Khamis, September 06, 2012

Ziarah Makam Rasulullah SAW

Para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jama`ah, menghukumkan bahawa menziarahi makam Kekasih Allah, Junjungan Nabi Muhammad SAW adalah sunnat yang amat dituntut, sunnat muakkad, bagi segala umat baginda di mana jua mereka berada dan tidaklah ia tertakluk hanya kepada orang yang mengerjakan haji atau umrah sahaja, sedangkan bagi para hujjaj dan mu'tamirun berlebih-lebihlah lagi tuntutannya. Hanya "ulama" yang ilmunya mungkin lebih besar daripada akalnya sahaja yang menghukumkan "haram" bermusafir untuk menziarahi makam Junjungan SAW. Ulama kita menegaskan bahawa apabila kita ziarah ke Madinah, tujuan utama dan pertama kita adalah menziarahi Junjungan Nabi SAW yang bersemayam di sana, dengan disertakan juga niat menziarahi masjid baginda yang mulia. Pendapat yang menyatakan bahawa ziarah ke Madinah adalah untuk menziarahi masjid baginda SAW, manakala ziarah ke makam baginda hanyalah rentetan dari ziarah masjid tersebut adalah pendapat keliru yang terhasil daripada salah faham seorang ulama Kurdi mengenai sepotong hadits.

Pendokong dan pengkagum ulama Kurdi ini telah sedaya upaya cuba memenangkan pendapat imam mereka sehingga sanggup melakukan jenayah ilmiah dengan mengubah kitab-kitab karangan ulama yang muktabar dengan menggantikan anjuran berziarah ke kubur/makam Junjungan Nabi SAW kepada ziarah ke masjid Nabi SAW agar sesuai dengan pandangan idola mereka. Kita menyaksikan bagaimana puak - puak ini merubah karya-karya Imam an-Nawawi antaranya kitab "al-Adzkar" dengan menggantikan kalimah "kubur" Rasulullah yang digunakan oleh Imam an-Nawawi dengan perkataan "masjid". Inilah pekerjaan bangsat dan biadab mereka, moga Allah memberikan balasan yang setimpal atas pengkhianatan mereka ini. Imam an-Nawawi sebagai seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama`ah bermazhab Syafi`i amat menganjurkan amalan menziarahi kubur atau makam Junjungan Nabi SAW. Hal ini beliau nyatakan dalam karya-karya beliau, antaranya dalam "al-Iidhaah fi Manaasikil Hajj wal `Umrah", beliau menulis bab yang ke-6 sebagai "fi ziyaarati qabri Sayyidina wa Mawlana Rasulillah shallaAllahu `alaihi wa sallam wa syarrafa wa karrama wa `adhzdhzama wa maa yata`allaqu bi dzalika (tentang ziarah kubur Sayyidina wa Mawlana Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam wa syarrafa wa karrama wa `adhzdhzama dan perkara - perkara yang berkaitan dengannya). Antara yang dinyatakan oleh beliau, rahimahullah, pada halaman 447 adalah sebagai berikut:-
Yang Pertama: Apabila para jemaah haji dan umrah meninggalkan Kota Makkah, maka hendaklah mereka menuju ke kota Rasulullah SAW untuk menziarahi turbah baginda SAW (Imam an-Nawawi menggunakan kalimah "turbah" yang difahami sebagai "kubur atau makam", adalah tidak tepat jika ianya diterjemah sebagai "tanah" sebagaimana terjemahan sesetengah ustaz yang ese harapkan ianya hanya kesilapan terjemahan sahaja tanpa ada niat lain yang tersembunyi padanya). Maka sesungguhnya ianya adalah satu amalan yang terpenting bagi bertaqarrub kepada Allah dan suatu usaha yang akan menghasilkan sebaik-baik kejayaan. Dan telah diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ad-Daaraquthni dengan keduanya bersanad kepada Sayyidina Ibnu `Umar radhiyaAllahu `anhuma yang berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Sesiapa yang menziarahi kuburku, pasti baginya syafaatku."

Yang Kedua: Mustahab bagi penziarah (yakni orang yang menziarahi makam Junjungan SAW tadi) untuk berniat beserta dengan niatnya menziarahi baginda SAW akan niat bertaqarrub kepada Allah dengan bermusafir ke masjid baginda SAW dan sembahyang di dalamnya.
 Allahu ... Allah, kan jelas di sana bahawa niat yang utama dan pertama adalah menziarahi Junjungan Nabi SAW yang bersemayam di makam baginda di sana, kemudian disertakan juga dengan niat menziarahi masjid baginda SAW. Apa susah beno ke nak memahami perkataan Imam an-Nawawi tersebut. Makanya janganlah terpengaruh dengan tindakan kurang adab @ biadap sesetengah pihak yang lebih mengutamakan masjid Junjungan Nabi SAW berbandingkan diri baginda SAW yang bersemayam di sana. Sungguh apabila kita menziarahi makam Junjungan SAW yang kita ziarahi itu adalah Junjungan Nabi SAW kerana para nabi itu tetap hidup dalam kubur-kubur mereka dengan kehidupan barzakh yang sempurna.

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Mohon keizinan buat sebaran