Sabtu, Mac 26, 2011

Hadrah BaSaudan

Imam Hujjatul Islam Syaikh 'Abdullah bin Ahmad bin 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdur Rahman BaSaudan rahimahumUllah jami`an dilahirkan di desa Khuraibeh, wadi Dau`an, Hadhramaut pada tahun 1178H. Nasab beliau bersambung kepada Sayyidina al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi RA, sahabat Junjungan Nabi SAW.

Syaikh Abdullah BaSaudan sejak kecil lagi telah diasuh dengan didikan agama. Sejak usia tersebut lagi beliau telah menghafal al-Quran dan berbagai matan ilmu. Beliau mempunyai ramai guru, di antaranya ialah Syaikh 'Abdullah bin Ahmad bin Faris BaQais dan Habib 'Umar bin Abdur Rahman al-Baar, murid Imam al-Haddad RA, yang menjadi syaikh futuhnya, Habib Ahmad bin 'Ali Bahar al-Qadimi, Habib Hamid bin 'Umar Hamid, Habib Ahmad bin Hasan al-Haddad, Habib Husain bin 'Abdullah bin Sahal, Habib 'Umar bin Saqqaf as-Saqqaf, Habib Syaikh bin Muhammad bin Hasan al-Jufri, Habib Hasan bin Shaleh al-Bahar al-Jufri, Habib Thahir bin Husain bin Thahir dan Habib 'Umar bin Zain BinSumaith rahimahumUllahu. Selain Hadhramaut, Syaikh 'Abdullah BaSaudan turut menimba ilmu daripada ulama al-Haramain, antarnya dengan Habib 'Ali bin Muhammad al-Baity, Habib Muhsin bin Alwi Muqaibal, Habib Ahmad bin 'Alwi BaHasan Jamalulail dan Syaikh Muhammad bin Shaleh ar-Rais rahimahUllahu ta`ala jami`an. Syaikh 'Abdullah BaSaudan juga pernah berkelana ke Mesir dan bermukim di sana untuk belajar dengan para ulamanya.

Ketekunan beliau dalam menuntut ilmu akhirnya menjadikan beliau seorang yang sangat alim (`allaamah) yang menjadi rujukan dan mufti. Bahkan, para ulama Hadhramaut memberikan gelar "Hujjatul Islam" kepada beliau lantaran ketinggian ilmu dan keelokan amal serta pekerti beliau.

Syaikh 'Abdullah BaSaudan juga mempunyai banyak karya yang bernilai, antaranya:-
 1. Mandzhumah al-Mishbaah fi Ahkaamin Nikah;
 2. Tahshiilul Maqshuud;
 3. 'Uddatul Musaafir wa 'Umdatul Haaj waz Zaa-ir;
 4. al-Ifshaah bi Ahkaamin Nikaah;
 5. Zaituunatul Liqaah;
 6. al-Futuuhaatul 'Arsyiyyah;
 7. Mathaaliul Anwaar;
 8. Hadaa-iqul Arwah;
 9. Kasyful Qinaa';
 10. Dzakhiiratul Ma`aad bi Syarhi Ratibil Haddad;
 11. al-Anwaarul Laami`ah bi Syarhil Risaalatil Jaami`ah;
 12. Simthul 'Iqyaan;
Syaikh 'Abdullah BaSaudan rahimahUllah kembali ke rahmatUllah pada tanggal 7 Jumadil Awwal 1266H dan dimakamkan di Kota Khuraibeh. Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat dan kasih-sayangNya kepada beliau ... al-Fatihah.

Hadrah BaSaudan adalah kumpulan zikir, munajat, ibtihal, qasidah dan tawassul yang disusun oleh Syaikh 'Abdullah bin Ahmad BaSaudan. Tetapi dikatakan bahawa susunan awalnya adalah daripada Habib 'Umar bin 'Abdur Rahman al-Baar lalu dilanjutkan oleh muridnya Syaikh 'Abdullah BaSaudan dan akhirnya disempurnakan oleh Habib 'Abdur Rahman al-Masyhur, pengarang "Bughyatul Mustarsyidin". Oleh itu di sesetengah tempat, hadrah ini dikenali sebagai "Hadrah al-Baar", sempena syaikh futuh Syaikh 'Abdulah BaSaudan, Habib 'Umar bin 'Abdur Rahman al-Baar.

Seluruh ulama Tarim, Hadhramaut sangat mengetahui Hadrah ini memiliki manfaat yang sangat banyak sebagai wasilah memohon daripada Allah akan segala rahmat, pemeliharaan, keselamatan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Di Tarim, setiap hari Selasa selalu digelar majlis-majlis pembacaan Hadrah Basaudan di banyak tempat, antaranya di Rubath Tarim, di kediaman al-Mufti al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad al-Masyhur, di kubah al-Habib Abu Bakar Basymeleh Zanbal, di madrasah Habib Abdullah bin Syeikh al -Aydrus, dan di masjid- masjid yang lain, bahkan juga di rumah-rumah penduduk. Majlis yang diadakan setiap Selasa di rumah Habib 'Abdur Rahman al-Masyhur dikepalai oleh al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad BinHafiz, kekanda Habib 'Umar BinHafiz. Kini, majlis-majlis Hadrah BaSaudan mula berkembang ke seluruh dunia Islam. Semoga keberkatannya dapat kita rasai, istimewa pada zaman yang penuh dengan pancaroba dan petaka ini.

يا امان الخائفين نجنا مما نخاف
*****************************
Hadrah BaSaudan di turbah Habib 'Alwi bin Seggaf as-Seggaf
pimpinan Habib Taufiq as-Seggaf Pasuruan, Jawa Timur


Isnin, Mac 21, 2011

Hukum Berakad Nikah Di Masjid

Nampaknya geng pendakwa "kami ikut sunnah, hok lain semua ahli bid`ah", telah menimbulkan satu isu lagi untuk diperselisihkan umat Islam dalam negara kita. Apa yang tidak sedapnya ialah apabila dengan mudahnya membuat tuduhan bahawa perbuatan mengadakan akad nikah perkahwinan dalam masjid adalah menyimpang daripada amalan Rasulullah SAW.... Allahu ... Allah .... laser..laser.

Marilah kita kembali merujuk kepada para fuqaha kita untuk mengetahui sebenaq-benaqnya hukum mengadakan akad nikah dalam semejid (baca: masjid jangan dibaca samjid). Kalu kita bukak telaah kitab fiqh mazhab Syafi`i kita, antaranya yang hok mudah didapati lagi banyak manfaat dan berkatnya, karya waliyUllah Sidi Abu Bakar ad-Dimyathi rahimahUllah iaitu "Hasyiah I`aanathuth Thaalibin" jilid 3 halaman 315 kita dapati ibaratnya sebagai berikut:-

....... iaitu dan DISUNNATKAN agar akadnikah itu dilakukan dalam masjid. Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahUllah dalam "Tuhfah" menyatakan: Ini adalah kerana ada suruhan (baca: anjuran) dengannya sebagaimana khabar yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani. Iaitu "Hebahkanlah pernikahan ini, laksanakan ia di masjid-masjid, palulah kompang-kompang dan seseorang daripada kamu buatkanlah kenduri walaupun hanya dengan seekor kambing...."
Selain Imam ath-Thabrani rahimahUllah, Imam at-Tirmidzi turut meriwayatkan dalam "Sunan at-Tirmidzi" juzuk 2 halaman 247 sebagai berikut:-

Daripada Sayyidatina 'Aisyah radhiyAllahu 'anha menyatakan bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda: "Hebahkanlah akan pernikahan ini, laksanakanlah ia di masjid-masjid dan palulah untuknya kompang-kompang."
Imam at-Tirmidzi rahimahUllah menilai hadits ini sebagai hasan gharib, di mana seorang rawinya yang bernama 'Isa bin Maimun dipandang sebagai seorang yang dhaif. Sungguhpun begitu, beliau meriwayatkannya daripada Ibnu Abu Najiih seorang yang tsiqah. Hadits yang diriwayat oleh Imam ath-Thabrani yang tersebut dahulu juga tidak lepas dari perselisihan muhadditsin. Sebahagian muhadditsin seperti al-Hafiz as-Sakhawi dan al-Ajluni menilainya sebagai hasan, manakala sebahagian lain menilainya sebagai dhaif. Oleh itu pihak yang menghukumkan sunnat berakadnikad di masjid mempunyai sandaran antaranya hadits-hadits tersebut, dan tidak mustahil ada sandaran-sandaran lain yang tidak kita ketahui kerana kecetekan ilmu kita.

Mengenai hukumnya dalam mazhab-mazhab lain, maka tersebut dalam "Mawsu`ah al-Fiqhiyyah" sebagai berikut:-

Bahawa adalah pernikahan tersebut diakadkan dalam masjid. Ulama al-Hanafiyyah dan asy-Syafi`iyyah menghukumkan MANDUB untuk melaksanakan akad pernikahan dalam masjid, kerana hadits: "Hebahkanlah akan pernikahan ini, laksanakanlah ia di masjid-masjid dan palulah untuknya kompang-kompang." Ulama al-Malikiyyah menghukumkannya sebagai JAIZ.
Begitulah hukumnya melangsungkan upacara akadnikah dalam masjid. Maka tuduhan bahawa ianya menyimpang daripada amalan Rasulullah SAW adalah suatu tuduhan melulu tanpa usul periksa dan perlakuan biadap kepada para ulama muktabar yang menghukumnya sebagai sunnat atau setidak-tidaknya harus. Walau bagaimanapun, dalam melaksanakan upacara pernikahan di masjid, sayogia diberikan perhatian yang sungguh-sungguh agar kesucian dan kehormatan masjid tidak dicemari. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan taufiq dan hidayahNya bagi kita semua sebagaimana para ulama kita terdahulu.

*********************************************************
La ingatkan orang Mesia je yang sibuk nak akad kat masjid,
rupa-rupanya idak.............................

..... kat Damanhur


...kat Khartoum


...kat Yaman


... kat Mesir


... dalam Masjidil Aqsa pun deme buat


... laaa geng "salafi" Timur Tengah pun buat isy isy isy.....

Syaikh Hasan Krueng Kalee

Syaikh Teungku Hasan bin Teungku Muhammad Hanafiyyah bin Teungku Syaikh 'Abbas bin Teungku Muhammad Fadhli rahimahumUllah yang lebih dikenali sebagai Syaikh Hasan Krueng Kalee atau Abu Krueng Kalee adalah salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama`ah kelahiran Aceh. Beliau dilahirkan pada tanggal 13 Rejab 1303 (17 April 1886) di Kampung Meunasah Ketembu, Kabupaten Pidie, Aceh. Untuk pengetahuan, "teungku" adalah gelaran hormat masyarakat Aceh yang diberi kepada ulama, sebagaimana "teuku" pula diberikan kepada pahlawan atau pemimpin. Jangan dikelirukan istilah tersebut dengan "tengku" yang biasa digunakan di negara kita sebagai keturunan diraja.

Syaikh Hasan Krueng Kalee berketurunan ulama, dikatakan bahawa ayahanda beliau dan datuk-datuk beliau sehingga yang ke-7 semuanya ulama-ulama besar. Ayahanda beliau, Tengku Muhammad Hanafiyyah, terkenal dengan gelaran Teungku Chik Krueng Kalee I atau Teungku Haji Muda, adalah seorang ulama besar yang memimpin Dayah (Pondok) Krueng Kalee yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Beliau juga adalah sahabat karib pahlawan nasional Indonesia, Teungku Syaikh Muhammad Saman Tiro @ Teungku Chik Di Tiro.

Syaikh Hasan menerima didikan awal agama daripada ayahandanya sendiri di samping bondanya yang juga seorang yang alim keturunan ulama juga iaitu Nyak Hafsah binti Teungku Syaikh Ismail @ Teungku Chik Krueng Kalee II. Setelah meningkat ke usia remaja, beliau dihantar ke Kedah, Malaysia untuk berguru dengan Tok Syaikh Muhammad Arsyad rahimahUllah, Pondok Yan, Kedah. Tok Syaikh Muhammad Arsyad adalah ulama Aceh yang telah membuka pondok di Yan, Kedah sekitar tahun 1900, beliau dikenali sebagai Teungku Di Balai.

Syaikh Hasan duduk mengaji di Pondok Yan, Kedah selama beberapa tahun dan pada 1910 beliau dengan restu gurunya berangkat ke Makkah untuk menunaikan fardhu haji dan melanjutkan pengajian di sana. Beliau bermukim sekitar 6 tahun di Makkah dan meneguk kemanisan ilmu daripada para ulama di sana. Antara yang menjadi guru beliau adalah Syaikh Ahmad Syatha ad-Dimyathi, Syaikh Sa`id Sunbul (Mufti Syafi`i Makkah), Syaikh 'Abdullah Ismail, Syaikh Hasan Zamzami, Syaikh Utsman bin Muhammad Fadhil Aceh, Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dan lain-lain lagi. Selain mengaji pelajaran fiqh, tawhid, tasawwuf dan yang seumpamanya, Syaikh Hasan turut mendalami bidang falak dan berjaya menguasainya sehingga sejak di Makkah lagi beliau dikenali sebagai Syaikh Muhammad Hasan al-Aasyie al-Falaki.

Pada tahun 1916, Syaikh Hasan pulang ke Kedah dan mengabdikan dirinya mengajar di Pondok Yan, Kedah. Kemudian beliau diminta oleh pamannya untuk kembali ke Aceh untuk menerajui Dayah Krueng Kalee. Di bawah asuhannya, Dayah Krueng Kalee bertambah terkenal dan menjadi sebuah pusat pendidikan agama yang masyhur melahirkan ramai ulama dan pendakwah di serata Nusantara. Di antara murid-murid beliau yang berhasil menjadi ulama adalah:-
 1. Teungku Ahmad Pante, ulama dan imam masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
 2. Teungku Hasan Keubok, ulama dan qadhi Aceh Besar.
 3. Teungku Muhammad Saleh Lambhouk, ulama dan imam masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
 4. Teungku Abdul Jalil Bayu, ulama dan pemimpin Dayah Al-Huda Aceh Utara.
 5. Teungku Sulaiman Lhoksukon, ulama dan pendiri Dayah Lhoksukon, Aceh Utara.
 6. Teungku Yusuf Peureulak, ulama dan ketua majlis ulama Aceh Timur.
 7. Teungku Mahmud Simpang Ulim, ulama dan pendiri Dayah Simpang Ulim, Aceh Timur.
 8. Teungku Haji Muda Waly Labuhan Haji, ulama dan pendiri Dayah Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan.
 9. Teungku Syaikh Mud Blang Pidie, ulama dan pendiri Dayah Blang Pidie, Aceh Selatan.
 10. Syaikh Syihabuddin, ulama dan pendiri Dayah Darussalam Medan, Sumatera Utara.
 11. Kolonel Nurdin, bekas Bupati Aceh Timur.
 12. Teungku Ishaq Lambaro Kaphee, ulama dan pendiri Dayah Ulee Titie.
Syaikh Hasan juga dikenali sebagai seorang ulama sufi yang mengikut Thariqah Ba 'Alawi berpaksikan kepada ajaran dan amalan Quthbul Irsyad wad Dakwah al-Habib 'Abdullah bin 'Alawi bin Muhammad al-Haddad RA. Beliau telah menyusun sebuah kitab yang berjodol " Risalah Lathifah fi Adaabidz Dzikri" yang menerangkan adab dan kaedah bertahlil dan berzikir menurut jalan Imam al-Haddad. Penguasaan beliau terhadap amalan - amalan kerohanian telah diakui ramai sehingga pada 7 Mei 2007 dalam satu forum yang dihadiri oleh ratusan ulama besar Aceh di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh telah menyimpulkan bahawa ada empat ulama Aceh yang telah sampai ke darjat ma'rifatUllah, mereka adalah Syaikh Abdur Rauf as-Sinkili, Syaikh Hamzah al-Fansuri, Syaikh Teungku Muhammad Hasan Krueng Kalee dan Teungku Haji Muda Waly al-Khalidi rahimahumUllah.

Syaikh Hasan juga terlibat terus dalam perjuangan menentang Belanda dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada 15 Oktober 1945, beliau telah menandatangani "Dekrit Perang Sabil" untuk menentang penjajah Belanda yang kembali menjajah Belanda. Setelah kemerdekaan, beliau turut aktif dalam Partai Islam PERTI dan telah terpilih menjadi anggota konstituante dalam pemilu pertama di Indonesia.

Pada 14 DzulHijjah 1392 (19 Januari 1973), Syaikh Hasan rahimahUllah telah kembali ke rahmatUllah dengan tenang. Beliau dimakamkan di Kampung Krueng Kalee, Aceh Besar. Mudah-mudahan Allah sentiasa mencucurkan rahmat dan kasih-sayangNya kepada beliau.... al-Fatihah.

**************************************
Ratibusy Syahir

Ahad, Mac 20, 2011

Revolusi Bahrain - Pandang Syaikh al-Qardhawi


MANAMA (Mohamed Alarab)


The Bahrain’s uprising unlike the other revolutions by the other Arab countries is a sectarian one, and does not represent the demands of Bahrainis as one nation, the influential Muslim scholars Sheikh Yusuf al-Qaradawi said.

Al-Qaradawi, who is the president of the World Federation of Muslim Scholars, was vocal in amassing Egyptians against the ousted Egypt President Husni Mubarak, and egged on other revolutions that took place or are taking place elsewhere in the Arab World, but kept quiet for Bahrain.

“There is no people’s revolution in Bahrain but a sectarian one,” al-Qaradawi said, “what is happening is not like what has happened in Egypt, Tunisia and Libya, but it is the empowerment of some factions via foreign forces on others; thereby it does not include the demands of all of the Bahraini people.”

According to al-Qaradawi, the imposition of one’s faction’s will power for its sole interest has snowballed events in the Gulf country. He said that when Sunni Bahrainis saw the protests by the Shiites, around 450 thousands went on the streets to demonstrate for their own set of demands.

“The other Arab revolutions, with a common denominator of the oppressed against the oppressor, the Bahraini one is a sectarian, with Shiites against Sunnis,” he said, adding “in Egypt the revolution was inclusive of all Egyptians with all of their different backgrounds, Muslims, Christians, old, young, secular, religious, and the same can be said for Tunisians, Yemenis, and Libyans.”

Meanwhile, Qaradawi said that he is not against Shiites, but he is against zealots, and against divisiveness and the empowering of one faction against another.

He also described the protests by the Shiites as not so ‘peaceful’. He said that “the Shiites attacked Sunnis, and took over their mosques, and used weapons just like the hooligans we saw in Yemen and Egypt.”

“For this reason I did not address the Bahraini revolution, because I could not find myself free, and I don’t have the enough information on what is happening.”

He also urged ‘rationales’ from all sides to open a dialogue and set their differences, and he praised the Bahraini King’s Hamad ibn Isa Al Khalifa initiative for dialogue with the opposition as “good”.

The prominent Islamic scholar warned of ‘danger’ when he described some Shiite Bahrainis carrying pictures of the Supreme Leader of Iran since 1989 Ayatollah Khamenei and Lebanon’s Hizbollah’s leader Hassan Nasrallah.

“They carried Khamenei’s and Nasralah’s pictures as if they belong to Iran and not Bahrain, after all Bahrain belongs to the GCC, and we need them to show real citizenry.”

Qaradawi expressed his affection to the Bahraini ruling family in his sermon, and described his relation with the late Sheikh Isa ibn Salman al-Khalifa as close.

(Translated from Arabic by Dina al-Shibeeb)

************************************
Syaikh Yusuf al-Qardhawi

Khamis, Mac 17, 2011

Mufti 'Ali Jum`ah

Tulisan ini ese petik dari karangan Shohibul Fadhilah Ustaz Muhammad Husni al-Langkati hafizahUllah dari blog beliau Sahah al-Langkatiyah. Moga ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah meramaikan lagi ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang sebenar berbanding yang bermuka dua.

*******************************

Mufti Mesir Doktor Ali Jum`ah yang berani dan di zolimi

Sebelum terungkapnya cerita ini banyak kalangan orang yang menghina dan mencela Doktor Ali Jum`ah, karena mereka menganggap bahwa beliau sebagai ulama yang selalu mengikuti kemauan pemerintah, anggapan tersebut tidak memiliki dalil sedikit pun, bahkan sebenarnya beliau selalu tidak menurutkan kemauan pemerintahan Mesir, demikian juga beliau selalu berbeda pendapat dengan Mantan Syeikh Azhar Muhammad Sayyid Tontowi.

Saya pernah mendengar langsung dari mulut Syeikh Ali Jum`ah ketika beliau mengajar di Masjid Sultan Hasan : " Saya tidak takut di turunkan dan dan di berhentikan", benar Syeikh Ali Jum`ah selama ini masih tetap dengan pendiriannya seperti sebelum diangkat menjadi Mufti Mesir.

Saya berharap siapa saja yang berburuk sangka dengan beliau sebelum ini agar kiranya memohon maaf, karena tuduhan yang telah mereka sampaikan adalah fitnah yang tidak memiliki bukti yang nyata, dengan jelas juga Syeikh Ali Jum`ah telah mengatakan didalam wawancara sebelum jatuhnya Husni Mubarok : " Wahai pemuda yang ikut berdemontrasi jika kamu di tangkap oleh polisi maka saya akan turun tangan membebaskan kamu", hal ini tentu beliau laksanakan untuk menjaga darah dan kehormatan para pemuda yang turun berunjuk rasa.

Perkara ini masih dianggap biasa bagi mereka yang membenci Syeikh Ali Jum`ah yang berlatar belakang sufi, mereka membenci Mufti bukan karena sikapnya, tetapi mereka benci karena Syeikh Ali Jum`ah itu seorang sufi yang menebarkan ilmu tasawuf di Mesir.

Cerita yang saya ingin nukilkan adalah berita dari petinggi Intelijen keamanan Negara Mesir yang mengaku di televisi dan surat kabar al-Fajar beberapa pengakuan yang bersangkut paut dengan Husni Mubarok, Ala` Mubarok, Ishom Syaraf ( Perdana Menteri sekarang -red ), dan Mufti Mesir .

Diantara pengakuannya yang sangat penting dan berbahaya adalah : Bahwa intelijen keamanan negara Mesir telah membuat alat rahasia dan mata-mata untuk Mufti Ali Jum`ah, bukan saja sampai di situ bahkan intelijen keamanan Negara Mesir telah mengancam Mufti, terlebih-lebih ketika Mufti Doktor Ali Jum`ah mengeluarkan tiga fatwa yang tidak menyenangkan pihak pemerintah dan polisi, diantara Fatwanya adalah :

1 - Haramnya sistem waris kedudukkan dan kepresidenan .

Fatwa ini benar-benar membuat pemerintah marah, sebab Husni Mubarok telah berencana mewariskan tahtanya kepada putra bungsunya Jamal Mubarok, fatwa ini juga membuat jalan Jamal Mubarok meraih tahta menjadi jauh.

2 - Haramnya pungutan polisi di jalan raya.

Fatwa ini menjelaskan bahwa uang yang di ambil oleh polisi dari para pemandu kendaraan di jalan raya dan uang yang di pungut dari rakyat merupakan raswah ( uang suap-red) yang haram di makan, fatwa ini membuat para polisi menjadi marah sebab banyak diantara polisi-polisi yang menyalah gunakan kekuasaan.

3 - Haramnya membeli suara ketika pemilihan umum.

Fatwa ini menggegerkan pemerintah dan seluruh calon perlemen dari partai wathan demokrasi ( partainya Mubarok-red ) sebab banyak diantara mereka yang membeli suara rakyat agar menang didalam pemilihan umum, fatwa ini memburukkan muka para pejabat dan anggota perlemen.

Menurut petinggi intelijen keamanan Negara Mesir tersebut : " Sebab itulah Ali Jum`ah tidak diangkat menjadi Syeikh al-Azhar ".

Padahal beliau telah memiliki syarat, dan paling berhak untuk menduduki jabatan Syeikh al-Azhar, sebab selama ini setiap Syeikh Azhar meninggal dunia maka akan di ganti oleh Mufti yang masih memegang jabatan Mufti ketika wafatnya Syeikh Azhar, ketika Syeikh Jadul Haq ( Syeikh Azhar sebelum Tontowi -red) meninggal dunia maka Syeikh Sayyid Tontowi yang ketika itu menjabat sebagai Mufti Mesir diangkat menjadi Syeikh al-Azhar Syarif.

Dari pengakuan Intelijen tersebut dapatlah kita ketahui bahwa Syeikh Ali jum`ah bukan seorang pencari muka didepan pemerintahan, dan pegakuan ini bukan dibuat-buat karena mengingat pada masa sekarang pusat Intelijen keamanan Mesir mendapat tekanan yang besar dari rakyat dan pemerintah tentera, sehingga markaz mereka di demon dan di bakar masa.

Rujukan :

1 - Surat kabar al-Fajar, no : 295, senin 14/3/2011 halaman : 8

Ahad, Mac 13, 2011

Sahabat Luar Biasa

Sayyidina Bilal bin Rabah RA, sahabat Junjungan Nabi SAW yang terkenal menjadi muadzdzinnya baginda SAW. Beliau memiliki keutamaan yang tersendiri yang dipersaksikan oleh Junjungan Nabi SAW. Setelah wafat Junjungan Nabi SAW, Sayyidina Bilal telah pergi ke Syria untuk meneruskan dakwah dan jihadnya baginda Nabi SAW. Sayyidina Bilal RA tidak lagi melaungkan azan setelah kewafatan kekasihnya SAW sebagaimana sebelumnya, kerana setiap kali melaungkan nama Junjungan SAW, maka memuncaklah kerinduannya kepada baginda SAW. Diceritakan kali terakhir beliau melaungkan azan adalah atas permintaan Amirul Mukminin Sayyidina 'Umar RA ketika beliau melawat Syria. Tatkala Sayyidina Bilal RA melaungkan azan, jatuh berderai air mata para sahabat terutama sekali Sayyidina 'Umar kerana terkenangkan zaman hayatnya kekasih mereka SAW. Sayyidina Bilal RA terus berada di Syria sehingga akhir hayatnya dan di sanalah beliau disemadikan.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam "Jami'"nya di halaman 200 pada bab "fadhlith-thuhuri bil-laaili wan-nahaari wa fadhlish-sholaati ba'dal-wudhu-i bil-laaili wa an-nahaar," sebagai berikut:-Sayyidina Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Junjungan Nabi SAW pada suatu pagi setelah sholat fajar Junjungan Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah RA: "Ya Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling engkau dambakan ganjarannya yang engkau amalkan dalam Islam, kerana sesungguhnya aku telah mendengar derapan alas kakimu di hadapanku dalam syurga." Lalu Sayyidina Bilal RA menjawab: " Tiada amalan yang paling kuharapkan ganjarannya selain bahawa tiada aku berwudhu` ketika malam dan siang melainkan aku sembahyang selepasnya dengan suatu sembahyang yang tidak menjadi kewajipanku (yakni sembahyang nafil)".

Di sini ese tidak berhasrat untuk menulis mengenai sholat sunnat wudhu`, cuma ese ingin menarik perhatian kepada fakta yang disebut dalam hadits yang mulia tersebut, bahawa Junjungan Nabi SAW tahu dan kenal akan bunyi derap kasut atau alas kaki sahabat baginda, Sayyidina Bilal RA. Sungguh istimewa bersahabatkan manusia seumpama Junjungan Nabi SAW. Benarlah Junjungan Nabi SAW adalah manusia luar biasa pilihan yang Maha Esa. Lihat sahaja bagaimana baginda bersahabat, baginda adalah sahabat yang luar biasa lagi mengkagumkan serta menakjubkan orang-orang yang punya akal fikiran. Renungkanlah kisah tersebut. Jauh sungguh kualiti persahabatan kita dengan sahabat-sahabat kita berbandingkan persahabatan baginda. Kita jangan kata bunyi selipar, kekadang suara sahabat sendiri pun kita tak kenal. Ya kalau setakat kenal suara, itu biasa, tapi Junjungan Nabi bukan itu sahaja, derapan alas kaki sahabatnya pun baginda kenal ... Allahu .. Allahu ... `ajiiibbbbb. Mudah-mudahan di akhirat nanti, dalam kita dijadikan dalam kalangan mereka-mereka yang bersama-sama dengan Junjungan SAW dalam syurga yang tertinggi, agar dapat juga kita menikmati nikmat berdamping dan bersahabat dengan sahabat yang paling agung, Junjungan Nabi SAW.

Isnin, Mac 07, 2011

Doa Tergantung

Sholawat ke atas Junjungan Nabi SAW adalah satu amalan yang tidak dapat kita terkaya daripadanya. Seseorang yang hendakkan kejayaan dan keberkatan di dunia dan di akhirat mesti senantiasa membasahkan lidahnya dengan ucapan sholawat ke atas Junjungan SAW. Sholawat juga menjadi sebab bagai terkabulnya segala hajat dan permintaan, bahkan dikatakan bahawa segala permohonan dan doa itu hanya akan tertahan langit dan bumi, ngak bisa naik-naik ke langit kemuliaan jika si pendoa lalai dari bersholawat atas Junjungan SAW. Besar sungguh nikmat dan wasilah amalan sholawat ini. Imam at-Tarmidzi rahimahUllah meriwayatkan dalam "Sunan"nya pada "Kitab al-Witr - Bab Ma Jaa-a fi Fadhl ash-Sholaah 'ala an-Nabiy SAW" bahawa Sayyidina 'Umar RA berkata:

"Sesungguhnya sesuatu doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak naik sesuatupun daripadanya sehingga orang yang berdoa tersebut bersholawat ke atas Nabimu SAW."
Difahami bahawa doa dan munajat seseorang hamba yang faqir lagi hina, penghuni alam sufli (rendah) berupa bumi ciptaan Allah SWT, tidak akan dibawa naik ke alam 'ulwi, kerajaan atas di langit (viz. kerajaan langit tapi bukan kerajaan langit Ayappan @ Ayah Pin). Dan jangan juga beri'tiqad yang Allah itu duduk bertempat di langit, harus difahami bahawa langit itu tempat pusat kerajaanNya dengan arasy sebagai pusat pemerintahan dan makhlukNya yang terbesar. Langit itu punya penghuni sendiri dari kalangan hamba-hamba Allah yang mulia, para malaikat yang maksum. Diangkatnya doa seseorang ke langit itu memberi faham bahawa doa tersebut adalah sesuatu yang bakal dimuliakan dengan nilaian ibadah dan insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau tidak diangkat ertinya doa tersebut tiada class dan direject.

Dikatakan bahawa Kaabah adalah qiblat sewaktu kita bersholat, dan langit itu qiblat bagi seseorang yang berdoa. Makanya, tatkala berdoa seseorang itu disunnatkan untuk menadah tangan ke langit. Menadah tangan ke langit bukan ertinya Allah itu bertempat di langit kerana Allah ta`ala itu tidak mengambil tempat dan ruang, dan tidak juga berjihat. Ini tidaklah menafikan elok dan bagusnya untuk seseorang berdoa dengan mengadap juga ke BaitUllah, melainkan dalam beberapa keadaan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Imam al-Qurthubi rahimahUllah menulis dalam tafsirnya "al-Jami' li Ahkam al-Quran", juzuk 9 halaman 436 sebagai berikut:-
"... Adapun sebab diangkat tangan ketika berdoa ke langit adalah kerana langit adalah tempat turunnya wahyu, turunnya hujan, tempat yang suci, tempat makhluk-makhluk yang suci daripada kalangan malaikat. Di atas langit terdapat 'arsy dan syurga."
Imam an-Nawawi rahimahUllah dalam "Syarh Muslim" tatkala memperjelaskan makna "hadits jariah" yang masyhur itu, menulis, antara lain, seperti berikut:-

Dialah Allah yang Maha Esa yang apabila seseorang memohon kepadaNya maka dia menghadap ke langit sebagaimana apabila seseorang sembahyang dia menghadap Kaabah, dan tidaklah perlakuan sedemikian ini (yakni menghadap ke langit ketika berdoa atau menghadap Kaabah ketika bersholat) menunjukkan bahawasanya Allah terbatas di langit sebagaimana juga tidaklah Dia terbatas pada jihat (arah) Kaabah (yakni Allah tidak dibatasi oleh sebarang tempat kerana Dia Maha Suci daripada segala tempat dan arah, subhanAllah). Bahkan perbuatan menghadap ke langit itu adalah kerana langit itu adalah kiblat orang yang berdoa sebagaimana kaabah itu kiblat bagi orang yang sholat.
Allahu .. Allah, betapa besarnya wasilah sholawat atas Junjungan Nabi SAW yang dengannya doa yang keluar dari seseorang hamba ini akan dapat naik ke langit kemuliaan untuk diterima dan dikabulkan. Maka jangan hanya tahu meminta tetapi malas bersholawat atas Nabi yang dengan keberkatannya terkabul segala permintaan. Minta jangan tak minta, tapi jangan lupa sholawatnya.

**********************************