Isnin, Januari 23, 2017

Mengulangi Shalat Jenazah

Hukum mengulangi shalat jenazah bagi seseorang yang telah pun shalat jenazah atas jenazah yang sama, menurut qawl yang ashah dalam Mazhab asy-Syafi`iyyah adalah khilaaful awla. Maka perbuatan seseorang mengulangi shalat jenazahnya ke atas jenazah yang sama adalah perbuatan yang dianggap menyalahi yang lebih utama, iaitu yang lebih utama adalah dia tidak mengulangi shalat jenazahnya ke atas jenazah yang sama. Oleh itu, adalah mustahab baginya untuk tidak mengulangi shalat jenazah tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Sidi Bakri Syatha ad-Dimyathi rahimahullah  dalam " I`aanathuth Thaalibin" dinukil daripada " Majmu`" Imam an-Nawawi rahimahullah.

Imam an-Nawawi rahimahullah dalam fatwa beliau yang dibukukan dengan jodol "Fatawa al-Imam an-Nawawi" atau juga dikenali sebagai "al-Masaa-ilul Mantsurah" pada halaman 44 menjelaskan perkara ini sebagai berikut:-

Apabila seseorang telah shalat atas satu jenazah secara berjemaah atau bersendirian, kemudian dia hendak mengulangi shalat jenazahnya bersama dengan jemaah lain, maka pada masalah ini ada tiga wajah pendapat ulama. Pendapat pertama yang merupakan qawl ashah, pengulangan tersebut dihukumkan sebagai khilaaful awla. Pendapat kedua, ianya dihukum makruh. Pendapat ketiga. ia dihukumkan mustahab.
Maka, jelaslah bahawa perbuatan seseorang untuk mengulangi shalat jenazahnya atas jenazah yang sama bagi kali kedua dan seterusnya tidaklah sampai kepada makruh atau haram. Ianya hanya dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi keutamaan kerana tidak ada nas yang menghukumkan sunnat mengadakan pengulangan atau i`adah shalat jenazah oleh seseorang atas jenazah yang sama. Oleh, itu jika kita telah melaksanakan shalat jenazah, maka tidaklah perlu untuk kita mengulanginya lagi. Dan jangan pula keliru, yang dihukumkan khilaaful awla adalah bagi pengulangan shalat jenazah oleh orang yang telah melakukan shalat atas jenazah tersebut, dan bukannya melakukan shalat jenazah secara berkali-kali oleh orang atau jemaah yang berbeza.

2 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Mohon kongsi sidi. T. Kasih

Imam arifin berkata...

Masya Allah Tabarokallah Salut kepada Akhina dalam Berkarya ,Nuhibbukum Fillah