Khamis, Mei 14, 2020

Penat 1000 Hari - Maulana Bazi

Syaikhul Hadits wat Tafsir, al-'Alim, al-'Allaamah,  al-Faqih, asy-Syaikh, Maulana Muhammad Musa ar-Ruhani al-Bazi rahimahullah adalah seorang ulama besar kelahiran Pakistan. Ketinggian ilmu beliau adalah diakui. Sejarah hidup beliau telah rata ditulis dan diperkata, hanya tinggal tuan - tuan cari dan baca. Kepakaran beliau dalam ilmu hadis tidak dipertikaikan. Oleh itu, beliau adalah otoriti dalam ilmu hadis yang dapat dijadikan pegangan, bahkan beliau digelar antaranya sebagai Imamul Muhadditsin, Najmul Mufassirin, Zubdatul Muhaqqiqin.

Di antara karangan beliau yang masyhur adalah sebuah kitab wirid shalawat yang diberi jodol al-Barakaatul Makkiyyah. Kitab wirid ini sudah terkenal dan telah menjadi amalan harian ramai pencinta Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dalam entri ini faqir kongsikan sedikit tulisan beliau rahimahullah dalam mukaddimah atas kitab tersebut. Pada halaman 14, beliau menulis, antara lain, sebagai berikut:- Daripada Ibnu 'Abbas radhiyaAllahu 'anhuma berkata bahawa Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda:- " Sesiapa yang mengucapkan atau berkata: {JazaAllahu 'annaa Muhammadan shallaAllahu `alaihi wa sallam bi maa huwa ahluh}, ia memenatkan 70 malaikat selama 1000 pagi (yakni 1000 hari)." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu`aim rahimahullahu ta'ala dan selain beliau. Dhamir atau gantinama "hu" yang pada kalimah "ahluhu" boleh dirujuk kepada Allah ta`ala (yakni balasan atas baginda yang sesuai dan layak dengan kebesaran, keagungan dan kemurahanNya - Allah ta`ala) atau dirujuk kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam (yakni balasan yang layak baginya - baginda Nabi), sebagaimana yang disebut oleh al-Majdul Lughawi.

Sengaja faqir nukilkan riwayat hadis ini kerana ada puak yang mencemuh penyebaran hadis tersebut dan mempersendakan riwayatnya.  Ternyata bahawa para ulama meletakkan hadis tersebut dalam karangan mereka dan menjadikannya hujah dalam bab fadhail. Bahkan, mereka menganjurkannya. Ketahuilah bahawa ilmu hadis, ilmu musthalah hadis serta segala yang berkait dengannya, bukanlah satu ilmu yang baru muncul di abad kita ini. Status "Hadis Penat 1000 Pagi" ini telah diketahui oleh para ulama terdahulu, bukannya hanya baru disedari sekarang. Terbukti bahawa apa jua status hadis tersebut tidak menghalang para ulama untuk menyebarkannya, bahkan mereka meriwayat dan menukil hadis ini dalam kitab - kitab mereka. Oleh itu, amatlah tidak bijak, jika ada pihak yang sungguh - sungguh berusaha memadamkan hadis ini dari khazanah keilmuan umat Islam... Allahu ....Allah.

Selanjutnya, pada halaman 40 - 41 Maulana Bazi rahimahullah menyatakan pula, antara lain:- Cara bershalawat dengan susunan indah menyebut nama - nama Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang berkat sebagaimana termaktub dalam kitab ini (yakni al-Barakaatul Makkiyyah) adalah lebih diharap untuk  memustajabkan segala permintaan. Dasar bagi sangkaan kuat atas kemustajaban dan penerimaan tersebut adalah dengan memandang kepada luasnya rahmat Allah ta`ala, ketika mana disebut orang - orang shalih yang sempurna ketakwaannya, rahmatNya akan diturunkan. Sebahagian ahli hadis telah menerangkan bahawa pengkabulan doa adalah mujarrab setelah menyebut nama - nama sahabat al-Badriyyin (yakni nama - nama sahabat pejuang Badar) radhiyaAllahu ta`ala `anhum. Maka Junjungan Nabi `alaihis salam adalah pemimpin orang - orang yang bertakwa (Imam al-Muttaqin), lalu apa sangkaanmu dengan majlis di mana Junjungan Nabi `alaihis salam sentiasa diingat (disebut) dan dibacakan padanya sekitar 800 nama daripada nama - nama baginda yang berkat dengan diiringi ucapan shalawat dan salam yang berkesinambungan.

Maka sentiasalah menggerakkan lidah kita untuk menyebut - nyebut nama baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dengan ucapan shalawat dan salam dalam apa jua bentuk dan shighah. Kata hukama`, lidah itu jadi dalil (petunjuk) atas apa yang ada dalam hati. Maka mudah - mudahan apa yang terlancar di lidah itu adalah cerminan apa yang terbuku dalam hati sanubari.  Allahumma shalli wa sallim `ala Sayyidina Muhammad.


*****************************************
Cuplikan Kalam Buya Maliki rahimahullah

Isnin, Mei 04, 2020

Faedah Dari Fatawa Haditsiyyah

Surah al-Ikhlas adalah satu surah yang sudah sebati dengan jiwa umat Islam yang ajaran terasnya adalah mentawhidkan Allah `azza wa jalla, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagiNya. Kelebihan dan keistimewaan surah ini telah masyhur di sisi umat. Di sini faqir sekadar menambah dan merakam pengetahuan agar tidak lupa berkait dengan kelebihan menjadikan surah yang mulia ini sebagai amalan atau wiridan. Hal ini faqir nukilkan daripada kitab Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah, di mana Imam yang agung tersebut menukilkan beberapa riwayat yang warid berkenaan pembacaan surah tersebut dengan bilangan yang tertentu. 

Termaktub dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, pada halaman 2 bahawa Imam Ibnu Hajar telah ditanya samada ada atau tidak hadis - hadis tentang ganjaran membaca surah al-Ikhlas sebanyak 100 kali secara khusus. Maka Imam Ibnu Hajar menyatakan bahawa sememangnya ada riwayat - riwayat yang menceritakan secara khusus mengenai kelebihan membaca Surah al-Ikhlas dengan bilangan tertentu. Di antaranya adalah:-

Pertama: Hadis yang diriwayat oleh Ibnu 'Adi dan al-Baihaqi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyaAllahu `anhu daripada Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam, bahawa baginda bersabda:- " Sesiapa membaca Suratul Ikhlas 100 kali, Allah mengampunkan baginya kesalahannya (khathi-ah / dosa kecil) 50 tahun, selagi dia menjauhi empat perkara (yakni asalkan bukan yang berkait dengan empat perkara): (a) dosa yang berkait dengan darah (seperti pembunuhan, mendatangkan kecederaan dan sebagainya); (b) dosa yang berkait dengan harta (seperti mencuri dan sebagainya); (c) dosa yang berkait dengan kemaluan (seperti zina dan seumpamanya); dan (d) dosa yang berkait dengan minum arak."

Kedua: Hadis yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani daripada Fairuz daripada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bahawa baginda bersabda:-"Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 100 kali di dalam shalat atau lainnya (yakni di luar shalat), ditulis Allah baginya kelepasan dari api neraka."

Ketiga: Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Sayyidina Anas secara marfu`:-"Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas sehari 100 kali, diampunkan Allah baginya dosa 200 tahun."

Keempat: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu `Adiy dan al-Baihaqi daripada Sayyidina Anas juga secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas sehari 200 kali, ditulis Allah baginya 1500 kebajikan (yakni yang khas) melainkan jika dia mempunyai hutang (yakni dia enggan membayarnya)."

Kelima: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Nashr daripada Sayyidina Anas  juga secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 50 kali, diampunkan Allah baginya dosa 50 tahun."

Keenam: Hadis yang diriwayatkan oleh al-Kharaithi dalam Fawaaidnya daripada Sayyidina Hudzaifah secara marfu`:- "Sesiapa yang membaca Surah al-Ikhlas 1000 kali, maka dia telah menebus dirinya daripada Allah."
Wa Allahu subhanahu a'laamu bish shawaab.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami tidak memperinci perbahasan mengenai status setiap hadis tersebut kerana munasabah dengan pertanyaan yang diajukan kepada beliau, samada ada atau tidak riwayat yang datang mengenai ganjaran pembacaan surah tersebut dalam bilangan tadi. Maka jawapan yang diberi oleh beliau adalah memang ada riwayat khusus mengenai perkara tersebut, tanpa memperincikan samada riwayat tersebut shahih atau hasan atau dhaif. Maka kesimpulannya adalah jika riwayat - riwayat  yang didatangkan oleh beliau tersebut tidak mencapai darjat shahih sekalipun, maka sekurang - kurangnya ianya masih dalam lingkungan dhaif yang boleh diriwayatkan dan diamal dalam perkara fadhail. Jika sekiranya riwayat - riwayat tersebut maudhu` palsu, nescaya Imam Ibnu Hajar rahimahullah akan memberikan komentarnya, kerana para ulama telah menyatakan bahawa haram meriwayatkan hadis maudhu` tanpa komentar dan makluman bahawa riwayatnya maudhu` yang tiada asal daripada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Berhubung dengan riwayat yang dhaif, maka ianya dibenarkan untuk diriwayatkan tanpa menjelaskan kedudukan sanadnya, asalkan bukan berkaitan dengan perkara akidah atau hukum hakam halal - haram. Apatah lagi jika riwayat - riwayat tersebut dinukilkan dalam karya para ulama yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam ilmu hadis. Syaikh Hasan al-Masyath rahimahullah dalam kitab Raf`ul Astaar, yang mensyarahkan nadzam Thal`atul Anwar bagi Syaikh `Abdul Rahim bin al-Husain al-`Iraqi asy-Syafie rahimahullah dalam ilmu musthalah hadis, menyatakan pada halaman 65, antaranya, sebagai berikut:- " Dan ketahuilah bahawasanya harus bagimu meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dalam perkara selain daripada sifat Allah ta`ala (yakni perkara akidah)  dan perkara hukum hakam (yakni hukum syarak)................ Adapun hadis yang warid dalam bab qishash (kisah cerita), mawa`idz (teguran nasihat), targhib (anjuran galakan), tarhib (ancaman kecaman) dan seumpamanya, yang tidak berkait dengan urusan akidah dan hukum - hakam, maka para ulama membenarkan kelonggaran dalam meriwayatkannya tanpa perlu menerangkan akan kedhaifannya......"


Semoga bermanfaat dan menjadi galakan untuk kita membaca Surah al-Ikhlas ini dengan sebanyak - banyaknya. Jangan lupa membacanya biarlah dengan penuh keimanan, tulus, ikhlas, yakin dan penghayatan. Sesungguhnya, sesiapa yang suka membacanya kerana kasih akan dia, nescaya dia akan dikasihi Allah. Telah warid dalam hadis shahih riwayat para imam hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Nasai dan Hakim rahimahumullah, daripada Sayyidah 'Aisyah radhiyaAllahu `anha meriwayatkan bahawasanya:-  " Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam telah melantik seorang sahabat (menurut al-Hafiz Rasyiduddin ibnu al-'Aththar namanya adalah Sayyidina Karaz bin Zahdam al-Anshari radhiyaAllahu `anhu) menjadi panglima bagi satu pasukan perang. Adalah sahabat tersebut ketika menjadi imam shalat bagi pasukannya akan mengakhirkan bacaan surahnya dengan Surah al-Ikhlas (ulama menyatakan zahir hadis menunjukkan bahawa sahabat tersebut membaca surah dan menutupnya dengan Surah al-Ikhlas, yakni dia menghimpunkan bacaan surah lain dengan Surah al-Ikhlas, pada setiap rakaat yang disunnatkan padanya bacaan surah.) Para sahabat yang turut serta dalam pasukan tersebut, kemudiannya telah memaklumkan hal ini kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Lalu baginda bersabda: "Kamu tanyakan kepadanya apa sebab dia berbuat sedemikian." Sahabat tersebut menjawab: "Kerana (surah tersebut) merupakan sifat ar-Rahman (yakni mengandungi penjelasan mengenai sifat Allah), maka aku kasih untuk membacanya." Maka Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Khabarkan kepadanya bahawa Allah mengasihinya."

Mudah - mudahan lidah kita lebih banyak menyebut shifatur Rahman berbanding menyebut bid`ah, bid`ah, bid`ah atau dhaif, dhaifdhaif atau yang seumpamanya.

Selasa, April 28, 2020

Penterjemah Mukhtaar al-Ahadits

Di Tanah Melayu, antara ulama yang telah memanfaatkan umurnya untuk memberi khidmat kepada hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah almarhum Ustaz Haji Abdul Halim bin Haji Noh atau lebih terkenal dengan nama Ustaz Abdul Halim al-Hadi mengikut panggilan yang diberi guru beliau, Syaikh Abdullah Fahim rahimahullah. Ustaz Haji Abdul Halim al-Hadi dilahirkan di Bayan Lepas, Pulau Pinang pada tahun 1904M. Beliau merupakan antara murid awal Syaikh Abdullah Fahim dan mempunyai hubungan yang erat dengan gurunya tersebut, sehingga beliau dijadikan sebagai anak angkat. Bahkan, beliau dipelawa oleh Syaikh Abdullah Fahim untuk tinggal di Kepala Batas bersama dengan rakan - rakan beliau, Ustaz Abu Bakar al-Baqir, Tuan Guru Haji Mohamad Saman Kati, Tuan Guru Haji Hussin Che Dol dan Tuan Haji Ghazali Abdullah. Ustaz Abdul Halim juga sempat menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah dan beliau cenderung dengan pengajian hadis. Di antara guru - guru beliau di sana, adalah Syaikh Ali al-Maliki, Syaikh Mukhtar 'Atharid Bogor dan Syaikh Umar Hamdan al-Mahrasi  rahimahumullah, yang semuanya andalan dalam ilmu hadis. Di antara jawatan yang pernah disandang oleh Ustaz Haji Abdul Halim al-Hadi adalah menjadi tenaga pengajar di Madrasah Idrisiyah, Kuala Kangsar dan Madrasah Daeratul Ma`arif al-Wathaniyyah, Kepala Batas. Beliau juga pernah dilantik menjadi mudir Madrasah Daeratul Ma`arif tersebut, Imam / Khatib di masjid Jami` al-Badawi dan ahli jawatankuasa fatwa Pulau Pinang. Ustaz Abdul Halim al-Hadi meninggal dunia pada 3 Mei, 1981, rahimahullah dan meninggalkan beberapa karya tulis, antaranya:- (i) Tajdzibu Athrafil Hadits; (ii) Ilhamul Bari; (iii) Idhah al-Kalam; dan (iv) Risalah Pengajaran Ugama.
Di antara rupa khidmat almarhum Ustaz Abdul Halim al-Hadi untuk hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah dengan menterjemahkan karya - karya hadis dalam Bahasa Melayu, agar segala mutiara yang keluar daripada lisan baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dapat difahami dan digarap oleh bangsa Melayu kebanyakan. Dalam mukaddimah bagi Ilhamul Bari, beliau menulis:- ..." Sesungguhnya saya dengan keluaran kitab Shahih al-Bukhari yang tidak seperti ini diharap akan terlepas tanggungan saya di sisi Tuhan dan di sisi kaum Islam bangsa saya yang sedang ingin hendak meneguk pengertian makna hadis". Ilhamul Bari Syarhu Shahih al-Bukhari Bahasa Melayu adalah karya beliau sebagai terjemahan bagi kitab Shahih al-Bukhari ke Bahasa Melayu dengan diberi syarah secara ijmal (ringkas). Beliau menulisnya dalam 10 penggal dan mengandungi terjemahan 1365 hadis Shahih al-Bukhari, dimulai dari awal Shahih al-Bukhari pada kitab Bad-u al-Wahyi sehingga Bab Ma Ja-a fi Qatl an-Nafs dalam kitab Janaiz. Walaupun, Ustaz Abdul Halim al-Hadi tidak sempat menyempurnakan terjemahan bagi semua hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari, namun usaha beliau tersebut amat bernilai dan sebagai tambahan kepada perbendaharaan hadis dalam Bahasa Melayu. Karya beliau ini juga adalah antara karya awal dan perintis kepada penterjemahan kitab Shahih al-Bukhari ke Bahasa Melayu. Usaha beliau turut mendapat penghargaan dan pujian guru beliau, almarhum Syaikh Abdullah Fahim. Dalam mukaddimahnya Syaikh Abdullah Fahim rahimahullah menyatakan, antara lain: ..."Sebenarnya kami telah lihat syarah Shahih al-Bukhari yang telah disusun oleh saudara kami, Abdul Halim al-Hadi, dengan Bahasa Melayu. Maka kami dapati bahawa susunannya itu bagus dan sesuai, bahkan terang dengan seterang - terangnya bak kata pepatah:- "sudah terang lagi bersuluh.". Terus kami hantar namanya dengan Ilham al-Bari ila Tarjamah Shahih al-Bukhari."

Selain Ilhamul Bari, yang merupakan terjemahan bagi sebuah karya hadis klasik, Ustaz Abdul Halim mempunyai sebuah lagi karangan dalam bidang hadis yang merupakan terjemahan bagi sebuah kitab himpunan hadis karangan seorang ulama yang sezaman dengan beliau. Ini menunjukkan bahawa beliau adalah seorang ulama yang peka dan mengetahui perkembangan semasa dalam bidang hadis. Himpunan hadis tersebut berjodol Mukhtaarul Ahaadits an-Nabawiyyah wal Hikam al-Muhammadiyyah. Kitab ini adalah karangan seorang ulama keluaran al-Azhar asy-Syarif, seorang tokoh pendidik dan sasterawan, as-Sayyid asy-Syaikh Ahmad bin Ibrahim bin Musthafa al-Hasyimi al-Qurasyi rahimahullah. Beliau dilahirkan di Kota Kaherah, Mesir, pada tahun 1878M dan menimba ilmu di Universiti al-Azhar. Di antara guru beliau ialah Syaikh Hasunah an-Nawawi, Syaikh Salim al-Bisyri dan Syaikh Muhammad Abduh rahimahullah. Selain menjadi pendidik, beliau juga banyak berkarya terutama sekali dalam bidang ilmu bahasa sehingga beliau digelar al-adib (sasterawan). Di antara karya - karya beliau:- Jawahirul Balaghah, as-Sa`adah al-Abadiyyah fi asy-Syari`atil Islamiyyah, Jawahirul Adab, dan Mizan adz-Dzahab fi Shina`ati Syi'ril `Arab.  Beliau wafat di Kota Kaherah pada tahun 1943M rahimahullah.


Ustaz Abdul Halim telah menyiapkan terjemahan Mukhtaar Ahaadits tersebut pada hari Rabu, 9 Rabi`ul Akhir, 1357H bersamaan 8 Jun, 1938. Terjemahan tersebut telah diberi jodol:- Tajdzibu Athrafi al-Hadits. Kitab ini ditulis dalam 2 penggal dengan menggunakan huruf jawi dan kini telah pun ada cetakan yang dirumikan untuk memudahkan kalangan yang tidak mahir jawi. Bersempena dengan puasa dan juga untuk tabarrukan, faqir nukilkan sebuah hadis dari Tajdzibu Athraf, penggal 2, halaman 105,  yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani rahimahullah yang terjemahannya: "Bermula tidur orang puasa itu ibadah, diamnya tasbih, amalnya berganda, doanya mustajab, dosanya terampun."

Faqir nukilkan hadis ini dan menyedari bahawa ada pihak yang meremeh hadis tersebut, kerana kelemahan yang ada pada sanadnya. Namun, pengakuan mereka bahawa hadis tersebut adalah dhaif, membuktikan bahawa ianya bukanlah hadis maudhu atau palsu. Kebanyakan ulama yang menjadi sumber inspirasi dan rujukan mereka, seperti Syaikh al-Albani, pun berpendapat bahawa hadis ini hanya dhaif. Di samping itu, ada juga yang menafsirkan seolah - olah hadis tersebut menganjurkan orang berpuasa untuk membanyakkan tidur, sedangkan tafsiran tersebut jelas terbit daripada salahfaham mereka tentang makna hadis. Dhaifnya status sanad hadis ini bukanlah masalah kerana hadis tersebut termasuk dalam hadis fadhail dan bukannya hadis ahkam. Ulama tidak mengeluarkan hukum sunnat atau wajibnya berpuasa daripada hadis tersebut. Ulama juga tidak ada yang menghukumkan sunnat tidur ketika berpuasa menurut hadis tersebut. Hadis ini hanya diselit dan diguna oleh para ulama ketika berbicara mengenai kelebihan atau fadhilat berpuasa. Tiada ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hujah atas wajibnya berpuasa dalam bulan Ramadhan. Kewajipan puasa Ramadhan itu ada dalilnya sendiri yang kuat lagi qathie. Hadis ini semata - mata memperikan kelebihan berpuasa dan bukannya kelebihan tidur. Penekanannya adalah pada ibadah puasa dan bukannya tidur, seharusnya yang difahami adalah :- Jika sahaja tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, maka betapa pula jaganya untuk melakukan ibadah khusus seperti sembahyang atau melakukan ibadah umum seperti melaksanakan tanggungjawab, bekerja atau berusaha mencari rezeki yang halal, sudah barang tentu jaganya tersebut akan diberi nilaian ibadah yang berlebih - lebih lagi. Oleh itu, belajarlah memahami ilmu hadis dan makna hadis dengan benar dan betul melalui para ulama kita yang muktabar. Selamat berpuasa, selamat beribadah dan juga selamat tidur, kerana tidur itu juga boleh jadi ibadah asalkan kena syaratnya. Di samping itu, dengan tidur juga, sebahagian manusia beroleh keselamatan daripada dosa mulut, dosa mata, dosa telinga dan seumpamanya. Dari satu sudut pula, hal ini juga mengisyaratkan kepada keistimewaan ibadah puasa berbanding ibadah lain seperti shalat, kerana dalam melaksanakan ibadah puasa, kita boleh tidur, sedangkan tidur dalam shalat tu saja cari penyakit. Apa - apa pun berpadalah dan jangan pandang sebelah mata dengan tidur, kerana tidur kamu, samada tidur malam atau tidur siang (manaamukum bil laili wan nahaar), adalah antara ayaatullah, tanda - tanda kebesaran, kekuasaan dan kemurahan Allah ta`ala. Maka ambillah pengajaran dan bersyukurlah.
******************
Surah ar-Ruum 
(Tafsir Pimpinan Ar-Rahman)

Khamis, April 23, 2020

TG Haji Chik Kedah

Nama penuh ulamak besar Kedah ini ialah Tuan Guru Haji Chik Bin Ahmad al Qadahi dan beliau dilahirkan di Kuala Kangkong, Simpang Empat, Kedah.
Mendapat ilmu agama di Pondok Kenali dan Pondok Bermin selama beberapa tahun.
Diantara gurunya ialah :
1. Tok Kenali;
2. Tok Bermin;
3. Syeikh Abdullah Fahim.
Tuan Guru Haji Chik alim 4 mazhab dan beliau alim "Tanah Jawi" bermaksud kealiman beliau digarap hanya di Tanah Jawi tidak mengembara ke Tanah Arab. Tuan Guru Haji Chik merupakan seorang wali mastur yang hanya dikenali oleh orang² tertentu sahaja ketika beliau masih hidup. Selain dari itu, beliau juga pakar didalam ilmu falak sehinggakan dirumahnya ada taqwim yang dibuat sendiri. Beliau juga pakar ilmu faraidh. Apabila mengajar faraidh, Tuan Guru akan menggunakan guruih api sahaja.
Kehidupan Tuan Guru biasa sahaja. Diriwayatkan Tuan Guru hanya makan nasi bersama air sejuk atau berlaukkan garam. Paling sedap makanannya ialah nasi dengan berlaukkan telur. Beliau juga melarang anak anak muridnya memakan makanan yang ada di dalam tin seperti ikan sardin kerana ia boleh menumpulkan otak dan hafalan ilmu. Minuman hariannya juga daripada telaga yang beliau gali sendiri, dengan erti kata lain beliau tidak minum air yang datang dari paip.
Fizikal Tuan Guru Haji Chik hanya bertubuh kecil, rendah dan mukanya seiras dengan Allahyarham Ustaz Fadhil Noor. Pakaiannya hanya kain pelekat. Kadang kadang tidak memakai baju dan ada kain basahan di bahu. Beliau cukup garang tapi hatinya amat lembut. Seperti kata orang² lama "garang mulut sahaja".
Antara karomah Tuan Guru ialah, beliau dikurniakan ingatan yang kuat dan mampu jawab satu persatu masalah hukum tanpa belek kitab. Jawapannya pasti disertakan dengan muka surat lengkap dengan barisnya sekali sungguhpun ketika itu beliau sudahpun menjangkau usia lebih 90 tahun.
Berikut merupakan antara kitab karangannya :
1. Sullamus Sibyan - Fekah;
2. Luqtotus Sughra - Faraid;
3. Risalah Faraid - Asas Faraid;
4. Paku Iman - Usuluddin;
5. Luqtotul Awrad - Perubatan.
Tuan Guru Haji Chik Kodiang meninggal dunia ketika berusia 104 tahun dan dikebumikan di Masjid Al Ridzwaniah, Kodiang.
Moga Allah Taala merahmati roh auliaNya. Amin
(Dipetik dari laman Nahdlatul Ulama Malaysia - Official)

Selasa, April 21, 2020

Li 'Asyratun - KH Fathullah

Qashidah Li 'Asyratun sebagaimana yang tercatat dalam terjemahan Kiyai Haji Fathullah Harun rahimahullah bagi Ratib al-'Aththas yang berkat susunan wali quthub almarhum Habib 'Umar bin 'Abdur Rahman al-'Aththas yang dinamakan 'Aziizul Manaal wa Fathu Baabil Wishaal. Sebenarnya Aziizul Manaal wa Fathu Baabil Wishaal  atau terjemahannya "sesuatu yang bernilai yang sukar untuk diperolehi dan kunci pembuka pintu penghubung kepada Allah" adalah antara nama bagi merujuk kepada Ratib al-'Aththas, nama - nama lain yang diberikan kepadanya oleh para ulama, antaranya:- (i) Hishnus Hashin (Benteng yang kukuh); (ii) al-Kibrit al-Ahmar (Belerang merah); (iii) Zubdatul Adzkar (Pati segala zikir): (iv) Maghnaathisul Asraar li man waadzaba 'alaihi bil laili wan nahaar (Magnet penarik segala asrar bagi sesiapa yang sentiasa mengamalkannya pada malam dan siang); (v) at-Tiryaq al-Mujarrab (Penawar yang mujarrab); dan (vi) Manhalul Manaal wa Fathu Baabil Wishaal (Sumber untuk mencapai dan kunci bagi pintu penghubung kepada Allah). Memandangkan tujuan utama karangan KH Fathullah Harun tersebut adalah sebagai terjemahan kepada Ratib al-'Aththas, maka dinamakan ia dengan nama ratib tersebut sahaja. Terhimpun juga dalam buku tersebut beberapa amalan dan zikir lain termasuklah Qashidah Li 'Asyratun dan Hizbul Bahr bagi Syaikh Abul Hasan `Ali asy-Syadzili rahimahullah. Mudah - mudahan keberkatannya berkelanjutan sehingga ke akhir masa.

**************************

Sabtu, April 18, 2020

KH Fathullah Harun

Kiyai Haji Fathullah Harun rahimahullah atau lebih akrab dipanggil sebagai Pak Kiyai oleh masyarakat di tempat faqir adalah salah seorang ulama yang lama menabur bakti kepada masyarakat kami. Beliau rahimahullah yang nama lengkapnya KH Fathullah Harun bin Haji Harun bin Haji Murtadho lahir di Jakarta sekitar tahun 1913. Pendidikan agama secara formal beliau dapatkan dengan memasuki Madrasah Unwanul Falah, Kwitang, yang diasuh dan diasas oleh Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi @ Habib Ali Kwitang yang terkenal dengan kealiman dan kewaliannya. KH Fathullah Harun juga sempat menjalani pendidikan akademik di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) sekolah Belanda. Sungguh pun demikian, menuntut dan mendalami ilmu agama tetap beliau teruskan dengan Habib Ali Kwitang, Habib Ali bin Husain al-'Aththas (Habib Ali Bungur), Habib Alwi bin Thahir al-Haddad (mantan Mufti Johor), Mu`allim Thabrani Paseban dan Guru Mahmud Romli rahimahumullah. Berkat didikan para gurunya, beliau menjadi seorang alim dan diizinkan untuk mengajar dan berdakwah. Keilmuan beliau terserlah sehingga guru beliau Habib Ali Bungur rahimahullah turut mengkagumi anak muridnya itu. Beliau dalam satu kesempatan di hadapan ribuan manusia, telah mempersaudarakan KH Fathullah Harun dengan Habib Muhammad (anak kandung Habib Ali Bungur) bersama dua lagi ulama Betawi, iaitu KH Abdullah Syafi`i dan KH Thohir Rohili, yang tiada lain tujuannya selain daripada memperkukuh dan memperluaskan dakwah Islamiyyah.

KH Fathullah Harun mempunyai pertautan erat dengan Malaysia, terutama sekali Kuala Lumpur dan Kuching. Asal mula dakwah beliau di Malaysia adalah sekitar tahun 1956 atas jemputan dan dorongan guru beliau Habib Alwi bin Thahir al-Haddad rahimahullah yang pada masa itu menjawat jawatan mufti di Johor. Ketika berdakwah di Malaysia, terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mengakibatkan beliau tidak dapat pulang ke Indonesia. Murid - murid beliau meminta agar beliau tetap sahaja bermukim di Malaysia. Akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal sahaja di Malaysia. Selama 14 tahun beliau berdakwah dan mengajar di Kuala Lumpur, terutama sekali di masjid Kampung Baru. Beliau menjadi perintis kepada pengajian selepas Subuh atau Kuliah Subuh yang dimulakan di masjid tersebut pada setiap minggu. KH Fathullah Harun juga pernah dilantik menjadi Imam Masjid Negara. Sekitar tahun 1979, bermulalah hubungan khusus antara beliau dengan Sarawak, apabila atas jemputan Tun Abdul Rahman Ya'kub, ketika itu menjawat jawatan ketua menteri, KH Fathullah Harun berhijrah ke Kuching, Sarawak. Di Kuching, beliau giat mengajar dan memberikan ceramah - ceramah agama. Beliau juga pernah dilantik menjadi imam Masjid Bahagian Kuching (masjid negeri ketika itu) dan pernah juga dilantik menjawat jawatan pemangku Mufti untuk beberapa waktu. Beliau menaburkan jasa di bumi Sarawak sehingga sekitar tahun 1985, sebelum kembali semula ke Semenanjung.

KH Fathullah Harun rahimahullah tutup usia di Makkah ketika menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadhan. Jenazah beliau dimakamkan di tanah perkuburan Ma`la hampir dengan makam Sayyidatina Khadijah al-Kubra ummul mu'minin radhiyaAllahu `anha. Kisah bagaimana beliau mendapat keberuntungan tersebut dicatat dalam Genealogi Intelektual Ulama Betawi, halaman 170 - 171 seperti berikut:-  KH Fathullah Harun wafat pada usia 74 tahun di hari keenam bulan Ramadhan tahun 1987 di kota Makkah. Ia dikuburkan di pemakaman Ma'la, Makkah di samping kuburan ibunda Siti Khadijah. Ada cerita menarik pada proses pemakamannya itu yang menunjukan bagaimana Allah SWT memuliakannya. Pada hari ia wafat, wafat juga ulama terkemuka setempat. Kedua jenazah pun sama - sama disholatkan di tempat dan waktu yang sama. Sedangkan di Perkuburan Ma'la, sudah disiapkan dua kuburan yang sudah digali. Untuk ulama terkemuka setempat disiapkan persis di samping kuburan ibunda Siti Khadijah. Sedangkan untuk almarhum KH Fathullah Harun disiapkan di tempat yang lain. Pada saat jenazah diangkat dan sampai di samping kuburan ibunda Siti Khadijah, ternyata jenazah yang diangkat bukanlah jenazah ulama setempat, melainkan jenazah KH Fathullah Harun. Ada peraturan tidak tertulis di Perkuburan Ma'la, yaitu jika jenazah sudah berada di perkuburan, maka ia harus dikuburkan di tempat jenazah ditaruh dan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain.

Selain daripada murid dan zuriat anak keturunan, KH Fathullah Harun juga meninggalkan beberapa buah karangan, antaranya:-  (i) Untuk Apa Manusia Dijadikan; (ii) Panduan Mengenal Allah Dan RasulNya; (iii) Terjemahan Washiyyatul Musthafa lil Imam `Ali karramaAllahu wajhah; (iv) Perjalanan Ke Tanah Suci; (v) Terjemahan 'Azizul Manal wa Fathu Baabil Wishaal; (vi) Miftahus Sa`adah; dan (vii) Terjemahan Nazam Hidayatul Adzkiya` ila Thariqil Awliya`. Mudah - mudahan Allah mencucuri rahmat ke atas Kiyai Haji Fathullah Harun sentiasa dan menempatkan beliau di kalangan para shalihin... Allahumma aamiin .....al-Fatihah.
Jumaat, April 17, 2020

Qashidah Li `Asyratun

Habib Ahmad bin Muhammad bin 'Alawi al-Muhdhar rahimahullah adalah sosok ulama yang menjadi panutan dan ikutan umat. Beliau mempunyai silsilah keturunan yang bersambung dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Keluarga beliau yang disebut sebagai marga al-Muhdhar terkenal dengan ilmu dan kewaliannya. Beliau adalah ayahanda kepada Habib Muhammad al-Muhdhar Bondowoso yang masyhur di Tanah Jawa. Habib Ahmad dilahirkan di kampung ar-Rosyid, Do`an, Hadramaut, pada tahun 1218H dan wafat 1304 di Quwairah / Guweireh, Hadhramaut. Beliau telah dididik dalam lingkungan keluarga berilmu dan taat beragama. Beliau telah hafal al-Quran sejak berusia 7 tahun lain. Guru - gurunya amat ramai, di antara mereka Habib Shalih bin 'Abdullah al-'Aththas, Habib 'Umar bin Abu Bakar bin 'Ali al-Haddad, Habib 'Abdullah bin 'Aydrus al-Baar, Habib Ahmad bin 'Umar BinSumaith, al-`Allaamah Syaikh 'Abdullah bin Ahmad BaSaudan, al-'Allaamah Syaikh Sa`id bin Muhammad Ba'syin dan Habib Hasan bin Shalih al-Jufri @ Habib Hasan al-Bahar rahimahullah. Beliau juga berkesempatan untuk menimba ilmu dengan para ulama Haramain, di antaranya, Syaikh 'Umar Abdurrasul al-'Aththar, Syaikh Muhammad Shalih ar-Rais az-Zamzami (mufti Syafie Mekah), Syaikh Ahmad ash-Shawi (pengarang Tafsir ash-Shawi) dan Syaikh 'Abdur Rahman al-Kuzbari (ulama hadis terkemuka) dan ramai lagi rahimahullah.

Habib Ahmad al-Muhdhar menghabiskan umurnya untuk mentaati Allah ta`ala dengan melaku amal ibadah, di samping menyebarkan ilmu. Ibadahnya seperti shalat, membaca al-Quran, zikir dan shalawat amat banyak. Diceritakan bahawa ketika Habib Ahmad membaca kisah Rabi`atul Adawiyyah rahimahallah menggali kuburnya sendiri dan mengkhatamkan 7000 kali khatam dalam liang tersebut, maka Habib Ahmad tidak mahu kalah, beliau menggali kuburnya sendiri dan mengkhatamkan di dalamnya 8000 kali khatam. Namun, beliau masih sempat menyisih waktunya untuk menulis, mengarang dan mengajar para santri. Di antara santri beliau, selain anak - anaknya sendiri, adalah Habib Ahmad bin Hasan al-'Aththas, Habib Thahir bin 'Umar al-Haddad, Habib 'Aydrus bin 'Umar al-Habsyi dan ramai lagi rahimahullah

Syair, qashidah, wasiat, zikir, ratib dan shalawat yang beliau susun telah masyhur dan dinukil dalam kitab para ulama. Habib 'Abdullah bin 'Alawi bin Hasan al-'Aththas rahimahullah dalam karya beliau yang menghimpunkan wirid, zikir, shalawat, ratib dan doa yang masyhur di kalangan Saadah Ba`Alawi yang dinamakan sebagai  Sabil al-Muhtadin fi dzikri ad`iyyah ashhab al-yamin, turut memuatkan ratib, zikir, hizib, shalawat dan doa gubahan Habib Ahmad al-Muhdhar. Antara yang tercatat adalah shalawat yang dikarang Habib Ahmad al-Muhdhar mengikut susunan huruf hijaiyyah yang dinamakan al-Bab al-Maftuh lid dukhul wa as-Sullam al-Muwashshil li kulli sul fi ash-shalaati 'ala Asyrafi Marsuul. Himpunan shalawat dengan gaya bahasa yang ringkas, namun tinggi sastera dan dalam pengertian serta maknanya, telah diterjemah dan dicetak dalam Bahasa Melayu / Indonesia oleh Synergy Media dengan jodol Selawat Pelindung diambil daripada terbitan Indonesia dengan jodol Shalawat Sapujagat. Namun sayang seribu kali sayang, Kata Pengantar yang tertulis dalamnya mengandungi rujukan dan jarum Syiah, maka hati - hati bila membaca kata pengantar tersebut. Kata Pengantar ini bukannya tulisan Habib Ahmad al-Muhdhar. Habib Ahmad al-Muhdhar adalah ulama yang berjalan atas jalan para salaf Bani 'Alawi, di mana mereka adalah pengikut Ahli Sunnah wal Jama`ah dan bermazhab Syafie. Bahkan beliau menutup shalawat tersebut dengan mendoakan para Saadah Alawiyyin yang bermazhab Sunni dengan katanya: ....wa `ala Saadatina al-'Alawiyyin al-Husainiyyin as-Sunniyyin.....( dan ke atas para pemuka 'Alawi keturunan Husain yang sunni)....,  sila tuan - tuan baca sendiri. Ambillah perhatian dan hati - hati dengan dakyah Syiah yang bertopengkan ahli bait.

Mengenai qashidah Li `Asyratun, ini adalah antara bait - bait qashidah yang telah disusun oleh Habib Ahmad al-Muhdhar. Bahkan, ianya adalah antara qashidah beliau yang paling banyak dibaca. Beliau rahimahullah turut memuatkan qashidah ini dalam himpunan yang dinamakan an-Nafhatul 'Anbariyyah fi Lailatil Ihda 'Asyariyyah yang biasa dibaca dalam majlis haul atau hadrah memperingati Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah radhiyaAllahu `anha. Imam Ahmad al-Muhdhar mempunyai pertautan yang erat dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyaAllahu `anha. Beliau telah mempelopori majlis peringatan atau haul bagi Sayyidah Khadijah yang biasa diadakan pada setiap tanggal 11 haribulan qamariyyah. Majlis yang biasa disebut sebagai Hadrah Ihda 'Asyariyyah sempena kewafatan Sayyidah Khadijah pada hari yang ke-11 (Sayyidah Khadijah wafat pada 11 haribulan Ramadhan) berkelanjutan sehingga ke hari ini dan tersebar bukan sahaja di Hadhramaut, bahkan di Hejaz, Afrika dan Nusantara. Jika bait Li Khamsatun hanya tawassulan untuk mencegah wabak penyakit, Li 'Asyratun  ini mungkin lebih "angker" lagi dalam sudut pandang puak anti - tawassul (baca: Wahabi), sebab tawassulnya adalah dari kepanasan api neraka bukan setakat kepanasan wabak. Menurut sebahagian asatizah, antaranya Habib Abdurrohman BilFaqih hafizahullah, ketika terjadi penularan wabak, maka kalimah "naaral Jahiim" bolehlah diubah kepada "harral waba`" sebagaimana ijazah yang beliau perolehi. Dalam qashidah Li 'Asyratun, tawassulnya ada 10, iaitu (i) Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam; (ii) Sayyidina 'Ali; (iii) Sayyidina Hasan; (iv) Sayyidina Husain; (v) Sayyidah Fathimah; (vi) Sayyidah Khadijah; (vii) Sayyidah Aisyah; (viii) Sayyidah Maryam; (ix) Sayyidah Asiah (isteri Fir`aun yang menjadi ibu angkat Nabi Musa `alaihis salam), radhiyaAllahu `anhum dan Sayyidina Jibril `alaihis salam. Maka tidak boleh dituduh qashidah ini sebagai amalan Syiah, kerana ternyata tawassulnya juga kepada Sayyidah Aisyah radhiyaAllahu `anha sedangkan Syiah amat memusuhi dan membenci beliau. Confirm Syiah tak baca, yang deme baca versi lain walaupun memiliki persamaan. Versi yang kita amal, kita tak ambik daripada Syiah, kita dapat daripada para ulama kita yang Sunni semuanya.

Qashidah ini juga telah masyhur diamalkan dan dibaca dalam majlis - majlis zikir dan ratib. Para ulama menukilkannya dalam karangan mereka terutama karya - karya yang membahas atau menghimpun zikir dan ratib yang masyhur di kalangan Ba 'Alawi. KH Fathullah Harun rahimahullah menukilkan qashidah ini dengan sedikit perbezaan lafaz dalam karya terjemahan beliau bagi 'Aziizul Manaal yang telah beredar sejak 1967 lagi. Begitu juga Habib Ahmad bin 'Abdul Rahman BaHusein dalam Majmu`ah Mubarakah turut memuatkan qashidah ini. Maka tiada lagi keraguan  bahawa qashidah ini dianjurkan pembacaannya oleh para ulama kita. Mudah - mudahan ada manfaatnya sebagai wasilah meraih rahmat dan pertolongan Allah yang Maha Berkuasa.

********************
Qashidah Li 'Asyratun
(Benua Afrika)

Li Khamsatun - Habib BilFaqih

Ini pula ijazah dua amalan untuk mencegah wabak penyakit. Amalan ini disampaikan oleh Habib Abdur Rohman bin Abdullah bin Abdul Qadir BilFaqih hafizahullah. Beliau adalah anakanda almarhum Habib Abdullah BilFaqih justru menjadikan beliau cucu kepada almarhum Habib Abdul Qadir BilFaqih yang kedua mereka terkenal dengan keilmuan, terutama dalam bidang hadis dan juga kewalian. Menurut Habib Abdur Rohman, inilah amalan yang disuruh oleh Habib Abdul Qadir untuk diamalkan ketika berlaku penularan wabak. Amalan pertama berupa bait Li Khamsatun dan amalan kedua adalah qashidah Li `Asyratun yang merupakan karangan Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Muhdhar rahimahullah. Jangan khuatir, mereka - mereka ini semuanya Ahli Sunnah wal Jama`ah tanpa sebarang keraguan.

Jumaat, April 10, 2020

Li Khamsatun - Ulama Turki

Syaikh al-'Alim al-'Allaamah al-Imam Dhiya-uddin, Ahmad bin Mustafa bin Abdul Rahman al-Kumsyakhanawi  @ al-Kumusyakhanawi @ al-Kamsyakhanawi atau dalam lahjah Turki biasa dirujuk sebagai Syaikh Ahmed Ziyaeddin Gumushanevi  Hazratleri rahimahullah adalah antara ulama  ternama Turki. Beliau dilahirkan di Emirler, Gumushane, Turki, dalam tahun 1228H / 1813M dan wafat di Istanbul pada 7 DzulQaedah 1311 / 13 Mei 1893, rahimahullah. Atas perkenan Sultan Abdul Hamid II, sultan Khilafah Uthmaniyyah ketika itu, beliau dimakamkan dalam kawasan Masjid Sulaimaniyyah, bersebelahan dengan makam Sultan Sulaiman al-Qanuni.

Syaikh Ahmad al-Kumsyakhanawi adalah ulama besar Ahli Sunnah wal Jama`ah, sufi, mursyid Thariqat Naqsyabandi, ahli hadis dan seorang mujahid yang pernah berjihad menentang Russia. Imam Muhammad Zahid al-Kautsari rahimahullah, Syaikhul Islam terakhir Khilafah 'Uthmaniyyah, amat mengkagumi beliau, bahkan memuji beliau dengan berbagai gelaran. Beliau disebut sebagai mujaddid Thariqah Naqsyabandiyyah al-Khalidiyyah dengan cabang Dhiya-iyyah yang mengambil sempena gelar beliau. Beliau juga aktif menulis dan meninggalkan beberapa karangan yang bermutu. Di antara yang masyhur adalah kitab Jaami`ul Ushuul fil Awliya yang kerap dijadikan rujukan. Almarhum Tuan Husein Kedah dalam karangan beliau Ushulut Tawhid menyatakan bahawa antara rujukan beliau adalah kitab  Jaami`ul Ushuul fil Awliya bagi Syaikh Ahmad al-Kumsyakhanawi. Begitu juga almarhum Buya Muhibbuddin Waly al-Khalidi sering merujuk kepada kitab ini dalam pengajaran dan karangan beliau. Dalam ilmu hadis pula, kitab beliau "Ramuz al Ahadits" sering dirujuk dan menjadi teks para pengajar dan pelajar hadis di Turki. 

Dalam bab akidah dan iktiqad Ahli Sunnah wal Jama`ah, antara karya peninggalan beliau adalah kitab berjodol Jaami`ul Mutun fi Haqqi Anwaa`ish Shifaatil Ilahiyyah wal `Aqaa-idil Maaturidiyyah wa Alfadzil Kufri wa Tashhiihil A'maalil 'Ajiibiyyah, sengaja faqir nukilkan sepenuhnya untuk menggambarkan isi kandungannya dan sebagai penegasan bahawa al-Kumsyakhanawi adalah pendokong mazhab al-Maaturidiyyah daripada Ahli Sunnah wal Jama`ah. Selain daripada itu, Syaikh Ahmad al-Kumsyakhanawi juga mengarang banyak lagi karangan, antaranya: Ruhul `Arifin, Lawami`ul-Uqul, Gharaib al-Ahadits, Lathaiful Hikam, Hadits al-Arba`in, Najaatul Ghafilin, Dawa-ul Muslimin, Nataaijul Ikhlas, Majmu`atul Ahzab wal Awrad dan al-`Abir fil Anshari wal Muhajir.

Syaikh Ahmad rahimahullah juga mempunyai karya yang terhimpun di dalamnya berbagai macam wirid, hizib, qashidah, doa dan munajat daripada berbagai sumber. Himpunan ini adalah dalam tiga juzuk tebal dan dinamakan Majmu`atul Ahzab wal Awrad. Pada juz ke-2, halaman 505 - 506, beliau menukilkan Hizbun li Daf`ith Thaa`un wal Wabaa` wa Kulli `Ilal  yang merupakan rangkaian amalan untuk menolak tha`un dan wabak penyakit. Hizib ini dimulakan dengan bait Li Khamsatun. Jelas bahawa membaca dan mengamalkan bait tersebut bukanlah sesuatu yang taboo di kalangan Ahli Sunnah. Oleh itu, janganlah diperlekehkan orang yang menjadikannya sebagai amalan, apatah lagi jika dituduh sebagai Syiah yang sesat. Amalan bertawasul kepada ahli kisa` bukanlah sesuatu yang ditegah dalam ajaran Ahli Sunnah wal Jama`ah. Bahkan amalan membaca bait Li Khamsatun diteruskan hingga ke generasi kita sekarang, apatah lagi sejak diuji dengan Covid19.

Seorang lagi ulama kenamaan Turki, yang namanya disanjung - sanjung oleh para pejuang dan pendokong organisasi - organisasi dakwah dan partai - partai Islam.  Tokoh yang terkenal berani dan digeruni oleh Ataturk dan regim sekular, Syaikh Badi`uzzaman Sa`id an-Nursi rahimahullah. Beliau turut menukilkan bait  Li Khamsatun dalam salah satu surat beliau kepada sahabat dan muridnya. Hal ini dapat dilihat dalam al-Malaahiq Fi Fiqhi Da'wah an-Nuur pada halaman 81. Melalui surat bertarikh 14 Naisan (April) 1934, hari Rabu, beliau dalam jawapan ringkas terhadap pertanyaan tentang Alul `Abaa` (gelar lain bagi Ahli Kisa` yang lima iaitu Junjungan Nabi  shallaAllahu `alaihi wa sallam, Imam 'Ali, Imam Hasan, Imam Husain dan Sayyidah Fathimah radhiyaAllahu `anhum) menulis antara lain: "Dan telah berkata seorang yang memiliki keutamaan  bahawa untuk ikhtiar mencari kesembuhan (istisyfa`) dan syafaat pertolongan (istisyfaa')  hendaklah dibaca: Li khamsatun uthfi biha naaral wabaa-il haathimah; al-Mushthafa wal Murtadha wabnaahumaa wa Faathimah." Adakah Syaikh Badi`uzzaman telah jadi Syiah!!

Mudah-mudahan makin jelas kepada kita status dan kedudukan dua bait Li Khamsatun yang masyhur tersebut. Semoga dengan berkah alil `abaa`, Allah ta`ala menyelamatkan kita dan sekalian umat dari segala penyakit dan wabak. Semoga Allah merahmati sentiasa para ulama kita, wa bil khusus Syaikh Ahmed Ziyaeddin Gumushanevi Hazratleri dan Syaikh Badi`uzzaman Sa`id an-Nursi...al-Fatihah.

Rabu, April 08, 2020

Berkat Yaasin Untuk Wabak

Surah Yaasin adalah satu surah yang sudah lazim menjadi amalan umat Islam, bukan sahaja di alam Melayu tetapi di seluruh jagat umat ini. Ini adalah satu fakta yang tidak boleh dinafikan, walaupun ada segelintir manusia pelik yang tidak senang melihat umat membacanya. Ulama dahulu mengajak umat beramal walaupun hanya seminggu sekali, kerana mereka memahami situasi dan kedhaifan umat. Ulanyak sekarang lain pula pola fikirnya, mereka mengganyak umat yang beramal sehingga mengakibatkan umat yang dhaif meninggalkan beramal. Nak baca Yaasin malam Jumaat dah kena bid`ah, nak baca al-Kahfi tak mampu, akhirnya balik melengung depan TV atau sambung bersembang. Eloklah umat yang dhaif membaca Yaasin seminggu sekali daripada hanya menunggu orang membacakannya kepada mereka ketika nazak nanti. Jangan disalahgunakan dalil - dalil yang benar untuk menghasilkan kebatilan. Dah elok masjid / surau menjadikan yaasinan setiap malam Jumaat sebagai wirid yang telah berkelangsungan sekian lama, engkau putuskan wiridan tersebut dengan ceramah yang entah apa - apa isi kandungannya, ceramah yang tidak setara dengan satu huruf pun daripada surah Yaasin. Ini kalau ikut geram ese, tak ke sudah ...... Namun balik kepada topik, bersempena dengan malam pertengahan bulan Sya'ban (Nishfu Sya'ban), para ulama kita turut menganjurkan antara lain, pembacaan surah Yaasin lalu diiringi dengan membaca doa Nishfu yang masyhur. Perkara ini telah tuntas dibahaskan dan tidak perlu untuk diungkit kembali. Sesiapa yang ingin meneruskan amalan ulama ini, silakan dan sesiapa yang tidak mahu, maka tidak ada sesiapa yang mewajibkannya.

Sebagaimana yang telah diutarakan, ulama dahulu cerdas dan bijak, mereka menganjurkan sesuatu yang mudah untuk diamalkan orang awam, lalu dipilihnya surah Yaasin yang memang sudah sebati di kalangan awam. Surah Yaasin adalah surah yang ringan untuk dibaca dan mempunyai fadhilat yang besar. Antaranya, surah ini dikenali sebagai satu wasilah untuk memohon dipermudahkan segala urusan, hatta urusan sakaratul maut yang dahsyat, sehingga dianjur oleh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam untuk dibacakan surah yang mulia ini kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut (nazak). Surah Yaasin juga memiliki kelebihan di mana sesesiapa yang membaca surah ini sekali, maka seumpama dia membaca seluruh al-Quran itu sepuluh kali, sebagaimana disebut dalam beberapa hadis. Riwayat tersebut, walau apa statusnya, samada shahih atau hasan atau dhaif, menunjukkan sabit warid kelebihan membaca surah Yaasin. Maka tidak hairanlah, surah ini menjadi wirid dan amalan yang sebati dengan masyarakat Islam amnya, tidak hanya dalam masyarakat Melayu sahaja. Syaikh Hamaami Zaadah rahimahullah dalam karya beliau yang masyhur, Tafsir Surah Yaasin, menyatakan, antara lain:- "...Di mana sahaja surah Yaasin ini dibaca atau ditafsir (dikaji dan dipelajari), Allah ta`ala akan mengangkat daripada mereka bala bencana, kemarau, kegawatan ekonomi (kenaikan harga barangan dan inflasi), tha`un, penularan wabak dan penyakit, demi kehormatan (kemuliaan) surah ini...."

Marilah kita menjadikan surah ini sebagai wirid kita, samada harian atau mingguan. Ingat pesanan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, sebaik -baik amalan itu yang berkekalan walaupun sedikit. Sungguh hairan jika ada yang membenci orang yang menjadikan surah ini wiridnya, hatta hanya wirid mingguan. Mungkin ini antara yang menjadi penyebab turunnya berbagai bala bencana atas umat ini. Allahu ... Allah, mudah - mudahan apa yang dinyatakan oleh Syaikh Hamaami rahimahullah tersebut dijadikan kenyataan dan diangkatkan segala bala dan wabak yang sedang melanda umat manusia ketika ini.

Jumaat, April 03, 2020

Dua Sisi Sedekah

Dalam suasana PKP (Perintah Kawalan Pergerakan), di mana kita duduk berkurung (boleh baca: terkurung atau dikurung), maka ada seorang pendakwah hafizahullah yang ligat ke sana ke mari untuk membantu dan / atau memberi bantuan kepada pelbagai pihak, terutama yang memerlukan. Beliau turut memaparkan aktivitinya dalam medsos (media sosial), lalu perbuatan beliau tersebut mendatangkan kritikan daripada sesetengah oknum dalam masyarakat, sehingga ada yang tergamak menuduh beliau tidak ikhlas. .... Allahu ...Allah. Maka faqir tulis entri ini bukanlah untuk menuduh sapa - sapa atau sebagai pembelaan kepada ustaz tersebut, hanya buat renungan agar kita lebih melihat kepada diri kita berbanding menjadi qadhi untuk menghukum orang lain, apatah lagi jika urusan tersebut bukan dalam wilayah kita, bahkan bukan pun dalam wilayah insan untuk diputuskan. Ikhlas atau tidak, itu urusan Qadhi Rabbul Jalil yang Maha Mengetahui. Urusan kita adalah bertolong bantu atas kebajikan dan ketakwaan. Ustaz tersebut telah melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukannya. Jika beliau tidak ikhlas, ya sudah, doain aja, biar dijadikan beliau ikhlas, mudah - mudahan dengan doa kita tersebut, disekutukan kita dalam kebajikan yang beliau lakukan. Daripada kita mengkritik dan mengutuk, apatah lagi secara terbuka, saudara kita tersebut, elok didoakan. 

Ingat wahai saudara, pada sedekah itu ada dua sisi. Satu sisi menghadap kepada Qadhi Rabbul Jalil, yang Maha Suci, yang tidak menerima amalan sedekah yang tidak ikhlas, bukan bertujuan mencari keredhaanNya semata - mata. Satu sisi lagi ianya bertumpu kepada penerima sedekah, iaitu hambanya Qadhi Rabbul Jalil, yang tidak mengurus urusan ikhlas atau tidak sesuatu sedekah itu. Dari sisi hamba ini, setiap sedekah yang diterima pasti akan menggembirakan hatinya. Maka, dalam bersedekah itu, setidak - tidaknya, ada dua ganjaran, iaitu: (1) pahala sedekah (tsawabu ash-shadaqah) dan (2) pahala menggembirakan orang (tsawabu idkhal as-surur). Apatah lagi jika penerima sedekah itu muslim mukmin, atau ada harapan untuk menjadi muslim mukmin belakangannya nanti. Oleh itu, sekali lagi ditegaskan bahawa menggembirakan si penerima sedekah itu memiliki ganjaran pahala lain selain daripada pahala bersedekah itu sendiri. Menurut ulama, seseorang yang bersedekah dengan riya` tidak akan mendapat pahala sedekahnya itu, namun dia masih berkemungkinan mendapatkan pahala dari perbuatan menggembirakan si penerima sedekah. Dikatakan juga bahawa pahala menggembirakan orang ini tidak dibatalkan oleh riya`, yakni orang yang bersedekah dengan riya` pun tetap akan memperolehinya, in sya Allah..... Allahu ... Allah.

Guru Sekumpul @ Kiyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah, ulama Banjar yang masyhur dengan ilmu dan kewalian, pernah berkata: "Bersedekah apabila riya`, kita tidak dapat pahala sedekah tersebut, tetapi pintangan (yakni kebetulan) menyenangi hati orang yang menerimanya, di situ kita dapat pahalanya." Ini bukan pandangan pribadi beliau, bahkan adalah ajaran yang terkandung dalam syariat al-Mustafa yang mulia. Untuk berkongsi lagi, faqir nukilkan tulisan seorang lagi ulama besar yang sempat faqir lihat, mudah - mudahan bermanfaat.

Imam al-`Allaamah 'Ali bin Muhammad al-Ujhuri al-Maliki rahimahullah (967 - 1066H), ulama besar, murid Imam Ramli, diberi gelaran Nuruddin, Syaikh al-Malikiyyah, `Alamul Irsyad dan Barakatuz Zaman, dalam "Fadhailu Syahri Ramadhan", menyatakan pada halaman 159, antara lain, sebagai berikut:- " ...Ganjaran pahala kerana menggembirakan orang dengan bersedekah (yakni pahala menggembirakan penerima sedekah) tidak dibatalkan atau dihapuskan oleh riya`..... Bahawasanya pahala yang terhasil kerana gembiranya penerima sedekah mendapatkan sedekah tersebut tidak dibatalkan oleh riya`, berbeza dengan pahala sedekah itu sendiri, di mana ianya dibatalkan oleh riya`, (yakni pahala menyebabkan kegembiraan dalam hati penerima sedekah itu tidak dibatalkan oleh riya`, lain halnya dengan pahala sedekah itu sendiri, di mana ianya dapat dibatalkan atau dihapuskan oleh riya`.) Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam telah menjelaskan tentang  ganjaran pahala menggembirakan hati si penerima sedekah dengan sabdaan baginda: "Bahawasanya antara amalan untuk meraih keampunan Allah adalah memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman,"(yakni menggembirakan hati orang mukmin)." Dan dalam satu lagi hadis: "Amalan - amalan yang paling dikasihi Allah, setelah amalan - amalan fardhu, adalah memasukkan kegembiraan atas orang Islam," ( yakni menggembirakan hati orang Islam). ......"

Kalian bayangkan, betapa kegembiraan keluarga dengan anak kecil, yang tinggal berhari-hari atas jejantas, ketika menerima bantuan. Rasanya bukan depa sahaja yang gembira, kita yang duduk terkurung dalam rumah pun turut gembira melihat mereka dibantu.... Allahu .... Allah. Maka, diharap sesiapa yang mampu bersedekah atau membantu, seperti yang dilakukan oleh pendakwah tadi, hafizahullah, teruskanlah. Buatlah dengan ikhlas semampunya atau belajarlah berbuatnya dengan ikhlas. Sesiapa yang tidak berkemampuan atau belum berkemampuan, tolongilah saudara kamu dengan doa yang ikhlas juga. Mudah - mudahan semuanya diredhai Allah dan diselamatkan daripada segala bencana, dunia dan akhirat. Faqir tutup dengan menukil hadis marfu` yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani rahimahullah dalam al-Mu'jam al-Awsath dengan sanad hasan  bahawa Sayyidina 'Umar radhiyaAllahu `anhu menyatakan: "Amalan yang paling utama (afdhal) adalah menggembirakan hati orang beriman, seperti memberinya pakaian untuk menutup auratnya, atau menghilangkan kelaparannya dengan kekenyangan, atau memenuhi hajat keperluannya."

Isnin, Mac 30, 2020

Li Khamsatun - Imam Qalyubi

Dua bait syair "Li Khamsatun" sebenarnya telah ratusan tahun beredar dan tertulis dalam kitab dan amalan ulama kita terdahulu. Bukan sahaja di rantau Nusantara, tapi di lain - lain belahan dunia Islam seperti Mesir, Hejaz dan Indo-Pak. Dalam entri ini, faqir menukilkan dua bait syair "Li Khamsatun" dengan sedikit perbezaan lafaz sebagaimana dicatat oleh seorang ulama besar Ahli Sunnah wal Jama`ah yang menjadi pegangan dan panutan pengikut mazhab Syafie. Beliau adalah al-Imam al-'Allaamah Abul `Abbas, Syihabuddin, Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi (w. 1069 / 1070H) yang lebih dikenali dengan panggilan Imam Qalyubi rahimahullah. Beliau adalah antara murid Imam Ramli rahimahullah. Beliau banyak menulis dan di antara karangan beliau yang masyhur adalah Hasyiah al-Qalyubi yang menjadi teks dan rujukan para ulama dan penuntut ilmu sejak sekian lama. Beliau juga mempunyai karya - karya lain yang bernilai dan "Tuhfatur Raghib fi sirati jama`ah min a'yaani ahlil baitil athaa-ib" adalah salah satu karya beliau mengenai kemuliaan ahli bait dan beberapa pemuka mereka ridhwanullah `alaihim ajma`in

Imam Qalyubi rahimahullah pada khatimah (penutup) kitab tersebut mencatat beberapa mada-ih (syair puji-pujian) dan  bait - bait tawassul dengan ahli bait. Pada halaman 52 kitab Tuhfatur Raghib tersebut, beliau menyatakan sebagai berikut:- "(Diceritakan) oleh sekumpulan shalihin bahawa sesiapa yang membaca dua bait syair berikut semasa kesusahan (tertimpa bala bencana) atau pada masa thaun (penularan wabak penyakit), Allah akan melepaskan kesusahannya dan menjaganya daripada thaun (wabak), iaitu: Li khamsatun uthfi bihim * naaral kuruubil haathimah; Al-Musthafa wal Murthada wab-naahuma wa Faathimah(Ada bagiku lima orang untuk dijadikan wasilah memohon kepada Allah dengan keberkatan mereka agar dipadamkan api kesusahan yang membinasakan; iaitu Junjungan Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam, Baginda Imam `Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidatina Fathimah radhiyaAllahu `anhum)

Sekali lagi ditegaskan bahawa Imam Qalyubi rahimahullah adalah pengikut Ahli Sunnah wal Jama`ah dan bukannya pengikut Syiah yang sesat. Maka, jika pun terdapat syair - syair di kalangan Ahli Sunnah yang ada persamaan dengan syair - syair golongan Syiah, maka hendaknya jangan terus disesatkan. Selagimana bait - bait syair itu tidak melampaui pegangan Ahli Sunnah wal Jama`ah, menurut kacamata para ulamanya, maka tidak menjadi masalah untuk dibaca. Namun, jika ianya keterlaluan dan melampau, maka korang bakar sahajalah. 

Ahad, Mac 29, 2020

Himbauan Ketua Umum NUKH Said Aqil, Ketum PBNU (ketum tu bukan daun ketum, tapi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) buka cerita bahawa beliau telah menerima ijazah doa Li Khamsatun daripada seorang ulama besar iaitu KH Mahrus Ali, Lirboyo, Kediri, rahimahullah
***************************
KH Mahrus Ali, Pengasuh PP Lirboyo

Rabu, Mac 25, 2020

Li Khamsatun - Kiai Mustaqim


Doa ini sering dituduh sebagai amalan Syiah atau berbau Syiah. Sebenarnya tuduhan tersebut datangnya daripada mereka - mereka yang kurang memahami isu Sunni dan Syiah. Lalu mereka membuat kesimpulan cetek, bahawa setiap yang membesarkan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan Imam Hasan dan Imam Husein radhiyaAllahu `anhum, terus dihukumkan sebagai Syiah....Allahu ... Allah.... dangkalnya. Sedangkan pengagungan dan penghormatan terhadap ahli bait Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam tidak kurang dalam ajaran Sunni sejati, sehingga ada ulama kita Ahli Sunnah wal Jama`ah membolehkan penggunaan kalimah 'alaihis (`alaihas) salam selepas menyebut atau menulis akan nama - nama ahli kisa` tersebut. Walaupun ianya tidak kerap atau lazim digunakan oleh mereka. Contohnya, Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, jilid 1, halaman 192, menyebut 'Ali `alaihis salam dan dalam jilid 2 halaman 301, menyebut Fathimah `alaihas salam. Adakah Imam al-Bukhari rahimahullah telah menjadi pengikut Syiah?????

Ustaz Ahmad Haris Suhaimi hafizahullah pada notakaki bagi thesis sarjana beliau dengan jodol Tautsiqus Sunnah baina asy-Syi`ah al-Imamiyyah wa Ahl as-Sunnah menyatakan pada halaman 60 bahawa penggunaan kalimah `alaihis (`alaihas) salam buat ahli bait Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bukanlah satu perbuatan bid`ah munkarah, ianya adalah masyru` di sisi sebahagian ulama kita dan mereka adakala menggunakannya dalam karya - karya mereka. Maksudnya, sebahagian para ulama kita tidak mempermasalahkan sangat jika `alaihis salam digunakan untuk ahli bait (yakni lebih merujuk kepada para pemuka ahli bait seperti ahli kisa) kerana kemuliaan mereka dan hampirnya kekerabatan mereka dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Namun ini tidaklah bermakna penggunaan sedemikian menjadi kelaziman mereka dalam setiap karya mereka. Cuma adakalanya mereka menggunakannya dalam sebahagian karya mereka. Lazimnya, mereka, sebagaimana ulama Sunni lainnya, akan menggunakan kalimah taradhdhi - radhiyaAllahu `anhu (`anha / `anhuma / `anhum) - atau karramaAllahu wajhah khusus untuk Sayyidina Ali radhiyaAllahu `anhu. Apa yang faqir ingin jelaskan adalah semata-mata memuliakan ahli kisa` dan ahli bait,  tidak menjadikan seseorang itu Syiah kerana Ahli Sunnah wal Jama`ah pun sangat memuliakan mereka.

Ustaz Haris Suhaimi turut menyebut beberapa ulama yang pernah menggunakan kalimah `alaihis salam atau `alaihas salam dalam karangan mereka setelah menyebut nama ahli kisa`. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari, Imam ath-Thabari, Imam Hammad, Imam al-Baqilani, Imam Abu Nu`aim, Imam Abu Manshur `Abdul Qadir al-Baghdadi, Imam Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi @ Dhiyauddin al-Maqdisi al-Hanbali, Imam Abul Husain al-Malathi asy-Syafie, Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani, Imam asy-Syahrastani dan Imam ath-Thahawi rahimahumullah. Namun penggunaan sedemikian agak janggal di sisi kebanyakan ulama kita, di mana kebanyakkan ulama kita mengkhususkannya untuk para nabi dan malaikat `alaihimus salam sahaja. Namun tidak ada yang menghukumkan semata - mata menggunakan `alaihis salam kepada Sayyidina `Ali menjadikan seseorang itu sebagai Syiah. Sebagai contohnya, Imam an-Nawawi rahimahullah hanya menghukumkan perbuatan tersebut sebagai makruh tanzih sahaja.

Oleh itu, hati - hatilah bila kita hendak menghukum saudara seiman seaqidah sebagai sesat, apatah lagi jika dihukumkan dengan syirik atau kufur. Ketahuilah bahawa sekadar menyebut ahli kisa`, tidak menjadikan seseorang itu Syiah yang sesat. Ulama sepakat bahawa ahli kisa` itu termasuk dalam kalangan orang - orang shalih, bahkan pemukanya para shalihin. Tidakkah telah sampai riwayat kepada kita bahawa di antara sebab bagi turunnya rahmat adalah dengan menyebut - nyebut orang shalih? Samada riwayat itu hadis atau atsar atau kalam tabi`in atau kalam Imam Sufyan ibnu 'Uyainah atau kalam Imam Ibnu Mubarak, maka itu di luar perbahasan kita sekarang. Apa yang penting adalah riwayat tersebut memang ada, bahkan telah masyhur. Maka menyebut nama ahli kisa` ertinya menyebut dan memperingati orang shalih. Maka termasuklah dalam pengertian dzikrush shaalihin yang diharap dengannya akan turun rahmat Allah ta`ala.

Kesimpulannya, doa li khamsatun telah masyhur menjadi amalan ulama kita terdahulu. Namun, setelah ilmu dan sistem perubatan moden berkembang pesat, juga dengan jarangnya berlaku wabak - wabak yang epidemik atau pandemik, maka amalan ini mula luntur dalam masyarakat. Dalam suasana semasa, dengan tercetusnya pandemik covid-19, amalan ini muncul kembali. Jika dahulu ianya hanya menjadi amalan segelintir pengikut thariqat, namun sekarang para ulama dan kiyai menimbulkannya semula ke tengah masyarakat. Bahkan, dikhabarkan bahawa amalan ini pernah diajar dan diijazahkan oleh tokoh besar Hadhratusy Syaikh KH Hasyim Asy`ari, pengasas Nahdlatul Ulama, kepada murid dan santri beliau ketika berlaku wabak. Hal ini, antaranya, sebagaimana penjelasan Kiyai Mustaqim Askan yang menerimanya daripada KH Syansuri Badawi, Tebuireng, yang menerimanya daripada Hadhratusy Syaikh.  Oleh itu, jika kita beramal dengan doa ini, bukanlah kita Syiah. Sebenarnya kita mengamalkan amalan yang telah diajar, diijazah dan diterima daripada ulama kita terdahulu yang merupakan pendokong totok Ahli Sunnah wal Jama`ah. Maka kurangkanlah perbalahan, tingkatkan ketakwaan dan amalan, mudah - mudahan Allah kabulkan hajat permintaan kita, dipadamkanNya wabak yang menular dan diselamatkan kita semua daripada kebinasaan.

***********************************
Ijazah Doa Li Khamsatun oleh Kiyai Mustaqim