Ahad, Oktober 04, 2020

Doa Wabak - Syaikh Abdul Qadir


Dalam kitab ad-Du`a ar-Rabbani yang dikarang oleh sultannya para wali, Syaikh `Abdul Qadir al-Jilani radhiyaAllahu `anhu terdapat satu doa yang disebut sebagai du`a li daf`i ath-tha`un wa al-waba` wa kulli al-`ilal yakni doa bagi menghindari taun, wabak dan segala penyakit. Menariknya, doa ini dimulakan dengan bait - bait syair Li Khamsatun sebagaimana tuan- tuan boleh perhati dan hayati dari video di atas. 

Doa ini juga telah dinukil oleh Syaikh Khumsyakhanawi rahimahullah dalam karangannya Majmu`atul Ahzab wal Awrad. Kitab ad-Du`a ar-Rabbani, telah dipastikan sebagai karangan Sulthanul Awliya` oleh zuriat beliau yang banyak membuat kajian mengenai karya - karya dan peninggalan Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, iaitu Dr. Fadhil al-Jilani hafizahullah. Bahkan Dr. Fadhil telah mentahqiq dan mencetak serta menyebarkan kitab tersebut dalam masyarakat. Mudah - mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian dan semoga  kita sentiasa dipelihara Allah dan dihindarkan dari wabak penyakit.

Halaman 150 Kitab ad-Du`a ar-Rabbani

Tiada ulasan: