Selasa, Februari 05, 2019

Jaga Adab

Adab dan akhlak yang mulia adalah satu tuntutan dalam agama kita. Maka semesti adab yang paling perlu kita jaga dan utamakan adalah adab kita kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Namun, ada ketika dalam ceramah - ceramah, kerana terbawa-bawa rasa syok, maka terluncur kata-kata yang boleh dianggap sebagai kurang adab atau biadap kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Bahkan, pernah seorang mantan mupeti dalam satu ceramah sempena Ma`al Hijrah berkata bahawa hijrah adalah Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam "lari" dari Kota Makkah ke Kota Madinah kerana "gagal" berdakwah selama 13 tahun di Kota Makkah......... Allahu .... Allah. Ini adalah kebangangan tahap gaban yang terbit daripada seorang mantan mupeti negeri antah berantah.

Juga pernah didengar ungkapan - ungkapan bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam telah "kalah" dalam peperangan Uhud. Mereka yang mengeluarkan ungkapan "Nabi kalah" ini mungkin tidak sedar bahawa ungkapan tersebut adalah satu ungkapan yang dianggap sebagai penghinaan kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang seharusnya dihindari oleh sesiapa yang mengaku sebagai umat baginda. Ini antara adab yang perlu kita jaga terhadap Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Ada yang terlebih cabul lagi mulutnya sehingga mengatakan bahawa dalam peperangan Uhud, Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam telah dikalahkan oleh Sayyidina Khalid bin al-Walid dan Sayyidina Amru bin al-`As radhiyaAllahu `anhuma ..... Allahu ... Allah. Sedangkan yang kalah pada peperangan tersebut adalah orang - orang yang telah mengingkari perintah Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam kerana merebut ghanimah, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama dan mufassir, antaranya Imam ash-Shawi rahimahullah dalam "Hasyiah al-'Allaamah ash-Shawi 'ala Tafsir al-Jalaalain", jilid 1, halaman 304 menulis sebagai berikut: ...[kekalahan dalam peperangan] iaitu bagi sebahagian tentera (kaum Muslimin) sahaja, jika tidak dikatakan sedemikian (yakni jika dikatakan bahawa yang kalah itu adalah Rasulullah), maka sesiapa yang berkata: "Sesungguhnya Rasulullah telah kalah perang", maka dia menjadi kafir. Apa yang berlaku dalam peperangan Uhud dan Hawazin adalah pada sebahagian tentera disebabkan harta rampasan. Dari penjelasan tersebut, tahulah kita bahawa yang kalah dalam peperangan tersebut adalah sebahagian tentera kaum Muslimin, iaitu mereka - mereka yang tidak mendengar arahan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Mereka tergoda dan tergiur dengan harta rampasan sehingga melanggar arahan baginda atau yang tertipu dengan bilangan yang ramai sehingga timbul perasaan ujub dan bongkak dalam diri yang mengakibatkan mereka leka. Manakala mereka - mereka yang tetap taat atau yang kembali taat kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka mereka termasuk dalam golongan yang memperolehi kemenangan, walau pun zahirnya menghadapi kekalahan di dunia, yang hidup dimenangkan dengan keimanan dalam mentaati Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan dimenangkan dengan memperolehi kesabaran yang ganjarannya amat besar, manakala yang gugur dimenangkan dengan memperolehi kemuliaan syahid. Oleh itu, janganlah lidah yang tidak bertulang mudah menisbahkan kalah itu kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah makhluk Allah yang paling berjaya dan sentiasa diberi kejayaan di dunia dan akhirat.

Makanya tuan - puan, ingat dengan sehabis-habis ingat, jangan bermudah - mudah mengeluarkan kata-kata yang boleh merobek kemuliaan dan keagungan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, walaupun sekadar ungkapan seperti: "Nabi kalah dalam peperangan" atau "Nabi lari dari Kota Makkah", matsalan. Ini semua kata-kata yang dihukumkan oleh para ulama sebagai penghinaan kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang boleh membawa kepada kekufuran. Imam asy-Syarqawi rahimahullah dalam "Hasyiah asy-Syarqawi 'ala Tuhfatith Thullab bi syarhi Tahriri Tanqihil Baab", juz 2 halaman 388 menyatakan bahawa: ...Dan sebahagian daripada perbuatan kufur itu adalah jika berkata seseorang: "hazaman Nabiyu shallaAllahu `alaihi wa sallam ( Nabi telah kalah perang)", dipancung kepalanya jika dia tidak bertaubat........Jika dia berkata: "walla" atau "farra" atau "haraba" atau tawaara" [semua kata-kata ini membawa maksud " dia (yakni merujuk kepada Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam) telah melarikan diri atau bersembunyi atau berpaling lari atau menghilangkan diri kerana ketakutan atau kecut perut atau bersikap bacul"] atau yang seumpamanya, maka yang zahir ianya adalah seperti perkataan "hazama (dia telah kalah perang)" kerana ianya mengandungi satu makna (yakni meremeh dan merendahkan kadar kedudukan dan kemuliaan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam). Aku telah melihat Syaikh 'Ali asy-Syibramalisi menyebut dengan jelas mengenai perkara ini dalam hasyiahnya bagi kitab al-Mawaahib dan menurut beliau sebab bagi persamaan hukum pada segala kalimah - kalimah tersebut adalah kerana semuanya menunjuk kepada maksud merendah atau menghina Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Perkataan Imam asy-Syarqawi ini juga dinukil oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani rahimahullah dalam syarah beliau bagi kitab "Sullamut Taufiq", iaitu "Mirqatush Shu`ud at-Tashdiq" pada halaman 13 menulis sebagai berikut:- ..Dan setengah daripada perkata yang boleh membawa kekufuran adalah jika seseorang berkata: "Telah kalah perang Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam", dan begitu juga jika dikatakan: " telah berpaling lari dia (yakni Rasulullah)" atau "telah lari dia" atau yang seumpamanya, kerana pada kata-kata yang sedemikian itu menunjukkan kepada merendah - rendahkan martabat  Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam......

Maka hendaklah kita sentiasa menjaga adab kita kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan juga kepada sekalian para nabi dan rasul `alaihimus shalatu wa sallam. Jangan diikut perangai Yahudi dan Nashrani yang memandang anbiya dan mursalin sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kelemahan dan kesalahan. Ingat di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah, para nabi dan rasul adalah manusia - manusia pilihan Allah `azza wa jalla yang maksum. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat mereka dan masuk syurga bersama mereka.

Tiada ulasan: