Rabu, April 30, 2014

Doa Ibnu `Abbas RA

Perbuatan mengarang doa - doa dan shalawat - shalawat dengan berbagai rupa bentuknya sebenarnya telah dilakukan oleh sebahagian sahabat Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Ini menunjukkan bahawa Islam tidak mengharamkan kreativiti seseorang untuk berkarya hatta dalam bentuk susun kata doa, munajat, ibtihalat, qasidah, shalawat dan lain - lain. Selagi mana sesuatu karya itu berkitar dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syariat, maka tiada alasan untuk melarangnya. Jika sesuatu doa atau shalawat itu tidak warid daripada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, tidak bererti yang ianya tidak boleh dijadikan amalan walaupun yang warid daripada Baginda Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam sudah tentu lebih afdhal dan terbaik kerana keluar daripada bibir makhluk Allah ta`ala paling agung yang tiada sabdaanya melainkan atas wahyu daripada Allah `azza wa jalla. Sepupu Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam Sayyidina `Abdullah bin al-`Abbas radhiyaAllahu `anhuma, diriwayatkan pernah melantunkan satu doa buat Baginda Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang sering dikutip dalam kitab - kitab shalawat ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Imam al-Qadhi al-Hafiz Ismail bin Ishaq al-Azdi al-Jahdhomi al-Basri rahimahullah meriwayatkan dalam karangannya "Fadhlush Shalaati `alan Nabiy shallaAllahu `alaihi wa sallam" pada halaman 91 bahawasanya Thawus rahimahullah berkata:
"Aku telah mendengar Sayyidina Sayyidina Ibnu `Abbas radhiyaAllahu `anhuma mengucapkan: " Allahumma taqabbal syafaa`ata Muhammadinil kubra, war-fa' darajatahul `ulyaa, wa a'thi-hii su'lahuu fil aakhirati wal uulaa, kamaa aataita Ibraahiima wa Muusaa". (Ya Allah, terimalah permohonan syafaat Junjungan Nabi Muhammad yang agung, tinggikanlah darjat kedudukan baginda yang muliai, kurniakanlah kepadanya segala permohonannya dalam hal akhirat dan dunia, sebagaimana anugerahMu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.)
Sanad riwayat Sayyidina Ibnu `Abbas radhiyaAllahu `anhuma di atas adalah shahih. Maka adakah sesiapa daripada kita yang berani menghukum Sayyidina Ibnu `Abbas radhiyaAllahu `anhuma sebagai membuat bid`ah kerana menyusun doa seperti di atas. Oleh itu, jika pun sesuatu lafaz doa atau shalawat itu tidak warid datangnya daripada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, ianya tetap boleh diamalkan selagimana ungkapan yang digunakan adalah layak dan selari dengan syariat Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Sesungguhnya agama ini umpama pohon rendang yang hidup dan tumbuh subur sepanjang zaman sehingga para penganutnya yang bertambah dari hari ke sehari dapat bernaung di bawah naungannya yang semakin rimbun dan indah mengikut peredaran zaman sambil menikmati buah-buahnya. Tidaklah agama ini diibaratkan seperti batu yang hanya keras membatu sepanjang waktu.

Ahad, April 27, 2014

Menghadap Rasul

Dr. Abdul Basit Abdul Rahman dalam bukunya "Madinah Munawwarah Kelebihan dan Sejarah" pada halaman 35 menulis:-
Menghadap ke arah makam Rasulullah SAW ataupun Raudhah ketika berdoa adalah dilarang sama sekali kerana kiblat doa bagi Muslimin adalah Kaabah."

Ternyata Dr. Abdul Basit yang dikenali juga sebagai Abu Anas al-Madani adalah antara ustaz yang menghukumkan berdoa menghadap ke arah makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam sebagai sesuatu yang dilarang sama sekali. Melihat kepada ketegasan kalimah "dilarang sama sekali" membawa erti bahawa ianya adalah sesuatu yang haram untuk dilakukan.

Apa yang dinyatakan oleh Dr. Abdul Basit ini adalah benar dan tepat dari sudut pandang puak Wahhabi dan yang sewaktu dengan mereka. Namun pendapat dan pandangan sedemikian adalah berseberangan dengan pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Jadi yang melarang sama sekali atau yang mengharamkan atau yang membid`ahsesatkan untuk menghadap ke arah makam Rasulullah SAW ketika berdoa bukanlah para ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah, ianya adalah larangan puak "Salahpi" yang didokong dan dikutip oleh Dr. Abdul Basit, semoga Allah memberi beliau taufik dan hidayah ke atas jalan yang haq, Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang sejati. Oleh itu, pernyataan Dr. Abdul Basit ini tidak mewakili pandangan para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Ketika menziarahi Junjungan Nabi SAW dalam masjid Baginda yang mulia, ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah menganjurkan agar kita tetap menghadapkan wajah kita ke arah makam Baginda walaupun ketika berdoa ke hadhrat Allah `azza wa jalla. Tidak sepatutnya timbul isu membelakangkan qiblat kerana ketika itu kita sedang berada di hadapan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Apakah patut dan layak kita memberi belakang kita kepada baginda Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam ?  Alhamdulillah sekarang pendapat extreme puak Wahhabi ini mulai luntur sehingga Raja Abdullah sendiri berdoa dengan menghadapkan wajahnya kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Untuk mengimbangi pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Basit, kita kemukakan pula pernyataan seorang ulama besar, seorang "gergasi" dalam agama terutama sekali di bidang hadis, ulama yang terkenal dengan gelaran "Raa-isul Muhadditsin (Pemimpin Para Muhadditsin)", al-'Alim al-'Allaamah Maulana Zakaria al-Kandahlawi rahimahullah. Dalam karya beliau yang telah diterjemah ke Bahasa Melayu,  "Fadhilat Haji" halaman 204, Maulana rahimahullah menulis sebagai berikut:-
Adalah jelas daripada yang disebutkan di atas bahawa tatkala memohon kepada Allah, muka hendaklah dihadapkan kepada Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam. Walaupun adab yang biasanya daripada doa ialah mengarahkan muka ke Qiblat tetapi pada tempat ini jikalau itu dilakukan maka belakang akan mengarah kepada Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam yang sesungguhnya akan berlaku tidak hormat kepada peribadi yang dirahmati itu. Maka yang demikian, doa hendaklah dilakukan dengan wajah menghadapi Baginda.
Oleh itu, sesiapa yang nak pakai kata-kata Dr. Abdul Basit tadi, maka itu hak kome. Ese tetap ikut pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah termasuklah Maulana Zakaria al-Kandahlawi rahimahullah. Lana a'maaluna wa lakum a'maalukum.

Rabu, April 23, 2014

Penonjolan Berlebihan ????

"Allahumma sholli `ala Muhammad" atau "ShallAllahu `ala Muhammad" adalah antara shighah yang biasa digunakan untuk bershalawat ke atas Junjungan Nabi SAW, teristimewa pula ketika majlis - majlis mawlid dan majlis mahabbah atau Cinta Rasul yang demamnya baru sampai ke Malaysia. Dilantunkan dengan irama indah menusuk qalbu walaupun kekadang sumbang bunyinya tapi Aiman tak kisah janji shalawatan. Melihat kepada shighah shalawat, jelas dan nyata bahawa walaupun dikatakan kita bershalawat namun hakikatnya siapalah kita untuk menyampaikan shalawat ke atas manusia seagung Junjungan Nabi SAW. Maka dikembalikanlah shalawat tersebut kepada Zat yang Teragung lagi tiada tara, kekasihnya Sang Kekasih Baginda Muhammad SAW, Allah SWT untuk melimpahkan shalawat ke atas kekasihNya Junjungan Nabi SAW, maka terungkaplah kata - kata shalawat seumpama Allahumma sholli `ala Muhammad sebagaimana ajaran baginda SAW sendiri. 

Makanya dalam bershalawat tetap ada sanjungan, sebutan, ingatan dan zikir kepada Allah SWT. Pasti dalam setiap shalawat ke atas Nabi SAW, kita menyeru dan memohon Allah SWT untuk melimpahkan shalawat ke atas baginda. Begitulah juga dengan qasidah - qasidah atau bait -bait syair yang dibaca, pasti ada terselit sanjungan kepada Allah SWT yang telah mencipta dan memuji kekasihNya Junjungan Nabi SAW. Contohnya dalam qasidah "Ya Hanana" yang dipopularkan oleh Habib Syech hafizahullah, kan ada dalam bait-baitnya yang menyatakan bahawa zahirnya Junjungan Nabi SAW adalah satu rahmat dan kelebihan daripada Allah SWT. Oleh itu tidak seharusnya timbul komentar - komentar nakal terhadap amalan shalawat atau majlis - majlis mawlid atau majlis Cinta Rasul dengan kata-kata seumpama:- "Penonjolan kepada Rasulullah terlalu berlebihan sehingga menenggelamkan penonjolan kepada Allah." 

Sesungguhnya apabila Rasulullah SAW diingati, maka pasti Allah telah sedia ada dalam ingatan. Kenapa tidak, bukankah ingatan kita kepada Junjungan SAW adalah atas titah perintah Allah SWT? Tidakkah Allah berfirman dalam surah al-Insyirah yang kira-kira bererti: "Dan Kami telah meninggikan bagimu, sebutan namamu." Maka majlis-majlis tersebut tadi adalah dalam rangka membenarkan firman Allah SWT untuk meninggikan sebutan nama kekasihNya yang mulia SAW. Allahu .... Allah, teringat kepada kata - kata seorang guru:-
Allah 
Muhammad
Berpisah tiada
Namun Khaliq tetap Khaliq
Makhluk tetap makhluk
Allahumma sholli wa sallim `alaih

Ahad, April 20, 2014

Iblis Meraung

Syaikh Mutawalli asy-Sya'raawi rahimahullah pernah menyatakan bahawa:-
Peristiwa mawlid Junjungan Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang paling besar sepanjang sejarah. Bahkan lebih besar dari peristiwa diciptanya seluruh alam, kerana baginda datang dengan ajaran Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Tiada keraguan bahawa lahirnya Junjungan Nabi SAW ke dunia ini adalah sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Maka sudah pasti dan semestinya segala isi alam ini bergembira dan bersukacita dengan kehadiran Rahmat bagi sekalian alam ini. Hanya golongan yang dilaknat Allah SWT sahaja yang tidak merasa gembira dengan dengan hadirnya Rahmat tersebut kerana mereka telah dijauhkan daripada segala rahmat. Oleh itu, tidak pelik jika Iblis dan konco - konconya daripada kalangan syaitan bersedih dan berduka dengan kelahiran Junjungan Nabi SAW, sehingga diriwayatkan bahawa Iblis terkutuk meraung - raung kesedihan atas lahirnya Junjungan Nabi SAW.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan dalam karya beliau, al-Bidayah wan Nihayah, jilid 2, halaman 166, bahawa Imam as-Suhaili rahimahullah menceritakan yang Iblis telah meraung kesedihan pada 4 ketika: (1) ketika dia dia dilaknat Allah SWT; (2) ketika dia dihalau; (3) ketika Junjungan Nabi SAW dilahirkan dan (4) ketika surah al-Fatihah diturunkan.

Oleh itu, sayogianya kita menjauhi perbuatan Iblis yang benci dan berdukacita dengan kelahiran Junjungan Nabi SAW.  Kita hendaklah sentiasa bergembira dan memperingati akan kelahiran Junjungan Nabi SAW sebagai tahadduts bin ni'matillah dalam rangka mensyukuri rahmat dan nikmat Allah yang besar kepada kita. Mudah-mudahan hidup dan mati kita diberkatiNya sentiasa.

Jumaat, April 18, 2014

Raja Shalawat

Di pagi hari Jumaat ini tersangatlah elok untuk kita bershalawat ke atas Junjungan Nabi Besar Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam. Shalawat Kubra adalah salah satu daripada bentuk shalawat yang telah biasa diamalkan oleh sebahagian ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jama`ah, yang dinisbahkan kepada Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Selain dikenali sebagai "ash-Shalatul Kubra" atau "Shalawat Kubra", yakni sholawat yang besar, juga dikenali sebagai "Alfiyatus Shalawat" kerana isi kandungan merupakan ucapan jutaan sholawat dan salam ke atas Junjungan Nabi SAW. Syaikh Muslih bin `Abdul Rahman al-Muraqy rahimahullah dalam komentarnya mengenai faedah shalawat ini menyatakan: 
"Baik sekali bagi orang yang sedang menunaikan haji ke Makkah dan ke Madinah untuk memperbanyak membaca Sholawat Kubra ini di mana saja tempatnya asal suci dan pantas. Apa lagi pada ketika berziarah ke maqam Rasulullah SAW, maka shalawat ini sangat baik untuk dibaca di maqam yang mulia itu. Mudah-mudahan segala maksud dan cita-cita yang baik berhasil dan sukses, demikian pulalah doa yang bersangkutan dimakbulkan Allah, mendapat haji yang mabrur dan mendapat umrah yang makbul di sisi Allah dengan keberkatan shalawat ini dan dengan syafa`at baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW."
Syaikh Haji Muda Muhammad Waly al-Khalidy rahimahullah (gambar di atas), ayahanda Syaikhuna Prof. Dr. KH Muhibbuddin Waly al-Khalidy rahimahullah menggelarnya sebagai "Raja Shalawat" dan adalah dianjurkan agar dibaca dengan penuh khusyuk dan hudur seolah - olah berada di hadapan Junjungan Nabi SAW atau setidak - tidaknya seolah - olah kita berada di sisi makam baginda yang mulia. Alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin `alaika Ya Sayyidi Ya RasulAllah.

ash-Shalatul Kubra


Isnin, April 14, 2014

Pohon Kurma Abu Dujanah

Sidi Abu Bakar Syatha al-Bakri ad-Dimyathi rahimahullah dalam karya beliau "I`anatuth Tholibin", jilid 3, halaman 293 menceritakan sebuah kisah mukjizat Junjungan Nabi SAW berkaitan sepohon kurma dan seorang sahabat baginda yang bernama Abu Dujanah RA. Rasanya ese pernah dengar Ustaz Don hafizahullahu ta`ala menceritakan kisah ini dengan sedikit perbezaan. Ese akan terjemahkan kisah tersebut secara ringkas.

Diceritakan bahawa pada zaman baginda Nabi SAW ada seorang sahabat yang dipanggil Abu Dujanah. Setiap hari Abu Dujanah menunaikan sholat Subuhnya berjemaah dengan Junjungan Nabi SAW di masjid, namun seusai sholat beliau akan terus bergegas pulang ke rumahnya tanpa menunggu Junjungan Nabi SAW menyelesaikan doa baginda. Perbuatan Abu Dujanah telah ditegur oleh Junjungan Nabi SAW. Abu Dujanah menceritakan kepada Junjungan Nabi SAW bahawa beliau tinggal berjiran dengan seorang lelaki dan dalam kawasan rumah lelaki tersebut tumbuh sebatang pohon kurma yang besar betul-betul bersebelahan dengan rumahnya. Ketika malam, buah - buah kurma itu akan jatuh ke halaman rumahnya kerana tiupan angin. Pagi - pagi apabila anak-anak Abu Dujanah bangun dalam keadaan lapar mereka akan mengutip buah - buah tersebut untuk dimakan. Pernah satu hari, ketika Abu Dujanah melihat anaknya memasukkan sebutir buah tamar tersebut ke dalam mulut, beliau terus mengeluarkannya semula dengan tangannya agar anak tersebut tidak memakan sesuatu yang bukan milik mereka. Hal ini telah menyebabkan anak tersebut menangis. Sebab itulah, Abu Dujanah terpaksa bergegas balik ke rumah setelah sholat Subuh untuk memungut semua buah tamar jirannya yang jatuh di halamannya dan menyerahkannya semula kepada pemiliknya sebelum anak-anaknya jaga dari tidur. Lalu Junjungan Nabi SAW bertanya tentang pemilik pokok kurma tersebut, Baginda dimaklumkan bahawa ianya dimiliki oleh seorang lelaki munafik. Junjungan Nabi SAW memanggil lelaki tersebut dan baginda menawarkan kepadanya supaya pohon kurmanya itu diberikan kepada Abu Dujanah dengan imbalan 10 pohon kurma di syurga yang batangnya daripada zabarjad yang hijau, daunnya daripada emas merah, buah-buahnya daripada permata putih dan bidadari menurut bilangan buah-buahnya. Namun tawaran Junjungan Nabi SAW tersebut telah ditolak oleh lelaki munafik tersebut. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar RA mengusulkan agar si munafik tadi menjual pohon kurmanya tersebut kepadanya dengan imbalan 10 batang pohon kurma terbaik milik beliau yang tumbuh di satu lembah Kota Madinah. Tawaran Sayyidina Abu Bakar RA diterima oleh lelaki munafik tersebut. Sayyidina Abu Bakar RA kemudiannya menghadiahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah. Junjungan Nabi SAW memaklumkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa imbalan yang tadinya baginda tawarkan kepada si munafik telah dijadikan buat Sayyidina Abu Bakar, maka gembiralah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abu Dujanah. Manakala si munafik tersebut juga pulang ke rumahnya dengan perasaan girang. Dia memberitahukan isterinya dan menyatakan bahawa dia telah beroleh keuntungan besar kerana selain daripada memperolehi 10 batang kurma daripada Sayyidina Abu Bakar, pohon kurma yang berada di halaman rumahnya juga akan tetap berada di situ. Maka dia masih dapat mengambil dan menikmati buah-buahnya. Malam tersebut, tidurlah si munafik dengan gembira, namun ketika dia bangun pada paginya didapatinya pohon kurma yang dahulunya tumbuh di halaman rumahnya telah berpindah ke halaman rumah Sayyidina Abu Dujanah, seolah - olah itulah tempat tumbuh asalnya. Maka hairanlah si munafik tadi dengan sehabis-habis hairan. 

Sabtu, April 12, 2014

Hukum Foto - Syaikh Salim

Syaikh al-Faqih al-`Allaamah Salim bin Sa`id bin Salim Bukayyir Baghitsan rahimahullah adalah salah seorang ulama besar Kota Tarim al-Ghanna, Hadhramaut. Beliau adalah salah seorang daripada guru al-Faqih al-`Allaamah al-Habib Zain BinSumaith hafizahullah. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab 1323H di Tarim dan wafat pada 12 Jamadil Akhir 1386H. Mengenai hukum fotografi, Syaikh Salim telah memfatwakan bahawa ianya adalah sesuatu yang diharuskan sebagaimana dinyatakan dalam fatwa beliau, antara lainnya menyatakan seperti berikut:-
"Aku lebih condong kepada pendapat Syaikh Bakhit al-Muthi`ie al-Hanafi (yakni pengarang "al-Jawaabul Kaafi fi ibahaatit tashwiiril futughafi" yang mengharuskan fotografi), sebab aku  melihat ramai orang yang dikenali dengan kewarakan, takwa dan ilmu yang tinggi mengizinkan foto dirinya diambil dengan alat fotografi (kamera), padahal tidak mungkin mereka akan membiarkan perbuatan yang haram (yakni jika foto tersebut sesuatu yang dihukumkan haram, pasti mereka tidak akan membenarkannya). - [Fatawa Syaikh Salim Said Bukayyir Baghitsan, halaman 263 - 268)

Rabu, April 09, 2014

Thaibahlah bukan Yatsrib

Yatsrib dikatakan sebagai nama lama bagi Kota Madinah al-Munawwarah. Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 13 mengisahkan bagaimana orang - orang munafik yang hati - hati mereka mengandung penyakit telah menggunakan  nama Yatsrib sebagai merujuk kepada al-Madinah. Ketika Junjungan Nabi SAW sampai ke kota yang mulia ini, baginda SAW telah menukar namanya kepada al-Madinah dan baginda SAW tidak suka penggunaan nama Yatsrib. Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah RA bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda: 
" Aku diperintahkan untuk berhijrah ke satu kota yang akan menelan kota - kota lain, mereka (yakni kaum jahiliyyah dan para munafik) menggelarnya sebagai Yatsrib dan ia adalah al-Madinah yang akan mengeluarkan orang jahat sebagaimana api mengeluarkan kekotoran besi".
Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani rahimahullah dalam "Fathul Bari" menjelaskan bahawa:
"...Sebahagian orang munafik menamakannya sebagai Yatsrib sedangkan nama yang layak baginya adalah al-Madinah. Dan daripada hadits tersebut telah difahami oleh sebahagian ulama bahawa adalah makruh (tidak disukai) untuk menamakan al-Madinah dengan Yatsrib. Dan apa yang termaktub dalam al-Quran adalah pengkisahan tentang perkataan orang - orang yang tidak beriman. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada hadits al-Barra` bin `Aazib RA bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda: "Sesiapa yang menamakan al-Madinah dengan Yatsrib, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah `azza wa jalla. Ia adalah Thaabah, ia adalah Thaabah".
Madinah al-Munawwarah tempat bersemayam Baginda Nabi SAW juga dikenali sebagai Thaibah dan Thaabah yang membawa erti "baik, suci, bersih dan harum". Madinah juga mempunyai berbagai nama - nama indah. Sebahagian ulama menghitung 95 nama lain bagi al-Madinah, manakala sebahagian lagi menyenaraikan sehingga 115 nama. Imam an-Nawawi rahimahullah dalam "Tahdzibul Asma` wal Lughat" menyatakan:-
" Ketahuilah bahawa banyaknya nama menunjukkan kebesaran yang dinamakan, sebagaimana nama Allah SWT dan nama Junjungan Rasul SAW yang banyak. Kami tidak mengetahui suatu tempat yang mempunyai banyak nama selain Kota Makkah dan Kota Madinah, kerana kedua-duanya merupakan sebaik-baik tempat di bumi dan kerana banyaknya sifat yang boleh dinamakan pada kedua-duanya."
Dahulu ianya dipanggil Yatsrib kerana bersempena nama orang yang dikatakan sebagai pengasas kota yang suci ini, iaitu Yatsrib bin Qaniah yang merupakan anak cucu Nabi Nuh AS. Setelah hijrah baginda Nabi SAW ke kota ini, maka ianya lebih dikenali sebagai Madinah al-Munawwarah yang bermandikan cahaya Junjungan Nabi SAW. Junjungan Nabi SAW tidak menyukai nama Yatsrib kerana ianya membawa erti yang kurang baik kerana berasal dari perkataan tsaraba atau tatsrib yang bererti kerosakan, membalas dendam, buruk atau keji.

Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan:-
....sebahagian orang munafik dan lainnya menamakannya sebagai Yatsrib, sedangkan namanya adalah al-Madinah, Thaabah dan Thaibah, maka dihukumkan makruh menamakannya Yatsrib. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan daripada Junjungan Nabi SAW tentang dibenci (yakni makruh) menamakannya dengan Yatsrib. Dan diceritakan daripada `Isa bin Dinar (daripada kalangan ulama Malikiyyah) bahawasanya dia berkata: "Sesiapa yang menamakannya Yatsrib ditulis atasnya satu kesalahan". Dan dikatakan bahawa sebab makruh menamakannya Yatsrib kerana lafaz tatsrib yang membawa erti keji atau celaan, dan dinamakan ia sebagai Thaibah dan Thaabah kerana elok lafaz keduanya dan adalah Junjungan Nabi SAW menyukai nama yang elok dan membenci nama yang buruk. Adapun penyebutan nama Yatsrib dalam al-Quran adalah sebagai menceritakan tentang orang munafik yang hati mereka berpenyakit telah menggunakan nama Yatsrib untuk merujuk kepada al-Madinah."
 Oleh itu, janganlah dibiasakan menggunakan nama Yatsrib untuk merujuk kepada kota al-Madinah. Kota yang dicintai oleh Junjungan Nabi SAW selayaknya turut dijadikan kecintaan kita pula kerana pasti ada rahsia dan sebab serta hikmah kenapa Allah SWT memilih kota ini sebagai tempat hijrah dan tempat persemadian kekasihNya yang mulia. 

Khamis, April 03, 2014

Kisah Habib Abdul Rahman As-Saqqaf

Diceritakan bahawa pengarang "Badhaa`i at-Taabut", al-`Allaamah al-Habib `Abdul Rahman bin `Ubaidillah as-Saqqaf rahimahullah, dalam rehlahnya ke Makkah untuk menunaikan umrah telah membaca mawlid Junjungan Nabi SAW dalam Masjidil Haram bersama teman dan murid - murid beliau. Tatkala sampai kepada kisah kelahiran Junjungan Nabi SAW (yakni mahalul qiyam), sebagaimana kebiasaan umat Islam di seantero alam, beliau bersama para hadirin pun berdiri sambil melantunkan shalawat dan salam ke atas Junjungan SAW. Hal ini telah diperhati oleh petugas Masjidil Haram yang ketika itu sudah pun berada dalam jajahan puak Wahabi yang diketuai oleh raja mereka, `Abdul `Aziz Al Saud. Maka si Wahabi tadi telah datang kepada al-Habib dan dengan kasar dan menyuruh beliau berhenti. Habib `Abdul Rahman cuba memberikan penjelasan kepada si Wahabi tersebut namun sia-sia sebab memang sudah tabiat Wahabi badwi yang mau menang sendiri sahaja. Demi menjaga daripada terjadinya kekecohan, Habib `Abdul Rahman pun memberhentikan bacaan mawlid tersebut.

Tatkala tiba waktu sholat Maghrib, maka datanglah Raja `Abdul `Aziz Al Saud untuk menunaikan sholat berjemaah. Melihat ketibaan sang raja, maka para jemaah terutama sekali petugas dan antek - antek Wahabi pun berdiri menghormati sang raja. Namun, Habib `Abdul Rahman tidak berdiri dan terus sahaja duduk tanpa mempedulikan kehadiran sang raja. Perbuatan Habib `Abdul Rahman telah dilihat oleh sang raja dan setelah sholat, sang raja menyuruh memanggil Habib `Abdul Rahman datang mengadap. Habib `Abdul Rahman mendatangi sang raja, lalu beliau telah ditanya oleh sang raja mengenai perbuatannya yang tidak mahu berdiri menghormatinya. Dengan tenang dan penuh adab Habib `Abdul Rahman bertanya kepada sang raja: "Siapakah yang lebih mulia, Junjungan Nabi SAW atau baginda raja?" Raja `Abdul `Aziz menjawab bahawa sudah tentu Junjungan Nabi SAW lebih mulia daripada baginda. Maka Habib Abdul Rahman pun menceritakan kisah si Wahabi penjaga Masjidil Haram yang melarangnya untuk berdiri demi Junjungan Nabi SAW. Oleh itu, jika berdiri demi Junjungan Rasulullah SAW dilarang maka kenapa perlu berdiri demi menghormati orang yang jauh lebih rendah kemuliaannya daripada Baginda Nabi SAW. Setelah mendengar penjelasan Habib `Abdul Rahman, Raja `Abdul `Aziz Al Saud pun segera memerintahkan para petugas dan penjaga Masjidil Haram agar tidak lagi mengganggu dan menegah segala perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh Habib `Abdul Rahman dalam masjid yang mulia tersebut.