Isnin, Ogos 26, 2013

Dialog "Bohong" Sunnah - Syiah

"Dialog Sunnah Syi`ah" adalah jodol bagi terjemahan buku "al-Muraja`at" yang ditulis oleh tokoh ajaran sesat Syiah Imamiyyah Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi. Pengarang buku tersebut mendakwa bahawa kandungan buku tersebut adalah hasil diskusinya melalui surat menyurat dengan Syaikh Salim al-Bisyri rahimahullah pemangku Syaikhul Azhar ketika itu. Namun setelah diselidiki ternyata bahawa isi kandungan buku tersebut adalah dusta semata-mata. Tiada sebarang bukti pun yang menunjukkan bahawa dialog atau diskusi atau perutusan surat-menyurat pernah berlaku di antara Abdul Husain al-Musawi al-Kazzab dengan Syaikh Salim al-Bisyri. Keluarga Syaikh Salim al-Bisyri turut menafikan berlakunya dialog atau diskusi atau perutusan surat menyurat tersebut, bahkan anakanda beliau menyatakan bahawa almarhum ayahandanya tersebut tidak pernah mengenali manusia yang bernama `Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi tersebut. 

Jika kita membaca "Dialog" khayalan tersebut, maka watak "Syaikh Salim" digambarkan sebagai seorang penuntut yang bertanya kepada gurunya, watak hero yang dipegang oleh `Abdul Husain al-Musawi al-Kazzab, dan kemudian hanya mendengar jawapan sang guru tentang kebenaran ajaran Syiah. Sebenarnya selain untuk menegakkan benang basah ajaran sesat pegangan mereka, "dialog" tersebut juga bertindak untuk memperbodoh-bodohkan para ulama Azhar. Kita tidak perlu berilmu yang tinggi, untuk mencium bau busuk pendustaan dalam karya tersebut.... Allahu ... Allah, masakan ulama sebesar Syaikh Salim dapat diperbodoh-bodohkan oleh Abdul Husain al-Musawi untuk menerima bulat-bulat hujah-hujah yang dia kemukakan itu. Jika dikatakan bahawa dialog tersebut benar, maka kenapa Syaikh Salim al-Bisyri tidak menjadi penganut Syiah setelah berpuas hati dengan usul dan furuk Syiah sebagaimana dijelaskan oleh al-Musawi ? Makanya, buku tersebut hanya dicetak dan diedarkan kira-kira 25 tahun setelah wafatnya Syaikh Salim al-Bisyri rahimahullah. Jika saja diskusi sebagaimana dakwaan buku tersebut benar-benar terjadi, kenapa Abdul Husain al-Musawi tidak mengedarkannya sewaktu hayat Syaikh Salim ? Kenapa harus menunggu setelah Syaikh Salim tiada, baru Abdul Husain al-Musawi berani berkokok. Para ulama yang meneliti dan mengkaji buku tersebut telah membuktikan bahawa dakwaan "dialog" tersebut hanyalah pembohongan atas nama Syaikh Salim al-Bisyri. Di antara yang menulis mengenai pembohongan ini adalah Prof. Dr. Ali Ahmad al-Salus dengan buku beliau yang berjodol "al-Muraja`at al-Muftarah `ala Syaikh al-Azhar al-Bisyri: al-Firyah al-Kubra" - Diskusi Dusta atas nama Syaikhul Azhar al-Bisyri: Satu Pembohongan Besar; Syaikh `Abdullah al-Ghamidi menulis "al-Siyaath al-Laadzi`aat fi Kasyfi Kidzb wa Tadlis Shohib al-Muraja`at" - Cemeti yang memedihkan dalam menyingkap pendustaan dan pembohongan penulis buku al-Muraja`at; dan Syaikh Mahmud az-Za'bi dengan karya beliau "al-Bayyinaat fi al-radd `ala Abatil al-Muraja`at" - Bukti - bukti bagi menolak kebatilan buku al-Muraja`at.

Amalan berbohong dan berdusta telah menjadi darah daging dan amalan biasa puak Syiah. Imam asy-Syafi`i RA pernah menyatakan bahawa: "Tidak pernah aku melihat golongan yang menurut hawa nafsu yang lebih pembohong daripada golongan Rafidhah (Syiah yang membenci para sahabat terutama sekali Sayyidina Abu Bakar RA dan Sayyidina `Umar RA, maka Syiah Imamiyyah pun termasuk dalam golongan Rafidhah, bahkan merekalah Rafidhah)". Jangankan berdusta atas nama Syaikh Salim al-Bisyri, berdusta atas nama para Imam yang kononnya mereka sanjungi pun Syiah sanggup. Oleh itu, berhati-hatilah dengan segala khabar dan penjelasan yang disampaikan oleh puak Syiah. Ketahuilah wahai saudara sekalian, ajaran Syiah itu benar-benar sesat lagi menyesatkan bahkan menjurus kepada kekafiran. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan anak keturunan kita serta segala saudara kita, sekalian kaum Muslimin, daripada kesesatan ini.

Ahad, Ogos 18, 2013

Bershalawatlah

"Orang yang tidak mampu memperbanyak berpuasa dan melakukan sholat malam (yakni sholat-sholat sunnat pada waktu malam) hendaknya menyibukkan diri dengan bersholawat ke hadrat Junjungan Rasulullah s.a.w. Seandainya sepanjang hidup, engkau melakukan seluruh amal ketaatan, lalu Allah memberikan satu sholawat sahaja atasmu, tentu satu sholawat tersebut lebih berat dari semua amal ketaatan yang engkau lakukan selama tempoh tersebut. Sebab engkau bersholawat sesuai dengan kapasiti kemampuanmu, sedangkan sholawat daripada Allah adalah sesuai dengan sifat rububiyah (ketuhanan)-Nya. Ini baru satu sholawat, maka bagaimana pula jika Allah membalasmu dengan sepuluh sholawat bagi satu sholawatmu ke hadrat Junjungan s.a.w. seperti keterangan hadits ? Menurut Sayyidina Abu Hurairah r.a., Junjungan Rasulullah s.a.w. bersabda:- "Sesiapa yang bersholawat atasku sekali, Allah akan bersholawat ke atasnya sepuluh kali." Betapa indahnya hidup ini jika engkau isikan dengan taat kepada Allah, dengan sentiasa berzikir kepadaNya dan sibuk bersholawat atas Junjungan Nabi s.a.w. di setiap waktu disertai hati yang ikhlas, jiwa yang tulus, niat yang baik dan perasaan cinta kepada Junjungan Rasulullah s.a.w." 
- kalam Syaikh Ibnu `Athoillah as-Sakandari rahimullah

Rabu, Ogos 14, 2013

Sampul Syiah ???

Sekadar perkongsian. Zawjah ese pergi ke sebuah pasaraya yang terkemuka dan membeli sampul-sampul duit raya. Apa yang memeranjatkan ese adalah apabila dalam sampul-sampul tersebut ada dua set sampul, satu dengan gambar masjid Omar Ali Saifuddin dan satu lagi Ketupat tetapi tulisan khat pada sampul - sampul tersebut bukannya "Selamat Hari Raya" atau "Eid Mubarak" atau lain-lain ucapan hari raya. Tulisan khat yang tertulis kat sampul - sampul tersebut adalah "Fathimah az-Zahra` `alaihas salam." Kenapa sampul duit raya ditulis dengan nama Sayyidah Fathimah ? Adakah ini satu kesilapan atas kejahilan si pencetak sampul tersebut yang tidak reti membezakan antara "`Aidil Fitri" dengan "Fathimah az-Zahra`", atau ianya salah satu cara penyusupan puak Syiah laknatullah ? Apa-apa pun, yang pastinya kita kena sentiasa peka dengan berbagai kaedah dan helah yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memasukkan jarum - jarum dakyah mereka.

Selasa, Ogos 13, 2013

Syiah Laknatullah

Antara kesesatan firqah Syiah Imamiyyah adalah kebencian kepada para sahabat Junjungan Nabi SAW. Bahkan isteri - isteri Junjungan Nabi SAW terutama sekali Sayyidatina `Aisyah dan Sayyidatina Hafsah radhiyaAllahu `anhuma pun tidak terlepas daripada kebencian mereka. Kebencian mereka kepada insan - insan pilihan Allah SWT untuk menjadi sahabat, pendamping dan isteri Kekasihnya Junjungan Nabi Muhammad SAW sampai ke tahap puak sesat ini sanggup mengkafirkan dan melaknat mereka. Sesungguhnya puak Syiah dalam hal ini lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani. Jika kita bertanya kepada Yahudi tentang para sahabat Nabi Musa AS pasti mereka akan berkata: ": Merekalah orang - orang pilihan yang kami kasihi." Jika kita bertanya kepada Nasrani tentang hawariyyun para sahabat Nabi `Isa AS, pasti mereka akan menyatakan: "Merekalah junjungan kami dan umat pilihan kami". Namun jika kita tanya Syiah laknatullah tentang para sahabat Junjungan Nabi Muhammad SAW, nescaya mereka akan menjawab: "Merekalah seburuk-buruk umat dan para penzalim." Tergamak puak Syiah laknat ini untuk mencela orang-orang yang mendampingi Junjungan Nabi SAW dan berjuang bersama baginda. Imam al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dalam Sunannya daripada Sayyidina Anas bin Malik RA bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda:-

"Sesungguhnya Allah telah memilihku dan telah memilih bagiku sahabat-sahabatku dan kerabat persemendaanku. Dan akan datang satu kaum yang mencaci maki mereka dan membenci mereka. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka, jangan kamu makan minum bersama mereka dan jangan kamu berkahwin dengan mereka."
Syaikh Ahmad Faruq as-Sirhindi rahimahullah yang terkenal sebagai Imam Rabbani dan Mujaddid Alf ats-Tsani dalam risalah beliau yang dihimpunkan dengan jodol " Maktubat Imam Rabbani", pada halaman 31 menyatakan:- "Tidak syak lagi bahawa Syaikhain (Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina `Umar) adalah sahabat yang paling utama daripada kalangan para sahabat. Jadi mengkafirkan mereka atau merendah-rendahkan mereka sahaja boleh membawa kepada kekufuran, kezindiqan dan kesesatan." 

Syiah laknatullah juga adalah pembohong besar, mereka menggunakan nama para imam Ahlul Bait yang mulia dalam pembohongan mereka. Sesungguhnya para imam tersebut adalah berlepas diri daripada mereka. Imam Ja'far ash-Shadiq RA yang didakwa oleh Syiah sebagai salah seorang imam mereka bukanlah seorang Syiah dan bukanlah ajaran Imam Ja'far RA untuk membenci para sahabat dan isteri Junjungan Nabi SAW. Diriwayatkan bahawa Imam Ja'far RA pernah berkata kepada orang yang mendakwa dirinya sebagai pengikut beliau, sebagai berikut: "Wahai Jabir, telah sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang mendakwa kasihkan kami di Iraq mencaci Abu Bakar RA dan `Umar RA. Mereka mendakwa aku yang menyuruhnya, sampaikanlah kepada mereka bahawa aku dengan nama Allah melepaskan diriku daripada mereka. Demi Allah, sekiranya aku mempunyai kuasa, pasti aku bertaqarrub kepada Allah dengan darah mereka."

Bagaimana mungkin Imam Ja'far membenci Sayyidina Abu Bakar RA, sedangkan darah Sayyidina Abu Bakar RA turut mengalir dalam diri beliau. Imam Ja'far mengasihi segala sahabat Junjungan Nabi SAW dan para isteri baginda. Jika Syiah laknatullah melaknat Sayyidah `Aisyah radhiyaAllahu `anha, maka ketahuilah bahawasanya Imam Ja'far amat mengasihi Sayyidah `Aisyah radhiyaAllahu `anha bahkan puterinya kesayangannya beliau namakan `Aisyah. Sayyidah `Aisyah binti Imam Ja'far ash-Shadiq radhiyaAllahu `anha, saudaranya Imam Musa al-Kazim RA, berhijrah ke Mesir dan wafat di sana. Hingga kini masjid dan makam beliau menjadi tumpuan ziarah kaum muslimin. Oleh itu, wahai saudara-saudara kami pengikut Ahlus Sunnah wal Jama`ah, marilah kita sama-sama mempertahankan akidah kita daripada kesesatan Syiah laknatullah.