Khamis, Oktober 24, 2013

Menyambut Mawlid SAW - Syaikh Ibnu `Ashur

"Menjelang kurun yang ke-9H, umat Islam berada dalam keadaan sebahagian mengharuskan sambutan mawlid, manakala sebahagian lagi menegahnya. Imam as-Sayuthi, Imam Ibnu Hajar al-`Asqalaani dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami memandangnya sebagai sesuatu yang baik. Namun mereka juga mengingkari perkara-perkara bid`ah yang menempel dalam sambutan mawlid tersebut. Pandangan mereka ini disandarkan kepada firman Allah SWT yang mafhumnya "Ingatkanlah mereka berkenaan dengan hari-hari Allah." Imam an-Nasai, `Abdullah bin Ahmad dalam "Zawaaidul Musnad" dan Imam al-Baihaqi dalam "Syu`abil Iman" meriwayatkan daripada Sayyidina `Ubay bin Ka`ab daripada Junjungan Nabi SAW bahawa baginda menafsirkan "hari-hari" tersebut dengan nikmat-nikmat dan kurniaan Allah. Maka, kelahiran Junjungan Nabi SAW adalah nikmat yang amat besar." - [Syaikh Thahir ibn `Ashur (1879M - 1973M) rahimahullah, Syaikhul Islam, pengarang tafsir "at-Tahrir wa at-Tanwir" dan ulama besar Tunisia].

Tiada ulasan: