Khamis, Mac 31, 2022

Fath Awal Ramadhan

Ramadhan bakal menjelang sehari dua lagi, faqir kongsikan di sini amalan sebahagian ulama untuk dilakukan pada malam pertama Ramadhan dengan harapan menjadi wasilah untuk mendapat penjagaan dan pelestarian rezeki sepanjang tahun. Amalannya adalah membaca surah al-Fath, pada malam pertama bulan Ramadhan, samada sekali atau tiga (3) kali, samada di dalam shalat nafil atau di luar shalat, dengan harapan yang tersebut tadi. Amalan ini pernah perhamba tuliskan dahulu, sekitar tahun 2009, maka ini adalah sebagai tambahan atasnya, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sukalah perhamba nyatakan lagi bahawa amalan ini hanyalah anjuran ulama dan dinukil dalam karya - karya mereka, berdasarkan tajribah. Maka jika ada yang menyandarkan amalan ini secara qathie kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka sandaran tersebut adalah bermasalah dan ditolak oleh ramai ulama bahkan dihukum riwayatnya sebagai mawdhu` palsu. Namun, ini tidaklah bermaksud bahawa membaca surah tersebut pada malam tersebut dilarang atau diharamkan kerana tidak bersumberkan hadis yang shahih atau seumpamanya. Lagi sekali dinyatakan bahawa ianya adalah anjuran dan amalan sebahagian ulama berdasarkan kepada tajribah. Maka sesiapa yang tidak bersetuju, maka tidak perlulah mengamalkannya dan tidak perlu juga berbuat bising hingar bingar mengenainya. Ketahuilah bahawa amalan ini telah masyhur di sisi mereka yang beramal dengannya, yang juga terdiri daripada kalangan ulama dan khawasnya umat ini, selain awamnya muslimin. Maka berhati - hatilah dalam menegur, jangan sampai melampaui batas adab dan tatasusila.

Imam al-`Alim al-`Allaamah `Afifuddin Abus Sa`aadaat Abu Muhammad `Abdullah bin As`ad al-Yafie yang dikenali sebagai Imam al-Yafie al-Yamani (698H - 768H) rahimahullah dalam kitab beliau ad-Durrun Nadzim pada halaman 98 menukilkan, antara lain, sebagai berikut:- ....Telah berkata sebahagian `arifin (yakni wali - wali Allah) bahawa sesiapa yang membaca surah al-Fath tiga (3) kali, ketika melihat hilal bulan Ramadhan ( yakni anak bulan Ramadhan, iaitu ketika masuk awal malam bulan Ramadhan), (mudah - mudahan) diluaskan Allah atasnya (rezeki) sepanjang tahun tersebut."

Imam al-`Alim al-`Allaamah Muhammad asy-Syarbini al-Khatib (916H - 977H), atau lebih dikenali dengan gelaran Khatib asy-Syarbini rahimahullah, adalah tokoh ulama yang masyhur dan terkenal. Beliau adalah pengarang kitab Iqna dan Mughni Muhtaj yang masyhur menjadi rujukan dan sandaran dalam fekah Syafie. Beliau juga mengarang sebuah kitab tafsir yang berjodol as-Sirajul Munir dan pada juz ke-4, halaman 59, beliau menyatakan, antara lain, sebagai berikut:- ...Telah berkata Ibnu `Adil dikatakan sebagai diriwayat bahawa sesiapa yang membaca pada awal malam bulan Ramadhan akan surah al-Fath dalam sembahyang sunnat, dia akan dijaga Allah pada tahun tersebut...."

Syaikh al-`Alim al-`Allaamah al-Mufti Haji Ahmad bin Muhammad Sa`id Linggi rahimahullah, mantan mufti Negeri Sembilan menukilkan juga faedah ini dalam karangan beliau Tuhfatul Awthan wal Ikhwan pada halaman 86 sebagai berikut:- ...(Faedah) barang siapa membaca ia akan surah al-Fath pada awal malam daripada bulan Ramadhan di dalam sembahyang sunnat, dipeliharakan dia pada itu tahun....

KH Zakhwan @ Zahwan Anwar Pati rahimahullah, sosok kiyai ahli hikmah yang banyak menulis karya berbentuk ilmu - ilmu hikmah dan mujarrobat, telah menukilkan juga amalan ini dalam karangan beliau Majmu` Adzim pada halaman 121 - 122 di mana beliau menulis sebagai berikut:- ....Khasiatnya surah al-Fath. Barangsiapa membacanya sekali di malam pertama bulan Ramadhan, in sya Allah, dijaga oleh Tuhan dari segala marabahaya selama satu tahun. Dan apabila dibaca tiga (3) kali malam dari awal bulan Ramadhan, maka, in sya Allah, ditambah rezekinya dalam satu tahun.

Begitulah sebahagian perkataan yang perhamba nukil daripada karangan - karangan para ulama kita. Mudah - mudahan ada manfaat dan ikhlas hendaknya.

Anjuran Guru IjaiIsnin, Mac 21, 2022

17 Mukaffiraat

Kita sebagai manusia pasti tidak lepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Namun, kasih sayang Allah jalla wa `ala amat luas sehingga dijadikan bagi kita, makhluk ciptaanNya, berbagai jalan yang menjadi sebab untuk menebus atau mengkaffarah sebahagian dosa kesalahan tersebut, terutama dosa - dosa kecil atau ash-shaghair yang sering dilupa atau dipandang enteng. Ingat dosa kecil yang dibawa mati tanpa mendapat keampunan Allah boleh menjadi sebab untuk mendapat azab, samada di kubur atau di neraka. Ulama telah menyebut amalan - amalan sebegini sebagai al-mukaffiraat dan alhamdulillah tsumma alhamdulillah, banyak amal - amal shalih yang sifatnya sedemikian. 

Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani rahimahullah dalam Nihayatuz Zain menyebut tujuh belas (17) amalan yang menjadi kaffarah atau penebus dosa - dosa yang terdahulu (lampau) dan terkemudian (akan datang). Pada halaman 146, beliau rahimahullah menyatakan sebagai berikut:-
(Faedah) tujuh belas (17) amalan yang menjadi kaffarah bagi dosa - dosa yang terdahulu dan kemudian adalah:-
 1. haji mabrur;
 2. berwudhu dengan sempurna;
 3. berqiam pada Lailatul Qadar;
 4. berqiam pada malam - malam bulan Ramadhan;
 5. berpuasa Ramadhan;
 6. berpuasa pada hari `Arafah;
 7. beserta dengan imam mengucap aamiin (yakni dalam shalat, ucapan aamiin selepas Fatihah yang dibaca oleh imam hendaklah dibaca serentak oleh makmum dan imam, jangan terdahulu daripada imam dan jangan pula terkemudian);
 8. membaca 3 ayat terakhir surah al-Hasyr;
 9. memimpin orang buta 40 langkah;
 10. membaca: "Asyhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan `abduhu wa rasuluh, radhitu billahi rabba, wa bil Islami diina, wa bi Muhammadin shallaAllahu `alaihi wa sallam nabiyyan wa rasuula," ketika mendengar azan (yakni ketika muadzin selesai membaca dua kalimah syahadah azannya atau selepas sempurna azan tersebut sebagai tambahan kepada doa azan yang masyhur).
 11. berusaha menunaikan hajat orang Islam;
 12. shalat Dhuha;
 13. ketika memakai pakaian membaca: "alhamdullilahil ladzi kasaani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah".
 14. selepas makan hendaklah membaca: "alhamdulillahil ladzi ath`amani hadzath tha`am, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah".
 15. Tiba dari Baitul Maqdis untuk menyempurnakan haji atau umrah (yakni memulai ihram haji atau umrah dari Baitul Maqdis).
 16. membaca surah - surah al-Fatihah, QulhuwaAllahu Ahad dan al-mu`awwidzatain, setiap satunya tujuh (7) kali selepas shalat Jumaat.
 17. Berjabat tangan dengan orang Islam yang tidak fasik sambil bershalawat ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa aalihi wa sallam.
Maka inilah antara amalan - amalan yang selain berpahala juga menjadi mukaffiraat penebus dosa kesalahan kita. Mudahan - mudahan dapat menjadi amalan kita, di samping itu hendaklah kita sentiasa bertaubat dari segala dosa terutama sekali dosa - dosa besar, lalu matilah kita dalam keadaan suci bersih hendaknya.... Qabul Ya Allah.Ahad, Mac 20, 2022

Wong Edan Zaman EdanJumaat, Mac 18, 2022

Kelebihan Surah Yaasin

Habib Muhammad bin Ali Khird al-`Alawi yang dikenali sebagai seorang tokoh dan ahli hadis yang mencapai kedudukan al-hafiz dan al-musnid dari Hadhramaut, Yaman, telah menulis dalam karya beliau yang masyhur al-Wasaa-ilusy Syaafi`ah pada halaman 411 sebagai berikut:- Dikatakan sebagai riwayat oleh ahli tafsir, az-Zamakhsyari, pengarang tafsir al-Kasysyaf, bahawa Sayyidina Ibnu `Abbas radhiyaAllahu `anhuma berkata: Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hatinya dan hati al-Quran adalah  (surah) Yaasin. Sesiapa yang membaca (surah) Yaasin kerana mengharapkan keredhaan Allah, dia akan mendapat pengampunan dan diberi pahala seumpama membaca al-Quran dua puluh dua (22) kali. Mana - mana orang Islam yang dibacakan di sisinya surah Yaasin ketika turun malaikat maut (untuk mencabut nyawanya yakni ketika nazak), turun berserta setiap huruf daripada surah tersebut sepuluh (10) malaikat yang berdiri di sisinya dan beristighfar untuknya. Malaikat - malaikat tersebut turut menyaksikan dia dimandikan, mengiringinya ke kubur, menshalatinya dan menyaksikan pengkebumiannya. Mana-mana orang Islam yang dibacakan (surah) Yaasin ketika dia menghadapi sakaratul maut, malaikat maut tidak mencabut rohnya sehingga datang malaikat Ridhwan penjaga syurga, membawa minuman daripada minuman syurga untuk diminumnya sedang dia berada di pembaringannya, lalu malaikat maut mencabut rohnya dalam keadaan dia dalam kenyamanan dan dia (akan) tinggal di kuburnya dalam keadaan nyaman. Tiada keperluan lagi baginya untuk minum dari mana - mana haudh para nabi sehingga dia masuk ke syurga dalam keadaan nyaman. Diriwayatkan oleh ats-Tsa'labi daripada hadits Sayyidina Ubay bin Ka`ab.

Allahu ... Allah, tapi jangan lupa bahawa "riwayat" ini bermasalah dan menjadi pertikaian para ulama tentang status dan kedudukannya. Namun sekadar untuk memperikan apa yang dikatakan atau pernah dikatakan mengenai fadhilat dan kelebihan sesuatu surah tidaklah dilarang, bahkan para ulama dan mufassir banyak melakukannya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya setiap huruf yang terkandung dalam al-Quran, adalah cerminan bagi Kalam Allah yang Qadim, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, yang tiada tara lagi tiada umpama. Oleh itu segala surah al-Quran pasti memiliki rahsia - rahsia yang amat tinggi dan agung, samada yang telah diketahui, maupun yang masih dalam rahsia ilmu Allah yang Maha Agung.

Selanjutnya, faqir kongsikan juga petikan dari sebuah kitab tafsir bagi surah yang berkat ini. Di antara tafsir surah Yaasin yang biasa diajarkan adalah Tafsir Surah Yaasin karangan seorang ulama Turki abad ke-12/13H yang dikenali sebagai Syaikh Hamaami Zadaah rahimahullah. Dikatakan bahawa nama sebenar beliau adalah Syaikh Ismail Dede Effendi yang dilahirkan sekitar tahun 1191H. Beliau berguru kepada sejumlah ulama besar pada zaman beliau dan di antara yang banyak mempengaruhi beliau adalah Syaikh Darwisy Ismail. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang hadis dan ilmu kalam. Beliau juga sangat mencintai kitab Muwaththa` karangan Imam Malik, bahkan kitab ini menjadi kitab wirid beliau yang sering dibaca dan diulang.

Di helaian awal kitab tafsir tersebut, Syaikh Hamaami Zaadah menukilkan satu "riwayat" tentang kelebihan membaca surah Yaasin untuk orang yang sedang nazak. Syaikh Hamaami Zaadah menukilkan sebagai berikut:- Mana - mana orang Islam, baik lelaki maupun perempuan, jika dibacakan surah Yaasin ketika keduanya menghadapi sakaratul maut, maka akan turun sepuluh (10) malaikat untuk setiap huruf (surah tersebut). Para malaikat tersebut berbaris di hadapan keduanya sambil memohon keampunan. Mereka menyaksikan jenazah mereka ketika dimandi dan kemudian mengiringnya hingga ke kubur."

Begitulah sekelumit "riwayat" tentang kelebihan surah Yaasin yang tercatat dalam karangan ulama kita. Dinukilkan untuk menambahkan lagi semangat kita untuk beriman dan beramal dengan ayat - ayat al-Quran yang mulia. Akhirul kalam, mari sama - sama mendengar perkataan Syaikh Muhammad Mutawalli asy-Sya'raawi rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir kontemporer yang tiada dapat disangkal kealimannya, mengenai surah Yaasin dengan "riwayat" yang hampir sama. Semoga bermanfaat dan banyakkanlah membaca surah Yaasin kerana padanya terdapat khasiat dan keistimewaan yang banyak.

Syaikh Muhammad Mutawalli rahimahullah

Selasa, Mac 15, 2022

Hikmah SekumpulKalam Guru Sekumpul

Rabu, Mac 09, 2022

Ikhtiar Mencegah Babo

Kebiasaan manusia apabila menjelang usia senja akan mengalami berbagai penyakit. Antara penyakit yang mungkin menimpanya adalah penyakit "babo". Babo ni bahasa kampung faqir, bukan babo kat Fathani atau Pantai Timur yang ertinya tok guru pondok. Babo itu dalam bahasa bandarnya adalah nyanyuk atau orang seberang panggil pikun, sementara orang seberang laut yang berkulit cerah panggil dementia. Ada satu amalan yang mudah untuk diamalkan dan
in sya Allah mudah - mudahan mudah juga untuk diistiqamahkan agar dipelihara akal kita sehingga mati adalah sebagaimana yang diriwayat dalam hadits yang mauquf pada Imam Sufyan ats-Tsaury rahimahullah dengan sanad yang dhaif oleh Imam ath-Thabrani.

Imam ath-Thabrani rahimahullah meriwayat dalam "Kitab ad-Du`a" pada halaman 958, riwayat yang ke-354 bahawa Imam Sufyan ats-Tsaury rahimahullah menyatakan sebagai berikut:- Sesiapa yang membaca setiap hari sekali akan ucapan: "la ilaha illa Allah, qabla kulli syai`, la ilaha illa Allah, ba'da kulli syai`, la ilaha illa Allah, yabqa wa yafna kullu syai`, la ilaha illa Allah, laisa kamitslihi syai` (Tiada tuhan yang sebenar-benarnya selain Allah, sebelum setiap sesuatu; Tiada tuhan yang sebenar-benarnya selain Allah, selepas setiap sesuatu; Tiada tuhan yang sebenar-benarnya selain Allah, yang kekal abadi selama - lamanya manakala setiap sesuatu selainNya akan binasa; Tiada tuhan yang sebenar-benarnya selain Allah, yang tiada seumpamaNya sesuatu pun)", (mudah - mudahan) dicukupkan Allah (dipeliharakan Allah) dia dari kekhuatiran, kesedihan, was - was bisikan syaitan dan dipeliharakan akalnya sehingga ke akhir hayatnya."

Semoga dapat kita jadikan amalan sebagai ikhtiar untuk memohon penjagaan dan pemeliharaan Allah di dunia dan di akhirat.
Selasa, Mac 01, 2022

Daruud Taj (Mahkota Shalawat)


Di benua IndoPak, terkenal satu shalawat yang disebut sebagai Daruud Taj atau Tajiyyah. ٍUlama di India Selatan pula menamakannya sebagai Tajus Shalawat yakni Mahkota Shalawat. Untaian shighah shalawat ini dinisbahkan sebahagiannya kepada Imam Fakhrul Wujud, Syaikh Abu Bakar bin Salim rahimahullah. Lafaz shalawat yang masyhur di benua ini mempunyai penambahan yang menjadikannya lebih panjang berbanding shighah Shalawat Taajiyyah bagi Syaikh Abu Bakar bin Salim rahimahullah yang diamalkan oleh para habaib di Yaman. Namun semuanya elok dan baik lagi indah bagi sesiapa yang menghayatinya. Maka mana - mana versi shalawat ini, samada versi panjang IndoPak atau versi Hadhramaut yang lebih ringkas boleh dijadikan amalan dan bacaan, samada istiqamah setiap hari atau sesekali mengikut rasa dan kerinduan kita kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Sesungguhnya shalawat yang paling sahih riwayatnya adalah Shalawat Ibrahimiyyah, tetapi shalawat yang terbaik adalah shalawat yang diucapkan dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam, betapa pun rupa bentuk dan shighah lafaznya.

Berbalik kepada Daruud Taj atau Tajus Salawaat, almarhum Dr. Thaika Shu`aib Alim, telah berkomentar, sebagaimana tercatat dalam Al Munjiyath pada halaman 486, sebagai berikut: Tajus Salawaat. The following salawaat of the Holy Prophet shallaAllahu `alaihi wa sallam is described as the crown of all salawaat by several Soofi saints. Recital of this daily 7 times morning and evening will bring immense benefits and protections. (Diikuti shighah Daruud Taj versi IndoPak).

Manakala Syaikh Hasan Muhammad Syiddad bin Umar BaUmar dalam karya yang menghimpunkan beberapa faedah dan kaifiat untuk memperolehi mimpi melihat Junjungan Nabi berjodol Kaifiyyatul Wushul menyebut bahawa di antara shalawat yang mujarrab untuk dijadikan wasilah untuk dapat bermimpikan Junjungan Nabi shallAllahu `alaihi wa sallam adalah shalawat yang masyhur bagi Sayyidina Fakhrul Wujud Syaikh Abu Bakar bin Salim nafa`anaAllahu bihi wa bi `ulumihi. Beliau juga menyatakan bahawa tersebut dalam kitab Badrus Sa`adahshalawat ini dibaca 7 kali setiap hari untuk menunaikan hajat.

Dan faqir akhiri dengan menukil tulisan Syaikh Muhammad Sadiq Alawi hafizahullah, seorang ulama yang khumul dan antara khalifa bagi almarhum Habib Ahmad Masyhur bin Thaha al-Haddad. Dalam karangan beliau yang berjodol Miftahul Wushul ila baabir Rasul yang diterjemah ke Bahasa Inggeris dengan jodol The Key To Arriving At The Door Of The Messenger, mengenai Shalawat Tajiyyah bagi Syaikh Abu Bakar bin Salim, beliau menulis sebagai berikut:-
“This salutation is famous throughout the world. It was written by Shaykh Abu Bakr bin Salem (R.A) who is buried in Aynat, Hadramawt. He was from among the great Awliyaa of Allah and is known as “Fakhr al Wujud” (The honor of creation). It is enough of a testification of the greatness of his rank to know that this Salutation has achieved an acceptance throughout the world. This salutation is an overflowing spring of blessings and is one of the favorite salutations of all lovers of the Prophet Sall Allahu ‘alaihi wa Aalihi wa Sallam.

Innumerable Awliyaa and Saliheen have adopted this particular salutation as their daily prayer and have recited it in abundance. The benefits of this are so vast they cannot be completely encompassed. Its constant recitation brings the reader purity of heart and a vision of the Prophet Sall Allahu ‘alaihi wa Aalihi wa Sallam. This Salutation increase’s one in sustenance, protects the reader from harms of magic and Jinn as well as removing calamities away. It is a beautiful Salutation short in its length but vast in its benefits.”

Daruud Taj


ash-Shalatut Taajiyyah
(versi Hadhrami)