Khamis, November 15, 2018

Shalawat Ruh @ Daruud Ruuhi


Ini adalah satu shighah shalawat yang ada dalam khazanah ulama kita. Di benua IndoPak, shalawat ini masyhur dengan gelaran Daruud Ruuhi yang ertinya shalawat ruh mungkin kerana padanya disebut shalawat ke atas ruh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Shalawat ini dengan lafaz-lafaz yang sedikit berbeza juga telah dinukil dalam berbagai karya ulama kita terdahulu. Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahimahullah pengarang kitab Dalailul Khairat kitab wirid shalawat yang paling masyhur meletakkan shalawat seumpama ini pada fasal atau hizib ke-3 kitab tersebut. Oleh itu, terbuktilah bahawa shalawat seumpama ini telah mendapat pengiktirafan daripada ulama untuk dijadikan amalan.

Imam Sakhawi rahimahullah menukilkan dalam al-Qawl al-Badi' pada halaman 116  - 117 sebagai berikut: Dikatakan sebagai telah diriwayatkan daripada Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam yang bersabda: "Sesiapa yang bershalawat ke atas ruh Muhammad di antara segala arwah, atas jasadnya di antara segala jasad dan atas kuburnya di antara segala kubur, dia akan bermimpi melihatku. Sesiapa yang bermimpi melihatku dalam tidurnya, dia akan melihatku pada hari kiamat. Sesiapa yang melihatku pada hari kiamat, aku akan memberinya syafaat. Sesiapa yang kuberikan syafaat, dia akan minum dari telagaku dan diharamkan jasadnya atas api neraka." Riwayat ini telah disebut oleh Abul Qasim as-Sabti (dalam sesetengah cetakan ditulis sebagai "al-Basti", namun dalam cetakan yang ditahqiq oleh Syaikh Muhammad 'Awwamah ianya adalah "as-Sabti" iaitu Abul Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin al-Husain as-Sabti al-'Azafi yang wafat tahun 677H) dalam kitabnya ad-Durrul Munadzdzam fil Mawlidil Mu`adzdzam, tetapi aku (yakni Imam as-Sakhawi) sehingga kini masih belum menjumpai asal riwayat ini.


Walau pun masih ada masalah pada riwayat "hadis" tersebut, namun sebahagian ulama telah menukilkannya dalam karya - karya mereka. Di antaranya adalah Imam Sya'raani rahimahullah yang menyatakan dalam karangan beliau yang berjodol Kasyful Ghummah, juz 1, halaman 342 sebagai berikut:-

Dan adalah Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: " Sesiapa yang berkata: Allahumma shalli 'ala ruuhi Muhammadin fil arwaah, wa 'ala jasadihi fil ajsaad, wa 'ala qabrihi fil qubuur, dia akan melihatku dalam mimpinya. Sesiapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia akan melihat aku pada hari kiamat. Sesiapa yang melihatku pada hari kiamat, aku akan memberinya syafaat. Sesiapa yang kuberikan syafaat, dia akan minum dari telagaku dan diharamkan Allah jasadnya atas api neraka."

Syaikh Yusuf an-Nabhani rahimahullah, ulama dan qadhi besar yang terkenal sebagai pencinta Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam dengan pelbagai karya yang mengagungkan baginda, juga tidak ketinggalan mengutip shalawat ini dalam karya beliau yang masyhur Afdhalush Shalawat pada Shalawat ke-6 dan menyatakan sebagai berikut:

Telah berkata Imam asy-Sya'raani bahawa Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam bersabda: "Sesiapa yang membaca shalawat dengan kaifiat ini dia akan melihatku dalam mimpinya, sesiapa yang melihatku dalam mimpinya, dia akan melihatku pada hari kiamat. Dan sesiapa yang melihatku pada hari kiamat, aku akan memberinya syafaat. Dan sesiapa yang kuberikan syafaat, dia akan minum dari telagaku dan diharamkan Allah jasadnya atas api neraka." Riwayat ini juga turut disebut oleh pensyarah - pensyarah kitab Dalailul Khairat daripada Imam al-Fakihani dengan tambahan ianya dibaca 70 kali. Kataku (yakni Imam Sya'raani berkata): "Aku telah mencuba membaca shalawat ini sebelum tidur sehingga tertidur lalu aku melihat wajah baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam yang mulia dalam bulan ......"

Shalawat ini juga disebut oleh sebahagian ulama sebagai Shalawat Syifa` atau at-Tiryaq al-Mujarrab (penawar yang mujarrab) kerana ianya antara wasilah untuk memohon penyembuhan dari penyakit zahir dan batin. Hal ini adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Syaikh Abdul Rahman ash-Shafuri rahimahullah dalam kitabnya Nuzhatul Majalis. Pada halaman 359 dikisahkan sebagai berikut:-

Ada di kalangan orang - orang shalih yang ditimpa penyakit susah kencing, lalu dia telah bermimpi bertemu dengan Imam Syihabuddin Ibnu Ruslan dan mengadu kepadanya. Imam Ibnu Ruslan berkata kepadanya: "Kenapa engkau tidak mengamalkan at-tiryaq al-mujarrab?" Bacalah: "Allahumma shalli wa sallim 'ala ruuhi Sayyidina Muhammadin fil arwaah; Wa shalli wa sallim 'ala qalbi Sayyidina Muhammadin fil quluub; Wa shalli wa sallim 'ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsaad; Wa shalli wa sallim 'ala qabri Sayyidina Muhammadin fil qubuur." Ketika jaga dari tidur, dia telah memperbanyakkan membaca shalawat tersebut, maka dia pun diafiatkan (disembuhkan) Allah.


Sebagaimana dinyatakan terdahulu, para ulama kita tidak mempermasalahkan bacaan shalawat dengan shighah ini. Bahkan mereka menganjurkannya serta menyatakan kelebihan-kelebihannya. Oleh itu, tidak perlulah ada pihak yang mahu menegakkan benang yang basah, demi mau menang sendiri, lalu membid`ahkan dan menyesatkan orang yang membaca dan beramal dengan shalawat ini. Ketahuilah bahawa ulama yang menjadi ikutan berjuta manusia di zaman kita ini, yang disanjung sebagai syaikhul hadis bahkan dinobatkan sebagai ra-isul muhadditsin, iaitu Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi rahimahullah turut menukilkan dan menganjurkan amalan shalawat ini dan kelebihannya. Dalam karya beliau berbahasa Urdu Fadhail Duruud Syarif yang telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, dalam terjemahan berbahasa Melayu. Edisi Pertama 1979 dengan jodol Fadhilat Shalawat, Mawlana Zakaria al-Kandahlawi rahimahullah menukilkan shalawat tersebut pada halaman 76 - 78 sebagai berikut:-

Setiap orang Islam sangat rindu untuk  melihat Rasulullah shallaAllahu 'alaihi wa sallam di dalam mimpi. Hasrat ini semakin bertambah - tambah disebabkan rasa cinta dan kasih terhadap baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam. Ramailah ahli - ahli kalam yang besar dan wali - wali Allah telah menulis berbagai - bagai latihan ruhaniah dan amalan - amalan yang mana amalan - amalan tersebut boleh menolong seseorang itu bermimpikan Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam. Allamah Sakhawi di dalam kitabnya "Qaul-i-Badi" telah meriwayatkan bahawa Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam sendiri memberitahu: " Barang siapa memohon rahmat khasnya bagi ruh Muhammad dari kalangan semua ruh - ruh dan ke atas jasadnya dari kalangan jasad - jasad dan ke atas kuburannya dari kalangan kubur - kubur, dia akan dapat melihat daku di dalam mimpi." Selanjutnya Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam  bersabda: "Orang yang melihat daku di dalam mimpinya, akan juga melihat daku pada Hari Kiamat; dan sesiapa yang akan melihat daku pada Hari Kiamat, daku akan memberi syafaat kepadanya; dan kepada siapa yang daku mensyafaatinya, dia akan minum air daripada telaga Haudku; jika siapa yang meminum daripada telaga Haudku, Allah akan mengharamkan api neraka terhadapnya." Allamah Sakhawi berkata bahawa Abul Qasim Basti juga menukilkan hadits ini di dalam kitabnya. Tetapi daku tidak menjumpainya di mana - mana pun sehingga kini. ............ Adalah baik untuk menambah Darud yang di bawah ini bersama-samanya:- "Allahumma shalli 'ala ruhi Muhammadin fil arwaah; Allahumma shalli 'ala jasadi Muhammadin fil ajsaad; Allahumma shalli 'ala qabri Muhammadin fil qubuur." Hadrat Thanwi rahmatullah 'alaih menulis dalam kitabnya Zadus Said bahawa dengan sifat yang sangat disenangi daripada Darud itu, menyebabkan pencinta (Rasulullah) dapat melihat baginda di dalam mimpi.......... 

Selanjutnya dalam kisah yang 45 pada halaman 183 - 184, Mawlana rahimahullah menukil sebagai berikut:

Disebut di dalam Nuzhatul Majalis bahawa seorang yang salih sedang mengalami kesukaran membuang air kecil. Beliau bermimpi bertemu dengan Hadrat Shahabuddin bin Rislan rahmatullah 'alaih dan mengadu tentang penyakitnya. Shaikh itu berkata: "Mengapa kamu tidak memperdulikan ubat yang selayaknya? Baca darud yang berikut: ......... Selepas mimpi tersebut orang itu mulalah membaca darud dengan banyaknya dan kembali kepada kesihatannya.

Begitulah nukilan mengenai shalawat ini dalam karya para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya.

 Awal Hizib Ke-3 Dalailul Khairat8 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Allah... Tkasih atas penjelasan

Ziy berkata...

Izinkan saya beramal...qobiltu

Unknown berkata...

Selawat yg pernah diberi tunjuk ajar Oleh aruah TOK . Untuk memohon hajat Dunia.. Tkasih Kerana Ada penjelasan ttg selawat tsb

ikhwan berkata...

semoga anda diberkati Allah, dirahmati... sy ambil ijazahnya ya... Qobiltu

ikhwan berkata...

qobiltu ..moga diberkahi dan dirahmati

unanimoud berkata...

Qobiltu ijazah semoga diberkahi

unanimoud berkata...

Qobiltu ijazah

Aspen berkata...

Qobiltu Ijazah.