Khamis, Mei 30, 2013

Wahabilah Bukan Salafi

Penggunaan gelar Wahabi kepada pengikut Ibnu Abdul Wahhab an-Najdi bukanlah sesuatu yang baharu. Dan bukanlah asal gelar tersebut daripada musuh-musuh mereka sebagaimana dakwaan sesetengah intelektual masa kini. Sebenar, ianya telah mula dipakai oleh tokoh - tokoh mereka sendiri sejak awal gerakan tersebut lagi. Di antara tokoh mereka yang menggunakan gelar tersebut bagi merujuk kepada pengikut Ibnu Abdul Wahhab adalah Syaikh Sulaiman bin Sahman yang menamakan karyanya dengan "al-Hadiyyah as-Saniyyah wa at-Tuhfah al-Wahhabiyyah an-Najdiyyah" yang diterbitkan antaranya oleh Mathba`ah al-Manar, Mesir yang dimiliki oleh Syaikh Rasyid Ridha dengan cetakan awalnya pada tahun 1342 atas perintah Raja `Abdul `Aziz Al Saud. Oleh itu, para penyokong dan pendokong ulama Nejd ini seharusnya tidak marah jika dipanggil Wahabi. Nak marah mende, jika hang pa tu memang dah pengikut Syaikh Najdi tersebut, mengaku ajelah tak payahlah nak berselindung atas nama Salafi. Para pengikut mazhab empat tidak akan marah jika digelar sebagai Syafie atau Hanafi. Dan sesungguhnya Imam asy-Syafie, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak kurang salafnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyaAllahu `anhum ajmain.


Tiada ulasan: