Selasa, Februari 13, 2024

Talqin - Syaikh Ahmad & Haji Hadi

Amalan bertalqin telah menjadi amalan para pengikut Mazhab Syafie dan mempunyai dalil daripada nas yang diterima oleh para ulama. Maka tidak perlulah nak memperlekehkan amalan bertalqin atau menggantikannya dengan kulkub (kuliah kuburan) atau tadzkub (tadzkirah kuburan), atau lebih parah dengan berpuisi untuk arwah. Bertalqin itu sudah cukup baik, samada bagi si mati maupun bagi kita yang masih hidup. Antaranya bertalqin mengingatkan kita kepada adanya fitnah kubur, iaitu soalan Munkar Nakir dan adanya azab dan nikmat kubur. Keyakinan tersebut, jika mantap, sudah cukup menginsafkan sesiapa yang ada matahati. Bertalqin juga memberi manfaat kepada simati dalam menghadapi ujian getir kali pertama di alam kubur sebagaimana yang disebut dalam hadis, yang walaupun dhaif namun tidak bermasalah untuk dijadikan panduan dan amalan dalam bab fadhail. Tok Syaikh Wan Ahmad al-Fathani rahimahullah dalam Majmu` al-Azhar adz-Dzakiyyah @ Segugus Bunga Yang Menghimpunkan Beberapa Banyak Guna, halaman 58 menulis sebagai berikut:-
[ Ini suatu faedah ] Disunatkan baca talqin atas mayyit yang lain daripada nabi dan orang mati syahid dan kanak - kanak kerana datang warid daripada Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, bahawasa orang yang mati apabila ditalqin akan dia, maka berkata salah seorang daripada dua malaikat Munkar dan Nakir bagi taulannya: "Keluar kamu daripada orang ini, maka apa kita kerjakan pada mereka yang telah diajarkan hujjahnya.".......
Allahu Allah, demikian antara kelebihan mentalqinkan orang mati setelah dikubur, yakni boleh meringankan bahkan harus pula terhindar daripada disoal oleh Munkar Nakir. Tapi ingat hal ini tidaklah mutlak. Maka jelas tujuan talqin itu untuk membantu si mati menghadapi ujian Munkar Nakir, justru bagi mereka - mereka yang tidak berhadapan dengan soalan kubur atau fitnah kubur, seperti para nabi, orang syahid, orang gila asal, kanak - kanak dan seumpamanya, tidak sunat ditalqin. Oleh itu, tujuan utama mentalqinkan mayat bukanlah untuk berceramah kepada orang hidup sebagaimana sangkaan sebahagian manusia, tapi sebagai syafaat dan pertolongan kepada simati dengan harapan dimudahkan dan ditetapkan hujjahnya ketika didatangi oleh Munkar dan Nakir. Sewajarnya kita melakukan amalan bertalqin kerana hukumnya sunnat, dibuat dapat pahala namun jika ditinggalkan tidaklah berdosa, jadi eloknya dibuat, jangan ditinggal.

Tuan Guru Haji Abdul Hadi hafizahullah

Tiada ulasan: