Selasa, April 24, 2018

Jadilah Seperti Abu Dhamdham

Sifat berlapang dada dengan mudah memberi maaf bagi kesalahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri kita adalah salah satu daripada akhlak yang terpuji. Seharusnya sifat sebegini disemai dan dipupuk dalam diri kita selaku umat Islam. Jika kalangan awam wajar memiliki sifat sedemikian, maka bagi seseorang pemimpin atau yang hendak menjadi pemimpin atau "public figure" seharusnya berlebih lagi. Pemimpin hendaklah bersikap pemaaf dan berlapang dada dalam menerima apa sahaja yang datang daripada khalayak. Janganlah hanya suka dan sudi menerima sanjungan dan pujian sahaja, manakala marah dan mengamuk bila dicaci dan dicemuh. Sanjungan dan kejian, itu adalah lumrah bagi seseorang yang berada di atas atau "public figure", yang jadi tumpuan pandangan mereka yang di bawah. Jadilah pemimpin yang jiwanya besar seperti air dalam lautan, jangan yang jiwanya kecil bak air dalam cawan. Tidak dinafikan bahawa yang menjahanamkan seseorang pemimpin itu adalah para penjilat dan tukang kipas yang berada di sekelilingnya. Bak kata bidalan "harapkan sokong, sokong membawa rebah" - ingat rebah di sana lebih lagi dahsyatnya dari rebah di sini. Kekadang pemimpin tidak ada apa-apa, pemimpin tak kisah pun, cuma tukang kipas sahaja yang lebih-lebih. Maka kasihanlah kat para pegawai polis yang terpaksa meluangkan masa mereka untuk melayan karenah. Sudah-sudahlah berbuat sedemikian, belajarlah untuk menjadi seorang Abu Dhamdham.

Siapakah Abu Dhamdham? Faqir tidak berhasrat untuk memanjangkan berbagai pendapat di kalangan ulama mengenainya, ada yang menyatakan dia seorang sahabat, ada yang menyatakan dia daripada kalangan umat terdahulu dan ada yang menyatakan dia adalah satu watak manusia daripada kalangan umat ini. Siapa sebenarnya diri Abu Dhamdham tidak signifikan, yang penting adalah sikap pemaaf yang ada pada seorang Abu Dhamdham yang dipuji oleh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Abu Dhamdham adalah contoh orang yang murah dengan kemaafan sehingga dia sanggup memberikan kemaafan kepada orang yang mencaci, mencela dan menceroboh kehormatannya walaupun tanpa diminta.

Riwayat mengenai Abu Dhamdham ini berbagai, di antaranya apa yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud pada bab apa yang datang pada riwayat mengenai seseorang yang menghalalkan (yakni memaafkan) orang lain mengumpat dirinya, di mana didatangkan 2 riwayat mengenai Abu Dhamdham. Riwayat pertama adalah daripada Muhammad Ibnu 'Ubaid daripada Ibnu Tsaur daripada Ma'mar daripada Sayyidina Qatadah radhiyaAllahu `anhu yang berkata: "Apakah kamu tidak mampu menjadi seperti Abu Dhamdham atau Dhamdham (berlaku keraguan atas Ibnu 'Ubaid samada Abu Dhamdham atau Dhamdham sahaja). Adalah beliau (yakni Abu Dhamdham atau Dhamdham tadi) pada ketika pagi berkata: "Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah dengan kehormatanku kepada hamba-hambaMu". Riwayat kedua pula adalah daripada Musa ibnu Ismail daripada Hammad daripada Tsabit daripada 'Abdur Rahman ibni 'Ajlaan yang berkata bahawa Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu tidak mampu untuk menjadi seperti Abu Dhamdham?" Para sahabat bertanya: "Siapakah Abu Dhamdham?" Baginda menjawab: "Seorang lelaki sebelum kamu, yang berkata: 'Kehormatanku adalah untuk sesiapa yang mencelaku."

Imam an-Nawawi pula menukilkan dalam al-Adzkar pada halaman 148 daripada kitab Ibnus Sunni sebagai berikut:-

Daripada Sayyidina Anas radhiyaAllahu `anhu bahawasanya Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu tidak mampu untuk menjadi seperti Abu Dhamdham?" Para sahabat bertanya: "Siapakah Abu Dhamdham, wahai RasulAllah?" Baginda bersabda: " Dia adalah seseorang yang ketika berpagi berkata: "Ya Allah, aku telah hibahkan diriku dan kehormatanku keranaMu", maka dia tidak mencaci orang yang mencacinya, dia tidak menganiaya orang yang menganiayainya dan dia tidak memukul orang yang memukulnya."
Akhir sekali, faqir ingin menukilkan riwayat yang didatangkan oleh panutan pihak parti lawan (pihak sebelah), iaitu Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam Madarijus Salikin, juz 2, halaman 45 yang menyatakan:-

Martabat Pemurah Yang Ke-7: Pemurah dengan kehormatan, seperti pemurahnya Abu Dhamdham daripada kalangan sahabat radhiyaAllahu `anhum. Adalah beliau ketika berpagi berkata: "Ya Allah, tiada bagiku harta untuk aku sedekahkan dengannya kepada manusia, oleh itu telah aku sedekahkan kepada mereka kehormatanku, maka sesiapa yang mencelaku atau memfitnahku, aku halalkan (yakni aku maafkan dia)". Maka Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam (memujinya dengan) bersabda: "Siapa daripada kamu yang mampu menjadi seperti Abu Dhamdham?"
Begitulah ikhwah, riwayat - riwayat mengenai Abu Dhamdham @ Dhamdham bukanlah untuk dijadikan lesen atau galakan kita mencela, mengumpat, mencaci,  mencemuh dan memfitnah orang, TAPI hendaklah dijadikan panduan dan pegangan ketika kita mendapat cacian dan makian manusia. Bukan juga ertinya kita tidak boleh bertindak atau membalas, tapi biarlah berpada dan mengikut lunas serta batas  ketentuan Hukum Syarak yang mulia, dengan catatan bahawa memaafkan itu lebih utama. Terutama sekali bagi para pemimpin dan setiap yang berada di atas, hendaklah sentiasa bermurah hati memberikan kemaafan. Janganlah setiap kali dicaci dan dicemuh, terus buat repot, arah polis, arah AG,  guna kuasa untuk dakwa dan seumpamanya. Semenjak dua menjak ni, bukan main hebat lagi guruh dan kilatnya, jika ada pemimpin tertentu yang dicaci, awat bila tang agama dihina, Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dicerca, sonyappp joooo. Kalau pun ada yang kena, berapa sen je. Takkan memada kita dengan hukuman bunuh tenok lebih besar daripada hukuman menghina Agama Persekutuan, Islam dan Nabinya.... tak patut...tak patut....tak patut. Apa-apa pun, sendiri kena ingat dan ingat juga memberikan kemaafan ada satu sedekah, sedekah yang sifatnya maknawi lagi abstrak. Jadilah seperti Abu Dhamdham, tapi jangan jadi dum...dum...dummy.

Ahad, Februari 04, 2018

Qadhi Abu Syuja`

Syaikh al-'Alim al-'Allaamah al-Imam Syihabud Dunya wad Din, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfahani asy-Syafi`i rahimahullah yang lebih dikenali sebagai Qadhi Abu Syuja` @ Qadhi Abu Thayyib adalah seorang ulama besar dalam mazhab asy-Syafi`i. Tarikh lahir dan wafatnya tidak diketahui dengan pasti. Ada yang menyatakan beliau lahir dalam tahun 328H dan wafat pada tahun 488H, manakala pendapat lain menyatakan bahawa beliau lahir tahun 433H dan wafat tahun 593H.

Ketokohan beliau amat terserlah sehingga dilantik menjadi qadhi dan akhirnya menduduki jawatan wazir. Namun kedudukan dan pangkat sedikit pun tidak mempengaruhi keshalehan, sikap warak dan zuhud beliau. Bahkan beliau dikenali di segenap ceruk rantau sebagai seorang imam yang shaleh lagi alim. Sewaktu menduduki jawatan wazir, beliau menugaskan 10 orang pembantu bertugas membahagi dan mengagih-agihkan sedekah dan hadiah, di mana setiap seorang diberi 120,000 dinar untuk dibahagi kepada orang - orang miskin, penuntut dan ahli ilmu serta sesiapa sahaja yang memerlukannya. Beliau sendiri tetap hidup dengan penuh kezuhudan terhadap dunia yang fana ini.

Qadhi Abu Syuja` dianugerahkan dengan umur yang cukup panjang, iaitu 160 tahun, sebagaimana disebut oleh Imam al-Bujairimi dan Imam al-Bajuri dalam kitab - kitab mereka. Setelah bersara dari jawatan wazir, Qadhi Abu Syuja` berhijrah ke Kota Madinah al-Munawwarah untuk menjadi khadam kepada Junjungan Nabi SAW yang berkhidmat menjaga dan melayan segala keperluan makam dan masjid baginda yang mulia. Meskipun seorang ulama besar dan mantan wazir, Qadhi Abu Suja` tidak segan dan malu untuk membersih sendiri makam dan masjid yang mulia serta menyalakan lampu - lampunya. 

Sungguh pun menjangkau usia lanjut, namun tubuh badannya tetap seperti orang muda, segala anggota-anggotanya tetap seperti dahulu tidak dimamah usia. Apabila ditanya mengenainya, beliau menjawab:- "Kami telah menjaganya sejak kecil, maka Allah menjaganya ketika kami tua (yakni sejak kecil lagi beliau telah menjaga dan memelihara segala anggotanya daripada berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah pun menjaga dan memelihara segala anggota beliau agar tetap cergas dan berfungsi walaupun usia beliau sudah lanjut). Inilah sebahagian akhlak dan sifat para ulama kita, jadi bagaimana mungkin kita meninggalkan jalan mereka untuk menuruti jalan orang yang "konon"nya lebih faham akan ajaran Islam daripada mereka, namun ilmu dan amal juga akhlak sebesar kuku pun tidak seperti mereka.
 
Qadhi Abu Syuja` wafat di Kota Madinah dan di sanalah beliau dimakamkan. Antara peninggalan beliau yang masyhur adalah karya fiqh mazhab Syafi`i yang banyak disyarahkan oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Karya tersebut adalah "al-Ghayah wa at-Taqrib" atau "Ghayatul Ikhtishar" atau "Mukhtashar Abi Syuja`" atau sering disebut sebagai "Matan Abi Syuja`". Karya ini telah disyarah dan diberi penjelasan oleh ramai ulama kemudian, antaranya, oleh:-
  1. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni - "Kifayatul Akhyar"
  2. Imam Ahmad al-Akhshashi - "Syarh Mukhtashar Abi Syuja`";
  3. Imam Muhammad bin Qasim al-Ghazzi -  "Fathul Qarib al-Mujib";
  4. Imam Waliyuddin al-Basyir - "an-Nihayah fi Syarhil Ghayah";
  5. Imam Muhammad asy-Syarbini al-Khatib - "al-Iqna`";
  6. Imam Ahmad bin al-Qasim al-`Ubbadi - "Kasyful Ghaffar"
Maka berpanjanganlah ilmu beliau sehingga dimanfaati kita di zaman ini. Mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmatNya kepada Qadhi Abu Syuja` dan sekalian para ulama dan shalihin juga sekalian umat ini..... al-Fatihah.

Selasa, Januari 02, 2018

Nabi Khidhir - Imam an-Nawawi

Menurut kebanyakan ulama Ahlis Sunnah wal Jama`ah, al-Khadhir atau al-Khadhr atau al-Khidhr atau yang biasa dan mudah di lidah kita Nabi Khidhir `alaihis salam adalah seorang nabi yang dianugerahkan Allah ta`ala dengan umur yang panjang sehingga dikatakan baginda hanya akan diwafatkan ketika al-Quran diangkat ke langit, iaitu ketika kiamat hampir tiba. Imam an-Nawawi rahimahullah dalam karya beliau Shahih Muslim bi syarhi an-Nawawi, syarah bagi Shahih Muslim turut menyentuh tentang Nabi Khidhir alaihis salam dalam juzuk ke-15, halaman 135 - 136, pada Bab Min Fadhail al-Khidhr shallaAllahu `alaihi wa sallam, di mana beliau rahimahullah antara lain menjelaskan sebagai berikut:- 
Jumhur ulama (yakni majoriti ulama) berpendapat bahawasanya dia (yakni Sayyidina Khidhir 'alaihis salam) hayyun maujudun baina adzharina (hidup dan wujud, berada di kalangan kita, yakni masih hidup pada masa kita ini) dan pendapat ini telah disepakati oleh para shufi dan ahlush sholah wal ma'rifah (orang-orang ahli kebajikan dan ma'rifah). Kisah-kisah mereka melihat dan berjumpa dengannya serta mengambil pelajaran dan bersoal-jawab dengannya, juga kehadirannya di tempat-tempat mulia dan tempat-tempat kebajikan adalah terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur untuk disembunyikan.
Dan telah berkata Syaikh Abu 'Umar bin ash-Sholah: "Dia (yakni Nabi Khidhir) hidup menurut jumhur ulama dan orang-orang sholeh dan orang awam adalah bersama mereka dalam perkara ini". Dia juga berkata: "Bahawasanya pendapat sebahagian ahli hadis yang mengingkari hidupnya Nabi Khidhir sehingga masa kini adalah satu pendapat yang syadz (yakni pendapat yang ganjil lagi lemah dibandingkan pendapat jumhur ulama tadi).......
Imam ats-Tsa'labi al-Mufassir menyatakan bahawa  menurut pendapat kebanyakan ulama Nabi Khidhir adalah seorang nabi yang diberi umur panjang dan baginda dilindung daripada pandangan mata yakni daripada pandangan mata kebanyakan manusia sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Dikatakan bahawa baginda tidak diwafatkan melainkan pada akhir zaman ketika al-Quran diangkat.
Imam ats-Tsa'labi juga menyatakan bahawa ada tiga pendapat mengenai permulaan hidup Nabi Khidhir. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa baginda hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim al-Khalil shallaAllahu 'alaihi wa sallam; Pendapat kedua pula menyatakan bahawa baginda dilahirkan tidak lama selepas zaman Nabi Ibrahim; Manakala pendapat ketiga menyatakan baginda dilahirkan setelah jarak masa yang panjang selepas zaman Nabi Ibrahim.
Kunyah Nabi Khidhir adalah Abul 'Abbas, nama baginda Balya ibnu Malkan atau menurut pendapat yang lemah nama bapanya adalah Kalyan. Imam Ibnu Qutaibah dalam al-Ma`arif menukil perkataan Wahb bin Munabbih menyatakan bahawa nama penuh Nabi Khidhir adalah Balya ibnu Malkan ibnu Faaligh ibnu 'Aabir ibnu Syaalikh ibnu Arfakhasyad ibnu Saam ibnu Nuh. Dikatakan bahawa ayahanda baginda adalah daripada kalangan raja-raja.
Daripada penjelasan Imam Nawawi kita mengetahui bahawa JUMHUR ULAMA berpegang dengan pendapat bahawa Nabi Khidhir `alaihis salam masih hidup dan belum lagi wafat. Macam mana dan bagaimana keadaan kehidupan baginda sekarang, Allah sahaja yang Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa. Hidup atau matinya baginda sekarang bukanlah perkara besar dan tidak harus dijadikan perbalahan sesama umat. Nak percaya baginda masih hidup, tidak ada masalah kerana itulah pendapat jumhur ulama dan yang nak percaya bahawa baginda telah wafat pun tidak menjadi masalah kerana sesetengah ulama dan ahli hadits berpendapat sedemikian seperti Imam al-Bukhari rahimahullah.

Halaman 135 - 135, "Syarah Muslim"


Rabu, Disember 06, 2017

Kisah Syaikh 'Umar bin Mubarak

Imam Ahmad bin Ahmad bin 'Abdul Lathif asy-Syaraji rahimahullah menulis dalam Thabaqaat al-Khawwash tentang seorang ulama  yang shalih lagi faqih bernama Abul Khaththab 'Umar bin al-Mubarak bin Mas`ud bin Saalim al-Ju`fi rahimahumullah. Syaikh 'Umar bin al-Mubarak ini dikenali sebagai Maqthu` al-Lisan (orang yang terpotong lidahnya) kerana satu peristiwa yang dialaminya. Peristiwa yang dihubungkan dengan karamah  yang diperolehi Syaikh 'Umar telah dikisahkan oleh Imam asy-Syaraji pada halaman 243-244 kitab tersebut.

Dikisahkan bahawa suatu ketika Syaikh 'Umar bin al-Mubarak rahimahullah pergi menunai ibadah haji dan menziarahi Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Syaikh 'Umar dalam ziarahnya kepada makam Junjungan yang mulia serta dua sahabat baginda dalam Masjid Nabawi, telah melantunkan qasidah memuji Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan kedua sahabat baginda, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina 'Umar radhiyaAllahu `anhuma. Setelah selesai berqasidah, seorang lelaki daripada penduduk Madinah yang menjadi pengikut Syiah telah datang menemui Syaikh 'Umar untuk mempelawanya ke rumah. Syaikh 'Umar menerima pelawaan lelaki tersebut. Setiba di rumahnya, lelaki tersebut telah mengurung Syaikh 'Umar dan memotong lidahnya kerana beliau telah menggunakan lidahnya untuk memuji  Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina 'Umar radhiyaAllahu `anhuma dalam qasidahnya. Setelah lidahnya dipotong, Syaikh 'Umar dibebaskan dan beliau terus ke makam Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam untuk mengadu kepada baginda. Pada malamnya, Syaikh 'Umar telah bermimpi didatangi Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bersama dengan kedua sahabat baginda yang mulia. Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam berdiri di sisi kepala Syaikh 'Umar dan mengarahkan Sayyidina Abu Bakar mengembalikan lidah Syaikh 'Umar yang terpotong tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyaAllahu `anhu mengambil lidah Syaikh 'Umar yang terpotong dengan tangannya dan mengembalikannya ke tempat asalnya sebelum dipotong. Kemudian baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam dan kedua-dua sahabat baginda mengusap kepala dan sebahagian anggota badan Syaikh 'Umar serta mendoakannya. Ketika Syaikh 'Umar jaga dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah bersambung kembali seperti sediakala. Setelah selesai ziarah, maka Syaikh 'Umar pulang ke Yaman.

Pada tahun berikutnya, Syaikh 'Umar pergi lagi menunaikan haji dan menziarahi Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam di Madinah. Sebagaimana tahun sebelumnya, beliau telah melantunkan qasidah dalam Masjid Nabawi memuji Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan dua sahabat baginda tersebut. Selesai berqasidah, datang seorang pemuda yang elok rupa parasnya menjemput Syaikh 'Umar untuk bertamu ke rumahnya. Syaikh 'Umar menerima pelawaan pemuda tersebut dan mengikutnya ke rumah. Syaikh 'Umar mendapati bahawa rumah pemuda tersebut adalah rumah yang pernah beliau datangi tahun sebelumnya, iaitu rumah tempat lidahnya dipotong. Dengan bertawakkal kepada Allah, Syaikh 'Umar masuk ke dalam rumah tersebut dan beliau mendapati di tengah rumah tersebut ada seekor kera yang berikat. Pemuda tersebut menjelaskan kepada Syaikh 'Umar bahawa dia adalah anak kepada lelaki yang telah memotong lidah Syaikh 'Umar tahun sebelumnya. Seterusnya dia menceritakan bahawa setelah memotong lidah Syaikh 'Umar, pada malamnya bapanya telah bertukar menjadi kera. Maka kera yang diikat di tengah rumah tersebut itu adalah bapanya. Setelah melihat kejadian yang menimpa bapanya, pemuda tersebut serta segala ahli keluarganya telah bertaubat dan meninggalkan ajaran Syiah yang dianut oleh bapanya serta mereka kembali mencintai dua sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina 'Umar radhiyaAllahu 'anhuma.

Allahu ... Allah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan para sahabat serta para awliya. Semoga kita terhindar daripada segala macam kesesatan dan mati dalam husnul khatimah berpegang teguh atas perjalanan Ahlis Sunnah wal Jama`ah.

Isnin, November 20, 2017

Qad Sanna Lakum Mu`adz

Imam Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi rahimahullah dalam "as-Sunan al-Kubra", juz 3, halaman 133 [cetakan Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut dengan tahqiq Syaikh Muhammad `Abdul Qadir `Atha) meriwayatkan bahawa pada zaman Junjungan Nabi shallaAllahu 'alaihi wa sallam, jika ada sahabat yang lewat datang ke masjid dan shalat berjemaah telah bermula, maka sahabat yang sedang dalam shalat berjemaah tersebut  akan memberi isyarat dengan jari kepada sahabat yang masbuk untuk memberitahunya jumlah rakaat yang telah dikerjakan oleh imam. Maka sahabat yang masbuk akan masuk dalam shalat dan mengerjakan dahulu rakaat yang tertinggal untuk mengejar imam pada rakaatnya  agar dapat salam bersamanya nanti. Begitulah yang mereka lakukan jika ada yang masbuk. Sehinggalah pada suatu ketika, Sayyidina Mu`adz bin Jabal radhiyaAllahu `anhu termasbuk. Maka jemaah yang muwafiq mengisyaratkan bilangan rakaat sebagaimana biasa, namun tidak diendahkan oleh Sayyidina Mu`adz. Beliau masuk dalam shalat dan terus mengikut imam pada rakaatnya, tanpa mengerja dahulu rakaat yang tertinggal. Setelah imam salam, barulah Sayyidina Mu`adz berdiri dan menyambung shalatnya dengan menyelesaikan rakaat-rakaat yang tertinggal. Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam setelah mengetahui perbuatan tersebut menyetujui apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu`adz, bahkan Junjungan Nabi shallaAllahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Telah mensunnahkan (yakni telah memulakan satu cara atau kaifiat atau perbuatan yang elok) bagi kamu Mu`adz yang sedemikian, maka hendaklah kamu melakukannya (yakni ketika kamu masbuk)."

Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa muhadditsin lain seperti Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain, bahkan Imam al-Hafiz Ibnu Daqiqil `Id dan Ibnu Hazm menilainya sebagai shahih. Para ulama telah menyebut hadis ini sebagai contoh satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selain Junjungan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam yang diperakui kemudiannya oleh Baginda untuk menjadi satu hukum. Riwayat ini menunjukkan bahawa bukan semua perkara baru hatta dalam ibadah seperti shalat sekali pun boleh dihukumkan dengan sewenang-wenangnya sebagai haram atau bid`ah dhalalah. Penetapan hukum perlu kepada perincian dengan merujuk kepada neraca hukum syarak yang mulia, samada ianya selari dengan tuntunan syarak atau sebaliknya. Dalam hadis tersebut, Junjungan Nabi shallaAllahu 'alaihi wa sallam tidak pun menegur Sayyidina Mu`adz radhiyaAllahu `anhu kerana melakukan suatu perkara baru dalam shalat berjemaah, sebaliknya Baginda Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam menyetujui perbuatan tersebut kerana ia sesuai dengan kaedah dasar hukum berjemaah, iaitu: makmum hendaklah mengikut imam.

Oleh itu, mari kita ambil iktibar dari sikap Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, baginda tidak mudah menghukum perbuatan orang lain sebagai salah dan sesat. Jika perkara tersebut elok dan baik, baginda mengiktirafnya, bahkan dijadikan hukum dan panduan bagi umat baginda. Ini jelas menunjukkan bahawa bukan semua perkara yang baharu itu mesti dihukum sebagai salah, bid`ah dhalalah dan sesat.

Ahad, November 05, 2017

Kisah Syibli & Kucing

Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam sepotong hadis yang masyhur memerintahkan kita untuk tidak memandang remeh apa sahaja rupa bentuk amal kebajikan atau amalan makruf, sekecil mana pun ia, walau hanya sekadar bertemu dengan kawan-kawan dengan wajah yang manis atau ceria. Kita ditegah dari perbuatan memperlekehkan sesuatu kebajikan, kerana mungkin perkara yang kita pandang remeh, sebenarnya pintu yang menjadi sebab Allah mencurahkan rahmat dan keredhaanNya kepada kita. Oleh itu, segala makrufat hendaklah dijunjung daripada yang besar sehinggalah yang kecil, kerana semuanya itu adalah wasilah kita untuk bertaqarrub dan mencapai rahmat serta keredhaan Allah yang Maha Agung.

Kadang-kadang ada amalan yang kita anggap besar dan hebat, namun di sisi Allah ianya umpama haba-an mantsura bak debu-debu ditiup angin. Penyebabnya adalah kerana ianya dicacatkan oleh karat-karat maknawi seperti ujub, riyak dan sum`ah.  Ada kalanya satu amalan yang kita anggap kecil dan tak bernilai, namun punya nilaian besar di sisi Allah `azza wa jalla kerana itulah amalan yang paling tulus kita lakukan. Pengajarannya di sini, bukanlah:- "lakukan hanya amalan kecil dengan tulus, tapi berlaku tuluslah dalam segala amalan yang kita lakukan, baik kecil maupun besar".

Berlaku ihsan kepada haiwan juga termasuk makrufat yang dianjurkan agama. Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam pernah mengkisahkan bagaimana ada individu yang mendapat rahmat kasih sayang Allah kerana perlakuan ihsannya terhadap makhluk Allah yang bernama haiwan hatta kepada seekor anjing. Juga Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam pernah mengkhabarkan ada individu yang diazab kepada perbuatan aniayanya terhadap seekor kucing. Riwayat-riwayat ini telah sedia diketahui dan dimaklumi kerana masyhurnya.

Di sini faqir ingin menukilkan satu kisah yang walaupun bukan berstatus kalamnya Sayyidul Mursalin shallaAllahu `alaihi was sallam, namun diharap dapat sedikit sebanyak menambahkan lagi keihsanan kita kepada segala makhluk Allah atas muka bumi ini. Ini adalah kisah mimpi yang dirakamkan oleh Ibnu `Asakir rahimahullah dan dinukil oleh Imam Kamaluddin ad-Damiri rahimahullah dalam "Hayatul Hayawan al-Kubra", juz 4, halaman. 157, sebagai berikut:-

Telah dikatakan sebagai diriwayat oleh Ibnu `Asakir dalam "Tarikh"nya daripada sebahagian sahabat bagi Syaikh Abu Bakar asy-Syibli yang telah bermimpi bertemu dengannya selepas kewafatannya. Sahabat tadi bertanya kepada asy-Syibli: "Apa yang Allah lakukan terhadap dirimu?" Maka dijawab oleh asy-Syibli: "Aku dihadapkan ke hadratNya, lalu Dia berfirman:"Wahai Abu Bakar, adakah engkau tahu sebab Aku mengampunimu?" Aku menjawab: "Dengan sebab amal shalihku?", Allah berfirman: "Bukan." Aku berkata lagi: "Sebab keikhlasanku dalam beribadah?" Allah berfirman: "Bukan." Aku berkata: "Sebab hajiku, puasaku dan shalatku." Allah berfirman: "Aku tidak mengampunimu kerana yang sedemikian." Aku berkata: "Kerana hijrahku kepada orang-orang shalih dan istiqamahku dalam menuntut ilmu." Allah berfirman: "Bukan." Aku berkata: "Wahai Tuhan, inilah amalan yang kukira dengan anak jariku sebagai kelepasan dari seksaanMu yang ku anggap menjadi sebab untuk Engkau memaafi dan merahmatiku." Allah berfirman: "Semua itu bukanlah sebab bagi Aku mengampunimu." Aku berkata: "Tuhanku, lalu dengan apa?" Allah berfirman: "Adakah engkau ingat satu masa ketika engkau melalui lorong - lorong Baghdad, engkau terjumpa seekor anak kucing betina yang melompat-lompat dari satu dinding ke satu dinding mencari perlindungan kerana kesejukan, lalu engkau memasukkannya ke dalam kantong kulit yang engkau bawa untuk melindunginya dari kesejukan?" Imam asy-Syibli menjawab: "Ya, aku ingat." Maka Allah ta`ala berfirman: "Dengan sebab rahmat kasihan belasmu kepada anak kucing betina tersebut, Aku mengasihanimu."

Allahu... Allah, Imam Abu Bakar asy-Syibli atau nama sebenarnya Dulaf bin Jahdar/Ja'far bin Yunus al-Khurasani rahimahullah adalah seorang yang mulia, alim lagi shalih, juga adalah seorang ahli hadis. Beliau mengikut Mazhab Maliki dan menjadi sahabat kepada Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Nama beliau amat masyhur dan harum terutama sekali dalam ilmu tasawwuf dan di kalangan para sufi. Tiada syak bahawa beliau adalah salah seorang wali daripada kalangan para awliya Allah.

Jumaat, Oktober 27, 2017

Tabarruk Sampai Mati


Bertabarruk atau amalan mengambil berkat atau dalam bahasa seberang "ngalap berkah" dengan sesuatu yang dianggap mempunyai keberkatan seperti peninggalan para nabi  para wali dan para shalihin, apatah lagi yang punya hubungan atau kaitan dengan pemimpin para nabi dan sultan para wali, Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Syarak. Ianya telah diamalkan majoriti kaum muslimin zaman berzaman. Tatkala hayat Baginda Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam atas muka bumi ini lagi para sahabat telah melakukan tabarruk dengan baginda. Ada yang bertabarruk dengan bekas air wudhu baginda, ada yang bertabarruk dengan rambut baginda, ada yang bertabarruk dengan darah baginda, ada yang bertabarruk dengan peluh baginda dan macam-macam lagi tabarruknya. Oleh itu, para ulama kita, Ahlis Sunnah wal Jama`ah, tidak ada masalah dengan perbuatan bertabarruk ini sehinggalah datang ahli bid`ah yang mencanangkan perbuatan tersebut sebagai sesat bahkan mensyirikkannya.

Imam an-Nawawi rahimahullah dalam karya beliau "Tahdzibul Asmaa-i wal Lughaat", juz ke-2, halaman 24, menulis bahawa Khalifah 'Umar bin `Abdul Aziz radhiyaAllahu `anhu menjelang kewafatannya, berwasiat agar baginda dikebumikan bersama-sama dengan rambut dan kuku Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Setelah baginda wafat, maka wasiat ini telah dilaksanakan. Imam an-Nawawi menyatakan, antara lain, sebagai berikut:-

Dan (Khalifah Umar bin 'Abdul `Aziz) telah berwasiat agar dikebumikan bersamanya sesuatu yang dimilikinya daripada rambut Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dan beberapa kuku daripada kuku-kuku baginda. Dia berkata: "Apabila aku mati, maka kamu jadikannya dalam kafanku (yakni masukkanlah rambut dan kuku Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam kain kafanku)", maka mereka pun melakukan yang sedemikian. Dan diriwayatkan daripada Yusuf bin Maahik yang berkata: "Ketika kami sedang meratakan tanah atas kubur Khalifah 'Umar bin `Abdul `Aziz, jatuh ke atas kami secebis kain dari langit yang tercatat padanya: Bismillahir Rahmanir Rahim, keamanan daripada Allah buat 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dari api neraka."
Jika perbuatan bertabarruk itu menyalahi syariat, pasti Khalifah `Umar radhiyaAllahu `anhu yang terkenal 'alim, 'adil, warak, bahkan dinobatkan sebagai salah seorang khalifah rasyidin dan mujaddid kurun yang pertama, tidak akan berwasiat dengannya dan pasti ianya tidak dilaksanakan. Oleh itu, jika kita ada alahan dengan bertabarruk, maka tak perlulah kita melakukannya. Namun jangan pula kita menjangkitkan alahan kita kepada orang lain, apatah lagi membid`ahkan atau mensyirikkan mereka-mereka yang melakukannya.