Rabu, Disember 17, 2014

100 kali haji

Imam at-Tirmidzi rahimahullah telah meriwayatkan dalan "Sunan at-Tirmidzi" pada juzuk ke-5, halaman 288 - 289, sebuah hadits berdarjat hasan ghorib daripada Muhammad bin Waziir al-Waasithiy daripada Abu Sufyan al-Humairiy iaitu Sa`id bin Yahya al-Waasithiy daripada adh-Dhahhak bin Humrah daripada 'Amr bin Syu`aib daripada ayahandanya daripada nendanya bahawa Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda:
"Sesiapa yang bertasbih mensucikan Allah 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang, maka dia seumpama orang yang mengerjakan 100 kali haji; Sesiapa yang bertahmid memuji Allah 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang, maka dia seumpama orang yang membawa 100 ekor kuda di jalan Allah, atau - sabda baginda - orang yang berperang 100 peperangan (jihad); Sesiapa yang bertahlil mengesakan Allah 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang, maka dia seumpama orang yang memerdekakan 100 orang hamba daripada keturunan Nabi Isma`il; Dan sesiapa yang bertakbir membesarkan Allah 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang, maka tiada seorang pun yang datang pada hari tersebut membawa pahala amalan yang lebih banyak daripadanya selain orang yang mengucapkan takbir seperti yang dia baca atau lebih banyak lagi."
Allahu ... Allah, besarnya ganjaran yang disediakan Allah bagi amalan yang ringan ini. Janganlah ragu dengan ganjaran yang disebutkan oleh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam tersebut. Lebih besar dari itu pun Allah berkuasa mutlak untuk melimpahkan anugerahNya dan sebesar mana pun ganjaran tersebut, tidak luak sedikitpun rahmat dan anugerah di sisi Allah. Maka carilah sebanyak mungkin bekalan untuk kehidupan yang abadi di sana.

Rabu, Disember 10, 2014

Karamah Syaikh Daud Fathani

Antara kitab Tok Syaikh Daud bin `Abdullah al-Fathani rahimahullah yang dekat dengan hati kita di alam Melayu adalah "Munyatul Mushalli". Punya dekatnya sehingga ada ustaz yang berfikiran salahpi turut menggunakannya sebagai teks mengajar untuk mengelabui mata masyarakat. Kemudian ustaz ini akan memasukkan jarum - jarum salahpinya dengan menyalahkan atau memperlekehkan isi kandungan kitab ini dengan alasan "tidak selari dengan sunnah" atau "tiada nas" dan dan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjukNya kepada ustaz ini dan juga kita sekalian agar berpegang dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama`ah yang sebenar.

Berbalik kepada "Munyatul Mushalli", ianya membicarakan mengenai persoalan shalat yang diwajibkan ke atas kita. Nak tahu isi kandungannya yang terperinci, korang belilah sendiri baca dan pergi mengaji. Di sini, kawe nak share satu kisah yang berkaitan dengan penulisan karya ini. Diceritakan bahawa karya yang berkat ini disusun dan ditulis sendiri oleh Tok Syaikh Daud rahimahullah atas  permintaan seorang raja. Maka Tok Syaikh rahimahullah pun  mula menyusun karangannya ini berdasarkan ilmu yang ada dalam ingatan beliau semata-mata tanpa merujuk kepada mana-mana kitab. Melihat kepada hal tersebut, Sang Raja mula meragui kebolehan dan ilmu Tok Syaikh Daud rahimahullah. Namun keraguan tersebut segera hilang apabila pada satu ketika Sang Raja melihat Tok Syaikh Daud rahimahullah menulis kitab ini tanpa menggunakan lampu dan qalam. Ketika menulis di waktu malam, jari-jari Syaikh Daud rahimahullah akan mengeluarkan cahaya meneranginya dan jari telunjuknya pula digunakan sebagai qalam untuk menulis.

Inilah antara cerita karamah Syaikh Daud al-Fathani rahimahullah yang diceritakan melalui lisan tok - tok guru kita rahimahumullah. Kisah karamah sebegini juga dinukilkan berlaku kepada ramai lagi ulama yang `amilin lagi mukhlisin seperti asy-Syaikhan, Imam an-Nawawi rahimahullah dan Imam ar-Rafi`i rahimahullah. Maka gemarkanlah diri kita hendaknya untuk mentelaah segala kitab turats peninggalan para ulama kita yang ikhlas. Insya-Allah, ilmu dapat, berkat dapat dan doa pengarangnya pun dapat.

Isnin, Disember 08, 2014

Istighatsah: JJ v. Hadhratusy Syaikh

KH Hasyim Asy`ari rahimahullah sebagai seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jama`ah telah memperjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai keharusan bertawassul, beristighatsah dan meminta syafaat dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, para wali dan para shalihin, samada ketika hidup mereka di dunia ini atau ketika mereka hidup di alam barzakh. Bahkan dalam karya beliau "an-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin" menyatakan bahawa amalan bertawassul dan beristighatsah ini tidak pernah diingkari oleh mana-mana ulama sehinggalah bangkangan yang timbul daripada Ibnu Taimiyyah al-Harrani, idola dan rujukan utama puak salahpi. Oleh itu, apa yang ditimbulkan oleh JJ ini, tiada lain melainkan sekadar pengulangan fatwa - fatwa puak minoriti untuk menyesatkan golongan majoriti. Jika JJ kata tidak boleh beristighatsah, maka Hadhratusy Syaikh KH Hasyim Asy`ari rahimahullah dalam karya beliau"an-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin" menulis antara lain:-


....Demikian pula permohonan dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, para wali dan shalihin bukanlah meminta kepada mereka, tetapi meminta kepada Allah semata-mata melalui mereka. Maka tawassul, memohon syafaat dan beristighasah melalui mereka tidaklah mempunyai erti lain dalam hati kaum muslimin kecuali sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan tiada seorang pun di antara mereka yang bertawassul dan beristighatsah melainkan tujuannya hanyalah untuk memohon kepada Allah semata-mata. Barangsiapa yang dadanya tidak dilapangkan untuk (memahami) masalah ini, hendaklah ia menangisi dirinya sendiri. Kami meminta kepada Allah ampunan dan afiat.

Dan akan datang dalam hadis syafaat di mana manusia meminta perlindungan kepada para nabi pada hari kiamat. Hadis ini adalah dalil yang paling jelas membenarkan bertawassul dengan mereka. Sesungguhnya setiap orang yang berdosa bertawassul kepada Allah `azza wa jalla dengan orang yang lebih hampir kepadaNya daripada dirinya. Perkara ini tidak pernah diingkari oleh sesiapa pun. Tidak ada beza mengenai perkara ini samada ianya dinamakan sebagai permohonan syafaat atau tawassul atau istighatsah. Hal ini tidak sama dengan perbuatan orang - orang musyrik yang kononnya hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah menyembah kepada selainNya, perkara ini adalah kekufuran. Sedangkan kaum muslimin apabila bertawassul dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam atau dengan selain baginda daripada para nabi, wali dan shalihin, tidaklah menyembah mereka dan dengan tawassul yang sedemikian tidaklah mengeluarkan mereka dari mentauhidkan Allah ta`ala, hanya Dia sahaja yang memberi manfaat dan mudarat.

Maka berhati-hatilah dari mengeluarkan pernyataan yang membawa kepada menghukum orang Islam sebagai musyrik, tanpa kita memahami dan melihat kepada segala aspek kerana tuduhan syirik itu terlalu amat besar dan dahsyat sehingga tidak wajar untuk dikeluarkan dengan sewenang-wenangnya. Janganlah hanya kerana seseorang mengucapkan : "Tolonglah aku, wahai Junjungan", maka terus dihukumkan mensyirikkan Allah. Jangan terlalu mudah mensyirikkan orang...... Allahu .... Allah. Jika JJ tidak memahami di mana duduknya persoalan bertawassul dan beristighatsah dan tidak dapat berlapang dada mengenainya, maka seharusnya dia menangisi dirinya sebagaimana anjuran Hadhratusy Syaikh.  Jangan marah ......... Madad, Madad Ya RasulAllah.

Rabu, Disember 03, 2014

Tertib Dalam Jamak Takhir

Berlaku kekeliruan mengenai tertib dalam melaksanakan jamak takhir. Ada yang mendahulukan shalat `Isyak sebelum Maghrib, kerana katanya `Isyak itu yang empunya waktu. Manakala sebilangan lagi mendahulukan Maghrib kerana mengikut tertib.

Apa yang ese ketahui dan pelajari daripada tuan - tuan guru, hukum tertib dalam jamak taqdim adalah wajib, manakala dalam jamak takhir pula adalah sunnat. Yang dikehendaki dengan tertib di sini adalah melaksanakan shalat yang hendak dijamakkan itu mengikut urutan, yakni ditunaikan shalat Zohor dahulu kemudian diikuti dengan shalat `Asar dan ditunaikan shalat Maghrib kemudian baru shalat `Isyak. Sekali lagi ditegaskan bahawa tertib ini dalam jamak taqdim mesti diikut, dan biasanya tidak berlaku kekeliruan dalam perlaksanaannya. Namun dalam jamak takhir, ada yang terkeliru kerana beranggapan shalat yang empunya waktu hendaklah didahulukan, iaitu shalat `Asar dahulu kemudian baru shalat Zohor, maka apa yang mereka lakukan adalah menyalahi tertib. Walaupun hal ini tidak memberi kesan atas keabsahan perlaksanaan shalat - shalat tersebut secara jamak takhir, namun ianya menghilangkan pahala sunnat tertib tersebut. Mengenai sunnahnya tertib dalam perlaksanaan jamak takhir ini, ianya disebut dalam banyak kitab - kitab fiqh seperti "Tuhfah" dan "Nihayah".

Untuk lebih jelas, ambo nukilkan tulisan seorang ulama Sarawak mengenai kaedah perlaksanaan jamak takhir. Syaikh Daud bin Abdul Ghani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjodol "Pedoman `Ibadah" Bahagian Pertama, halaman 102 - 103 menulis:-

Conto (nota: yakni contoh dalam Bahasa Malaysia) sembahyang qasar dengan jamak takhir.

(1) Orang yang hendak qasar dengan jamak takhir di antara sembahyang Zohor dengan `Asar itu hendaklah ia berniat jamak takhir di dalam waktu Zohor. Maka setelah masuk waktu `Asar, sunnatlah ia bang dan iqamat. Kemudian lalu mengucap: "Ushalli fardhadz Dzuhri rak`ataini qashran majmuu`an ilal `Ashri adaa`an Lillahi ta`ala", lalu disambungkan nya dengan mengucap takbiratul ihram, serta ingat di dalam hatinya waktu itu: "Sahaja aku sembahyang fardhu Zohor dua rakaat qasar dihimpunkan kepada `Asar". Habis itu lalu teruskanlah sembahyang itu sampai habis (macam gaya sembahyang Zohor jamak taqdim jua). Kemas memberi salam (nota:- perkataan "kemas memberi salam" di sini adalah mengikut pengertian dalam bahasa Melayu Sarawak yang membawa erti setelah sempurna memberi salam), lalu angkat iqamat. Kemas iqamat lalu terus sembahyang `Asar sampai habis (macam gaya sembahyang `Asar di waktu jamak taqdim jua).

(2) Kalau hendak sembahyang jamak takhir di antara sembahyang Maghrib dengan `Isyak, hendaklah ia berniat jamak takhir di dalam waktu Maghrib. Maka setelah masuk waktu `Isyak, sunnatlah ia bang dan iqamat. Kemudian lalu mengucap: "Ushalli fardhal Maghrib tsalatsa raka`aatin majmuu`an ilal `Isyaa-i adaa`an Lillahi ta`ala", lalu disambungkannya dengan mengucap takbiratul ihram, serta ingat di dalam hatinya waktu itu: "Sahaja aku sembahyang fardhu Maghrib tiga rakaat dihimpunkan kepada `Isyak", kemudian diteruskan nya lah sembahyang itu sampai habis. Setelah kemas memberi salam, angkat lagi lalu iqamat. Habis iqamat lalu terus sembahyang `Isyak (macam gaya sembahyang `Isyak di waktu jamak taqdim).

Dari contoh yang dikemukakan di atas, mudah-mudahan jelas bagi kita bahawa perlaksanaan shalat - shalat secara jamak takhir juga mengikut tertib tersebut. Namun tertib dalam shalat - shalat ini hanyalah dihukumkan sebagai sunnat sahaja. Formulanya mudah sahaja "tertib dan muwalat" adalah wajib dalam jamak taqdim, manakala ianya adalah sunnat dalam jamak takhir. Mudah-mudahan perlaksanaan ibadah kita dapat diperkemaskan lagi.

Rabu, November 26, 2014

Istighatsah : JJ v. Imam Ramli

Media tempatan melaporkan bahawa JJ (baca: Juanda Jaya) telah menghukumkan "tidak boleh (baca: haram)" beristighatsah (memohon bantuan) dengan orang yang telah wafat termasuklah dengan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam. Sebenarnya, jika seseorang memohon bantuan kepada makhluk dengan iktiqad bahawa makhluk itu boleh memberi bekas, maka perbuatan tersebut sememangnya haram tanpa mengira samada makhluk itu masih hidup bernyawa di dunia yang fana ini atau sudah berada di alam baqa. Seseorang mukmin yang beristighatsah pasti tidak mempunyai iktiqad sedemikian, baik yang diminta pertolongan itu masih hidup atau sudah mati. Kita orang mukmin tahu bahawa hanya Allah ta`ala sahaja yang memberi bekas, adh-Dhaar dan an-Naafi`. Oleh itu isu istighatsah ini telah lama dijelaskan oleh para ulama kita terdahulu dengan melihat kepada segala nas yang ada dan akhirnya JUMHUR ULAMA menghukumkan ianya adalah dibolehkan. Namun sayangnya masih ada yang cuba mengelirukan masyarakat tentang hal ini dengan mengatakan ianya haram secara mutlak. Jika JJ kata haram beristighatsah maka lihat pula apa kata Imam Ramli rahimahullah mengenai persoalan ini. Dan pasti korang yang punya mata dan mata hati dapat melihat di mana kedudukan JJ berbanding Imam ar-Ramli rahimahullah.

Imam Syamsuddin Muhammad bin Abil `Abbas Ahmad bin Hamzah ar-Ramli al-Anshari rahimahullah, pengarang kitab "Nihayatul Muhtaj" yang masyhur, dalam fatwanya yang dicetak di tepi himpunan fatwa Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah dengan berjodol "al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah", jilid 4, halaman 382 - 383 menyatakan (terjemahan bebas):-
  • (Ditanyai) mengenai apa yang dilakukan orang awam dari ucapan mereka sewaktu kesusahan "Ya Syaikh Fulan", "Ya RasulAllah", dan seumpamanya dari ucapan-ucapan istighatsah dengan para nabi, para rasul, para wali, ulama dan sholihin, maka adakah perkara ini jaiz (harus) atau tidak ? Dan adakah bagi para rasul, para nabi, para wali, sholihin dan masyaikh pertolongan (yakni memberi pertolongan) selepas mereka mati, dan apakah yang rajih pada yang demikian ?
  • (Maka dijawab) Bahawasanya istighatsah dengan para nabi, para rasul, para wali, ulama dan sholihin adalah HARUS. Dan bagi para rasul, para nabi, para wali dan sholihin pertolongan selepas mereka mati kerana bahawasanya mu'jizat para nabi dan karamat para wali tidak putus dengan matinya mereka. Adapun para nabi maka mereka hidup di dalam kubur-kubur mereka, sembahyang mereka dan berhaji mereka seperti yang warid diberitakan dalam beberapa hadis, dan jadilah pertolongan daripada mereka mu'jizat bagi mereka. Para syuhada` juga hidup, disaksikan mereka itu dengan jelas memerangi segala kuffar. Adapun para wali maka ianya adalah karamah bagi mereka. Sesungguhnya Ahlul Haqq berpegang bahawasanya berlakunya karamah para wali dengan niat (sengaja) mereka atau tanpa ada sebarang niat adalah suatu perbuatan yang mencarik adat yang dilakukan oleh Allah ta`ala dengan sebab mereka. Dalil atas harusnya perkara ini berlaku adalah kerana ianya termasuk dalam perkara mumkin, oleh kerana itu tidaklah menjadi mustahil ianya untuk berlaku, maka setiap perkara seperti atas adalah harus untuk berlaku. Antara dalil berlakunya karamah ialah kisah Siti Maryam dengan rezeki yang dikurniakan Allah kepadanya sebagaimana diceritakan dalam al-Quran; kisah Sayyidina Abu Bakar dengan tetamu-tetamunya sebagaimana tersebut dalam kitab hadis shohih; kisah Sungai Nil banjir dengan sebab surat Sayyidina 'Umar; kisah Sayyidina 'Umar sedang atas mimbar di Madinah dapat melihat tenteranya di Nahawand serta boleh berbicara dengan panglimanya, di sini juga dapat diambil sebagai karamah bahawa tentera tersebut dapat mendengar kata-kata Sayyidina 'Umar sedangkan antara mereka dengan Sayyidina 'Umar jarak perjalanan 2 bulan; kisah Sayyidina Khalid meminum racun tanpa memberi mudarat. Dan telah berlaku berbagai perkara mencarik adat atas tangan para sahabat dan para tabi`in dan orang-orang yang selepas mereka yang tidak mungkin untuk diingkari ketawaturannya yang telah disepakati. Sebagai kesimpulannya, apa yang harus berlaku sebagai mu'jizat untuk nabi, haruslah berlaku sebagai karamah bagi wali. Tiada perbezaan antara keduanya selain daripada at-tahaddi ("mencabar" yakni mu'jizat itu sifatnya mencabar musuh atau melemahkan musuh).
Nak puas lagi sila rujuk perkataan asal Imam ar-Ramli rahimahullah. Tapi bodo - bodo aku pun faham bahawa istighatsah itu harus di sisi Imam ar-Ramli dan begitulah juga di sisi ulama-ulama kita yang lain. Inilah kedudukannya dalam Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Puak - puak kat utara ni kena banyak mentelaah kitab - kitab turats Ahlus Sunnah wal Jama`ah sebelum mengeluarkan fatwa atau pendapat. Jangan hanya rasa cukup dengan fatwa Ibnu Taimiyah atau fatwa Saudi - Wahabi sahaja. Buka luas sikit minda tu, jangan jadi katak bawah tempurung yang beranggapan bahawa Islam itu hanya apa yang ada dalam ilmunya Ibnu Taimiyyah ...... Allahu ... Allah.

Selasa, November 25, 2014

Tawassul Selepas Wafat - Nik Aziz

Tok Guru Nik 'Abdul `Aziz bin Nik Mat hafizahUllah, dalam karya beliau "Rasulullah Muhammad S.A.W. insan teladan sepanjang zaman", pada halaman 175 - 176 menulis:-
Ramai orang menjadi sesat selepas kewafatan Rasulullah SAW, kerana dalam hati mereka tiada kasih kepada baginda. Mereka telah menidakkan tawassul terhadap zat baginda selepas wafatnya. Mereka menganggap bahawa kesan keberkatan Rasulullah SAW itu telah habis apabila baginda wafat. Jika bertawassul selepas baginda wafat bererti bertawassul kepada suatu yang tidak berkesan.

Hujah seperti itu menunjukkan bahawa mereka sebenarnya jahil mengenai Rasulullah SAW. Persoalannya, adakah semasa hayat baginda ia memberi kesan? Sedangkan kesan hanya datang daripada Allah SWT sebagai Khaliq, tiada makhluk yang memberi kesan. Tiada siapa pun boleh mendakwa bahawa Rasulullah SAW boleh memberi kesan secara peribadi semasa hayatnya. Kerana dakwaan itu telah disepakati boleh membawa kerosakan akidah.

Para sahabat mengambil berkat daripada kesan-kesan baginda, bukan kerana baginda boleh memberi kesan. Tetapi baginda adalah seafdal-afdal manusia di muka bumi ini. Seluruh makhluk di langit atau di bumi, hanya Rasulullah SAW sahaja orang yang menjadi kesayangan Allah SWT. Baginda juga menjadi rahmat Allah kepada seluruh alam. Ia adalah tawassul disebabkan Rasulullah SAW sangat akrab dengan Allah SWT, melalui bagindalah seluruh makhluk mendapat rahmat daripada Allah SWT.
Maka jelas menurut Tok Guru hafizahullah, sesiapa yang berpendapat bahawa tidak boleh bertawassul dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alahi wa sallam setelah kewafatan baginda, maka orang tersebut adalah ORANG SESAT YANG HATINYA TIDAK KASIHKAN BAGINDA shallaAllahu `alaihi wa sallam. Maka tak kiralah samada manusia sesat ini mufti ke, ustaz ke, barua politik ke, pencacai politik ke dan dan dan dan seumpamanya.

Jumaat, November 21, 2014

Jangan kecewa.......

Antara khabar gembira yang telah dimaklumkan oleh ash-Shadiqul Mashduq shallaAllahu `alaihi wa sallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyaAllahu `anhu:- "Sesiapa yang menunjuk kepada suatu kebajikan, maka baginya seumpama pahala pelaku kebajikan tersebut". Oleh itu, jangan berhenti jadi penunjuk kepada segala macam bentuk makrufat. Di samping kita sendiri beramal, jangan lupa mengajak sesama untuk sama - sama beramal. Bertolong bantu atas kebajikan dan ketakwaan sebagaimana yang difirmankan oleh Rabbul `Izzah `azza wa jalla. Jangan bakhil hendak masuk syurga sendiri-sendiri, ingat rahmat Allah ta`ala itu terlalu amat luas tanpa had dan sempadan. Dan jangan mengharapkan balasan daripada sesama pengharap balasan, sandarkan segalanya kepada asy-Syakur yang Maha Pemberi Balasan yang berganda- ganda. Jika kita mengharapkan balasan daripada makhluk, kita akan menemui kekecewaan. Dengan Tuhan dan Nabi yang paling banyak berjasa, pun ramai yang lupa, apatah lagi jasa kita yang tak seberapa. Oleh itu, tetapkanlah pendirian dan istiqamah hanya menghadap kepadaNya ..... Allahu .... Allah. Ingat padaNya sentiasa dan jadilah rijal yang matang dan tinggalkan permainan budak - budak hingusan.