Isnin, April 14, 2014

Pohon Kurma Abu Dujanah

Sidi Abu Bakar Syatha al-Bakri ad-Dimyathi rahimahullah dalam karya beliau "I`anatuth Tholibin", jilid 3, halaman 293 menceritakan sebuah kisah mukjizat Junjungan Nabi SAW berkaitan sepohon kurma dan seorang sahabat baginda yang bernama Abu Dujanah RA. Rasanya ese pernah dengar Ustaz Don hafizahullahu ta`ala menceritakan kisah ini dengan sedikit perbezaan. Ese akan terjemahkan kisah tersebut secara ringkas.

Diceritakan bahawa pada zaman baginda Nabi SAW ada seorang sahabat yang dipanggil Abu Dujanah. Setiap hari Abu Dujanah menunaikan sholat Subuhnya berjemaah dengan Junjungan Nabi SAW di masjid, namun seusai sholat beliau akan terus bergegas pulang ke rumahnya tanpa menunggu Junjungan Nabi SAW menyelesaikan doa baginda. Perbuatan Abu Dujanah telah ditegur oleh Junjungan Nabi SAW. Abu Dujanah menceritakan kepada Junjungan Nabi SAW bahawa beliau tinggal berjiran dengan seorang lelaki dan dalam kawasan rumah lelaki tersebut tumbuh sebatang pohon kurma yang besar betul-betul bersebelahan dengan rumahnya. Ketika malam, buah - buah kurma itu akan jatuh ke halaman rumahnya kerana tiupan angin. Pagi - pagi apabila anak-anak Abu Dujanah bangun dalam keadaan lapar mereka akan mengutip buah - buah tersebut untuk dimakan. Pernah satu hari, ketika Abu Dujanah melihat anaknya memasukkan sebutir buah tamar tersebut ke dalam mulut, beliau terus mengeluarkannya semula dengan tangannya agar anak tersebut tidak memakan sesuatu yang bukan milik mereka. Hal ini telah menyebabkan anak tersebut menangis. Sebab itulah, Abu Dujanah terpaksa bergegas balik ke rumah setelah sholat Subuh untuk memungut semua buah tamar jirannya yang jatuh di halamannya dan menyerahkannya semula kepada pemiliknya sebelum anak-anaknya jaga dari tidur. Lalu Junjungan Nabi SAW bertanya tentang pemilik pokok kurma tersebut, Baginda dimaklumkan bahawa ianya dimiliki oleh seorang lelaki munafik. Junjungan Nabi SAW memanggil lelaki tersebut dan baginda menawarkan kepadanya supaya pohon kurmanya itu diberikan kepada Abu Dujanah dengan imbalan 10 pohon kurma di syurga yang batangnya daripada zabarjad yang hijau, daunnya daripada emas merah, buah-buahnya daripada permata putih dan bidadari menurut bilangan buah-buahnya. Namun tawaran Junjungan Nabi SAW tersebut telah ditolak oleh lelaki munafik tersebut. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar RA mengusulkan agar si munafik tadi menjual pohon kurmanya tersebut kepadanya dengan imbalan 10 batang pohon kurma terbaik milik beliau yang tumbuh di satu lembah Kota Madinah. Tawaran Sayyidina Abu Bakar RA diterima oleh lelaki munafik tersebut. Sayyidina Abu Bakar RA kemudiannya menghadiahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah. Junjungan Nabi SAW memaklumkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa imbalan yang tadinya baginda tawarkan kepada si munafik telah dijadikan buat Sayyidina Abu Bakar, maka gembiralah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abu Dujanah. Manakala si munafik tersebut juga pulang ke rumahnya dengan perasaan girang. Dia memberitahukan isterinya dan menyatakan bahawa dia telah beroleh keuntungan besar kerana selain daripada memperolehi 10 batang kurma daripada Sayyidina Abu Bakar, pohon kurma yang berada di halaman rumahnya juga akan tetap berada di situ. Maka dia masih dapat mengambil dan menikmati buah-buahnya. Malam tersebut, tidurlah si munafik dengan gembira, namun ketika dia bangun pada paginya didapatinya pohon kurma yang dahulunya tumbuh di halaman rumahnya telah berpindah ke halaman rumah Sayyidina Abu Dujanah, seolah - olah itulah tempat tumbuh asalnya. Maka hairanlah si munafik tadi dengan sehabis-habis hairan. 

Sabtu, April 12, 2014

Hukum Foto - Syaikh Salim

Syaikh al-Faqih al-`Allaamah Salim bin Sa`id bin Salim Bukayyir Baghitsan rahimahullah adalah salah seorang ulama besar Kota Tarim al-Ghanna, Hadhramaut. Beliau adalah salah seorang daripada guru al-Faqih al-`Allaamah al-Habib Zain BinSumaith hafizahullah. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab 1323H di Tarim dan wafat pada 12 Jamadil Akhir 1386H. Mengenai hukum fotografi, Syaikh Salim telah memfatwakan bahawa ianya adalah sesuatu yang diharuskan sebagaimana dinyatakan dalam fatwa beliau, antara lainnya menyatakan seperti berikut:-
"Aku lebih condong kepada pendapat Syaikh Bakhit al-Muthi`ie al-Hanafi (yakni pengarang "al-Jawaabul Kaafi fi ibahaatit tashwiiril futughafi" yang mengharuskan fotografi), sebab aku  melihat ramai orang yang dikenali dengan kewarakan, takwa dan ilmu yang tinggi mengizinkan foto dirinya diambil dengan alat fotografi (kamera), padahal tidak mungkin mereka akan membiarkan perbuatan yang haram (yakni jika foto tersebut sesuatu yang dihukumkan haram, pasti mereka tidak akan membenarkannya). - [Fatawa Syaikh Salim Said Bukayyir Baghitsan, halaman 263 - 268)

Rabu, April 09, 2014

Thaibahlah bukan Yatsrib

Yatsrib dikatakan sebagai nama lama bagi Kota Madinah al-Munawwarah. Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 13 mengisahkan bagaimana orang - orang munafik yang hati - hati mereka mengandung penyakit telah menggunakan  nama Yatsrib sebagai merujuk kepada al-Madinah. Ketika Junjungan Nabi SAW sampai ke kota yang mulia ini, baginda SAW telah menukar namanya kepada al-Madinah dan baginda SAW tidak suka penggunaan nama Yatsrib. Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah RA bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda: 
" Aku diperintahkan untuk berhijrah ke satu kota yang akan menelan kota - kota lain, mereka (yakni kaum jahiliyyah dan para munafik) menggelarnya sebagai Yatsrib dan ia adalah al-Madinah yang akan mengeluarkan orang jahat sebagaimana api mengeluarkan kekotoran besi".
Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani rahimahullah dalam "Fathul Bari" menjelaskan bahawa:
"...Sebahagian orang munafik menamakannya sebagai Yatsrib sedangkan nama yang layak baginya adalah al-Madinah. Dan daripada hadits tersebut telah difahami oleh sebahagian ulama bahawa adalah makruh (tidak disukai) untuk menamakan al-Madinah dengan Yatsrib. Dan apa yang termaktub dalam al-Quran adalah pengkisahan tentang perkataan orang - orang yang tidak beriman. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada hadits al-Barra` bin `Aazib RA bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda: "Sesiapa yang menamakan al-Madinah dengan Yatsrib, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah `azza wa jalla. Ia adalah Thaabah, ia adalah Thaabah".
Madinah al-Munawwarah tempat bersemayam Baginda Nabi SAW juga dikenali sebagai Thaibah dan Thaabah yang membawa erti "baik, suci, bersih dan harum". Madinah juga mempunyai berbagai nama - nama indah. Sebahagian ulama menghitung 95 nama lain bagi al-Madinah, manakala sebahagian lagi menyenaraikan sehingga 115 nama. Imam an-Nawawi rahimahullah dalam "Tahdzibul Asma` wal Lughat" menyatakan:-
" Ketahuilah bahawa banyaknya nama menunjukkan kebesaran yang dinamakan, sebagaimana nama Allah SWT dan nama Junjungan Rasul SAW yang banyak. Kami tidak mengetahui suatu tempat yang mempunyai banyak nama selain Kota Makkah dan Kota Madinah, kerana kedua-duanya merupakan sebaik-baik tempat di bumi dan kerana banyaknya sifat yang boleh dinamakan pada kedua-duanya."
Dahulu ianya dipanggil Yatsrib kerana bersempena nama orang yang dikatakan sebagai pengasas kota yang suci ini, iaitu Yatsrib bin Qaniah yang merupakan anak cucu Nabi Nuh AS. Setelah hijrah baginda Nabi SAW ke kota ini, maka ianya lebih dikenali sebagai Madinah al-Munawwarah yang bermandikan cahaya Junjungan Nabi SAW. Junjungan Nabi SAW tidak menyukai nama Yatsrib kerana ianya membawa erti yang kurang baik kerana berasal dari perkataan tsaraba atau tatsrib yang bererti kerosakan, membalas dendam, buruk atau keji.

Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan:-
....sebahagian orang munafik dan lainnya menamakannya sebagai Yatsrib, sedangkan namanya adalah al-Madinah, Thaabah dan Thaibah, maka dihukumkan makruh menamakannya Yatsrib. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan daripada Junjungan Nabi SAW tentang dibenci (yakni makruh) menamakannya dengan Yatsrib. Dan diceritakan daripada `Isa bin Dinar (daripada kalangan ulama Malikiyyah) bahawasanya dia berkata: "Sesiapa yang menamakannya Yatsrib ditulis atasnya satu kesalahan". Dan dikatakan bahawa sebab makruh menamakannya Yatsrib kerana lafaz tatsrib yang membawa erti keji atau celaan, dan dinamakan ia sebagai Thaibah dan Thaabah kerana elok lafaz keduanya dan adalah Junjungan Nabi SAW menyukai nama yang elok dan membenci nama yang buruk. Adapun penyebutan nama Yatsrib dalam al-Quran adalah sebagai menceritakan tentang orang munafik yang hati mereka berpenyakit telah menggunakan nama Yatsrib untuk merujuk kepada al-Madinah."
 Oleh itu, janganlah dibiasakan menggunakan nama Yatsrib untuk merujuk kepada kota al-Madinah. Kota yang dicintai oleh Junjungan Nabi SAW selayaknya turut dijadikan kecintaan kita pula kerana pasti ada rahsia dan sebab serta hikmah kenapa Allah SWT memilih kota ini sebagai tempat hijrah dan tempat persemadian kekasihNya yang mulia. 

Khamis, April 03, 2014

Kisah Habib Abdul Rahman As-Saqqaf

Diceritakan bahawa pengarang "Badhaa`i at-Taabut", al-`Allaamah al-Habib `Abdul Rahman bin `Ubaidillah as-Saqqaf rahimahullah, dalam rehlahnya ke Makkah untuk menunaikan umrah telah membaca mawlid Junjungan Nabi SAW dalam Masjidil Haram bersama teman dan murid - murid beliau. Tatkala sampai kepada kisah kelahiran Junjungan Nabi SAW (yakni mahalul qiyam), sebagaimana kebiasaan umat Islam di seantero alam, beliau bersama para hadirin pun berdiri sambil melantunkan shalawat dan salam ke atas Junjungan SAW. Hal ini telah diperhati oleh petugas Masjidil Haram yang ketika itu sudah pun berada dalam jajahan puak Wahabi yang diketuai oleh raja mereka, `Abdul `Aziz Al Saud. Maka si Wahabi tadi telah datang kepada al-Habib dan dengan kasar dan menyuruh beliau berhenti. Habib `Abdul Rahman cuba memberikan penjelasan kepada si Wahabi tersebut namun sia-sia sebab memang sudah tabiat Wahabi badwi yang mau menang sendiri sahaja. Demi menjaga daripada terjadinya kekecohan, Habib `Abdul Rahman pun memberhentikan bacaan mawlid tersebut.

Tatkala tiba waktu sholat Maghrib, maka datanglah Raja `Abdul `Aziz Al Saud untuk menunaikan sholat berjemaah. Melihat ketibaan sang raja, maka para jemaah terutama sekali petugas dan antek - antek Wahabi pun berdiri menghormati sang raja. Namun, Habib `Abdul Rahman tidak berdiri dan terus sahaja duduk tanpa mempedulikan kehadiran sang raja. Perbuatan Habib `Abdul Rahman telah dilihat oleh sang raja dan setelah sholat, sang raja menyuruh memanggil Habib `Abdul Rahman datang mengadap. Habib `Abdul Rahman mendatangi sang raja, lalu beliau telah ditanya oleh sang raja mengenai perbuatannya yang tidak mahu berdiri menghormatinya. Dengan tenang dan penuh adab Habib `Abdul Rahman bertanya kepada sang raja: "Siapakah yang lebih mulia, Junjungan Nabi SAW atau baginda raja?" Raja `Abdul `Aziz menjawab bahawa sudah tentu Junjungan Nabi SAW lebih mulia daripada baginda. Maka Habib Abdul Rahman pun menceritakan kisah si Wahabi penjaga Masjidil Haram yang melarangnya untuk berdiri demi Junjungan Nabi SAW. Oleh itu, jika berdiri demi Junjungan Rasulullah SAW dilarang maka kenapa perlu berdiri demi menghormati orang yang jauh lebih rendah kemuliaannya daripada Baginda Nabi SAW. Setelah mendengar penjelasan Habib `Abdul Rahman, Raja `Abdul `Aziz Al Saud pun segera memerintahkan para petugas dan penjaga Masjidil Haram agar tidak lagi mengganggu dan menegah segala perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh Habib `Abdul Rahman dalam masjid yang mulia tersebut.

Jumaat, Mac 28, 2014

Selawat Shifa` - Ustaz Ahmad Haris

Shifa' dan Tib bererti penyembuh dan obat bagi orang yang sedang sakit. Selawat ini juga sering kedengaran dibaca oleh orang - orang alim dan ianya juga adalah mujarab jika diulang bacaannya seberapa banyak yang termampu, misalnya 100 kali setiap hari, sehingga disembuhkan penyakit...... 

Sebenarnya amalan berdoa dengan keberkatan membaca selawat adalah termasuk di dalam pengertian " bertawassul dengan amalan soleh " yang telah diterangkan sebelum ini. Ini ialah kerana berselawat adalah perkara yang amat disunatkan, bahkan diwajibkan membacanya dalam waktu - waktu tertentu, dan bertawassul dengan zikir selawat bermakna si pembaca meminta kepada Allah Taala dengan fadhilat bacaan selawat ini agar diperkenankan segala doa - doa dan hajat -hajat ...

Jika anda menghidap bisa - bisa di kaki atau di badan, ataupun mengidap sakit jantung, cubalah amalkan bacaan selawat ini serta diludahkan sedikit di tapak tangan dan disapu di tempat yang sakit. Lebih baik lagi jika disapukan dengan minyak bam atau lain - lain dan disapukan sambil teruskan membaca selawat ini, insyaAllah sebagaimana yang telah dialami oleh beberapa orang yang telah mencubanya, Alhamdulillah boleh dirasakan perbezaannya serta mendapat kesihatan yang bertambah baik.
- "Apakah Amalan Bagi Menjauhkan Kesusahan Hidup", hal. 185

Rabu, Mac 26, 2014

Shalawat Thibbiyyah - Kalam Habib Ahmad

Shalawat Thibbiyyah atau lebih dikenali sebagai Shalawat Syifa` pernah dihukum oleh kaum muda(h) pengkagum Ben Wahab sebagai shalawat yang haram untuk diamalkan kerana bukan setakat dikatakan bid`ah tetapi turut divonis sebagai mengandungi kesyirikan .... Allahu ... Allah. Makanya puak Indera Kayangan pada 29 Januari 2007 telah mempetuakan sebagai berikut:-
 "Selawat adalah sesuatu yang sangat dituntut oleh syarak, namun "selawat syifa" yang diamalkan oleh sebahagian anggota masyarakat telah didapati tidak bersumberkan daripada apa-apa sumber Islam yang muktabar iaitu nas-nas al-Quran atau as-Sunnah. Bahkan kandungan selawat ini amat mengelirukan dan bercanggah dengan prinsip-prinsip aqidah Islam kerana memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada baginda ar-Rasul saw. Adapun andaian-andaian sesetengah pihak dalam membela maksud selawat tersebut tidak dapat diterima dari segi ilmiahnya."
Jadi kalau kome ke Indera Kayangan, jangan baca Shalawat Syifa` sebab deme dah kata sesat, itupun kalau kome setuju dengan petua mereka. Kalau dak setuju, baca sokmolah, pedulikanlah kebangangan puak - puak tu, Petua separuh masak tersebut telah dijawab oleh ramai ulama dan asatizah Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Puak - puak tu pun dah diam seribu bahasa, cuma keegoan sahaja yang menghalang mereka untuk angkat tangan. Kalau setakat nak kata, bid`ah atau tak warid daripada Junjungan Nabi SAW, boleh tahan lagi, tapi sampai berani kata syirik, apa cerita. Tinggi sangatkah bahasa Arab puak - puak ni ? Allahu .... Allah.  tak takut Allah ke ? Siaplah hangpa tu nanti kena jawab depan Allah kerana telah mensyirikkan jutaan orang mukmin yang lain.

Ketahuilah bahawa Shalawat Syifa` ini telah masyhur diamalkan oleh umat Islam sejak dahulu lagi, baik daripada kalangan awam muslimin maupun para ulamanya. Di antara ulama besar lagi wali yang mengamalkan sholawat ini dan menganjurkan pembacaannya adalah al-Habib Ahmad bin Hasan bin `Abdullah bin `Ali al-`Aththas rahimahumullah (1257 - 1334H / 1841 - 1916M). Habib Ahmad ath-Aththas terkenal dengan ilmu, warak dan takwa sehingga dikatakan bahawa beliau mencapai maqam al-quthbiyyah. Habib `Alwi bin bin Muhammad al-Haddad rahimahullah pernah menyatakan: "Seandainya Saadah `Alawiyyin tidak menghasilkan seseorang selain Habib Ahmad bin Hasan, maka itupun sudah cukup untuk menjadi kebanggaan mereka." Habib Abu Bakar al-`Aththas bin `Abdullah al-Habsyi rahimahullah menukilkan dalam karya beliau yang menghimpunkan beberapa fatwa dan kalam Habib Ahmad al-`Aththas yang berjodol "Tadzkiirun Naas" pada halaman 328 menyatakan sebagai berikut:-
Diceritakan bahawa seorang lelaki yang menghidap lemah penglihatan telah mengadu kepada al-Quthub Habib Ahmad bin Hasan al-`Aththas rahimahullah mengenai penyakitnya itu. Habib Ahmad mengusap kedua-dua mata lelaki tersebut dan menyuruhnya untuk banyak membaca Shalawat ath-Thibbiyyah. Selanjutnya Habib Ahmad menyatakan bahawa:- "Habib Muhammad bin Zain Ba`Abud menceritakan kepadaku bahawa beliau pernah menghidap penyakit mata yang teruk sehingga beliau menjadi buta. Lalu beliau telah mengadu kepada Habib Shalih bin `Abdullah al-`Aththas rahimahullah. Habib Shalih telah mengusap kedua-dua mata beliau dan menyuruhnya untuk mengamalkan Shalawat ath-Thibbiyyah dengan shighah:-
sebanyak 300 kali setiap hari. Ternyata kemudiannya, penglihatan beliau kembali seperti sedia kala. Dan aku telah diberi ijazah oleh Habib Abu Bakar bin `Abdullah al-`Aththas dan disuruh membacanya setiap selepas sholat fardhu sebanyak 3 kali."
Maka adakah kita berani dan tergamak untuk menghukum para ulama, awliya` dan sholihin ini sebagai musyrik ? Ada berani !! Rasa-rasanya orang yang waras pemikirannya akan ikut siapa ye, sekerat dua orang yang perasan diri mereka "ulama" ataupun mengikut sejumlah besar umat Islam lain yang terdiri daripada kalangan khawas dan awam? Yang pasti ese akan pilih ikut as-sawadul a'dhzam sebab itu perintah Junjungan Nabi SAW. Oleh itu, wahai segala ikhwah Sunni sejati, janganlah teragak-agak untuk beramal dengan Shalawat Syifa` yang berkat. Tok sahlah dihiraukan kata-kata puak khawarij moden yang suka membid`ah dan mensyirikkan saudara seagama. Jika hangpa beramal dan depa berani kacau, maka jangan segan - silu menghadiahkan sedas dua penampar buaya. Jangan marah, lawak je, bab tampar menampar ini kita serah kat Raja Bomoh dengan pesanan nak lempang orang tu agak - agak leee.....

Jumaat, Mac 21, 2014

"Penat" 1000 Hari

Imam ath-Thabraani dalam "al-Kabir" dan "al-Awsath", Imam Nuruddin Abul Hasan 'Ali al-Haytsami dalam "Majma` az-Zawaaid", al-Khatib dan Ibnu an-Najjar meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu `Abbas radhiyaAllahu `anhuma bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda:
 "Sesiapa yang mengucapkan: "JazaAllahu `anna Muhammadan maa huwa ahluh - Mudah-mudahan Allah membalas bagi pihak kami akan segala kebajikan yang  dilakukan oleh Junjungan Nabi Muhammad dengan balasan yang selayaknya buat baginda", ianya memenatkan 70 malaikat pencatat amalan selama 1000 pagi (yakni 1000 hari)."
Apa yang disabdakan oleh Junjungan Nabi SAW tadi adalah ibarat dan kinayah tentang besarnya ganjaran yang bakal diperolehi bagi seseorang yang mengamalkan bacaan tersebut sehingga dikatakan ianya seumpama memenatkan 70 malaikat menulis pahalanya  selama 1000 hari. Punyalah banyak sehingga diibaratkan malaikat yang tak reti penat pun akan "kepenatan". Nian besar fadhilatnya sehingga ramai ahli ibadah yang menjadikannya wirid harian mereka, antaranya Imam asy-Sya'raani rahimahullah yang menyatakan dalam karya beliau "al-`Uhuud al-Muhammadiyyah":- "Ucapan ini adalah antara wirid-wirid yang menjadi amalanku, di mana aku membacanya 1000 kali setiap pagi dan 1000 kali setiap petang pada setiap hari, alhamdulillah."

Allahu ... Allah, sungguh Allah adalah asy-Syakur, amalan yang ringan ini diberiNya balasan yang amat besar. Janganlah dipersia-siakan anugerah Allah ini, perjalanan akhirat itu jauh dan sukar maka perbanyakkanlah bekalan. So, kome nak tunggu apa lagi !!!!!!! JazaAllahu `anna Sayyidana Muhammadan maa huwa ahluh.