Isnin, Januari 26, 2015

Unta Ben Wahab

Aku telah memperolehi sebuah buku terjemahan berbahasa Inggeris bagi karya berbahasa Urdu Moulana Muhammad Rahmatullah Kashmiri yang diambil beliau daripada ajaran dan nasihat Hadhrat Mufti Mahmood Hasan Gangohi rahimahullah. Karya terjemahan tersebut berjodol "The Deoband Ulama and their Love for Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam". Pada halaman 48 diceritakan Ben Wahab sebagai seorang yang mempunyai semangat untuk mengikut sunnah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, namun sayangnya dia tidak memiliki ilmu dan kemampuan untuk memahami sunnah dengan sewajarnya. Contohnya, ketika Ben Wahab mendengar riwayat bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam pernah melakukan tawaf dengan menaiki unta, maka dia juga hendak melakukan hal yang sama kerana untuk mengikut sunnah kononnya. Namun, Ben Wahab gagal memahami bahawa unta Junjungan Nabi tidak seperti unta tunggangannya. Ini adalah kerana ketika Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam melakukan tawaf, maka sebagai suatu mukjizat, unta baginda tidak mengotori masjid dengan kekotorannya. Sebaliknya, unta Ben Wahab ketika digunakannya untuk tawaf telah mencemari kesucian Masjidil Haram dengan kekotorannya. Kurangnya ilmu dan pemahaman telah menyebabkan Ben Wahab melakukan kesalahan ketika melaksanakan sesuatu. Untuk lebih jelas, sila tuan - tuan baca sendiriseperti berikut:-
He began following the Sunnah but his knowledge was limited. He read that Nabi-e-Kareem shallaAllahu `alaihi wa sallam had made Tawaaf of Baitullah (the Ka'bah) on camelback so he said,"I will also make Tawaaf upon a camel as this is Sunnah." However, it was the Mu'jizah (miracle) of Nabi-e-Kareem shallaAllahu `alaihi wa sallam that the camel neither urinated nor did it drop its dung or saliva as long as it was in the Masjid. When Muhammad Bin Abdul Wahab made Tawaaf on a camel, it polluted the Masjid with urine and dung. He had less knowledge but a lot of zeal for following the Sunnah."
Lihat juga kepada komen Maulana Anwar Shah tentang Ben Wahab. Maulana Anwar Shah Kashmiri yang nama penuhnya Sayyid Muhammad Anwar Shah ibn Mu`adzdzam Shah Kashmiri adalah salah seorang muhaddits besar benua kecil India yang menjadi rujukan. Dalam karya beliau yang monumental mensyarahkan Shahih al-Bukhari, "Faidhul Baari `ala Shahih al-Bukhari", jilid 1, halaman 244, beliau rahimahullah menulis, antara lain, sebagai berikut:-
"..... Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, maka sesungguhnya dia adalah seorang lelaki dungu yang sedikit ilmunya. Dia amat cepat untuk menjatuhkan hukuman kafir..........."
Allahu .... Allah, jika ada yang nak marah, maka janganlah marah kat aku yang sekadar menukil daripada karangan ulama. Janganlah bersikap taksub dan fanatik sehingga ke tahap mendewa-dewakan Ben Wahab dan beranggapan bahawa dia manusia sempurna yang tidak boleh dikritik. Sesungguhnya Ben Wahab telah ditolak oleh ramai ulama yang sezaman dan juga yang datang kemudian.  Maka hati - hatilah kita daripada ajaran - ajaran yang datang daripadanya atau daripada para pengikutnya yang telah terbukti bahawa ianya adalah antara ajaran yang menyemaikan bibit - bibit ekstremisme di kalangan umat. Bukankah telah nyata bahawa mereka - mereka inilah yang mudah sekali untuk menghukumkan orang lain sebagai bid`ah, quburi, syirik dan seumpamanya. Allahu ... Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan umat ini daripada fitnah besar dari Nejd.

Sabtu, Januari 17, 2015

12 Rabi`ul Awwal ???

Perbezaan pendapat mengenai tarikh kelahiran Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam telah lama wujud di kalangan ulama. Namun daripada pelbagai tarikh yang dinyatakan, jumhur ulama telah menyatakan bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dilahirkan pada 12 Rabi`ul Awwal Tahun Gajah. Sebenarnya perbezaan pendapat ini bukanlah sesuatu yang signifikan kerana tarikh lahir Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam tidak mengandungi apa-apa ketentuan hukum. Oleh itu, tok sahlah nak gaduh bagai nak rak berkaitan persoalan ini.

Kita di Malaysia, sebagaimana kebanyakan negara Islam atas muka bumi Allah ini, menyambut kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam pada 12 Rabi`ul Awwal. Namun semenjak dua menjak ini, ada pihak yang cuba menyalahkan penentuan 12 Rabi`ul Awwal tersebut kerana menurut mereka tarikh sebenar adalah 9 Rabi`ul Awwal. Dalam keghairahan untuk mempertahankan pendapat mereka tersebut, mereka telah menyalahkan pandangan jumhur ulama tersebut kerana menurut mereka ianya disandarkan kepada Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah yang mereka anggap sebagai seorang yang lemah dan pengikut Syiah. Menurut mereka lagi itulah antara sebabnya tanggal 12 Rabi`ul Awwal dipilih oleh Imam Muhammad kerana bersesuaian dengan konsep Imam 12 yang dipegang oleh Syiah. Para ulama telah membahas dan memperjelaskan kedudukan dan martabat Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah. Walaupun terdapat kritikan pedas mengenai beliau daripada Imam Malik rahimahullah dan Hisyam bin Urwah rahimahullah, namun ramai yang berpendapat sebaliknya dan beranggapan bahawa apa yang berlaku antara Imam Malik dan Hisyam dengan Muhammad bin Ishaq adalah kalamul aqran yang sewajarnya ditinggalkan sahaja. Tuan - tuan rujuklah kepada bahasan para ulama mengenai hal ini dan berikanlah keadilan yang sewajarnya kepada Imam Muhammad bin Ishaq. Tohmahan yang kononnya tanggal 12 tersebut selari dengan konsep Imam 12 puak Syiah juga tidak berasas kerana menurut puak Syiah Imamiyyah, Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam  dilahirkan pada 17 Rabi`ul Awwal. Oleh itu di negara Iran, mawlid disambut pada 17 Rabi`ul Awwal dan bukannya 12 Rabi`ul Awwal.

Berbalik kepada tarikh 12 Rabi`ul Awwal Tahun Gajah sebagai tarikh keramat kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, marilah kita melihat kepada apa yang dinyatakan oleh dua orang ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Imam al-Hafiz Zainuddin ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam "Lathaaiful Ma`aarif" pada halaman 132, antara lain menyatakan:-

"Adapun bulan kelahiran Junjungan Nabi, para ulama turut berbeza pendapat mengenainya. Ada yang menyatakan baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam lahir dalam bulan Ramadhan sebagaimana riwayat daripada `Abdullah ibn `Amru radhiyaAllahu `anhuma, namun riwayat ini tidak sahih sanadnya. Ada yang menyatakan bahawa baginda dilahirkan dalam bulan Rejab, ini juga tidak sahih. Ada yang menyatakan bahawa baginda dilahirkan dalam bulan Rabi`ul Awwal, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan manusia sehingga Imam Ibnul Jawzi dan ulama selainnya menyatakan yang pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, namun kenyataannya adalah ianya adalah pendapat jumhur ulama (yakni tidak berlaku ittifaq ulama mengenainya kerana masih ada yang tidak bersetuju walaupun bilangan mereka sedikit). Seterusnya, ulama juga berbeza pendapat tentang hari apa dalam bulan Rabi`ul Awwal tersebut yang menjadi hari kelahiran baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam. Ada di antara mereka yang menyatakan bahawa tiada ketentuan mengenai hari kelahiran tersebut dan sesungguhnya baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dilahirkan pada hari Isnin dalam bulan Rabi`ul Awwal tanpa menentukan tanggal berapa dalam bulan tersebut. Manakala menurut jumhur ulama, baginda dilahirkan pada tanggal yang tertentu dalam bulan tersebut namun mereka juga berbeza pendapat mengenai tarikhnya. Ada yang menyatakan bahawa baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dilahirkan pada dua malam setelah masuk bulan Rabi`ul Awwal, ada yang menyatakan setelah 8 malam, ada yang menyatakan pada 10 Rabi`ul Awwal, ada yang menyatakan pada 12 Rabi`ul Awwal, ada yang menyatakan pada 17 Rabi`ul Awwal. Ada juga yang berpendapat bahawa baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dilahirkan pada 18 Rabi`ul Awwal atau hari di mana bulan Rabi`ul Awwal masih berbaki 8 hari, namun kedua-dua pendapat ini dikatakan sebagai tidak sahih jika dilihat kepada segala riwayat secara menyeluruh. Dan pendapat yang masyhur yang menjadi pegangan jumhur ulama adalah baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dilahirkan pada hari Isnin, 12 Rabi`ul Awwal, dan inilah pendapat Ibnu Ishaq dan ulama selain beliau.
Selanjutnya, al-Imam al-`Allaamah asy-Syaikh Muhammad `Abdur Rauf al-Munawi rahimahullah memperjelaskan lagi bahawa tanggal 12 Rabi`ul Awwal inilah pendapat yang paling sahih (asah) sebagai tarikh kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Perkara ini beliau rahimahullah nyatakan dalam karyanya yang masyhur "Faidhul Qadir" juz 3, halaman 706, menyatakan antara lain:-

(Tanbih) Pendapat yang asah adalah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dilahirkan di Syi`ib, Makkah sejurus selepas fajar hari Isnin 12 Rabi`ul Awwal tahun Gajah."
Oleh itu, jelas bahawa penentuan 12 Rabi`ul Awwal sebagai tarikh lahir Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bukanlah pendapat terpencil, bahkan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Dan sudah tentu pendapat ini mempunyai sandaran yang kuat di sisi jumhur ulama. Maka jikapun kita tidak bersetuju dengan tarikh tersebut, sewajarnya, kita berlapang dada dan bersikap terbuka dalam hal yang telah menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Janganlah keterlaluan dalam menyalahkan pendapat yang tidak kita setujui dan bersikap amanahlah di mana pendapat yang dianggap kuat dan asah oleh jumhur hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya walaupun kita mungkin mempunyai pendapat lain. Jika kita merasakan kita ada hujah, maka begitulah juga dengan jumhur ulama, mereka juga pasti punya hujah. Maka bertasamuhlah, jangan kerana perkara sebegini kita hilang adab dan akhlak, apatah lagi jika ianya berkait dengan pribadi tokoh - tokoh yang telah berjasa. Moga kita sentiasa diberikan taufiq dan hidayah oleh Allah `azza wa jalla dan sentiasa istiqamah atas jalan Ahlus Sunnah wal Jama`ah.

Rabu, Disember 31, 2014

Santai Mawlid


Rabu, Disember 24, 2014

Marhaban bir Rabi`

Bulan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam hadir lagi. Maka patut dan wajar untuk kita memperhebatkan serta menggandakan lagi ingatan kita ke hadrat Junjungan sekalian alam shallaAllahu `alaihi wa sallam. Usahlah dipedulikan suara - suara sumbang yang bencikan umat yang bersyukur serta menzahirkan kesyukuran mereka atas kelahiran nikmat terbesar daripada Allah subhanahu wa ta`ala. Mari kita sibukkan diri menzahirkan rasa syukur kita dengan membesarkan dan memuliakan mawlid Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam untuk menambahkan lagi kecintaan dan kerinduan kepada baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam. Janganlah kita terpedaya dengan tipuan halus syaitan yang mengkehendaki kita supaya hanya tenggelam dalam perdebatan mengenai sambutan mawlid sehingga kita sendiri lalai daripadanya .... Allahu .... Allah. 

Pedulikanlah puak - puak pembenci mawlid ini, tok sah layan sangatlah. Kita ada sandaran yang kuat dan kukuh zaman - berzaman yang terdiri daripada para ulama muktabar yang menjadi sandaran umat. Imam Jalaluddin as-Sayuthi rahimahullah dalam "Husnul Maqshid fi Amalil Mawlid" ketika ditanya tentang hukum sambutan mawlid dalam bulan Rabi`ul Awwal, samada ianya amalan yang terpuji atau keji, dan adakah si pelakunya akan diberi pahala atau tidak, telah menjelaskan, antara lain, sebagai berikut:
"Bahawasanya pada dasarnya hukum amalan mawlid - di mana manusia mengadakan perhimpunann, membaca apa-apa yang mudah daripada al-Quran, membaca riwayat - riwayat mengenai kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam serta tanda-tanda mukjizat dan kebesaran baginda, lalu kemudian didatangkan jamuan untuk mereka makan sebelum bersurai, tanpa ada tambahan selain demikian, adalah bid`ah hasanah yang pelakunya diberi pahala, kerana terkandung dalamnya pengagungan kedudukan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan penzahiran kesukaan dan kegembiraan atas mawlid baginda yang mulia.
Maka, jelas bahawa mengadakan sambutan mawlid Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam  adalah suatu amalan yang terpuji yang bakal diganjari Allah ta`ala dengan syarat apa-apa yang dibuat dalam rangka mengadakannya tidak bertentangan dengan hukum syarak yang mulia. Jika saja seseorang tidak dikeji jika dia menyambut ulang tahun kelahiran dirinya sebagai tanda bersyukur dan muhasabah, maka di mana salahnya jika seseorang itu untuk menyambut ulang tahun kelahiran manusia paling agung, Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Hanya pengikut penggembala unta dari Najd yang otaknya sekadar mampu menerobosi langit - langit khemahnya sahaja yang akan mengeji sambutan mawlid Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Membid`ahsesatkan sambutan mawlid Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, namun yang peliknya, perayaan ulang tahun kelahiran negara, mereka sambut pula dengan meriah. Mana letaknya otak meke - meke ini ......Allahu ... Allah. 

Jumaat, Disember 19, 2014

Shalawat Imam Syaadzili

Ya Allah, jadikanlah shalawat yang paling afdhal, barakah yang paling tinggi, tahiyyah yang paling baik, pada keseluruhan waktu, bagi sebaik-baik makhluk, Sayyidina wa Mawlana Muhammad, penghuni bumi dan langit yang paling sempurna; Juga atas baginda wahai Tuhan kami, salam tahiyyah yang terbaik, pada setiap detik dan ketika.
Ini adalah shalawat yang ke-31 dalam "Sa`adatud Daarain" karya al-`Alim al-`Allaamah asy-Syaikh Yusuf an-Nabhani rahimahullah. Shalawat ini dinisbahkan kepada asy-Syaikh as-Sayyid Abul Hasan `Ali asy-Syaadzili rahimahullah. Di mana beliau rahimahullah telah memulakan Hizbul Luthf dengannya. Di hari Jumaat yang mulia ini, eloklah kita memperbanyakkan bershalawat ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam antaranya dengan shalawat yang mulia ini. 

Rabu, Disember 17, 2014

100 kali haji

Imam at-Tirmidzi rahimahullah telah meriwayatkan dalan "Sunan at-Tirmidzi" pada juzuk ke-5, halaman 288 - 289, sebuah hadits berdarjat hasan ghorib daripada Muhammad bin Waziir al-Waasithiy daripada Abu Sufyan al-Humairiy iaitu Sa`id bin Yahya al-Waasithiy daripada adh-Dhahhak bin Humrah daripada 'Amr bin Syu`aib daripada ayahandanya daripada nendanya bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda:
"Sesiapa yang bertasbih mensucikan Allah 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang, maka dia seumpama orang yang mengerjakan 100 kali haji; Sesiapa yang bertahmid memuji Allah 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang, maka dia seumpama orang yang membawa 100 ekor kuda di jalan Allah, atau - sabda baginda - orang yang berperang 100 peperangan (jihad); Sesiapa yang bertahlil mengesakan Allah 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang, maka dia seumpama orang yang memerdekakan 100 orang hamba daripada keturunan Nabi Isma`il; Dan sesiapa yang bertakbir membesarkan Allah 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang, maka tiada seorang pun yang datang pada hari tersebut membawa pahala amalan yang lebih banyak daripadanya selain orang yang mengucapkan takbir seperti yang dia baca atau lebih banyak lagi."
Allahu ... Allah, besarnya ganjaran yang disediakan Allah bagi amalan yang ringan ini. Janganlah ragu dengan ganjaran yang disebutkan oleh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam tersebut. Lebih besar dari itu pun Allah berkuasa mutlak untuk melimpahkan anugerahNya dan sebesar mana pun ganjaran tersebut, tidak luak sedikitpun rahmat dan anugerah di sisi Allah. Maka carilah sebanyak mungkin bekalan untuk kehidupan yang abadi di sana.

Rabu, Disember 10, 2014

Karamah Syaikh Daud Fathani

Antara kitab Tok Syaikh Daud bin `Abdullah al-Fathani rahimahullah yang dekat dengan hati kita di alam Melayu adalah "Munyatul Mushalli". Punya dekatnya sehingga ada ustaz yang berfikiran salahpi turut menggunakannya sebagai teks mengajar untuk mengelabui mata masyarakat. Kemudian ustaz ini akan memasukkan jarum - jarum salahpinya dengan menyalahkan atau memperlekehkan isi kandungan kitab ini dengan alasan "tidak selari dengan sunnah" atau "tiada nas" dan dan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjukNya kepada ustaz ini dan juga kita sekalian agar berpegang dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang sebenar.

Berbalik kepada "Munyatul Mushalli", ianya membicarakan mengenai persoalan shalat yang diwajibkan ke atas kita. Nak tahu isi kandungannya yang terperinci, korang belilah sendiri baca dan pergi mengaji. Di sini, kawe nak share satu kisah yang berkaitan dengan penulisan karya ini. Diceritakan bahawa karya yang berkat ini disusun dan ditulis sendiri oleh Tok Syaikh Daud rahimahullah atas  permintaan seorang raja. Maka Tok Syaikh rahimahullah pun  mula menyusun karangannya ini berdasarkan ilmu yang ada dalam ingatan beliau semata-mata tanpa merujuk kepada mana-mana kitab. Melihat kepada hal tersebut, Sang Raja mula meragui kebolehan dan ilmu Tok Syaikh Daud rahimahullah. Namun keraguan tersebut segera hilang apabila pada satu ketika Sang Raja melihat Tok Syaikh Daud rahimahullah menulis kitab ini tanpa menggunakan lampu dan qalam. Ketika menulis di waktu malam, jari-jari Syaikh Daud rahimahullah akan mengeluarkan cahaya meneranginya dan jari telunjuknya pula digunakan sebagai qalam untuk menulis.

Inilah antara cerita karamah Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah yang diceritakan melalui lisan tok - tok guru kita rahimahumullah. Kisah karamah sebegini juga dinukilkan berlaku kepada ramai lagi ulama yang `amilin lagi mukhlisin seperti asy-Syaikhan, Imam an-Nawawi rahimahullah dan Imam ar-Rafi`i rahimahullah. Maka gemarkanlah diri kita hendaknya untuk mentelaah segala kitab turats peninggalan para ulama kita yang ikhlas. Insya-Allah, ilmu dapat, berkat dapat dan doa pengarangnya pun dapat.