Rabu, Julai 03, 2024

Dalail - Hakimul Ummah

Hakimul Ummah Maulana Asyraf Ali Thanwi rahimahullah berkata:- "People request permission (ijazah) for reciting Dalailul Khairat from the piously elders (syuyukh). There is a faulty intention in doing so, as they believe that reciting it without permission (ijazah) will be without any blessing (barakah). Most likely, the system of acquiring permission was intially developed to make sure that the wordings of the text were correctly transmitted. While giving the permission, the syaikh used to listen to the recitation and made any correction needed. If someone asks me regarding the recitation of Dalailul Khairat, I tell him to recite but leave the recitation of the statements that say: "Qala an-Nabiy shallaAllahu `alaihi wa sallam". This is because few of the hadis in it are fabricated (maudhu`). Apart from this, its subject matter is completely accurate.

Begitulah pernyataan salah seorang ulama besar benua IndoPak dalam Majmu`al Malfuzat: al-Kalam al-Hasan yang dterjemahkan dalam Bahasa Inggeris pada halaman 106. Maka amalan membaca kitab shalawat Dalailul Khairat tidak dipertikaikan oleh majoriti ulama di sana, samada Deobandi atau Barelwi. Mereka tidak mempermasalahkan ungkapan shighah - shighah shalawat yang disusun oleh Imam al-Jazuli rahimahullah, yang dipertikaikan adalah beberapa hadis yang disebut oleh beliau dalam mukaddimahnya yang mengikut disiplin ahli hadis tidak sabit. Para ulama kita bersikap adil, buang yang keruh ambil yang jernih; berbeza dengan puak sebelah yang marahkan nyamuk kelambu dibakar. Wujudnya satu dua hadis bermasalah tidak menjadikan Dalailul Khairat sebagai kitab sesat yang perlu dibakar. Berlaku adil kepada penyusunnya yang diiktiraf oleh ramai ulama sebagai seorang yang alim, faqih lagi wali. Ra-isul Muhadditsin, Mawlana Zakaria al-Kandahlawi rahimahullah dalam karangan beliau Fadhail Duruud Syarif pada halaman 155 menulis: Syaikh Zarruq rahimahullahu ta`ala menulis bahawa kubur penyusun Dalailul Khairat (Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahimahullah) berbau wangi semerbak harum bagaikan kasturi dan anbar kerana keberkatan shalawat.

Tiada ulasan: