Khamis, Disember 23, 2021

Qawl Muktamad Sampai Pahala

Pendapat yang muktamad dalam Mazhab Syafie adalah pahala bacaan al-Quran yang dihadiahkan kepada simati akan sampai kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh para ulama kita
`alaihim ridhwanUllah, antaranya guru besar yang menjadi gurunya para guru kita dan para ulama Nusantara, Sidi Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi @ Sidi al-Bakri ad-Dimyathi rahimahullah. Dalam kitabnya yang masyhur I`aanatuth Thaalibiin, juz 3, halaman 258, Sidi Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi dengan terang menukil daripada Imam Bujairimi bahawa qawl masyhur yang mengatakan pahala bacaan al-Quran dihadiahkan kepada simati tidak sampai kepadanya adalah qawl dhaif. Manakala yang muktamad adalah sebaliknya, iaitu menurut QAWL MUKTAMAD, pahala bacaan al-Quran yang dihadiahkan kepada orang mati adalah sampai kepadanya. Jadi ini kedudukan hukum masalah ini dalam Mazhab Syafie. Maka Mazhab Syafie juga berpandangan pahala bacaan al-Quran yang dihadiahkan kepada simati sampai kepadanya. Fahami dengan benar kedudukan hukum ini dalam mazhab kita. Ramai yang terkeliru dalam masalah ini sehingga beranggapan bahawa qawl masyhur itulah qawl yang muktamad yang menjadi pegangan dalam Mazhab Syafie, sedangkan hakikatnya tidaklah sedemikian.

Hukum Membaca al-Quran Di Kubur
(Tuan Guru Haji Abdul Hadi)

Tiada ulasan: