Sabtu, Oktober 01, 2011

Tampalan Yang Sunnat

"Sesungguhnya amalan seseorang yang paling awal dihisab pada hari Qiamat adalah shalatnya. Jika ianya sempurna, maka diberilah ganjaran yang sempurna. Namun jika ada kekurangan, maka Allah berfirman (kepada para malaikatNya): "Kamu lihatlah samada baginya shalat sunnat yang boleh dijadikan sebagai penyempurna baginya apa yang dicuaikannya dalam shalat fardhunya". Kemudian dihisabkanlah sekalian amalan lain menurut cara yang sedemikian." Begitulah mafhum pengertian sabdaan junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam an-Nasai rahimahullah.

Maka kita ketahui bahawa amalan-amalan nafilah atau sunnat itu faedahnya, antara lain, adalah untuk menambal atau menampal atau menjabar atau menampung kekurangan yang berlaku dalam amalan-amalan yang difardhukan. Namun jangan diertikan bahawa amalan sunnat itu boleh "menggantikan" amalan fardhu. Tidak sama sekali tidak bisa begitu. Fungsinya hanya sebagai penyempurna atau penampung atau penambal dan bukannya pengganti. Ya amalan fardhunya wujud, namun sobek, maka ditambal oleh amalan sunnatnya. Jika yang hendak ditampal ngak wujud, langsung apa yang mahu ditampal ..... angin...???

Menurut Imam asy-Syafi`i RA, kekurangan pada amalan fardhu yang boleh dijabar oleh amalan sunnat adalah kekurangan yang berlaku secara tidak disengajakan atau tanpa disedari. Manakala kekurangan yang dilakukan dengan sengaja dan sedar, maka ianya tidak dapat ditampung oleh amalan sunnat walaupun amalan sunnat tersebut banyak. Maka kekallah kekurangan yang disengajakan tersebut pada amalan fardhunya tadi. Oleh itu, apabila melaksanakan sesuatu amalan fardhu, maka lakukanlah dengan sebaik dan sesempurna yang boleh. Jangan bersikap sambil lewa dengan anggapan yang kurang nanti boleh ditampung dengan amalan sunnat. Lebih malang lagi apabila ada yang dengan sengaja meninggalkan amalan fardhu kerana beranggapan ya nanti ianya boleh ditambal dengan amalan sunnat.... Allahu ... Allah.

Makanya perhatikan penjelasan Imam kita yang mulia, Imam al-Muthalibi al-Quraisyi Muhammad bin Idris asy-Syafi`i RA, alim Quraisy yang ilmunya meliputi serata muka bumi. Penjelasan ini ese petik daripada karya seorang lagi ulama besar yang menjadi sandarannya para ulama dan awam, Syaikhul Azhar, Syaikhul Islam Ibrahim al-Bajuri rahimahullah, iaitu dalam hasyiah beliau atas Qashidah al-Burdah, pada halaman 18 beliau menulis sebagai berikut:-
"......Dan telah masyhur diketahui umum, bahawa amalan-amalan nafilah itu boleh menampung / menambal apa yang kurang dalam amalan-amalan fardhu. Tetapi Imam al-Qurthubi telah menukil dalam kitabnya "at-Tadzkirah" penjelasan daripada Imam asy-Syafi`i bahawa yang sedemikian itu adalah bagi kekurangan yang berlaku pada amalan fardhu akibat lupa atau tidak sengaja. Adapun kekurangan yang dilakukan dengan sengaja tidaklah dapat ditambal dengan amalan sunnat walau ianya amat banyak....."
 Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sekalian orang yang istiqamah mendirikan segala amalan yang difardhukanNya atas kita dengan sempurna lagi diterima, di samping istiqamah melaksanakan sebanyak mungkin amalan - amalan sunnat yang diredhaiNya. Juga mohon dijauhkan daripada tergolong dalam golongan yang mencuaikan amalan fardhu mereka, juga daripada tergolong dalam kalangan yang mengutamakan perkara sunnat tetapi mengabaikan tuntutan yang fardhu ..... mohon dijauhkan Tuhan yang Maha Agung.

Tiada ulasan: