Ahad, Januari 08, 2017

Dakwah Ustaz Taha

Ketika kencangnya dakyah Kristianisasi di Singapura sekitar tahun 1980an, maka antara usaha yang dilakukan oleh almarhum Ustaz Taha Suhaimi untuk mempertahan kesucian Agama Islam adalah dengan menulis satu buku bertujuan membuka pekung Agama Kristian. Mungkin ketika itu, buku-buku seperti ini amat kurang beredar dalam masyarakat kita kerana teknologi maklumat ketika itu tidaklah secanggih sekarang. Oleh itu, buku-buku dan perdebatan - perdebatan mengenai Islam - Kristian, seperti apa yang dilakukan oleh almarhum Syaikh Ahmad Deedat, agak sukar diperolehi. Maka atas rasa tanggungjawab dan cemburu atau ghirah pada agama, Ustaz Taha as-Suhaimi telah menyusun buku berbahasa Inggeris dengan jodol "Has The Bible Been Altered?" @ "Al-Quran Has Declared The Bible Has Been Altered." Penggunaan Bahasa Inggeris bukanlah sesuatu yang asing bagi almarhum Ustaz Taha rahimahullah. Jika ayahanda beliau, Syaikh Muhammad Fadhlullah as-Suhaimi rahimahullah dikenali sebagai ulama yang pertama menyampaikan khutbah Jumaat dalam Bahasa Melayu di Singapura, yang sebelumnya menggunakan khutbah berbahasa Arab, maka Ustaz Taha as-Suhaimi pula telah pergi selangkah lagi, dengan menyampaikan khutbah dalam Bahasa Inggeris secara berkala, kerana melihat kepada kemajmukan masyarakat Islam yang berbilang bangsa di Singapura.

Untuk lebih tersebar manfaatnya, almarhum Ustaz Taha telah menterjemah buku tersebut ke dalam Bahasa Melayu dengan jodol "Al-Quran Menyatakan Baibel Sudah Berubah". Dalam buku ini, didatangkan hujah-hujah dan juga pandangan-pandangan sarjana Kristian sendiri yang membuktikan bahawa Agama Kristian sudah tidak murni lagi ajaran Nabi Isa 'alaihis salam. Bahkan, Injil asli berbahasa Aramaic, iaitu bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa dan umat ketika itu, sudah tidak wujud lagi. Maka segala versi kitab Bible yang ada sekarang semuanya merupakan terjemahan daripada versi Bible berbahasa Koine (yang diterjemah oleh Ustaz Taha sebagai Bahasa Greek / Grik Pasar) yang mengandungi banyak kesilapan, perubahan dan pindaan sehingga hilang keasliannya. Selanjutnya, dikemukakan beberapa kesilapan dan kesalahan dalam Bible dan perbezaan yang ketara antara kandungan ayat-ayatnya.

Allahyarham Ustaz Muhammad Taha as-Suhaimi al-Azhari, sedikit sebanyak, telah membuka mata masyarakat Islam khususnya di Singapura dalam menghadapi dakyah agama Kristian. Bukan setakat menulis dalam hal ini, almarhum juga terlibat berdialog dan berdebat dengan paderi dan penganjur agama Kristian, bahkan ada yang datang mencari beliau sehingga ke rumah untuk tujuan tersebut. Berbalik kepada karyanya tadi, antara yang dibongkar oleh almarhum, yang mungkin ketika itu hal ini tidak begitu diketahui ramai, adalah mengenai asal - usul simbol salib yang menjadi upacara ibadat penganut Kristian sekarang (yakni "sign of the cross") dan perayaan Christmas yang berasal daripada agama pagan penyembah matahari. Pada halaman 65, buku "Al-Quran Menyatakan Baibel Sudah Berubah", menyatakan:-
Menurut pakar - pakar sejarah dan bahasa Yahudi di masa dahulu seperti Moses Maimonides, Kalinski dan Herman Fulda bahawa orang - orang yang salah di masa dahulu itu tidak digantung pada POKOK, tetapi pada sebatang kayu sahaja yang dicacakkan di tanah, kerana menurut kepercayaan orang - orang Yahudi bahawa bukan sahaja orang yang kena gantung atau kena salib itu dila'nat oleh Tuhan, malah kayu yang menjadi alat salib itu pun dianggap cemar dan jijik, dan mesti ditanam...... Perkataan "pokok" yang dipakai di dalam kitab Deuteronomy itu ialah salah terjemahan. Menurut adat di masa itu, maka alat salib ialah sebatang kayu sahaja. Malahan TIDAK ada sebatang kayu lagi untuk dijadikan palang, sebagaimana yang disangka oleh orang - orang Keristien hingga sekarang. ........ 
Kayu yang berpalang itu (cross) tidak diketahui oleh orang - orang Keristien pada awal masa ugama Keristien muncul, tetapi ia mula dimuliakan dan disembah oleh orang - orang Keristien hanya pada kurun keenam Masihi di dalam gereja Narbonne di selatan negeri Perancis. 
Daripada kenyataan yang baharu tersebut tadi maka tidak ada bukti yang sah untuk menunjukkan bahawa "Isa" telah mati di atas kayu yang berpalang (cross) yang ada pada masa sekarang cross itu sudah menjadi lambang ugama Keristien bahkan juga disembah oleh orang - orang Keristien. 
Bahkan perlulah dinyatakan bahawa penyembah - penyembah matahari di masa lampau sudah pun menggunakan cross itu sebagai lambang ugama mereka sebelum datang ugama Keristien dan penyembah - penyembah matahari itu telah memuliakan dan menyembah kayu palang (cross) itu.
Kenyataan ini, dan lain - lain kenyataan lagi, seperti membesarkan hari lahir "Isa" pada 25 Disember (sedangkan "Isa" tidak dilahirkan pada 25 Disember) menunjukkan bahawa banyak daripada kepercayaan - kepercayaan dan amalan - amalan Keristien telah diambil daripada ugama menyembah matahari yang telah ada lama sebelum kedatangan ugama Keristien.
Sebenarnya banyak lagi bukti yang menunjukkan bahawa agama Kristian bukan lagi asli ajaran Nabi Isa alaihis salam. Kebetulan kita berada di permulaan takwim Masihi. Biasanya dalam takwim ini, tahun-tahun yang dianggap Era Kristian akan dirujuk sebagai "Anno Domini (In the year of (our) Lord)" yang dikatakan sebagai merujuk kepada Jesus, manakala tahun-tahun sebelumnya dirujuk sebagai BC (Before Christ). Sungguh pun takwim tersebut adalah takwim Masihi, namun ianya dipenuhi dengan unsur pagan, bahkan ada nama bulan dan harinya terus mengekalkan rujukan kepada dewa - dewi sembahan agama pagan yang batil, seperti January merujuk kepada Janus, March kepada Mars, May kepada Maia, June kepada Juno, Wednesday kepada Woden, Thursday kepada Thor dan Friday kepada Freya. Tidakkah ini sesuatu yang pelik, takwim yang dinisbahkan kepada "year of our Lord" tapi dipenuhi dengan nama dan simbol agama pagan. Maka tidak pelik jika gereja - gereja sekarang dipenuhi dengan patung - patung yang menjadi sembahan mereka. Maka agama Kristian sekarang tidak jauh bezanya dengan agama pagan penyembah berhala. Mudah-mudahan Allah meratakan hidayah dan taufiqNya bagi kita dan sekalian umat manusia.

Ahad, Januari 01, 2017

Maulud Habib Utsman

Kitab-kitab mawlid yang dikarang oleh ulama Timur Tengah seperti Mawlid Barzanji, Mawlid Diba`ie, Mawlid `Azb dan sebagainya sudah tidak asing lagi dalam masyarakat kita di Nusantara ini. Bahkan kitab-kitab mawlid tersebutlah yang biasanya dijadikan bacaan baku pengisi majlis-majlis mawlid dan keraian kita. Sekarang, ada juga yang membaca bukan kitab asal berbahasa Arab karya-karya tersebut, tetapi hanya terjemahannya sahaja yang dibaca dengan nada berlagu. Ianya dilakukan dengan alasan yang munasabah dan baik, iaitu agar kisah-kisah sirah agung Junjungan Nabi Besar Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam yang ditulis dalam kitab-kitab tersebut dapat difahami dan dihayati oleh hadirin yang tidak faham Bahasa 'Arab. Perlu diketahui bahawa membaca terjemahan itu tidaklah sama dengan membaca karya asalnya. Jika kita membaca Mawlid al-Barzanji yang asli berbahasa 'Arab, maka yang kita baca adalah karya yang dihasilkan oleh Mufti Sidi Ja`far al-Barzanji rahimahullah. Namun jika yang dibaca itu, terjemahan Mawlid Barzanji, maka pasti terjemahan Melayu itu bukanlah tulisan Sidi Ja`far, tetapi adalah karya si penterjemah mengikut laras bahasa susunan dan kefahaman si penterjemah. Ini bukanlah satu perkara yang perlu dipermasalahkan, hanya sekadar memberi pandangan singkat faqir yang dhaif ini dan faqir tujukan kepada mereka-mereka yang telah menjadikan Mawlid Barzanji sebagai amalan seperti sesetengah pengikut thariqat. Oleh itu, bagi faqir, jika amalannya membaca Mawlid Barzanji, maka maksudnya adalah membaca karya asalnya Sidi Ja`far rahimahullah tersebut dan bukan sekadar membaca terjemahannya sahaja. Namun pandangan faqir ini bukanlah untuk menyalahkan mereka yang membaca terjemahannya semata-mata, kerana pasti ketika mereka melakukannya ada maslahah dan wujud tuntunan para masyaikh mereka atas yang sedemikian. 'Ala kulli hal, semuanya atas kebajikan sesuai dengan kadar niat dan keikhlasan masing-masing, pada Allah kita berserah dan bergantung.

Dalam entri ini, faqir ingin menulis serba sedikit mengenai karya mawlid atau dalam istilah dahulu kitab maulud dalam Bahasa Melayu yang dikarang oleh seorang ulama besar alam Melayu, iaitu Habib Utsman bin Abdullah bin `Aqil BinYahya rahimahullah, Mufti Betawi. Kitab maulud karangan beliau ini lebih masyhur dengan nama "az-Zahrul Baasim fi athwaari Abil Qaasim shallaAllahu 'alaihi wa sallam", sebagaimana lazim tertulis pada cetakan-cetakan kitab tersebut yang mencatatkan sebagai berikut:-
Ini kitab pada menyatakan perihal Junjungan kita, dengan sebutan mauludnya dan mi'rajnya dan segala kelakuannya dan perkataannya dan budi bahasanya yang sekalian itu elok dan harum hingga dirupakan dengan bunga ros yang di bawah ini 
Yakni yang ada di dalam bunga ini tertulis itulah namanya ini kitab, ertinya:- "Ini suatu bunga yang harum mekar bermusim-musim, menghikayatkan perihal ayahandanya Qaasim", iaitulah Junjungan kita Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam, karangan hamba yang dhaif 'Utsman bin 'Abdullah bin 'Aqil BinYahya 'afaAllahu 'anhu wa 'an walidaihi wa jami`il muslimin.
Di antara keistimewaan karangan ini adalah pengarangnya, Habib Utsman, sebelum memulakan kisah-kisah Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam, beliau terlebih dahulu menyatakan segala adab-adab yang perlu dijaga ketika melaksanakan pembacaan maulud dan kitabnya ini beliau akhiri dengan membawa 9 hadis Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Di sini faqir datangkan hadis-hadis tersebut sebagai mengambil berkat dan mudah-mudahan dapat jadi panduan hidup kita. Kata Habib Utsman rahimahullah:-
"Syahdan adapun perihal segala hadis Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam mengajarkan umatnya akan segala kebajikan dunia dan akhirat dan menegahkan segala kejahatan dunia dan akhirat, maka terlalu banyak pula tersebut pada segala kitab. Maka dinukil di sini sedikit daripada itu dengan qasad tabarruk dengan yang demikian itu. Maka adalah yang dinukil di sini 9 perkara, mudah-mudahan manfaatnya balik kepada sekalian saudara aamiin.
Perkara yang Pertama, iaitu perihal wajib menuntut ilmu yang wajib, sebab segala pekerjaan ibadat atau akad tiada sah melainkan dengan ilmu pengetahuan perihal pekerjaan itu. Maka iaitu sabdanya Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam ... ertinya "Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam." 
Perkara Kedua, pernyataan akan berbuat sembahyang dengan menyatakan dosa tinggal sembahyang dengan sengaja, iaitu sabdanya ....ertinya: "Barangsiapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir ia dengan terang kafirnya", adanya.
Perkara Ketiga, perihal pernyataan membuat ayahanda bonda dengan sabdanya ....ertinya: "Bermula keredhaan Allah ta`ala pada seseorang Islam di dalam keredhaan ayahanda bondanya; Dan murka Allah ta`ala atasnya di dalam kemurkaan ayahanda bondanya."
Perkara Keempat, perihal hadis qudsi yang menyatakan perintah `azza wa jalla atas hambaNya membuat ibadah padaNya dengan janji murah rezeki iaitu .... ertinya: "Hai anak Adam, kosongkan dirimu daripada segala pekerjaan dunia kerana membuat ibadah pada Aku, nanti Aku penuhkan hatimu kekayaan dan Aku penuhkan dua tanganmu rezeki dan jangan engkau menjauhkan dirimu daripada membuat ibadah pada Aku, nanti Aku penuhkan hatimu kemiskinan dan Aku penuhkan dua tanganmu segala pekerjaan", adanya.
Perkara Kelima, perihal menuntut pencarian yang halal dengan sabdanya .... ertinya: "Bermula menuntut pencarian yang halal itu wajib atas tiap-tiap orang", adanya. Adapun pertuntutan yang wajib ini tiada dimasuk pada bilangan dunia yang dibenci oleh Allah ta`ala, adanya.
Perkara Keenam, perihal tanggungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam masuk syurga dengan tanggungan umatnya pada 6 perkara, iaitu sabdanya ... ertinya: "Bertanggung olehmu bagiku membuatkan 6 perkara ini, maka nanti aku menanggung bagi kamu masuk syurga. Pertama, benar apabila kamu bercerita. Kedua, kamu benarkan perjanjian kamu apabila berjanji. Ketiga, kamu menyampaikan segala amanah bagi yang empunya amanah apabila kamu diberi amanah. Keempat, peliharakan olehmu akan kemaluan kamu daripada membuat barang yang haram. Kelima, peliharakan mata kamu daripada melihat barang yang haram. Keenam, tegahkan tangan kamu daripada membuat yang haram," adanya.
Perkara Ketujuh, perihal pertegahan membeli barang curian, iaitu sabdanya ... "Barangsiapa membeli barang curian, pada hal ia mengetahui bahawa barang itu curian, maka telah ia mempersekutui mencuri dalam aibnya dan dalam dosanya di dalam segala kejahatannya," adanya.
Perkara Kedelapan, perihal menyatakan hal ehwal manusia di dunia dengan memberi nasihat, iaitu sabdanya ... ertinya: "Hai manusia, bercinta olehmu akan barang yang engkau cinta padanya, maka akhirnya tentu nanti engkau bercerai padanya. Dan hidup olehmu dengan sebagaimana panjang umurmu, maka akhirnya nanti engkau mati. Dan beramal olehmu dengan sebagaimana sahaja amalmu, maka nanti dibalas padamu dengan sebagaimana amalmu," adanya.
Perkara Kesembilan, perihal menyatakan besar pahalanya dua kalimah tasbih ini, dengan sabdanya ... ertinya: "Bermula dua kalimah tasbih ini ringan sebutannya atas lidah dan berat timbangan pahalanya di Hari Kiamat dan tercinta dua kalimah ini pada Tuhan yang Maha Murah, iaitu "subhanaAllahi wa bihamdih, subhanaAllahil 'Adzhim". Maka inilah penghabis ini kitab dengan ini hadis yang telah dibuatkannya oleh banyak ulama akan penghabis segala kitabnya....
Telah menjadi kebiasaan kitab - kitab mawlid, menjadikan lafaz shalawat sebagai pemisah dan bacaan di antara setiap fasal yang terkandung dalam kitab - kitab tersebut. Dalam kitab maulud Zahrul Baasim, Habib Utsman telah mendatangkan satu shighah shalawat sebagai bacaan antara setiap fasal dalam kitab maulud tersebut. Shalawat ini diterjemah oleh Habib Utsman sebagai berikut:- "Hai Tuhanku, beri shalawat atas Junjungan kami dan Nabi kami yang memberi syafaat bagi kami, iaitu Nabi Muhammad, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya dan sejahtera atas sekalian mereka dan jadikan kami daripada umatnya yang terlebih baik dan yang mendapat syafaatnya di hari kemudian dengan rahmat hai Tuhan yang Amat Mengasihani, aamiin."

Rabu, Disember 28, 2016

Tarikhul Islam - Syaikh Fadhlullah

Syaikh Muhammad Fadhlullah rahimahullah telah mengarang satu kitab yang memperkatakan, secara ringkas namun padat, sirah perjalanan hidup Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Kitab itu diberi jodol "Tarikhul Islam Pada Menyatakan Perjalanan Sayyidil Anaam" atau "Tarikh Islam Pada Menceritakan Perjalanan Sayyidil Anaam". Syaikh Muhammad Fadhlullah telah menyiap karya ini sewaktu beliau bermukim di Kota Bondowoso, Residensi Basuki, Jawa, pada petang hari Rabu 23 haribulan DzulHijjah tahun 1335H bersamaan dengan 10 Oktober tahun 1917. Cetakan yang pertama karya ini juga dilakukan di Betawi / Batavia / Jakarta, iaitu sekitar tahun 1918, di mana cetakan pertama menggunakan huruf rumi. Selepas itu, karya ini telah berulangkali dicetak dengan turut menggunakan huruf Jawi. Menurut kajian Ustazah Ni'mah binti Haji Ismail Umar, cucu Syaikh Muhammad Fadhlullah, kitab ini pernah dipakai sebagai buku teks di sekolah-sekolah negeri Johor dan Brunei Darus Salam.

Untuk menyusun kitab ini, Syaikh Muhammad Fadhlullah as-Suhaimi telah merujuk kepada beberapa kitab karangan ulama terkemuka, antaranya:-
 1. Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syaikh Khudair;
 2. Siratun Nabawiyyah wal Aatsaarul Muhammadiyyah karya Sidi Ahmad Zaini Dahlan;
 3. Durus at-Tarikh al-Islamiy karangan Syaikh Muhyiddin al-Khayyath;
 4. Tuhfatul Anam mukhtashar Tarikh al-Islam karya Syaikh Abdul Basith Fakhuri;
 5. Tafsir al-Munir karangan Syaikh Nawawi Banten;
 6. Tafsir Baidhawi yang diterjemah oleh Syaikh Abdul Rauf al-Fanshuri; dan
 7. Hasyiah I`anathuth Thalibin karya Sidi Bakri Syata.
Sekelumit dari apa yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Fadhlullah dalam kitab tersebut mengenai kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam adalah sebagai berikut, pada halaman 13 dan 14:-
"Apabila telah sempurna 9 bulan Siti Aminah itu mengandung, maka zahirlah Nabi Muhammad s.a.w. pada subuh hari Isnin, 12 Rabi`ul Awwal Tahun Fil bersamaan dengan 20 April 571 masihi. Maka dinamakan dia Muhammad oleh datuknya 'Abdul Muththalib. Adapun nama Muhammad itu belum pernah didengar pada mereka itu.
Maka jadilah masa di antara diperanakkan Nabi Muhammad s.a.w. dan diperanakkan Nabi Isa a.s. itu 571 tahun, dan di antara Isa dan mengikut Nabi Musa a.s. iaitu 1716 tahun, dan antara Musa dan Ibrahim a.s. 545 tahun, dan antara Ibrahim dan taufan pada masa Nabi Nuh a.s. iaitu 1081 tahun, dan di antara taufan dan Nabi Adam a.s. iaitu 2242 tahun. Jumlah masa di antara diperanakkan Nabi Muhammad dan Nabi Adam iaitu 6155 tahun. Demikianlah kata ulama tarikh yang masyhur. Adapun hakikatnya Allah ta`ala yang terlebih mengetahui."
Di penghujung kitab tersebut, Syaikh Muhammad Fadhlullah juga tidak lupa menulis serba sedikit antara mukjizat Junjungan Nabi s.a.w. samada yang biasa kita dengar dan ada juga yang mungkin jarang kita dengar, antaranya adalah:-
Dan lagi mukjizatnya s.a.w. iaitu tiada berbayang. Adalah tubuh Rasulullah s.a.w. itu tiada berbayang jika terkena cahaya matahari atau pelita sebagaimana bayang-bayang manusia.
Dan lagi mukjizatnya s.a.w. iatu baunya harum, tiada berjalan Rasulullah s.a.w. di mana-mana jalan atau masuk ke suatu rumah melainkan tertinggal harumnya itu di situ. Demikian jua melekat harumnya itu pada tangan orang - orang yang bersalam dengan dia s.a.w.
Dan lagi mukjizatnya s.a.w. iaitu menghidupkan yang telah mati. Pada suatu masa Rasulullah s.a.w. mengajak seseorang kepada Islam. Disahut oleh orang itu: "Aku tidak mahu percayakan engkau hingga engkau boleh menghidupkan anakku perempuan yang telah mati itu." Sabda Rasulullah s.a.w.: "Tunjukkanlah aku di mana kuburnya?" Maka ditunjukkan kubur itu kepadanya s.a.w. Maka bersabda Rasulullah s.a.w.: "Hai fulanah", maka menyahut si mati itu: "Saya". Maka menanya pula Rasulullah s.a.w.: "Adakah engkau suka kembali lagi ke dunia?" Sahutnya: "Tidak berkehendak ayyuhai RasulAllah s.a.w. kerana kami bertemu kepada Allah itu terlebih baik bagi kami daripada dua ibubapa kami. Dan kami mendapatkan akhirat itu terlebih baik daripada dunia."
Inilah antara yang dicatat oleh Syaikh Muhammad Fadhlullah as-Suhaimi al-Azhari dalam karya beliau tersebut. Mudah-mudahan Allah merahmati senantiasa tuan guru kami, Syaikh Muhammad Fadhlullah as-Suhaimi al-Azhari 'alaihi rahmatul Bari dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya atas segala jasanya kepada umat.

Ahad, Disember 25, 2016

'Uyuunul Atsar & Nurul 'Uyuun

Kitab "`Uyuunul Atsar fi funuunil Maghazi wasy Syamaail was Siyar" adalah antara karya Sirah Nabawiyyah yang masyhur. Karya ini diterima baik oleh kalangan umat, baik ulama maupun awam, di mana mereka membacanya, mentelaahnya, membahasnya dan menjadikannya sebagai rujukan. Menurut Prof. Dr. Faruq Hamadah, kitab ini mungkin kitab sirah pertama yang cuba mengumpul bahan-bahan yang berserakan untuk dijadikan sebuah kitab sirah yang sempurna dari segala segi dan benar-benar sahih menurut pandangan pengarangnya. Selanjutnya, Prof. Dr. Faruq menyatakan bahawa antara kelebihan kitab ini adalah ia turut memuatkan nas-nas yang berasal dari kitab-kitab yang telah hilang, di mana di dalamnya mengandungi banyak faedah ilmiah dan analisis yang penting. Oleh itu, kitab ini sangat perlu dibaca dan ianya adalah kitab yang dapat dipegang dalam bidang sirah oleh generasi umat Islam, baik mereka yang ahli dalam bidang ini maupun yang tidak, yakni sesiapa sahaja yang ingin mempelajari dan mengetahui sirahnya Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Namun, karya ini bukanlah kitab kecil, ianya terdiri daripada 2 jilid besar yang mungkin sukar untuk ditelaah oleh orang awam. Maka si pengarang telah meringkaskan fakta-fakta yang penting dari kitab ini menjadi satu kitab kecil yang diberinya jodol " Nurul 'Uyuun fi talkhish Siratil Amiinil Ma`muun shallaAllahu `alaihi wa sallam".

"Nurul 'Uyuun fi talkhish Siratil Amiinil Ma`muun" adalah kitab sirah yang ringkas dengan bahasa yang mudah namun tidak kurang keindahannya dan padat dengan fakta berkaitan dengan sirah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dalam karya ini, hanya fakta-fakta ringkas mengenai berbagai aspek sirah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dicatat. Bermula daripada menyebut nasab baginda yang mulia, senda gurau baginda, para isteri baginda, mereka-mereka di sekeliling baginda sehinggalah detik kewafatan baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam. Kitab kecil ini telah diterjemah dalam beberapa  bahasa, antaranya Bahasa Inggeris oleh Bilal Patel dan Mariam Madge Conlan dengan jodol "The Light of the Eyes, A concise biography of the Trustworthy and Reliable Prophet (PBUH)" dan diterbitkan oleh Turath Publishing tahun 2016. Dalam nota mengenainya, dinyatakan:- 
" ... While other biographical literature varies in regards of authorship, authenticity, length, breadth of detail and historical, cultural and religious perspective, this work attempts to assimilate the most beneficial aspects of all these features. Both concise and comprehensive, it relies heavily on rigorously authenticated (sahih) and fully referenced sources, and is brimming with knowledge that 'delights the souls and adorns the pages'.
Kedua-dua kitab ini, merupakan karangan seorang ulama besar, asy-Syaikh al-Imam al-'Allaamah al-Muhaqqiq al-Mutqin al-Hafiz al-Faqih al-Adib an-Nahwi, Fathuddin Abul Fathi Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ya'muri ar-Rab`i al-Andalusi al-Mishri rahimahumullah yang lebih dikenali sebagai Ibnu Sayyidin Naas

Sebenarnya ada dua orang ulama yang dikenali sebagai Ibnu Sayyidin Naas. Ini adalah kerana mereka sama-sama dinisbahkan kepada moyang mereka yang bernama Sayyidin Naas bin Abil Walid. Ibnu Sayyidin Naas yang pertama merujuk kepada al-Imam al-Allaamah al-Khatib al-Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya al-Ya'muri al-Andalusi al-Isybili yang dilahirkan pada tahun 557H dan wafat tahun 659H. Manakala Ibnu Sayyidin Naas yang kedua adalah pengarang "Nurul 'Uyuun" iaitu Fathuddin Abul Fathi Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ya'muri ar-Rab`i al-Andalusi al-Mishri. Oleh itu, Abul Fath Fathuddin Ibnu Sayyidin Naas adalah cucu kepada Abu Bakar Ibnu Sayyidin Naas. Menurut para ulama jika diithlaqkan sebutan Ibnu Sayyidin Naas, maka ianya merujuk kepada sang cucu, iaitu Abul Fath Fathuddin Ibnu Sayyidin Naas, pengarang kitab sirah yang sedang kita bicarakan.

Abul Fath Fathuddin Ibnu Sayyidin Naas dilahirkan pada bulan DzulQa`idah tahun 671H di Kaherah dan dibesarkan dalam keluarga ulama. Beliau mendapat didikan awal daripada ayahnya sendiri yang merupakan seorang ulama besar dan muhaddits yang berdarjat al-hafiz. Diceritakan bahawa ayah beliau kerana kasihnya kepada Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, maka semua anak lelaki beliau yang berjumlah 4 orang diberinya nama Muhammad. Maka hanya kunyah sahaja yang membezakan antara nama mereka, iaitu Abu Sa'd Muhammad, Abu Sa`id Muhammad, Abul Qasim Muhammad dan pengarang "'Uyunul Atsar", Abul Fath Muhammad. Sejak kecil lagi, Abul Fath Ibnu Sayyidin Naas telah dibawa oleh ayahnya menghadiri majlis-majlis ilmu dan zikir. Sikap mencintai ilmu yang disemai sejak kecil ini menyebabkan beliau amat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beliau telah berpergian ke berbagai tempat demi mencari ilmu, sehingga jumlah guru-gurunya hampir 1,000 orang. Di antara guru-guru beliau adalah Imam Ibnu Daqiqil Eid, Imam Fakhruddin Abul Hassan al-Maqdisi dan ramai lagi. 

Abul Fath Fathuddin Ibnu Sayyidin Naas merupakan seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada pagi Sabtu 11 Sya'baan 734H. Telah melayati jenazah beliau oleh ramai manusia dan beliau dikebumikan di al-Qurafah di sebelah al-Hafiz Ibnu Abi Jamrah. Selain meninggalkan anak-anak murid yang ramai, Imam Ibnu Sayyidin Naas, turut meninggalkan berbagai karya, antaranya:-
 1. `Uyuun al-Atsar fi funuun al-maghaazi wasy-syamaail was-siyar;
 2. Nurul 'Uyuun fi Talkhish Siratil Amiinil Ma`muun SAW;
 3. Tahshilul Ishaabah fi Tafdhiil ash-Shahaabah;
 4. Busyral Labiib bi dzikril Habiib;
 5. Minahul Midah
 6. al-Maqaamaatul 'Aliyyah fil Karaamaatil Jaliyyah;
 7. an-Nafhusy Syadzi fi Syarhi Jaami`it Tirmidzi.
Di antara kisah yang mungkin jarang kita dengar adalah kisah mengenai takziah Nabi Khidhir 'alaihis salam ketika kewafatan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Di dalam " 'Uyuun al-Atsar" pada halaman 449, juzuk ke-2, dinyatakan bahawa ketika wafatnya Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, para sahabat telah mendengar ucapan takziah tanpa mereka melihat siapa yang mengucapkannya. Dan dikatakan bahawa yang menyampaikan ucapan takziah tersebut adalah Nabi Khidhir alaihis salam. Dalam "Nurul 'Uyuun fi Talkhish Siratil Amiinil Ma`muun SAW", kisah ini dimuatkan pada halaman 133 sebagai berikut:-
.... Kemudian para sahabat mendengar satu suara dari arah pintu rumah Junjungan SAW berkata: "Jangan kamu mandikan dia, sesungguhnya dia suci dan disucikan. Kemudian mendengar pula mereka satu suara lain yang menyatakan: "Kamu mandikanlah baginda, sesungguhnya suara tadi adalah Iblis dan aku adalah al-Khidhir," dan dia memberikan ucapan takziah kepada mereka dengan katanya:- "Sesungguhnya pada Allahlah ketenangan atas setiap musibah (yakni carilah ketenangan / kesabaran tatkala menghadapi musibah dengan kembali kepada Allah), penggantian segala apa yang punah, pemerolehan segala apa yang luput, maka berpeganglah kamu dengan Allah dan hendaklah kamu berharap kepadaNya. Sesungguhnya yang mendapat musibah yang sebenar adalah orang yang ditegah daripada memperolehi pahala (yakni dia tidak mendapat pahala daripada musibahnya kerana dia tidak sabar atau redha tatkala mendapat musibah).
Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang Junjungan Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam sentiasa bertambah dan berkembang, memekar dalam taman hati sehingga tumbuh kecintaan dan kerinduan yang sejati kepada baginda. 

Selasa, Disember 20, 2016

Musawwadah Syaikh Daud

Pada entri kali ini, faqir ingin memperkatakan sesuatu mengenai satu risalah karya Mawlana Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani rahimahullah. Sesetengah ilmuwan menamakan risalah ini sebagai " Muswaddah " atau "al-Muswaddah" atau "Risalah al-Musawwadah" atau dengan jodol penuhnya "Risalah al-Musawwadah / al-Muswaddah Pada Menyatakan Puji-Pujian Zahir Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam." Menurut pandangan faqir yang singkat ini, kalimah muswaddah atau musawwadah yang disebut oleh Mawlana Syaikh Daud tatkala menulis khitam pada risalah tersebut sebenarnya bukanlah nama bagi risalah itu, tetapi merujuk kepada keadaan risalah tersebut yang sebenarnya masih berbentuk draf atau catatan awal atau nota awal yang memerlukan kepada penyempurnaan akhir. Jadi faqir cenderung untuk berpendapat bahawa apa yang beredar atas nama "Risalah al-Muswaddah" atau "Risalah al-Musawwadah" ini sebenarnya adalah draf bagi risalah kisah maulud Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam yang mungkin jodolnya:- "Risalah Pada Menyatakan Puji-Pujian Zahir Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam". Tambahan pula, keterangan daripada Allahyarham Ustaz Wan Muhammad Shaghir menyatakan bahawa kitab atau risalah ini belum pernah dicetak sebelum ini, jadi apa yang beredar sekarang hanyalah berbentuk musawwadah atau draf bagi risalah tersebut. Ini hanya sekadar pandangan singkat faqir dan hanya Allah yang Maha Mengetahui hakikat sebenarnya.

Berbalik kepada draf risalah yang ditulis pada Bulan Maulud ini, isi kandungannya adalah kisah-kisah yang berhubung kait dengan kelebihan, keagungan dan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam Bahasa Melayu yang indah dan diselang-seli dengan syair puji-pujian dan shalawat ke atas Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam Bahasa Arab. Menurut Allahyarham Ustaz Wan Muhammad Shaghir risalah ini berkemungkinan kitab tentang maulud yang pertama ditulis dalam Bahasa Melayu Klasik yang indah susunan katanya lagi tinggi nilai sasteranya.. Mengenai tarikh permulaan dan penyiapan risalah ini, Mawlana Syaikh Daud menerangkan sebagai berikut:-
" Telah khatamlah daripada menyurat akan musawwadah ini pada hari Rabu, 9 haribulan Maulud, maka ibtida`nya daripada 2 haribulan Maulud daripada hijrah 1234 'ala Shahibiha afdhalush shalaati wa azkat taslimi, ala yad afqarul 'ibaad Daud ibn Abdillah Fathani 'afaAllahu 'anhu."
Walaupun risalah ini masih berbentuk draf, namun tidak ada keraguan bahawa ianya adalah karya asli Mawlana Syaikh Daud al-Fathani. Menurut Allahyarham Ustaz Wan Muhammad Shaghir, risalah ini ditemukan asli tulisan pengarangnya sendiri dan tersimpan di Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur dengan nombor M.I. 329. Di sini faqir ingin berkongsi pandangan Mawlana Syaikh Daud rahimahullah mengenai adat berdiri ketika sampai kepada kisah kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Pada halaman 71 musawwadah risalah tersebut, Syaikh Daud menyatakan sebagai berikut:-
" Telah berlakulah adat dengan bahawasanya apabila mehalukan oleh wa`idz yakni mengajar dan memberi nasihat dan oleh maddaah membaca maulud akan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan menyebut mereka itu waktu memperanak akan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan adalah berdiri kebanyakan manusia tatkala demikian itu kerana membesarkan baginya shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dan adalah berdiri itu bid`ah tiada asal baginya tetapi tiada mengapa dengan dia kerana hendak membesar, tetapi adalah perbuatan yang hasan bagi mereka yang ghalab atasnya kasih akan dia dan membesarkan dia bagi demikian Nabi yang amat mulia 'alaihi afdhalush shalaati wa asyrafut taslim. "
Oleh itu, walaupun berdiri ketika mahalul qiyam itu dianggap sebagai bid`ah, namun ianya adalah bid`ah yang hasanah kerana tujuan berbuat sedemikian adalah kerana membesarkan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Seperkara lagi yang faqir ingin beri komentar adalah berhubung dengan penggunaan kalimah "maulud" yang digunakan oleh Mawlana Syaikh Daud dalam draf risalah tersebut. Sebenarnya kalimah "maulud" itulah yang lazim digunakan pada zaman orang - orang tua kita ketika merujuk kepada upacara atau sambutan peringatan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Mereka menggelarnya "Maulud Nabi" atau "Zikir Maulud" atau "Peringatan Maulud Nabi" atau "Bulan Maulud" dan seumpamanya. Dulu kalimah "mawlid" jarang digunakan untuk tujuan tersebut. Hanya semenjak dua menjak ini barulah dimasyhurkan penggunaan kalimah "mawlid" menggantikan kalimah "maulud". Perlu kita ketahui bahawa kedua-dua kalimah tersebut adalah betul dan boleh digunakan untuk merujuk kepada sambutan atau peringatan yang berhubung kait dengan kelahiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam.

Kalimah "mawlid" merujuk kepada isim/zaraf makan (tempat) atau isim/zaraf zaman (waktu) yang ertinya tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Manakala kalimah "maulud" pula adalah isim maf`ul yang merujuk kepada "bayi yang dilahirkan" dan dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Maka jika dikatakan " Sambutan Mawlid Nabi", maka maksudnya kita menyambut masa atau hari kelahirannya Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan jika kita menggunakan "Sambutan Maulud Nabi", maka ia merujuk kepada menyambut bayi yang dilahirkan yang bernama Nabi Agung Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam. Oleh itu, tidak menjadi kesalahan kalimah "Maulud" untuk diteruskan penggunaannya, bahkan ada kalanya mungkin penggunaannya adalah lebih tepat, kerana topik sambutan sebenarnya tidaklah terikat kepada tarikh atau hari kelahiran tersebut tetapi lebih tertumpu kepada bayi yang telah dilahirkan sebagai rahmat bagi sekalian alam, Nabi Agung Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam. Namun hanya Allah yang Maha Mengetahui.

Sabtu, Disember 17, 2016

Rahmat Allah Atas al-Buthi

Mudah-mudahan apa yang berlaku di negara-negara Timur Tengah sekarang dapat dijadikan iktibar. Bertindak jangan terburu-buru dan berpandukan emosi. Jangan mudah melatah sehingga hilang pertimbangan akal yang waras, lalu terkija-kija menari ikut emosi diiringi gempita muzik revolusi yang dimainkan puak musuh bertopengkan kawan.  Semoga entri di bawah sedikit sebanyak menyingkap kebijaksanaan asy-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi rahimahullah.

Daughter of Syria's slain cleric speaks out


It has become common for Syria's opposition to blame the government of President Bashar al-Assad for explosions that hit residential areas in Damascus. The latest blast - in a mosque that killed the country's top cleric, Sheikh Mohammad al-Bouti, his grandson, and 40 others - was no different.
Dissidents, including the head of the Syrian National Coalition, Mouaz al-Khatib, have alleged al-Bouti, a vocal supporter of Assad, was assassinated this week by regime insiders. Many believe he had been on the verge of announcing his defection.
Al-Bouti's daughter, Sumayya, however, said that her father could not have changed his position. She said those who killed him were "unjust" and "criminal" - but refused to say who she thought might have been responsible for his death. 

"My father's position is clear. It was based on conviction and religious texts. He believed one should not disobey [the ruler]. Disobeying may lead to strife and strife would lead to a cycle of more disorder," she said, speaking from Saudi Arabia.
Since the early days of the uprising, which started in March 2011, al-Bouti had dismissed anti-government protesters as a bunch of mercenaries and saluted the Syrian Army in its fight against Assad's enemies.
Sumayya said her father believed that changing reality required patience.
"He preached for patience and advocacy, rather than violence and bloodshed," said the 52-year-old.
"In his writings, he spoke of many examples where change took place after a lot of patience, like in India."
The cleric had influence over the affluent Sunni Muslims in Damascus and is credited for keeping them away from the violence of the protest movement.
'Hypocrisy'
Al-Bouti was considered one of the most influential Muslim scholars in the world. He wrote more than sixty books on various Islamic issues, and was considered an important scholar of Sufism.
Following the rise of a Muslim Brotherhood insurgency in the 1970s and the brutal crackdown upon armed fighters and thousands of civilians by President Hafez al-Assad in the early 1980s, the regime encouraged a more moderate interpretation of Islam based on Sufism, which focuses on rites and rituals rather than political governance.
In the early 1990s, al-Bouti became a highly reputable figure among Syrians. He appeared on state television twice a week and his mosque lectures were attended by thousands.
But in 2011, many Syrians, including some of al-Bouti's students, found Assad's crackdown on protests too brutal to justify and accused the cleric of legitimising the regime's military campaign against rebellious towns.
His daughter said al-Bouti was aware that some people saw his support for Assad as "hypocrisy" and "power hungry".
"He disregarded them. He lived by the saying of Prophet Mohammad: 'Whoever seeks Allah's pleasure at the expense of men's displeasure, will win Allah's pleasure and Allah will cause men to be pleased with him.'"
"My father used to say to us: 'If I really was after power and wealth then I would have pursued them when I was young. Not now, when I am 84.'"
Al-Bouti wanted reform. He believed it was his duty to advise both officials and the public at large.
"He attended meetings with officials to advise them, not to be photographed with them," Sumayya said.
'Scent of heaven'
When asked what he had advised Assad, she said: "He never told us. He is not the kind of person who would tell people about discussions that take place in private gatherings."
Sumayya is al-Bouti's only daughter. He has six sons. Several rumours have emerged on social media regarding possible defections within the al-Bouti family. Sumayya said there was no defection - "thank Allah", she said - but there have been "discussions" within the family.
"My father used to be bothered by some of the discussions that took place. He had expected that doubt be raised by strangers but not by those close to him. He expected his children would have more knowledge than others," she said.
What united the siblings, however, was a shared fear for the life of their father. Sumayya recalled her father saying that security guards would not make a difference, because everything happened "with Allah's will and permission".
"Whenever we felt scared, we felt the need to be around him and talk to him because he made us feel safe. He had so much tranquility in his heart."
Al-Bouti told his children that what was happening in the country was a crisis that would eventually end, but he felt that the day of his death would come first.
"He told us to take care of each other," said Sumayya. "He said that could smell the scent of heaven."
- By Basma Atassi.

Jumaat, Disember 16, 2016

Syaikh Abdul Ghani Kampar

Ini foto Syaikh Abdul Ghani bin Abdus Salam qaddasaAllahu sirrah yang lebih dikenali sebagai Syaikh Abdul Ghani Kampar @ Syaikh Abdul Ghani Batu Basurek. Mursyid Thariqah Naqsyabandiyyah al-Khalidiyyah yang telah mengangkat almarhum Buya Muhibbuddin Waly sebagai mursyid dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Beliau dikatakan lahir sekitar tahun 1811 dan kembali ke rahmatullah pada 1961, menjadikan usia beliau sekitar 150 tahun.

Beliau telah melanjutkan pengajian agama di Mekah dan berguru dengan para ulamanya. Di antara guru beliau di sana adalah Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi rahimahullah dan khusus dalam perjalanan kesufian Thariqah Naqsyabandiyyah al-Khalidiyyah, beliau menerima didikan dan tarbiyah daripada Syaikh Sulaiman Zuhdi qaddasaAllahu sirrah. Setelah bermukim di sana sekitar 20 tahun, barulah Syaikh Abdul Ghani kembali semuka ke tanahair.

Sekembalinya beliau ke tanahair, beliau mendirikan surau dan rumah suluk di Batu Bersurat @ Batu Basurek, Kampar. Di situlah beliau mendidik dan mentarbiyyah para santrinya sehingga ramai murid-murid beliau yang menjadi ulama dan awliya`. Di antara murid-murid beliau yang masyhur adalah Syaikh Muda Muhammad Waly al-Khalidy dan anak beliau Prof. Dr. Muhibbuddin Waly al-Khalidy. Semoga Allah merahmati beliau dan segala para ulama dan awliya` yang banyak jasanya kepada umat.... al-Fatihah.