Selasa, Julai 24, 2018

Kiyai Abul Fadhol

Seorang lagi ulama besar yang banyak jasanya kepada ummat, Kiyai Abul Fadhol (Ahmad) bin Kiyai Abdul Syakur as-Senori at-Tubani rahimahullah. Seorang luarbiasa, kekuatan hafalannya terhitung ajaib dan kemampuannya untuk mengarang kitab-kitab berbahasa 'Arab amat mengkagumkan. Sekitar umur 9 tahun, beliau sudah hafal al-Quran dan dikatakan beliau menghafal keseluruhan 30 juz dalam tempoh 2 atau 3 bulan sahaja, berkat asuhan ayahanda beliau yang amat menitikberat kaedah menghafal dalam proses pembelajaran.  Beliau yang dilahirkan pada tahun 1921 adalah gurunya para kiyai besar Tanah Jawa seperti KH Sahal Mahfuz, KH Maimoen Zubair, KH Faqih Langitan, KH Hasyim Muzadi dan ramai lagi. Ayahanda beliau, Kiyai Abdul Syakur adalah rakan karib Hadhratusy Syaikh KH Hasyim Asy`ari.

Kiyai Abul Fadhol rahimahullah merupakan sosok ulama yang sangat luas dan mendalam pengetahuan agamanya, walaupun sewaktu hayat, beliau tidak pernah belajar di Timur Tengah. Dengan berkat keikhlasan, ketekunan dan disiplinnya dalam menuntut ilmu, maka beliau berjaya menguasai berbagai cabang ilmu. Dalam belajar beliau tidak sahaja memahami sesuatu ilmu tersebut, bahkan sedaya upaya beliau akan menghafalnya kerana bagi beliau "al-'ilmu fir ra'si, laisa fil karrasi" (ilmu itu apa yang ada dalam kepala (yakni yang dihafal) bukannya apa yang tertinggal pada helaian - helaian kertas). Kecintaannya kepada ilmu amat mendalam sehingga menjadi wirid beliau mentelaah sebuah kitab besar dan mengkhatamkannya dalam tempoh 10 hari. Seringkali ketika khatam kitab tersebut, separuh isinya sudah ada dalam hafalan beliau. Ketinggian ilmunya menjadikan beliau tempat para kiyai merujuk sehingga digelar "Kamus Berjalan". Selain daripada itu, Kiyai Abul Fadhol juga dikenali sebagai seorang sufi yang zuhud. Kehidupan harian beliau jalani dengan penampilan yang amat sederhana dan bersahaja sehingga sesiapa yang baru pertama kali menemui beliau tidak akan menyangka yang beliau itu kiyai besar. Setiap jam 1 pagi, beliau akan bangkit dari tidurnya dan bershalat, membaca al-Quran, hizib-hizib dan berzikir sehingga ke Subuh. Maka tidak hairan, jika sebulan beliau dapat mengkhatamkan al-Quran sebanyak 60 kali khatam.

Dalam bidang penulisan Kiyai Abul Fadhol rahimahullah meninggalkan karya - karya yang banyak lagi bermutu. Beliau mempunyai tulisan tentang sejarah perjuangan para wali Tanah Jawa menghadapi Kerajaan Majapahit yang berjodol Ahlal Musaamarah fi Hikayatil Awliya-il 'Asyarah. Dalam karya ini, beliau turut menyentuh kisah wali yang kesepuluh, Syaikh Siti Jenar yang nama sebenarnya Sayyid Abdul Jalil bin Sayyid Abdul Qadir,  sedangkan Siti Jenar itu adalah nama desa tempat beliau mengungsi untuk membawa diri berkhalwat. Disebut bahawa Syaikh  Siti Jenar adalah seorang sufi yang karam tenggelam dalam ilmunya. Beliau tenggelam dalam tafakkur dan zikir tanpa menghiraukan soal makan - minum. Saking larutnya beliau, sehingga segala wajdan dan waridat yang datang tidak lagi mampu untuk disimpan dan ditahan dalam hati sanubarinya, lalu terkeluar pada lisannya syatahat (latah) sehingga menjadi fitnah atas orang yang mendengarnya. Maka  kerana itulah beliau dijatuhkan hukuman mati, sebagaimana yang dialami oleh Abul Mughits Husain bin Manshur al-Hallaj. Semuanya adalah untuk menjaga keutuhan dan kesucian akidah dan syariat daripada disalahfahami orang awam akibat terikut-ikut fana Syaikh Siti Jenar yang tidak terkawal. Mereka-mereka ini adalah golongan sufi yang disebut dalam kitab-kitab sebagai "wa annahum qad ghulibu bil haal" iaitu mereka yang dikalahkan oleh hal yang datang kepada mereka. Faqir datangkan contoh yang sederhana untuk memudahkan faham berhubung keadaan "mereka-mereka yang dikalahkan oleh halnya", iaitu faqir cuplik daripada hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam  yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menceritakan tentang seseorang yang kehilangan unta tunggangan bersama bekal perjalanannya di tengah padang pasir yang kering kontang. Setelah berputus asa untuk mencarinya tiba-tiba dia berjumpa semula dengan untanya, lalu dipegangnya tali kekang untanya seraya berkata: Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka (Ya Allah, Engkau hambaku dan aku tuhanMu). Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam menjelaskan bahawa orang tersebut tersilap dan terkhilaf sehingga mengeluarkan ungkapan tersebut kerana terlalu amat gembira bertemu semula dengan untanya yang hilang (.....'akhtha-a min syiddatil farah). Mudah-mudahan contoh ini dapat menghampirkan faham kita kepada situasi seseorang yang dikalahkan oleh perasaannya atau halnya. Berbalik kepada kisah Syaikh Siti Jenar, Kiyai Abul Fadhol menegaskan bahawa kita hanya mampu menghukum atas apa yang zahir, masalah hakikat, kita serahkanlah kepada al-Haq jalla jalaluh. Akhirnya, Kiyai Abul Fadhol menutup bicara perihal Syaikh Siti Jenar dengan mengutip bait - bait syair yang antaranya bererti: Sesiapa yang hendak memahami sesuatu ilmu yang penuh isyarat, maka hendaklah dia memahaminya dengan sempurna. Jika tidak, maka dia akan terbunuh di hujung sebatang tombak.

Dalam bidang bahasa pula, kemampuan dan penguasaan ilmu bahasa Kiyai Abul Fadhol terbukti menerusi karangan-karangan beliau yang semuanya berbahasa Arab. Selain daripada itu, beliau juga mempunyai karya khusus dalam bidang bahasa antaranya 3 juz syarah bagi Alfiyyah Ibnu Malik yang diberi jodol Tashiilul Masaalik ila Alfiyyah Ibn Malik. Dalam bidang fiqh dan usul, beliau meninggalkan karya antaranya Kifayatuth Thullab fi Qawaa'idil Fiqhiyyah dalam bentuk nazam yang disari dari Asybah Imam as-Sayuthi dan kitab Kasyfut Tabarih fi Bayani Shalatit Tarawih yang menjelaskan masalah rakaat bagi Shalat Tarawih.

Dalam bab akidah dan tauhid, antara peninggalan beliau adalah kitab al-Kawaakibul Lamaa`ah fi tahqiqil musamma bi Ahlis Sunnah wal Jama`ah dan syarahnya yang membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang sebenar. Di akhir kitab tersebut dijelaskan juga kesesatan fahaman Ibnu Taimiyyah dan pendokongnya, Muhd bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Pada halaman 88, Kiyai Abul Fadhol menegaskan bahawa Ibnu Taimiyyah adalah pendokong dan pengikut al-Hasywiyyah, satu firqah mujassimah yang menisbahkan diri mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyaAllahu `anhu, sedangkan Imam Ahmad sebagai seorang ahlis sunnah yang sejati adalah bebas daripada dakwaan dan kesesatan mereka. Makanya, Ibnu Taimiyyah begitu berani dan sanggup untuk mentajsimkan Allah dengan menisbahkan sifat-sifat makhluk kepada Allah Zat yang mukhalafah lil hawadits (bersalahan dengan segala yang baharu).

Kiyai Abul Fadhol rahimahullah juga menyentuh dalam karya tersebut akan fatwa sesat Ibnu Taimiyyah dan Ben Wahab mengharamkan ziarah kubur hatta ziarah makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.  Di mana kita dapati masih ada segelintir ustaz "Wahabi bertopeng" atau yang mesra Wahabi, dalam Malaysia Baharu ini yang mendokong fatwa ini dan cuba untuk mendakyahkannya kepada orang awam secara halus dengan menyepelekan berziarah ke makam baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam yang mulia. Dalam tulisan dan secara lisan, mereka cuba mengalihkan tumpuan masyarakat daripada menziarahi baginda shallaAllahu 'alaihi wa sallam kepada menziarahi tanah, batu dan binaan yang ada di Madinah, seolah - oleh itu yang lebih utama daripada menziarahi Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang jasad baginda bersemayam dalam makam yang mulia. Maka bertepatan dengan musim haji yang akan tiba, di mana selain berhaji, para jemaah juga semestinya mendatangi Madinah dengan tujuan pertama dan utama, menziarahi Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka faqir ingin berkongsi sedikit tulisan Kiyai Abul Fadhol dalam syarah beliau atas al-Kawaakibul Lamaa`ah tersebut, pada halaman 109-110, beliau menulis: Sebelum zahirnya Muhd bin Abdul Wahhab, para ulama telah sepakat bahawasanya ziarah kubur itu adalah satu amalan yang disukai (mustahabbah) terutama sekali menziarahi kubur Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Maka sesungguhnya menziarahi baginda adalah daripada sebesar-besar amalan untuk bertaqarrub kepada Allah, bahkan Imam al-'Abdari al-Maliki menyatakan bahawa qasad untuk menziarahi baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah afdhal, mengatasi qasad untuk menziarahi Ka'bah dan menziarahi Baitul Maqdis, sebagaimana yang dinukil oleh al-Barmawi. Qadhi Iyyadh menyatakan bahawa ijmak para ulama bahawa tempat makam baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam itu afdhal daripada mana-mana belahan bumi yang lain, manakala Mekah dan Madinah adalah belahan bumi yang afdhal selepasnya.

Para ulama kita terdahulu seperti Kiyai Abul Fadhol, telah banyak meninggalkan karangan agar kita tetap berada atas jalan yang sebenar, Ahlis Sunnah wal Jama`ah dan tidak terpesong mengikuti ajaran-ajaran serpihan seperti Ibnu Taimiyyah dan Wahabi. Maka diharap kita sebagai pengikut ahlul haq, Ahlis Sunnah wal Jama`ah dapat merapatkan shaf kita untuk mempertahankan akidah, tanpa mengira apa parti politik yang kita sokong. Kita mahu melihat Islam tertegak, namun haruslah Islam yang sebenar, Ahlis Sunnah wal Jama`ah dan bukannya Syiah atau Wahabi atau apa-apa merek ajaran sempalan yang lain. 

Isnin, Julai 16, 2018

Shalawat Tafrijiyyah - Tok Bunut Payong

Tuan Guru al-'Alim al-'Allaamah Haji Abdullah Tahir bin Haji Ahmad rahimahullah adalah murid tua Tok Kenali  rahimahullah yang paling kanan. Beliau berguru dengan Tok Kenali selama lebih 15 tahun sebelum melanjutkan pengajian ke Mekah al-Mukarramah. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang faqih dalam Mazhab Syafie. Beliau telah mengasaskan Madrasah Ahmadiah atau lebih dikenali sebagai Pondok Bunut Payong yang terkenal sebagai pusat pengajian pondok yang terbesar dan tertinggi di Kelantan ketika itu, di mana berkumpulnya para tok faqir / pelajar / santri dari berbagai negeri di Semenanjung, Indonesia, Champa dan Thailand. Tuan Guru Haji Abdullah kembali ke rahmatullah pada 4 Rabiul Awwal 1381 / 15 Ogos 1961. 

Kisah hidup dan perjuangan Tuan Guru Haji Abdullah Tahir Bunut Payong telah banyak ditulis dan sudah masyhur dikenali para pencinta ilmu dan ulama. Pada kesempatan ini, faqir hanya ingin berkongsi catatan beliau tentang Shalawat Tafrijiyyah

Di antara peninggalan beliau adalah satu risalah yang berjodol Wazifah Zarifah berisikan 8 shighah shalawat yang menjadi amalan beliau. Diterangkan juga dalam risalah tersebut akan khasiat dan aturan mengamalkan shalawat-shalawat tersebut. Shalawat Tafrijiyyah juga terkandung di dalamnya dan beliau mencatat sebagai berikut: Menyatakan khasiat dan aturan-aturan Shalawat Tafrijiyyah ini: (1) Baca 11 kali tiap-tiap hari, meluaskan rezekinya. (2) Baca 11 kali tiap-tiap lepas sembahyang fardhu, mendatangkan rezeki dan diberi kesenangan dan kemuliaan. (3) Baca 41 kali lepas sembahyang Subuh, menyenangkan apa-apa kehendak dan hajat. (4) Baca 41 kali atau 100 kali tiap-tiap hari, dihilangkan runsing, dukacita, kesusahan dan terlepas daripada bala, fitnah, kepapaan dan kelaparan, dan menerangkan hati, dan diangkatkan kemuliaan, dan dielokkan perangai, diluaskan rezeki, dimudahkan segala pekerjaan, dibukakan pintu kebajikan, didengar cakapan pada kira bicara, dikasihi pada segala hati orang. (5) Baca 313 kali tiap-tiap hari, dibuka tiap-tiap rahsia dan diberi lihat tiap-tiap suatu yang dikehendak. (6) Baca 1,000 kali tiap-tiap hari, dikurniakan dia barang yang tidak dapat seseorang mensifat dan memperikannya. (7) Baca 4,444 kali dalam satu perhimpunan majlis untuk memohon satu-satu perkara yang digemar atau menolakkan perkara yang dibenci, maka Allah jua yang menunjukkan atas niat hambaNya.

Inilah sedikit apa yang dicatat oleh Tuan Guru Haji Abdullah Tahir mengenai Shalawat Tafrijiyyah yang menjadi amalan beliau. Segala apa yang beliau nyatakan tadi semestinya beliau perolehi daripada tuan-tuan guru beliau dan daripada kitab-kitab ulama yang muktabar. Apa yang dinyatakan adalah berseberangan dengan "fatwa" ustaz-ustaz salahpi yang menghukumkan Shalawat Tafrijiyyah sebagai syirik dan jalan ke neraka. Faqir tetap berpegang dengan ajaran tuan-tuan guru kita yang banyak jasanya, fatwa salahpi boleh pi.


Isnin, Julai 02, 2018

Basmallah Wasiat Hujjatul Islam

Setelah lama menyepi, faqir mulakan tulisan dengan entri berkaitan pembuka bicara, kalimah suci basmallah, mudah-mudahan diberkati Allah, awwalan wa akhiran, berkekalan sepanjang zaman. Basmallah, ucapan yang ringan untuk dilafazkan namun mempunyai keistimewaan yang amat luarbiasa. Mudah-mudahan, kita ditaufikkan Allah untuk sentiasa ingat dan membaca lafaz yang mulia ini ketika memulakan setiap pekerjaan yang elok, juga pada setiap gerak dan diam kita. Sebelum itu, faqir ingin mengingatkan bahawa dalam selok-belok Bahasa 'Arab, ada  kaedah yang dinamakan an-naht, berfungsi meringkas rujukan atau mendefinasi  beberapa rangkaian kalimah kepada satu terma ringkas yang merujuk kepadanya, seperti basmallah itu merujuk kepada ungkapan yang berkat BismillAllahir Rahmanir Rahim, hauqalah itu merujuk kepada La hawla wa la quwwata illa billah, hamdallah itu merujuk kepada Alhamdulillah, hasballah itu merujuk kepada ucapan hasbiyaAllah dan lain-lain lagi. Jadi bila disuruh membaca basmallah, jangan pula dibaca basmallah, basmallah, basmallah, tapi ucapkanlah Bismillahir Rahmanir Rahim.

Dr. Sayyid Muhammad al-Maliki rahimahullah dalam karya beliau "Abwaabul Faraj" menukil pada halaman 117 akan perkataan Hujjatul Islam al-Ghazali radhiyaAllahu `anhu yang menyatakan:-

Telah berkata Imam al-Ghazali rahimahullahu ta`ala tentang keistimewaan kalimah al-basmallah: Ketahuilah bahawasanya keistimewaan-keistimewaannya (yakni al-basmallah) itu amat banyak sehingga tidak dapat dihitung dan tidak dapat dikira. Namun aku berwasiat kepadamu, wahai saudaraku kerana Allah (yakni saudara seagama), jadikanlah segala pekerjaan atau urusanmu diawali dan dibuka dengan "Bismillah", ketika engkau (hendak) duduk, berdiri, tidur, berwudhu`, shalat dan membaca. Sesiapa yang melakukannya dalam keadaan-keadaan tersebut, Allah akan memudahkan dia menghadapi sakaratul maut, memudahkan dia menjawab soalan Munkar dan Nakir, menghindarkan  dia daripada kesempitan kubur, melapangkan kuburnya serta meneranginya.
Allahu ... Allah, sungguh besar rahmat dan nikmat yang disediakan Allah kepada hamba-hambaNya. Sungguh rugi sesiapa yang enggan menerima dan meraihnya. Oleh itu, biasakan dan lazimkanlah ucapan basmallah di bibir-bibir kita dan biarlah pemahaman dan kefahamannya menancap kukuh dalam hati sanubari kita.