Khamis, Mac 14, 2019

Tawassul Si Pembonceng

Sayyidina `Uqbah bin 'Amir al-Juhani adalah sahabat Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam. Setelah memeluk Islam, Sayyidina 'Uqbah sentiasa mendampingi Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, samada ketika baginda berada di Madinah atau ketika baginda bermusafir. Eratnya perdampingan beliau bersama Baginda Rasul shallaAllahu `alaihi wa sallam sehingga Dr. Abdul Rahman Rafat al-Basya dalam karyanya Shuwar min hayatish Shahabah pada halaman 304, mengibaratkan Sayyidina 'Uqbah radhiyaAllahu `anhu adalah seumpama bayang - bayang bagi baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam. Ke mana sahaja Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam pergi, beliau selalu ada bersama, samada memegang tali kekang baghal Rasulullah untuk menuntunnya atau pada lazimnya beliau akan menunggang bersama atau membonceng Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam sehingga Sayyidina `Uqbah digelar Radiifu Rasulillah (Pembonceng Junjungan Rasulullah). Kadang - kadang Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam turun dari tunggangan baginda dan berjalan dengan membiarkan bahkan memerintah Sayyidina `Uqbah untuk terus menunggang haiwan tunggangan baginda tersebut. Dengan sedemikian, Sayyidina `Uqbah radhiyaAllahu `anhu telah meneguk lautan ilmu daripada baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam sehingga beliau menjadi seorang muqri-an (ahli qiraah), muhadditsan (ahli hadis), faqihan (ahli fiqh), faradhiyan (ahli faraidh), adabiyan  (sastrawan), fasihan (pemidato yang fasih) dan syaa`iran (ahli sya`ir). Sesungguhnya kecintaan Sayyidina `Uqbah bin 'Amir ada dua, iaitu ilmu dan jihad. Selain jihad yang dilakukan bersama Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyaAllahu anhu, beliau turut menyertai ekspedisi ketenteraan untuk menentang Empayar Romawi pada zaman Sayyidina `Umar radhiyaAllahu `anhu. Ketika Sayyidina 'Umar radhiyaAllahu `anhu menghantar tentera ke Syam di bawah pimpinan Sayyidina Abu `Ubaidah bin al-Jarrah radhiyaAllahu `anhu untuk membebaskannya daripada penjajahan Romawi, Sayyidina `Uqbah turut serta. Pada tahun 44H, Ketika zaman pemerintahan Sayyidina Mu`awwiyah bin Abu Sufyan radhiyaAllahu `anhuma, Sayyidina `Uqbah telah dilantik menjadi Gabenor Mesir. Namun beliau hanya betah dengan jawatan tersebut untuk 3 tahun sahaja, kerana beliau lebih suka berjihad dengan menyertai ekspedisi tentera laut untuk membebaskan Pulau Rhodes atas arahan Khalifah Mu`awwiyah. Setelah ekspedisi tersebut, Sayyidina `Uqbah telah kembali semula ke Mesir dan di Mesirlah beliau radhiyaAllahu `anhu menghembuskan nafasnya yang terakhir dan dimakamkan. Hingga kini, makam beliau masih tetap diziarahi para pencinta kebenaran.

Imam Nawawi rahimahullah dalam Tahdzibul Asma` wal Lughat, juz 1, halaman 336 menulis mengenai Sayyidina `Uqbah bin `Amir al-Juhani radhiyaAllahu `anhu, antaranya sebagai berikut:- ...Beliau tinggal di Mesir dan telah dilantik menjadi Gabenornya oleh Sayyidina Mu`awwiyah bin Abu Sufyan pada tahun 44H. Beliau wafat di Mesir pada tahun 58H. Adalah beliau antara orang yang merdu suaranya ketika membaca al-Quran. Beliau telah turut sama berjihad dan menyaksikan pembukaan Kota Syam. Beliau telah diutus membawa surat kepada Sayyidina 'Umar bin al-Khaththab radhiyaAllahu `anhu memaklumkan kemenangan tentera Islam membuka Kota Damsyik. Beliau telah sampai ke Madinah setelah menempuh perjalanan selama 7 hari (yakni tanpa berhenti), namun perjalanannya kembali semula ke Syam (Damsyik) hanya memakan masa 2 hari setengah sahaja, berkat doanya di sisi kubur Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam dan permohonan syafaatnya (tawassulnya) dengan baginda untuk mendekatkan perjalanannya.
Allahu ..... Allah, mana puak - puak yang mengkafirkan orang - orang yang berdoa di makam Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam? Mana puak - puak yang mensyirikkan bertawassul ? Apakah kalian berani untuk menghukum Sayyidina `Uqbah bin `Amir al-Juhani radhiyaAllahu `anhu, yang telah berdoa di sisi makam baginda Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan bertawassul memohon syafaat baginda agar perjalanan beliau disingkatkan, sebagai quburiy atau musyrik? Makanya kalau tidak mahu berdoa di kuburan para anbiya` atau awliya`, ndak mau sama tawassulan, ya diam aja ..... jangan berisik.