Jumaat, April 24, 2015

Shalawat Husnul Khatimah

Alhamdulillah tsummal-hamdulillah, syukur kita bertemu dengan hari Jumaat pertama bulan haram Rejab yang mulia. Kata ulama, rahsia (sir) pada bulan Rejab ini terletak pada awal bulannya, Bulan Sya'ban pada pertengahannya, manakala bulan Ramadhan pada penghujungnya. Apa-apa pun yang penting kita sentiasa menjalani kehidupan sebagai seorang manusia muslim, mukmin dan muhsin pada setiap saat dan ketika sehinggalah maut menjemput kita.

Marilah kita peringatkan diri kita agar sentiasa memperbanyakkan shalawat ke atas Sayyidil Anam shallaAllahu `alaihi wa sallam, teristimewanya pada Sayyidil Ayyam ini. Sesungguhnya orang yang banyak shalawatnya pasti tidak akan kecewa di hari pembalasan kelak. Habib Abdul Rahman al-Masyhur rahimahullah, mufti Hadhramaut dalam kitabnya yang tersohor , "Bughyatul Mustarsyidin" dalam bab yang membicarakan perkara-perkara sunnat berkaitan dengan shalat (sunan ash-shalah) menukilkan faedah berikut:-
Daripada sebahagian waliyullah yang arifin bahawa sesiapa yang membaca selepas shalat Maghrib sebelum berkata-kata (tentang perkara dunia): "Allahumma shalli `ala Sayyidina Muhammad wa `ala alihi wa shahbihi bi `adadi kulli harfin jaraa bihil qalam" [Ya Allah, limpahkanlah shalawat ke atas Junjungan Nabi Muhammad dan ke atas keluarga serta sahabat baginda, sebanyak bilangan huruf yang digores dengannya Qalam], 10 kali, (semoga) dia mati dalam keimanan.
Syaikh Yusuf an-Nabhani rahimahullah dalam "Sa`adatud Daraain" menganjurkan agar ditambah lafaz "wa sallim" dalam shalawat tersebut agar lebih sempurna lagi. Mudah - mudahan dapat dijadikan amalan buat menambah bekalan kita di negeri yang kekal abadi tiada kesudahan.Isnin, April 20, 2015

Faedah Dari Kanzun Najah

Syaikh 'Abdul Hamid Quds @ Kudus bin Muhammad `Ali bin `Abdul Qadir al-Makki asy-Syafie rahimahullah adalah seorang ulama yang pernah menjadi imam dan khatib di Mekah. Beliau juga merupakan seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram.  Beliau adalah seorang ulama yang dihormati dan berpengetahuan tinggi. Antara karya beliau yang masyhur adalah "Kanzun Najahi was Surur fil Ad'iyatil Ma`tsurah allati Tasyarrahus Shudur". Kitab ini mengandungi berbagai-bagai amalan wirid, doa, zikir dan lain-lain yang disusun mengikut bulan - bulan Islam mulai Muharram hingga DzulHijjah. Kitab ini telah diterima baik oleh kalangan ulama dan awam muslimin, bahkan para ulama terkemuka Mekah ketika itu telah memberikan kata-kata aluan dan pujian baginya. Di antara yang berbuat sedemikian adalah Mufti mazhab Syafie di Mekah iaitu Syaikhul Islam Barakatul Khas wal `Aam, Syaikh Muhammad Sa`id BaabShil rahimahullah. Selain beliau yang turut memberikan kata-kata pujian bagi kitab tersebut adalah Habib Husain bin Muhammad al-Habsyi, `Allaamah Sayyid `Umar bin Muhammad Syatha, `Allaamah Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Idris al-Qadiri al-Maghribi al-Hasani, `Allaamah Sayyid Ahmad bin asy-Syam al-Maghribi, `Allaamah al-Imam Yusuf bin Ismail an-Nabhani dan `Allaamah al-Imam `Umar Hamdaan rahimahumullahu ta`ala ajma`in. Oleh itu, tidaklah dapat hendak diremehkan saja isi kandungan kitab tersebut, hanya mereka-mereka yang jahil dan tidak tahu kadar kemuliaan ilmu dan ulama sahaja yang akan meremehkan kitab yang telah menerima "approval" ramai ulama yang muktabar.

Dalam kitab tersebut, Syaikh Abdul Hamid rahimahullah telah menukilkan satu faedah daripada seorang pemuka tabi`in yang masyhur iaitu Sayyidina Wahhab bin Munabbih radhiyaAllahu `anhu. Pada halaman 139 dinukilkan sebagai berikut:-
Telah berkata Wahhab bin Munabbih radhiyaAllahu ta`ala `anhu: "Semua sungai - sungai dunia ini menziarahi telaga zam-zam pada bulan Rejab kerana membesarkan bulan ini. Dan aku telah membaca dalam kitab - kitab Allah yang telah diturunkan (yakni kitab-kitab sebelum al-Quran, Wahhab bin Munabbih sebelum memeluk agama Islam merupakan seorang pendita Yahudi yang banyak mengetahui kandungan kitab-kitab terdahulu) bahawa sesiapa yang beristighfar memohon keampunan Allah dalam bulan Rejab, pagi dan petang dengan menadah kedua tangannya dan berkata: "Wahai Tuhan, ampunilah aku, rahmatilah aku dan terimalah taubatku" sebanyak 70 kali, nescaya kulitnya tidak akan disentuh api neraka." Perkara ini telah aku (yakni Syaikh Abdul Hamid) ringkaskan dari kitab "Tuhfatul Ikhwan fi qira-atil mi`aad fi Rajab wa Sya`ban wa Ramadhan" bagi al-`Allaamah al-Fasyani rahimahullah, maka carilah akan dia (yakni jika mahu lebih faedahnya lihatlah dalam kitab al-Fasyani tersebut), maka sesungguhnya keterangan dalam kitab tersebut tentang bab ini amat bernilai.

Mufti pertama negeri Sembilan, Syaikh Ahmad bin Muhammad Sa`id al-Linggi rahimahullah turut menyalin perkataan Wahhab bin Munabbih tersebut. Dalam karya beliau yang masyhur dengan jodol "Tuhfatul Awthan wal Ikhwan", pada halaman 67, beliau rahimahullah menulis:-

"Berkata Wahhab bin Munabbih radhiyaAllahu ta`ala `anhu: "Sekalian sungai di dalam dunia menziarahlah mereka itu akan telaga zam-zam di dalam bulan Rejab kerana membesarkan bagi ini bulan. Dan telah aku baca pada kitab-kitab Allah yang diturunkan bahawa barangsiapa beristighfar ia akan Allah ta`ala di dalam bulan Rejab pada pagi - pagi dan petang - petang mengangkat ia akan dua tangannya dan berkata ia: "Allahummagh firli warhamni wa tub `alayya" 70 kali, tiada menyentuh oleh neraka akan kulit-kulit anggotanya."

Oleh itu, memandangkan amalan yang dinyatakan dalam atsar tersebut adalah sesuatu yang tidak bercanggah dengan aqidah, syariat dan akhlak Islam, maka tidaklah menjadi kesalahan untuk kita beramal dengannya. Dan mengenai ziarahnya sungai-sungai kepada zam-zam, maka itu hanyalah satu kisah/khabar semata-mata yang tidak mengandungi apa-apa kepentingan dari segi hukum. Para ulama yang tentunya lebih alim dan warak daripada kita telah beramal dengan anjuran tersebut bahkan menyuruh murid - murid mereka mengamalkannya, kerana mereka tahu bahawa beristighfar itu sememangnya dituntut dalam Islam.

Oleh itu, marilah kita berusaha mempertingkatkan amalan yang menjadi bekalan kita di akhirat, pasti ianya lebih baik daripada kita sibuk ke sana ke mari menegah orang daripada beramal dengan istighfar, zikir, doa dan seumpamanya semata-mata kerana "hadis" atau "atsar" atau khabar mengenainya dipertikaikan kesahihannya. Percayalah bahawa datangnya seseorang kepada Allah dengan membawa istighfar yang banyak pasti akan berbahagia dengan syarat diterima Allah istighfarnya itu. Betapa tidak, Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam telah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sebagai berikut:-

"Kebahagiaanlah bagi sesiapa yang mendapati dalam suratan amalnya terkandung istighfar yang banyak."
Oleh itu, perbanyakkanlah beristighfar, istimewa pula dalam bulan Rejab yang berkat ini. Mudah-mudahan istighfar kita akan menjadi sabun yang kuat untuk menanggal kekotoran dosa daripada jiwa kita. Maka bersihlah diri kita dari noda dan dosa apabila memasuki gerbang bulan Ramadhan yang mulia sehingga kita dipermudahkan Allah menerima anugerah - anugerah besar dalam Ramadhan termasuklah pertemuan dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, lailatul qadar yang berkat. ..... Allahumma aamiin.


Selasa, April 14, 2015

Antara Jawab Azan & Tahiyyah

Entri ese kali ini adalah sebagai respons kepada "status facebook" (lihat sebelah) yang dihantar oleh seorang sahabat yang sedang dalam jihad menuntut ilmu, semoga dipermudahkan segala urusan beliau. Sekadar pemerhatian faqir, rasanya status facebook tersebut diambil oleh tuannya dari kitab "Furu` al-Masail" yang telah dialihbahasa ke Bahasa Melayu Moden oleh Datuk Abu Hasan Din al-Hafiz hafizahullah. Rasanya nukilan beliau tersebut bolehlah tuan - tuan dapati pada halaman 227 kitab "Furu` al-Masail" tersebut. Apa yang tercatat dalam kitab baru tersebut adalah serupa dengan apa yang tercatat dalam versi asal karya Mawlana Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah. Namun apa yang perlu kita selaku penuntut ilmu mengetahui adalah apa yang tercatat itu adalah benar dan betul lagi tepat menurut qawl yang dipegang oleh Imam Ramli rahimahullah dan kebanyakan ulama Mesir seperti Imam Khatib rahimahullah. Namun tidak tepat di sisi Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah, maka wujudlah perbezaan pendapat antara dua Imam ini. Oleh itu, tambahan kata-kata sahibul facebook yang menyalahkan amalan biasa masyarakat kita dengan katanya..... "inilah suatu kesalahan yang perlu diperbetulkan", adalah sesuatu yang tidak wajar dilakukan apatah lagi setelah kita mengetahui bahawa ada perbezaan pendapat dalam masalah ini di kalangan ulama kita yang mulia, rahimahumullahu aj`main.

Sebelum pergi kepada bahasan ringkas mengenai ikhtilaf yang berlaku dalam masalah ini, faqir ingin menyatakan bahawa kitab "Furu' al-Masail" karya terjemahan Mawlana Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah adalah karya yang berorientasikan pemikiran, pemahaman dan kajian Imam Ramli rahimahullah. Hal ini dinyatakan oleh Mawlana Syaikh Daud rahimahullah dalam muqaddimahnya pada halaman 3 (kitab asal) bahawa ambilannya untuk "Furu` al-Masail" ini adalah seperti berikut:--

"...Aku pungut daripada dua kitab yang besar keduanya, fatawa bagi Syamsul Millah wad Din, pegangan bagi fuqaha` dan segala muhaqqiqin, Syaikh yang `allaamah Muhammad ar-Ramli dan kitab "Kasyful Litsam `an as-ilatil anaam" bagi Syaikh Husain bin Muhammad al-Mahalli, rahimahumaAllahu ta`ala."

Oleh itu, perlu kita beri ingat bahawa kitab yang berkat ini berorientasikan kepada pemahaman dan aqwal Imamuna Ramli rahimahullah sebagaimana diunggulkan oleh para ulama Mesir berbandingkan segala aqwal Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah. Ini perlu kita fahami, agar kita tidak menggunakan sebahagian aqwal dalam kitab tersebut untuk menyalahkan orang lain yang tidak berpegang dengan aqwal tersebut kerana mereka berpegang dengan aqwal Imam Ibnu Hajar rahimahullah

Sebenarnya, bagi seseorang penuntut ilmu, istimewanya fiqh Syafi`iyyah, pasti mengetahui bahawa Imam ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar rahimahumaAllah walaupun satu perguruan, namun mempunyai beberapa aqwal yang berbeza. Sebahagian ulama telah menghimpunkan kitab untuk menjelaskan perbezaan aqwal antara dua sangga mazhab kita, asy-Syafi`iyyah. Antara yang masyhur memperkatakan perkara ini adalah al-Fadhil asy-Syaikh `Ali BaShabrin rahimahullah dengan karya beliau yang berjodol "Itsmidul `Aynain fi ba'dhi-khtilafisy Syaikhain: Ibn Hajar al-Haitami wasy-Syam ar-Ramli" dan al-'Allaamah al-Faqih asy-Syarif 'Umar bin al-Habib Haamid bin 'Umar bin Abdul Rahman BaFarajin Ba 'Alawi al-Husaini rahimahullah dengan karya beliau " Fathul 'Aliy bi jam'il khilaafi baina Ibni Hajar wa Ibni ar-Ramli".

Tuan - tuan yang mulia, apa yang telah sekian lama diamalkan oleh orang kita iaitu apabila masuk ke dalam masjid ketika azan dikumandangkan, mereka akan menunggu dalam keadaan berdiri untuk menjawab azan dan hanya setelah selesai azan dan doa barulah mereka menunaikan shalat sunnat Tahiyyatul Masjid, samada secara berpisah atau diindirajkan (dimasukkan niatnya) dalam shalat Rawatib atau shalat fardhu (nota:- perlu kita perjelaskan bahawa shalat sunnat Tahiyyatul Masjid adalah antara shalat sunnat yang boleh diindirajkan perlaksanaannya dalam shalat - shalat lain, samada fardhu atau sunnat dengan memasukkan sekali niatnya dan menurut syaratnya), bukanlah satu kesalahan yang perlu diperbetulkan kerana amalan tersebut adalah tepat dan betul menurut qawl yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah walaupun tidak dipersetujui oleh Imam Ramli rahimahullah. Kedua-dua mereka ini adalah ulama besar yang menjadi pegangan para ulama kita dan segala ikhtilaf mereka hendaklah kita ambil dengan sikap berlapang dada, apatah lagi mereka juga adalah ulama semazhab. Kita selaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jama`ah sentiasa mengamalkan sikap tasamuh dalam bab-bab ikhtilaf yang muktabar, tanpa perlu mencemoh dan menyalahkan mana-mana pendapat tersebut.

Sebelum pergi kepada masalah jawab azan dan tahiyyah, perlu kita ketahui bahawa ulama kita sepakat bahawa luput sunat bagi shalat sunnat Tahiyyatul Masjid dengan duduk tanpa uzur dan tidak luput dengan berdiri yang sekejap. Namun mereka berbeza pendapat samada berdiri yang panjang dalam masjid itu meluputkan sunnat shalat Tahiyyatul Masjid atau tidak ? Ini asal bagi masalah kita. Maka dalam masalah ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan Imam Ramli rahimahullah  mempunyai pandangan yang berbeza. Pendapat dua gergasi ini dapat kita rujuk dalam karya monumental mereka, "Tuhfatul Muhtaj" bagi Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan "Nihayatul Muhtaj" bagi Imam Ramli rahimahullah. Di sini ese nukilkan pendapat mereka itu dari sumber kitab "Fathul `Aliy" untuk memudahkan perbandingan pada halaman 580 yang menyatakan sebagai berikut:-

Tersebut dalam "Tuhfah":- "Dan gugur hukum sunnat bagi shalat Tahiyyatul Masjid dengan sengaja duduk walaupun untuk berwudhu bagi sesiapa yang masuk ke masjid dalam keadaan berhadas menurut pendapat yang awjah, kerana kelalaiannya untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum memasuki masjid serta tiada keperluan baginya untuk berwudhu dalam keadaan duduk (yakni dia boleh berwudhu tanpa perlu duduk). Dan ini berbeza dengan hukum yang datang bagi orang yang kehausan (yakni menurut Imam Ibnu Hajar duduk untuk minum air bagi orang yang kehausan tidak meluputkan sunnat shalat Tahiyyatul Masjid kerana minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh.) Dan luput secara mutlak sunnat shalat Tahiyyatul Masjid dengan duduk yang lama, namun tidak luput dengan duduk yang sekejap kerana terlupa atau jahil. DAN TIDAK LUPUT SUNNAT SHALAT TAHIYYATUL MASJID dengan berdiri walaupun lama masanya atau sengaja berbuat sedemikian untuk tidak mengerjakannya (yakni berpaling daripada menunaikan shalat Tahiyyatul Masjid samada tanpa sebab atau bersebab seperti dia hendak mengindirajkannya dalam shalat Rawatib atau shalat fardhu) sebagaimana yang zahir. Maka tetap sunnat baginya untuk melaksanakan shalat Tahiyyatul Masjid ..................... Adapun nas kitab "Nihayah" dalam masalah ini adalah:- " Dan luput hukum sunnat shalat Tahiyyatul Masjid dengan duduk sebelum melakukannya walaupun duduknya hanya sebentar, melainkan duduknya itu kerana terlupa dan hanya sebentar sebagaimana disebut dalam kitab "at-Tahqiq". DAN LUPUT JUGA SUNNAT SHALAT TAHIYYATUL MASJID DENGAN BERHENTI YANG PANJANG (yakni tanpa membezakan bagaimana rupa keadaan berhentinya tadi, samada berhentinya tadi dalam keadaan duduk maupun berdiri) ......."
Maka tahulah kita bahawa ikhtilaf antara Imam Ramli rahimahullah dengan Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam masalah ini adalah samada berhenti dalam keadaan berdiri yang panjang itu meluputkan hukum sunnat mendirikan Tahiyyatul Masjid atau tidak? Imam ar-Ramli rahimahullah berpandangan bahawa berdiri yang lama melebihi kadar uruf, samada bersebab seperti menjawab azan apatah lagi tanpa sebab, adalah meluputkan Tahiyyatul Masjid. Yakni sesiapa yang masuk masjid kemudian menunggu melebihi kadar uruf, luputlah baginya Tahiyyatul Masjid, maka tidaklah dia disunnatkan untuk melaksanakan Tahiyyatul Masjid lagi dan jadilah dia berbuat sesuatu yang makruh tanzih kerana meninggalkan Tahiyyatul Masjid. Oleh itu, di sisi Imam Ramli, apabila seseorang masuk masjid ketika azan mula dikumandangkan, maka dia dituntut untuk menunaikan Tahiyyatul Masjid dahulu dan setelah selesai Tahiyyatul Masjid barulah menjawab azan tersebut (perlu juga diketahui bahawa cara menjawab azan ini pun ada beberapa kaedah, ada kaedah yang afdhal dan ada yang mafdhul, nak tahu lanjut pergilah mengaji, tak kuasa den nak menjelaskan di sini dahulu). Menurut Imam Ramli rahimahullah lagi, seseorang yang masuk ke masjid ketika azan tengah berkumandang, dia boleh menunggu dalam keadaan berdiri untuk menjawab azan tersebut dan setelah azan dia bolehlah terus menunaikan Tahiyyatul Masjid. Tidak luput Tahiyyatul Masjid tersebut dengan syarat berdirinya tadi tidak lama yang melebihi kadar uruf. Maka yang dipermasalahkan oleh Imam Ramli adalah berdiri yang lama, sedangkan berdiri yang sekejap yang tidak melebihi kadar uruf tidak mempunyai efek terhadap sunnatnya shalat Tahiyyatul Masjid. Silalah tuan - tuan rujuk kitab "Furu` al-Masail" alihbahasa tersebut pada halaman 344 yang faqir tempel di sebelah. Maka inilah qawl Imam Ramli rahimahullah.

Imam Ibnu Hajar rahimahullah pula mempunyai qawl yang berbeza, di mana di sisi beliau selama mana pun atau sepanjang mana pun berhentinya seseorang itu setelah masuk ke dalam masjid dalam keadaan berdiri, ianya tidak memudaratkan sunnatnya shalat Tahiyyatul Masjid. Selagi mana dia tetap dalam keadaan berdiri ketika memasuki masjid, selagi itulah dia masih disunnatkan untuk menunaikan Tahiyyatul Masjid. Oleh itu, jika seseorang memasuki masjid ketika azan mula dikumandangkan, maka lebih afdhal dia tetap berdiri untuk menjawab azan tersebut dan setelah itu barulah dia menunaikan Tahiyyatul Masjid. Inilah pendapat Imam Ibnu Hajar yang dipegang oleh kebanyakan masyarakat kita.

Untuk mentakkidkan lagi wujudnya ikhtilaf dalam masalah ini, faqir nukilkan di sini keterangan dari kitab "Itsmidul `Aynain" yang dicetak pada hamisy "Bughyatul Mustarsyidin" halaman 28 yang menyatakan:-
[Masalah] tidak luput  shalat sunnat Tahiyyatul Masjid dengan duduk untuk minum di sisi Ibnu Hajar kerana makruhnya minum berdiri. Dan tidak luput shalat sunnat Tahiyyatul Masjid dengan panjangnya berdiri walaupun memang dengan niat untuk berpaling daripada melaksanakannya di sisi Ibnu Hajar (yakni selagimana dia tidak duduk, dia masih disunnatkan untuk menunaikan shalat sunnat Tahiyyatul Masjid tersebut)."
Juga faqir nukilkan keterangan kitab "Fathul `Aliy" pada halaman 580 sebagai berikut:-
Masalah 238. [Adakah luput shalat sunnat Tahiyyatul Masjid dengan berhenti (yakni tidak dikerjakan terus) ?] Tidak luput shalat sunnat Tahiyyatul Masjid dengan berhenti (yakni dalam keadaan berdiri) walaupun lama masanya di sisi Ibnu Hajar, dan di sisi Imam Ramli luput dengan lamanya berhenti (walaupun dalam keadaan berdiri).
Akhirul kalam, mudah-mudahan tulisan faqir ini sedikit sebanyak dapat memperjelaskan kedudukan masalah ini. Semoga Allah memudahkan kita beramal berpandukan kepada ajaran para ulama yang muktabar yang bersumberkan kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Maaf atas segala kekasaran bahasa dan kekeliruan faham.

Khamis, April 09, 2015

Gembong Syiah Bangil

Kita selalu disajikan dengan semua yang indah-indah mengenai keluarga Ba `Alawi sehingga ada yang leka dengannya dan lupa bahawa keturunan Ba `Alawi juga insan yang tidak maksum. Kita tidak menafikan ramai daripada kalangan keluarga yang mulia ini adalah ulama dan awliya` yang sentiasa berada atas jalan kebenaran. Namun di samping itu, ada juga sisi gelap keluarga yang mulia ini yang perlu kita sedari agar jangan mudah terpedaya dengan orang - orang yang suka menjaja nama keluarga mulia ini untuk  tujuan tertentu dan kepentingan pribadi, bahkan ada yang tujuannya adalah untuk menjerumuskan kita dalam kesesatan dan  kefanatikan.

Kita selaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jama`ah sentiasa mencintai dan menyanjungi keluarga yang mulia ini selagimana mereka menuruti jejak langkah para leluhur mereka terdahulu. Namun, jika ada di antara mereka yang melakukan penyimpangan dari jalan kebenaran, maka janganlah kita ikut sama, hanya kerana bersamdarkan kepada kemuliaan keturunan mereka sahaja. Semulia mana pun sesuatu keluarga itu, tetap sahaja tiada jaminan yang mereka adalah maksum. Ini pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah.

Husein bin Abu Bakar al-Habsyi (maaflah ese tak tergamak nak panggil "habib" sebab dia bukan "habib" ese tapi habibnya geng syiah) adalah seorang tokoh dari keluarga Ba `Alawi yang telah disesatkan Allah SWT sehingga menjadi pengikut dan pendakyah tegar Syiah. Pusat pendidikan yang dia dirikan atas nama Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur adalah pusat penyebaran dakyah Syiah yang aktif di Indonesia. Entah berapa ramai pelajarnya yang telah dihantar ke Iran untuk menyambung pengajian berorientasikan ajaran sesat Syiah Imamiyyah. Syiah telah meraih sokongan dan dokongan daripada segelintir keluarga Ba `Alawi bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia. Ramainya, akibat terpesona dengan slogan "kecintaan kepada ahlil bait" yang kerap dilaungkan oleh para agen Syiah. Bahkan Habib Salim BinJindan rahimahullah dengan terang dan jelas dalam karya beliau "Ar-Raa`atul Ghoomidhah fi Naqdhi Kalaamir Raafidhah" telah menyebut Zain bin Aqil al-Jufri sebagai ketua syiah di Jawa pada zaman beliau tersebut. Oleh itu jika ada "habib" atau "sayyid" atau "wan" yang marahkan ese atas posting ini, tak dopeklah ese nak nolongnya, cuma pesan ese kepada kalian jagalah nama "habib", nama "syed" nama "wan" dan nama keluarga antum dengan sewajarnya. Jangan pula kamu sibuk menuduh orang lain "bughudh dengan ahli bait" sedangkan kamu sendiri yang menjadi punca fitnah terhadap keluarga yang mulia ini. Ingat bahawa kami Ahlus Sunnah wal Jama`ah sentiasa mencintai para habaib yang benar dan lurus dalam menjalani ajaran datuk mereka, Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Oleh itu berhati-hatilah, jangan hanya kerana mereka menonjolkan imej sebagai keluarga Ba `Alawi, maka kita pun tunduk dan menyanjungi mereka sedangkan mereka sendiri sudah menyalahi jalan para leluhur mereka akibat termakan racun Syiah. Jangan hanya melihat kepada marga atau serban atau rida` sahaja, ingatlah bahawa pegangan Ahlus Sunnah wal Jama`ah hendaklah sentiasa diutamakan berbanding yang lain.