Ahad, Jun 16, 2013

Syaikh Hasan Pengarang Ibaanatul Ahkaam

Syaikh Hasan bin Sulaiman bin 'Abdul Mu'thi an-Nuuriy rahimahumullah adalah salah seorang ulama Mekah yang sezaman dengan Habib 'Alawi bin 'Abbas al-Maliki rahimahullah. Bahkan beliau bersama Habib `Alawi al-Maliki rahimahullah telah menulis syarah bagi "Bulughul Maraam" yang dinamakan "Ibaanatul Ahkaam" dan syarah bagi "`Umdatul Ahkaam" yang dinamakan "Nailul Maraam". Syaikh Hasan rahimahullah telah dilahirkan di Syubaikah, Mekah, pada tahun 1330H. Dalam pengajian secara formal, beliau adalah lulusan Madrasah al-Falah, Mekah tahun 1351H. Di antara guru-guru beliau adalah nenda dan ayahandanya sendiri Syaikh `Abdul Mu'thi dan Syaikh Sulaiman an-Nuuriy. Beliau juga pernah belajar kepada Syaikh Muhammad al-`Arabiy at-Tabbani, Syaikh Muhammad Saalim Syafi, Syaikh Yahya Aman al-Makki dan ramai lagi rahimahumullah.Syaikh Hasan bin Sulaiman an-Nuuriy telah meninggalkan dunia yang fana ini ketika berusia 64 tahun hijrah pada tanggal 12 Syawwal 1394H dan dimakamkan di Jannatul Ma'ala, Mekah. ..... al-Fatihah.

Tiada ulasan: