Khamis, Oktober 16, 2008

Sholawatkan Junjungan s.a.w.

Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, murid Imam al-Haddad yang mensyarahkan "Qasidah al-'Ainiyyah" telah menukilkan beberapa kelebihan sholawat dalam syarahnya tersebut. Sukacita hati perhamba pindahkan serba sedikitnya di sini moga ianya menjadi galakan buat memperbanyakkan sholawat atas Nabi Pilihan s.a.w. Biarlah berulang-ulang peringatan diberi, Tuhan Rabbul Jalil telah memfirmankan agar peringatan diberikan kerana ianya pasti akan memberi manfaat bagi hamba-hambaNya yang beriman.

Habib Ahmad bin Zain bin 'Alwi bin Ahmad al-Habsyi al-Hadhrami asy-Syafi'i rahimahullah dilahirkan sekitar tahun 1069H di Kota Ghurfah. Antara guru beliau yang mulia adalah Imam al-Haddad rahimahullah, di mana dikhabarkan bahawa beliau telah mentelaah dan mengaji lebih 70 buah kitab dalam berbagai disiplin ilmu di bawah bimbingan Imam al-Haddad. Beliau mengarang berbagai kitab dari sekecil-kecil "ar-Risalatul Jami'ah" sehinggalah yang besar seperti "as-Safinatul Kubra" yang 20 jilid. Beliau rahimahullah turut memberikan perhatian besar dalam pembangunan rumah-rumah Allah sehingga beliau telah mendirikan tidak kurang dari 17 buah masjid di pelbagai kota di Hadhramaut. Beliau meninggalkan dunia yang fana ini untuk bersama kekasihNya, Rabbul 'Izzah dan bersama para leluhurnya yang mulia di Kota Houthah pada asar Jumaat, 19 Sya'baan 1145H. Maka berkatalah Habib yang mulia, Ahmad bin Zain al-Habsyi, moga Allah merahmatinya sentiasa:-
Telah bersabda Junjungan Nabi s.a.w. : " Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika mana aku disebut di sisinya dia tidak mengucapkan sholawat ke atasku." Hadits diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi daripada Baginda 'Ali r.a. dan dihukumkannya sebagai hasan shohih.

Juga didatangkannya satu riwayat lagi:- "Sesiapa yang bersholawat ke atasku, para malaikat akan bersholawat ke atasnya. Sesiapa yang bersholawat ke atasku sekali, Allah bersholawat ke atasnya 10 kali, dihapuskan daripadanya 10 kesalahan dan diangkatkan baginya 10 darjat," - dalam satu riwayat - "ditulis baginya 10 kebajikan".

Telah warid hadits yang menyatakan:- "Sesiapa yang mengucapkan salam ke atasku 10 kali, maka seolah-olah dia memerdekakan seorang hamba." ........ "Sungguh akan datang kepadaku beberapa kaum (pada hari kiamat nanti) yang aku tidak mengenali mereka melainkan dengan banyaknya sholawat mereka ke atasku." ...... "Orang yang paling berjaya di antara kamu pada kedudukannya nanti di hari kiamat adalah sesiapa di antara kamu yang paling banyak bersholawat ke atasku."

Sayyidina Abu Bakar r.a. berkata:- "Sholawat ke atas Junjungan Nabi s.a.w. lebih kuat pada menghilangkan dosa-dosa daripada air sejuk memadamkan api; Dan salam ke atas baginda lebih utama daripada memerdekakan hamba."

Daripada Sayyidina 'Umar dan Sayyidina 'Ali radiyaAllahu 'anhuma:- "Sesungguhnya doamu terhenti di antara langit dan bumi (yakni tidak naik), sehinggalah engkau mengucapkan sholawat ke atas Nabimu."

Dan telah warid: "Doa yang dipanjatkan antara dua ucapan sholawat ke atasku tidak akan ditolak. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan di kuburku satu malaikat yang diberi keupayaan untuk mendengar segala ucapan makhluk. Maka tiadalah seseorang yang bersholawat ke atasku sehinggalah ke hari kiamat, melainkan sampai kepadaku akan namanya dan nama bapanya: "Inilah si fulan anak si fulan yang telah bersholawat ke atasmu."

Dan telah datang riwayat bahawasanya Allah ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa a.s.: "Keadaanmu yang paling Aku sukai dan yang paling hampir denganKu (yakni dengan keredhaanNya), adalah ketika engkau memperbanyakkan ucapan sholawat ke atas Nabi Muhammad."

Dan telah warid: "Sholawat kamu ke atasku menyebabkan doa-doa kamu diterima, menyebabkan Tuhan kamu redha, menjadi zakat penyucian bagi badan (diri) kamu. Dan sesiapa yang bersholawat ke atasku dalam kitab (yakni dengan tulisan atau dengan mengucapkan sholawat apabila bertemu dengan nama Junjungan dalam sesebuah tulisan), maka sentiasalah para malaikat beristighfar baginya selama mana namaku masih berada dalam kitab tersebut."

Dan telah diriwayatkan daripada Junjungan s.a.w.: "Sholawat ke atasku adalah nur." ...."Penyuci hati umatku dan pembersihnya daripada kekaratan adalah ucapan sholawat ke atasku."

Diriwayatkan daripada Junjungan s.a.w. daripada Allah ta'ala (yakni hadits qudsi):- "Wahai Muhammad, Aku telah menjadikan engkau sebagai satu zikir daripada zikirKu, sesiapa yang menyebutmu maka dia telah berzikir kepadaKu, dan sesiapa yang mencintaimu, maka dia telah mencintaiKu."

Dan telah warid: "Sesiapa yang mengucapkan sholawat ke atasku pada hari Jumaat 80 kali, Allah akan mengampuni baginya dosa-dosa 80 tahun."
Allahu ... Allah, mari perbanyakkan ucapan sholawat dan salam atas Junjungan Nabi Muhammad s.a.w. Jangan lalai kerana kita pasti akan memerlukan syafaat baginda di hari pembalasan kelak. Yakinlah bahawa Allah ta'ala tidak akan mensia-siakan amal sholeh seseorang dan tiadalah balasan bagi kebaikan melainkan dengan kebaikan jua.

***************************************


MAKKI MADANI - O one from Makkah and Madinah
[translated from Urdu] (Shaam)

I am in difficulty, help solve my problems
O one from Makkah and Madinah
Call me to your house
O one from Makkah and Madinah

Your name is noble and shining with light
The star of our eyes
O one from Makkah and Madinah
It is like Eid when I gaze upon you
Bless me with your vision
O one from Makkah and Madinah

We are all lost in sin
However we are, accept us
O one from Makkah and Madinah
Your name is a lustre for broken hearts
O one from Makkah and Madinah

On the Day of Judgement, it will be on our tongues
‘Come and save us’
O one from Makkah and Madinah
For the sake of your grandchildren, solve our problems
O one from Makkah and Madinah


Tiada ulasan: