Ahad, Januari 01, 2017

Maulud Habib Utsman

Kitab-kitab mawlid yang dikarang oleh ulama Timur Tengah seperti Mawlid Barzanji, Mawlid Diba`ie, Mawlid `Azb dan sebagainya sudah tidak asing lagi dalam masyarakat kita di Nusantara ini. Bahkan kitab-kitab mawlid tersebutlah yang biasanya dijadikan bacaan baku pengisi majlis-majlis mawlid dan keraian kita. Sekarang, ada juga yang membaca bukan kitab asal berbahasa Arab karya-karya tersebut, tetapi hanya terjemahannya sahaja yang dibaca dengan nada berlagu. Ianya dilakukan dengan alasan yang munasabah dan baik, iaitu agar kisah-kisah sirah agung Junjungan Nabi Besar Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam yang ditulis dalam kitab-kitab tersebut dapat difahami dan dihayati oleh hadirin yang tidak faham Bahasa 'Arab. Perlu diketahui bahawa membaca terjemahan itu tidaklah sama dengan membaca karya asalnya. Jika kita membaca Mawlid al-Barzanji yang asli berbahasa 'Arab, maka yang kita baca adalah karya yang dihasilkan oleh Mufti Sidi Ja`far al-Barzanji rahimahullah. Namun jika yang dibaca itu, terjemahan Mawlid Barzanji, maka pasti terjemahan Melayu itu bukanlah tulisan Sidi Ja`far, tetapi adalah karya si penterjemah mengikut laras bahasa susunan dan kefahaman si penterjemah. Ini bukanlah satu perkara yang perlu dipermasalahkan, hanya sekadar memberi pandangan singkat faqir yang dhaif ini dan faqir tujukan kepada mereka-mereka yang telah menjadikan Mawlid Barzanji sebagai amalan seperti sesetengah pengikut thariqat. Oleh itu, bagi faqir, jika amalannya membaca Mawlid Barzanji, maka maksudnya adalah membaca karya asalnya Sidi Ja`far rahimahullah tersebut dan bukan sekadar membaca terjemahannya sahaja. Namun pandangan faqir ini bukanlah untuk menyalahkan mereka yang membaca terjemahannya semata-mata, kerana pasti ketika mereka melakukannya ada maslahah dan wujud tuntunan para masyaikh mereka atas yang sedemikian. 'Ala kulli hal, semuanya atas kebajikan sesuai dengan kadar niat dan keikhlasan masing-masing, pada Allah kita berserah dan bergantung.

Dalam entri ini, faqir ingin menulis serba sedikit mengenai karya mawlid atau dalam istilah dahulu kitab maulud dalam Bahasa Melayu yang dikarang oleh seorang ulama besar alam Melayu, iaitu Habib Utsman bin Abdullah bin `Aqil BinYahya rahimahullah, Mufti Betawi. Kitab maulud karangan beliau ini lebih masyhur dengan nama "az-Zahrul Baasim fi athwaari Abil Qaasim shallaAllahu 'alaihi wa sallam", sebagaimana lazim tertulis pada cetakan-cetakan kitab tersebut yang mencatatkan sebagai berikut:-
Ini kitab pada menyatakan perihal Junjungan kita, dengan sebutan mauludnya dan mi'rajnya dan segala kelakuannya dan perkataannya dan budi bahasanya yang sekalian itu elok dan harum hingga dirupakan dengan bunga ros yang di bawah ini 
Yakni yang ada di dalam bunga ini tertulis itulah namanya ini kitab, ertinya:- "Ini suatu bunga yang harum mekar bermusim-musim, menghikayatkan perihal ayahandanya Qaasim", iaitulah Junjungan kita Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam, karangan hamba yang dhaif 'Utsman bin 'Abdullah bin 'Aqil BinYahya 'afaAllahu 'anhu wa 'an walidaihi wa jami`il muslimin.
Di antara keistimewaan karangan ini adalah pengarangnya, Habib Utsman, sebelum memulakan kisah-kisah Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam, beliau terlebih dahulu menyatakan segala adab-adab yang perlu dijaga ketika melaksanakan pembacaan maulud dan kitabnya ini beliau akhiri dengan membawa 9 hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Di sini faqir datangkan hadis-hadis tersebut sebagai mengambil berkat dan mudah-mudahan dapat jadi panduan hidup kita. Kata Habib Utsman rahimahullah:-
"Syahdan adapun perihal segala hadis Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam mengajarkan umatnya akan segala kebajikan dunia dan akhirat dan menegahkan segala kejahatan dunia dan akhirat, maka terlalu banyak pula tersebut pada segala kitab. Maka dinukil di sini sedikit daripada itu dengan qasad tabarruk dengan yang demikian itu. Maka adalah yang dinukil di sini 9 perkara, mudah-mudahan manfaatnya balik kepada sekalian saudara aamiin.
Perkara yang Pertama, iaitu perihal wajib menuntut ilmu yang wajib, sebab segala pekerjaan ibadat atau akad tiada sah melainkan dengan ilmu pengetahuan perihal pekerjaan itu. Maka iaitu sabdanya Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam ... ertinya "Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam." 
Perkara Kedua, pernyataan akan berbuat sembahyang dengan menyatakan dosa tinggal sembahyang dengan sengaja, iaitu sabdanya ....ertinya: "Barangsiapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir ia dengan terang kafirnya", adanya.
Perkara Ketiga, perihal pernyataan membuat ayahanda bonda dengan sabdanya ....ertinya: "Bermula keredhaan Allah ta`ala pada seseorang Islam di dalam keredhaan ayahanda bondanya; Dan murka Allah ta`ala atasnya di dalam kemurkaan ayahanda bondanya."
Perkara Keempat, perihal hadis qudsi yang menyatakan perintah `azza wa jalla atas hambaNya membuat ibadah padaNya dengan janji murah rezeki iaitu .... ertinya: "Hai anak Adam, kosongkan dirimu daripada segala pekerjaan dunia kerana membuat ibadah pada Aku, nanti Aku penuhkan hatimu kekayaan dan Aku penuhkan dua tanganmu rezeki dan jangan engkau menjauhkan dirimu daripada membuat ibadah pada Aku, nanti Aku penuhkan hatimu kemiskinan dan Aku penuhkan dua tanganmu segala pekerjaan", adanya.
Perkara Kelima, perihal menuntut pencarian yang halal dengan sabdanya .... ertinya: "Bermula menuntut pencarian yang halal itu wajib atas tiap-tiap orang", adanya. Adapun pertuntutan yang wajib ini tiada dimasuk pada bilangan dunia yang dibenci oleh Allah ta`ala, adanya.
Perkara Keenam, perihal tanggungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam masuk syurga dengan tanggungan umatnya pada 6 perkara, iaitu sabdanya ... ertinya: "Bertanggung olehmu bagiku membuatkan 6 perkara ini, maka nanti aku menanggung bagi kamu masuk syurga. Pertama, benar apabila kamu bercerita. Kedua, kamu benarkan perjanjian kamu apabila berjanji. Ketiga, kamu menyampaikan segala amanah bagi yang empunya amanah apabila kamu diberi amanah. Keempat, peliharakan olehmu akan kemaluan kamu daripada membuat barang yang haram. Kelima, peliharakan mata kamu daripada melihat barang yang haram. Keenam, tegahkan tangan kamu daripada membuat yang haram," adanya.
Perkara Ketujuh, perihal pertegahan membeli barang curian, iaitu sabdanya ... "Barangsiapa membeli barang curian, pada hal ia mengetahui bahawa barang itu curian, maka telah ia mempersekutui mencuri dalam aibnya dan dalam dosanya di dalam segala kejahatannya," adanya.
Perkara Kedelapan, perihal menyatakan hal ehwal manusia di dunia dengan memberi nasihat, iaitu sabdanya ... ertinya: "Hai manusia, bercinta olehmu akan barang yang engkau cinta padanya, maka akhirnya tentu nanti engkau bercerai padanya. Dan hidup olehmu dengan sebagaimana panjang umurmu, maka akhirnya nanti engkau mati. Dan beramal olehmu dengan sebagaimana sahaja amalmu, maka nanti dibalas padamu dengan sebagaimana amalmu," adanya.
Perkara Kesembilan, perihal menyatakan besar pahalanya dua kalimah tasbih ini, dengan sabdanya ... ertinya: "Bermula dua kalimah tasbih ini ringan sebutannya atas lidah dan berat timbangan pahalanya di Hari Kiamat dan tercinta dua kalimah ini pada Tuhan yang Maha Murah, iaitu "subhanaAllahi wa bihamdih, subhanaAllahil 'Adzhim". Maka inilah penghabis ini kitab dengan ini hadis yang telah dibuatkannya oleh banyak ulama akan penghabis segala kitabnya....
Telah menjadi kebiasaan kitab - kitab mawlid, menjadikan lafaz shalawat sebagai pemisah dan bacaan di antara setiap fasal yang terkandung dalam kitab - kitab tersebut. Dalam kitab maulud Zahrul Baasim, Habib Utsman telah mendatangkan satu shighah shalawat sebagai bacaan antara setiap fasal dalam kitab maulud tersebut. Shalawat ini diterjemah oleh Habib Utsman sebagai berikut:- "Hai Tuhanku, beri shalawat atas Junjungan kami dan Nabi kami yang memberi syafaat bagi kami, iaitu Nabi Muhammad, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya dan sejahtera atas sekalian mereka dan jadikan kami daripada umatnya yang terlebih baik dan yang mendapat syafaatnya di hari kemudian dengan rahmat hai Tuhan yang Amat Mengasihani, aamiin."

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

T.kasih. Mohon share sidi