Selasa, Februari 09, 2016

Hadiah Bacaan - al-Ja'fari

Sekadar perkongsian dan sebagai tambahan khazanah ilmu kita berhubung persoalan hadiah pahala bacaan al-Quran kepada arwah yang telah berada di alam barzakh. Bagi sesiapa yang tidak sependapat, tidak ada masalah apa-apa kerana ianya adalah perkara ikhtilaf. Janganlah saling menyalahkan antara satu sama lain sehingga menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat. Mutiara kali ini dipetik dari karya Syaikh Shaleh al-Ja'fari rahimahullah ulama besar yang menjadi imam di Masjid al-Azhar berjodol "Fathun wa Faidhun wa Fadhlun minAllah".

Pada halaman 234, Syaikh rahimahullah menulis sebagai berikut:-


Dan aku telah mendengar guru kami, Syaikh asy-Syinqithi rahimahullah berkata:- "Sampai pahala bacaan al-Quran kepada si mati apabila dihadiahkan oleh si pembaca kepadanya dengan dikatakan (yakni didoakan) sebelum pembacaan: "Ya Allah sampaikanlah pahala apa-apa yang akan aku baca kepada si fulan" yang afdhal dilakukan sebelum memula bacaan, namun boleh juga dilakukan selepasnya. Adalah Syaikh al-`Izz bin `Abdus Salam (yakni Sulthanul Ulama `Izzuddin bin Abdus Salam) rahimahullah berpendapat yang bacaan al-Quran tidak bermanfaat kepada orang mati. Maka setelah beliau wafat, sebahagian ulama telah bermimpi bertemu dan bertanya kepada beliau: " Adakah pahala bacaan al-Quran bermanfaat kepada orang mati?" Syaikh `Izzuddin menjawab: "Ya, bermanfaat dan aku telah melihat bahawa ketetapan dalam urusan ini menyalahi sangkaanku (yakni menyalahi pendapatnya yang bacaan al-Quran tidak mendatangkan manfaat bagi si mati). Dengan kelebihan Allah ta`ala jua, telah aku nazamkan perkataan guruku, Syaikh asy-Syinqithi sebagai berikut:-

Dan sampai pahala sedekah kepada para arwah * Juga pahala amalan selainnya daripada haji maupun shalat;

Demikian pula pahala si pembaca (al-Quran) yang dihadiahkannya * Sebelum atau selepas bacaan dilakukan sebagaimana yang telah tersusun;

Dan telah dimimpikan orang akan al-'Izz, lalu dia berkata:- * "Aku telah melihat ketetapan dalam urusan ini menyalahi sangkaanku".