Selasa, Ogos 13, 2013

Syiah Laknatullah

Antara kesesatan firqah Syiah Imamiyyah adalah kebencian kepada para sahabat Junjungan Nabi SAW. Bahkan isteri - isteri Junjungan Nabi SAW terutama sekali Sayyidatina `Aisyah dan Sayyidatina Hafsah radhiyaAllahu `anhuma pun tidak terlepas daripada kebencian mereka. Kebencian mereka kepada insan - insan pilihan Allah SWT untuk menjadi sahabat, pendamping dan isteri Kekasihnya Junjungan Nabi Muhammad SAW sampai ke tahap puak sesat ini sanggup mengkafirkan dan melaknat mereka. Sesungguhnya puak Syiah dalam hal ini lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani. Jika kita bertanya kepada Yahudi tentang para sahabat Nabi Musa AS pasti mereka akan berkata: ": Merekalah orang - orang pilihan yang kami kasihi." Jika kita bertanya kepada Nasrani tentang hawariyyun para sahabat Nabi `Isa AS, pasti mereka akan menyatakan: "Merekalah junjungan kami dan umat pilihan kami". Namun jika kita tanya Syiah laknatullah tentang para sahabat Junjungan Nabi Muhammad SAW, nescaya mereka akan menjawab: "Merekalah seburuk-buruk umat dan para penzalim." Tergamak puak Syiah laknat ini untuk mencela orang-orang yang mendampingi Junjungan Nabi SAW dan berjuang bersama baginda. Imam al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dalam Sunannya daripada Sayyidina Anas bin Malik RA bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda:-

"Sesungguhnya Allah telah memilihku dan telah memilih bagiku sahabat-sahabatku dan kerabat persemendaanku. Dan akan datang satu kaum yang mencaci maki mereka dan membenci mereka. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka, jangan kamu makan minum bersama mereka dan jangan kamu berkahwin dengan mereka."
Syaikh Ahmad Faruq as-Sirhindi rahimahullah yang terkenal sebagai Imam Rabbani dan Mujaddid Alf ats-Tsani dalam risalah beliau yang dihimpunkan dengan jodol " Maktubat Imam Rabbani", pada halaman 31 menyatakan:- "Tidak syak lagi bahawa Syaikhain (Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina `Umar) adalah sahabat yang paling utama daripada kalangan para sahabat. Jadi mengkafirkan mereka atau merendah-rendahkan mereka sahaja boleh membawa kepada kekufuran, kezindiqan dan kesesatan." 

Syiah laknatullah juga adalah pembohong besar, mereka menggunakan nama para imam Ahlul Bait yang mulia dalam pembohongan mereka. Sesungguhnya para imam tersebut adalah berlepas diri daripada mereka. Imam Ja'far ash-Shadiq RA yang didakwa oleh Syiah sebagai salah seorang imam mereka bukanlah seorang Syiah dan bukanlah ajaran Imam Ja'far RA untuk membenci para sahabat dan isteri Junjungan Nabi SAW. Diriwayatkan bahawa Imam Ja'far RA pernah berkata kepada orang yang mendakwa dirinya sebagai pengikut beliau, sebagai berikut: "Wahai Jabir, telah sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang mendakwa kasihkan kami di Iraq mencaci Abu Bakar RA dan `Umar RA. Mereka mendakwa aku yang menyuruhnya, sampaikanlah kepada mereka bahawa aku dengan nama Allah melepaskan diriku daripada mereka. Demi Allah, sekiranya aku mempunyai kuasa, pasti aku bertaqarrub kepada Allah dengan darah mereka."

Bagaimana mungkin Imam Ja'far membenci Sayyidina Abu Bakar RA, sedangkan darah Sayyidina Abu Bakar RA turut mengalir dalam diri beliau. Imam Ja'far mengasihi segala sahabat Junjungan Nabi SAW dan para isteri baginda. Jika Syiah laknatullah melaknat Sayyidah `Aisyah radhiyaAllahu `anha, maka ketahuilah bahawasanya Imam Ja'far amat mengasihi Sayyidah `Aisyah radhiyaAllahu `anha bahkan puterinya kesayangannya beliau namakan `Aisyah. Sayyidah `Aisyah binti Imam Ja'far ash-Shadiq radhiyaAllahu `anha, saudaranya Imam Musa al-Kazim RA, berhijrah ke Mesir dan wafat di sana. Hingga kini masjid dan makam beliau menjadi tumpuan ziarah kaum muslimin. Oleh itu, wahai saudara-saudara kami pengikut Ahlus Sunnah wal Jama`ah, marilah kita sama-sama mempertahankan akidah kita daripada kesesatan Syiah laknatullah.

Tiada ulasan: