Rabu, Mei 29, 2024

Martsiyyah Sayyidah Shafiyyah

Di dalam banyak - banyak syair bangsa Arab, ada yang dinamakan syair ritsa` atau martsiyyah. Dalam tradisi Melayu, syair atau sajak seperti ini tidak masyhur walaupun ada. Ini adalah bentuk syair yang diucapkan ketika atau selepas seseorang meninggal dunia bagi melahirkan kepiluan ditinggalkan serta mengenang kebaikan si mati ketika hayatnya. Ketika Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam wafat, di antara yang mengubah ritsa` bagi melepas pemergian baginda ke sisi ar-Rafiqul A'la adalah ibu saudara baginda yang bernama Sayyidah Shafiyyah binti Abdul Muthallib radhiyaAllahu `anha. Martsiyyah Sayyidah Shafiyyah ini masyhur dan dimuatkan dalam berbagai karya termasuklah dalam karangan - karangan hadis. Imam ath-Thabrani menukilkannya dalam al-Mu'jam al-Kabir yang mana menurut Imam al-Haitsami dalam Majma` az-Zawaid pada jilid 17, halaman 465 - 466, sanadnya adalah hasan.

Sayyidah Shafiyyah radhiyaAllahu `anha dalam ritsa` tersebut memanggil Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dengan seruan "ya nida`" yakni dengan seruan "Ya,RasulAllah". Antara kata - kata yang beliau ungkapkan dalam ritsa` tersebut adalah: "Saksikanlah, Ya RasulAllah, engkau telah menjadi (sumber / sebab) kesenangan kami (rakha-ana) (dalam riwayat lain "harapan kami (raja-ana)"). Maka jika semata - mata menyeru atau memanggil Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dengan ungkapan - ungkapan seperti "Ya Nabi" atau "Ya RasulAllah" itu syirik secara mutlak, maka adakah kita tergamak menghukum ibu saudara baginda, Sayyidah Shafiyyah sebagai musyrik? Barang diingat bahawa seruan dalam ritsa` tersebut dilakukan dan diucap selepas roh suci baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam berpisah dengan jasad yang mulia, yakni selepas kewafatan baginda meninggalkan alam dunia berpindah ke alam barzakh. Maka janganlah bermudah - mudah menghukumkan sesama saudara sebagai musyrik dengan sebab - sebab yang tidak qathie.

Tiada ulasan: