda Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam  adalah rahmatNya yang teragung bagi sekalian alam termasuklah diri kita insan kerdil. Allahu .... Allah.

Isnin, Oktober 24, 2016

Timbangan Yang Sempurna


Sebagai hamba yang lemah, serba kekurangan dan kedhaifan, pasti sifat kurang itu dibawa hatta ketika melaksanakan sesuatu pekerjaan atau amalan atau urusan atau ibadah. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa memohon agar Allah `azza wa jalla menerima segala amalan kita walaupun keadaannya dipenuhi pelbagai kekurangan dan kecacatan. Allah azza wa jalla dalam surah al-Baqarah ayat 127 berfirman, yang kira-kira maksudnya: " Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah) itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata:  Wahai Tuhan kami ! Terimalah daripada kami (amal kami); sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Allahu ... Allah, lihat sahaja bagaimana dua manusia agung ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail 'alaihimash shalatu was salam, nabi serta rasul yang maksum, tatkala melaksanakan pekerjaan yang suci iaitu perintah Allah membina Baitullah, di tempat yang paling suci, Kota Mekah, namun tetap kedua mereka bermunajat memohon agar Allah ta`ala menerima amalan mereka. Lalu di manakah kedudukan kita ? Sewajarnya hamba yang lemah yang dhaif yang banyak kekurangan dan taqshir lagi melazimi dosa dan maksiat, pasti 100000000000 kali wajar dan patut untuk merayu agar Allah yang Maha Agung menerima amalan kita yang penuh kekurangan ini. Sesungguhnya nilainya sesuatu amalan itu adalah atas kabul dan penerimaannya di sisi Allah. Sedekah yang hanya sekupang dua tetapi diterima di sisi Allah adalah besar nilainya di akhirat nanti berbanding sedekah 2.6 billion yang tidak diterima di sisi Allah.

Imam Nawawi rahimahullah menukilkan dalam kitabnya yang masyhur "al-Adzkar" pada halaman 427 bahawa diriwayatkan dalam "Hilyatul Awliya" daripada Sayyidina Ali radhiyaAllahu `anhu yang berkata: "Sesiapa yang suka (amalannya) ditimbang (yakni dikira) dengan timbangan yang sempurna, maka hendaklah dia membaca di akhir majlisnya atau ketika dia berdiri (untuk meninggalkan sesuatu majlis, yakni kinayah bagi selesainya sesuatu pekerjaan atau urusan atau amalan atau ibadah):-
Juga telah warid lagi beberapa hadis antaranya yang diriwayatkan dalam "Mushannaf Abdur Razzaq ash-Shan`aani" dan oleh Imam ath-Thabrani rahimahullah dalam "Kitabud Du`a", bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam membaca ayat-ayat ini selepas shalat. Imam ad-Dailami rahimahullah pula mendatangkan riwayat daripada Sayyidina 'Ali karramaAllahu wajhah yang menyatakan bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Sesiapa yang suka amalannya ditimbang dengan timbangan yang sempurna pada Hari Kiamat, maka hendaklah dia membaca setelah selesai shalat : (ayat tersebut tadi, yakni ayat 180 - 181 surah ash-Shaaffaat)." 

 Allahu... Allah, maka ada ulama yang menamakan ayat-ayat 180 - 181 surah ash-Shaaffaat ini sebagai "al-Mikyaalul Awfa" yakni "timbangan yang sempurna". Oleh itu adalah dianjurkan agar pembacaan ayat atau zikir ini diamalkan di akhir setiap majlis kebajikan atau pada penghujung doa atau ketika selesai menunaikan shalat dan lain-lain ibadah, dengan harapan agar Allah `azza wa jalla menerima segala ibadah dan amalan kebajikan tersebut dan memberikan ganjaran pahala yang sempurna atas ihsan dan rahmatNya semata-mata.

Selasa, Oktober 11, 2016

12 + 1 Amalan `Asyura`

Imam Syamsuddin Abul Mahasin Muhammad bin Khalil bin Ibrahim al-Masyisyi al-Qaawuqji rahimahullah adalah seorang faqih, muhaddits, sufi dan ulama besar bermazhab Hanafi yang dilahirkan pada tahun 1224H atau 1225H /1810M. Beliau ini digelar sebagai "Musnid bilad asy-Syam" atas ketokohan dan penguasaannya dalam ilmu - ilmu hadits. Karya tulis beliau amat banyak, dari kitab-kitab besar sehinggalah ke risalah-risalah kecil. Maka antara risalah tulisan beliau adalah "Tuhfatul Muhibbin wa Minhatul Mustarsyidin fi ma yuthlabu fi yawmi 'Asyura`". Dalam risalah ini beliau mencatatkan beberapa amalan yang dianjurkan pada Hari `Asyura` dan antaranya adalah 12 amalan yang beliau ambil daripada apa yang dinukil oleh Imam 'Ali al-Ajhuri al-Maliki rahimahullah, ulama besar Maliki yang wafat di Mesir pada tahun 1066H.Dalam mukaddimahnya, Imam al-Qaawuqji rahimahullah menyatakan:- " Telah menukil al-Ustaz 'Ali al-Ajhuri al-Maliki bahawa ada 12 amalan yang dituntut (yakni dianjurkan) untuk dilakukan pada Hari 'Asyura`, iaitu:-
 1. Puasa;
 2. Shalat Nafilah (yakni memperbanyakkan shalat sunnat seperti Sunnat Mutlak dan sebagainya;
 3. Sedekah;
 4. Mandi;
 5. Bercelak;
 6. Menziarahi orang sakit;
 7. Bersilatur rahim;
 8. Menziarahi ulama dan orang shalih;
 9. Meluaskan atau melapangkan perbelanjaan bagi keluarga;
 10. Memotong kuku;
 11. Menyapu kepala anak yatim (yakni berbuat baik kepada anak yatim);
 12. Membaca Suratul Ikhlas 1,000 kali.
Dan ditambah satu lagi amalan atas amalan-amalan ini, iaitu amalan membahagi-bahagi bubur biji-bijian (yakni bersedekah dengan masakan biji-bijian atau bubur seumpama bubur 'Asyura). Maka sewajarnya bagi setiap orang yang cintakan jalan akhirat untuk meraih keberuntungan pada hari ini (yakni Hari `Asyura`) dengan mengamalkan amalan-amalan yang mulia ini.

Selanjutnya dalam risalah tersebut, Imam al-Qaawuqji rahimahullah menjelaskan bahawa walaupun nas yang tsabit mengenai amalan-amalan khusus pada Hari 'Asyura` hanyalah pada dua amalan sahaja iaitu berpuasa dan melapangkan perbelanjaan keluarga, namun amalan-amalan selain keduanya tersebut masih boleh diamalkan walaupun hanya berdasarkan kepada hadis-hadis dhaif dan riwayat-riwayat yang mankurah (riwayat yang lemah di mana perawinya dihukum sebagai pelaku kesalahan yang keji atau banyak lupa dan lalai atau nyata kefasikannya) kerana ianya sudah terkenal dan masyhur diamalkan di sisi para awliya` dan juga kerana ianya termasuk dalam bab fadhailul a'maal serta wujud dalil-dalil umum yang menganjurkan amalan-amalan tersebut dilakukan tanpa terikat dengan waktu-waktu yang tertentu. 

Contohnya, mengenai bubur 'Asyura, pada halaman 84, Imam al-Qaawuqji rahimahullah menulis sebagai berikut:- Dan adapun memasak bubur biji-bijian, maka amalan ini kembali atau dapat dihubungkan dengan anjuran untuk melapangkan atau meluaskan perbelanjaan atas ahli keluarga, fakir dan miskin. Di mana ianya juga masuk dalam umum sabdaan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam: "Apabila engkau memasak lauk, maka banyakkanlah kuahnya dan berikanlah kepada jiranmu." Dan sabdaan baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam: "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungkanlah silatur rahim, shalatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur, nescaya kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan."

Allahu ... Allah, namun di akhir zaman ini ada sahaja benda pelik yang difatwakan oleh kelompok yang terlebih bijak. Sehingga sampai  ada yang memfatwakan haram membuat bubur 'Asyura` kerana dikatakan menyerupai atau berasal daripada tradisi Syiah. Malaslah nak layan fatwa yang terlampau ini, pendek kata sesiapa yang rasa tak nak makan bubur 'Asyura, tak jadi masalah, pergilah makan KFC atau McDonald atau duduklah bersembang sambil minum-minum kat Starbuck.

Isnin, Oktober 10, 2016

Faedah Dari 'Umdatul Qari

Di antara hari di mana kita disunnatkan berpuasa adalah pada 10 haribulan Muharram yang dikenali sebagai Hari 'Asyura`. Berpuasa pada hari ini bukan sahaja dilakukan oleh kita umat Islam, bahkan umat Yahudi terdahulu pun melakukannya. Bahkan dikatakan bahawa berpuasa pada hari 'Asyura adalah satu kewajipan sebelum dimansukhkan hukum wajibnya dengan kewajipan berpuasa di bulan Ramadhan. Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam mendoakan orang berpuasa pada hari 'Asyura agar setahun dosa-dosa kecilnya diampuni Allah 'azza wa jalla. Imam Badruddin al-'Ayni rahimahullah dalam karyanya " 'Umdatul Qari" yang merupakan syarah bagi Sahih al-Bukhari, pada juzuk ke 11, halaman 167 mencatat sedikit kelebihan berpuasa pada hari 'Asyura. Beliau rahimahullah menulis:-
Dan diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi rahimahullah daripada hadis Sayyidina Abu Qatadah radhiyaAllahu `anhu bahawasanya Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda:- "Sesungguhnya aku mengharapkan Allah menjadikan puasa pada Hari 'Asyura sebagai kaffarah bagi dosa-dosa tahun sebelumnya". Hadis ini turut diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan Imam Ibnu Majah rahimahullah. Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang elok daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyaAllahu 'anhu, secara marfu`, bahawa:- "Puasa 'Asyura` dilakukan oleh para nabi `alaihimush shalatu was salam, maka hendaklah kamu berpuasa padanya". Dalam "Kitab ash-Shiyam" bagi Qadhi Abu Yusuf rahimahullah, diriwayatkan bahawa Sayyidina Ibnu 'Abbas radhiyaAllahu `anhuma berkata:- "Tidak ada satu hari yang mempunyai kelebihan atas hari yang lain untuk berpuasa melainkan puasa pada bulan Ramadhan atau puasa pada Hari 'Asyura`". Imam at-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan daripada hadis Sayyidina 'Ali radhiyaAllahu ta`ala `anhu:- "Seorang lelaki telah bertanya kepada Junjungan Nabi shallaAllahu 'alaihi wa sallam:- "Setelah berpuasa Ramadhan, hari apakah yang engkau anjurkan aku untuk berpuasa?" Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam menjawab: "Puasalah dalam bulan Muharram, bahawasanya ia adalah bulan Allah, dalamnya terdapat hari di mana Allah ta`ala telah menerima taubat suatu kaum dan menerima taubat suatu kaum yang lain." Hadis ini dinilai oleh Imam at-Tirmidzi rahimahullah sebagai hasan gharib. Imam an-Naqqasy rahimahullah menyebut dalam "Kitab `Asyura`" bahawa: "Sesiapa yang puasa 'Asyura` maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh dan berqiyamullail pada malamnya." Dan pada satu lafaz:- " Sesiapa yang berpuasa padanya (yakni pada Hari `Asyura`) diharapkan baginya ganjaran (berpuasa) 1,000 tahun daripada tahun akhirat."
Allahu ... Allah, maka janganlah dilepaskan peluang yang diberikan Allah ta`ala untuk kita mengumpul bekalan akhirat. Semoga dimudahkan kita mengamalkan sunnah ini dengan sebaiknya dan diterima Allah hendaknya.


Jumaat, Oktober 07, 2016

Doa Awal Tahun

Biasanya apabila masuk tahun baru, kita akan berdoa kepada Allah ta`ala memohon keampunan atas dosa kesalahan dan keterlanjuran kita pada tahun lepas serta mendoakan agar tahun baru akan dipenuhi keberkatan, ketaatan dan pemeliharaanNya. Berdoa adalah satu amalan mulia yang sangat dituntut. Ianya adakala bersifat khusus dalam ertikata punya masa, punya tempat dan punya shighah yang tertentu, namun dalam kebanyakan hal ianya adalah dalam konteks yang lebih luas lagi, iaitu bersifat umum, tanpa terikat dengan perkara-perkara tersebut. Berdoa itu amat penting bahkan dikatakan sebagai intipatinya ibadah kerana ia menanam dalam diri kita sifat kehambaan dan mengingatkan diri kita tentang kelemahan kita serta pergantungan kita kepada Allah yang Maha Kaya.

Telah warid dalam berbagai nash yang kuat bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam menganjur umatnya berdoa ketika nampak anak bulan baru atau ketika masuknya bulan baru. Maka para ulama kita, berdasarkan kaedah qiyas, turut menganjurkan kita berdoa ketika permulaan tahun baru yang semestinya dimulai bulan baru Muharram. Oleh itu, tidaklah boleh dikatakan bahawa berdoa menyambut awal tahun itu sebagai sesuatu yang ditegah dalam Syarak, kalau pun dikatakan sebagai suatu bid`ah. Ini adalah kerana berdoa itu sendiri adalah ibadah yang bersifat umum di mana terlalu banyak anjuran melakukannya dalam segala nas yang sharih. Perbuatan mencela umat Islam yang berdoa pada setiap awal tahun dengan suatu doa khusus susunan sebahagian ulama, adalah sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Ini adalah kerana tidak ada satu nas pun yang melarang berdoa pada awal sesuatu tahun. Selain daripada itu,  warid nas mengenai doa yang dilakukan pada awal bulan atau awal tahun sebagaimana yang disebut oleh Imam ath-Thabrani rahimahullah dalam "al-Awsath" secara marfu` daripada Sayyidina 'Abdullah bin Hisyam radhiyaAllahu `anhu yang menyatakan:- "Adalah para sahabat Junjungan Nabi shallaAllahu 'alaihi wa sallam mempelajari satu doa yang diamalkan ketika masuk sesuatu tahun atau bulan, iaitu: "Ya Allah masukkanlah ia ke atas kami dengan keamanan, keimanan, keselamatan, Islam, keredhaan daripada ar-Rahman dan kelepasan daripada syaithan." Imam Ali al-Haitsami rahimahullah dalam "Majma`uz Zawaaid" menilai riwayat ini sebagai hasan.

Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani rahimahullah dalam "al-Ishaabah fi Tamyiiz ash-Shahaabah", juz 6, halaman 406 - 408, (tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki), ketika membicarakan tentang Sayyidina 'Abdullah bin Hisyam al-Qurasyi at-Taimiy radhiyaAllahu `anhu turut menukilkan daripada jalan Ashbagh yang menyatakan:-"Adalah para sahabat Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam mempelajari doa yang dibaca ketika masuk sesuatu bulan atau tahun sebagaimana mereka mempelajari al-Quran, iaitu: "Ya Allah masukkanlah ia (yakni bulan atau tahun baru tersebut) ke atas kami dengan keamanan, keimanan, keselamatan, Islam, perlindungan daripada syaithan dan keredhaan daripada ar-Rahman." Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah seterusnya menyatakan bahawa ianya adalah hadis mauquf yang memenuhi syarat sahih (yakni memenuhi syarat sahih menurut penilaian Imam al-Bukhari rahimahullah).

Oleh itu, cegahlah lisan kita daripada perbuatan suka menyalah-nyalahkan sesuatu amalan yang elok dan baik di sisi Islam yang tidak ada satu tegahan pun untuk melakukannya, bahkan telah diamalkan sejak zaman berzaman oleh ulama dan awam. Eloklah digunakan masa dan tenaga untuk mencegah sesuatu yang telah nyata tegahannya dalam Syarak yang mulia.

Jumaat, September 09, 2016

Potong Kuku ke Tak Potong?

Sebagaimana yang telah diketahui, makruh tanzih bagi sesiapa yang berhajat  melakukan ibadah korban untuk membuang atau memotong atau mencabut atau mencukur atau menanggalkan kuku atau rambut atau segala bulu dan juzuk yang berada di badannya selain darah mulai tanggal 1 DzulHijjah sehingga haiwan korbannya disembelih. Maka sunnat baginya untuk meninggalkan perbuatan menghilangkan segala yang tersebut mulai 1 DzulHijjah sehinggalah haiwan korbannya disembelih. Hukumnya sebagai sunnah dan makruh tanzih tersebut adalah menurut pendapat yang muktamad dalam Mazhab Syafie, manakala menurut sebahagian pendapat lagi, tegahan memotong tersebut dihukumkan sebagai haram sama seperti kedudukan hukum dalam Mazhab Hanbali.

Ulama kita pula berbeza pendapat ketika berlaku pertembungan antara sunnah tidak memotong umpama kuku tersebut dengan sunnah memotongnya pada ketika tertentu seperti ketika hendak menghadiri Shalat Jumaat. Ada ulama yang menyatakan bahawa pertembungan tersebut dianggap sebagai pengecualian atas hukum karahah tanzih tersebut. Jadi bagi seseorang yang hendak melaksanakan ibadah korban, apabila tiba hari Jumaat yang berada pada hari-hari awal DzuHijjah tersebut, tidaklah makruh baginya untuk memotong kuku kerana perbuatan memotong kuku tersebut dianggap sebagai satu sunnah ketika itu. Di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Imam az-Zarkasyi rahimahullah. Namun, di samping itu tidak pula kurang bilangan ulama yang tidak bersetuju dengan pendapat ini dan mereka mengqiyaskan situasi ini dengan situasi orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana orang yang sedang berpuasa, tidak sunnat untuk memakai wangian ketika hendak berihram atau ketika hendak pergi menunaikan Shalat Jumaat, maka begitulah juga dengan orang yang hendak berkorban. Menurut pendapat ini bagi orang yang berkorban, dia meninggalkan memotong kuku dan seumpamanya adalah lebih utama daripada memotongnya.

Sidi Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi rahimahullah dalam karya beliau yang masyhur "I`aanatuth Thaalibiin" dalam juzuk ke.2, halaman 334 menjelaskan:-

[Dan perkataannya (yakni perkataan muallif "Fathul Mu`in", Syaikh Zainuddin al-Malibari): dan makruh bagi yang menghendakinya] iaitu yang hendak berkorban  ....... dan qawl yang menghukumkannya sebagai makruh adalah yang muktamad, manakala qilnya menghukumkan sebagai haram sebagaimana yang dipegang dalam Mazhab Imam Ahmad dan selainnya. Kemakruhan ini berlaku selagimana tiada keperluan untuk memotong atau menghilangkan benda-benda tersebut, seperti ada keperluan yang bersifat wajib, seperti melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri yang telah sabit hukuman had ke atasnya atau mengkhatankan seorang lelaki dewasa atau keperluan bersifat sunnat seperti mengkhatankan budak kecil atau untuk menjaga kebersihan bagi sesiapa yang hendak berihram atau menghadiri Shalat Jumaat, atas pendapat yang dipilih oleh Imam az-Zarkasyi rahimahullah. Namun fatwa ini tidak dipersetujui oleh ramai ulama lain yang menyatakan bahawa orang yang sedang berpuasa ketika hendak berihram atau menghadiri Shalat Jumaat tidak disunnatkan untuk berwangi-wangian kerana menjaga kesempurnaan ganjaran puasanya, maka sedemikianlah pulalah bagi orang yang hendak berkorban adalah lebih utama baginya menjaga kesempurnaan maghfirah yang bakal diperolehinya supaya meratai atas setiap anggota dan juzuk badannya (yakni dengan tidak memotongkannya sehingga selesai berkorban).....

Begitulah kedudukannya dalam mazhab, wujud ikhtilaf mengenai masalah ini. Maka ianya berdasarkan kepada sejauhmana perlunya perbuatan memotong atau menghilangkan sesuatu itu. Jika keperluan untuk perbuatan tersebut melebihi keperluan meninggalkannya, maka tidaklah makruh untuk menghilangkannya. Inilah rumus yang boleh kita jadikan panduan. Namun tanpa ada apa-apa keperluan, seelok-eloknya ditinggalkan dahulu perbuatan tersebut sehingga selesai ibadah korban, apatah lagi dalam situasi di mana wujud qawl yang menghukumkan haram menghilangkannya. Oleh itu meraiekan qawl tersebut dan mengeluarkan diri dari perkara yang diikhtilafkan ulama adalah satu perbuatan yang terpuji.