Khamis, Mei 18, 2023

Doa Hari Panas & Sejuk

Dalam keadaan negara sedang menghadapi cuaca panas yang adakalanya melampau, ditambah lagi dengan kurang turunnya hujan yang boleh mengakibatkan kemarau dan masalah air. Maka sewajarnya kita melakukan ikhtiar sejak awal lagi, dengan berdoa memohon kepada Allah agar tetap menurunkan hujan yang bermanfaat ke atas kita. Selain beristisqa` dengan shalat dan doa, rajin - rajinlah beristighfar dan mengamalkan Shalawat Tafrijiyyah sebagai wirid, semoga menjadi sebab menarik rahmat Allah berupa hujan yang bermanfaat bagi semua dan menghindari negara dari kemarau.

Selain dari itu, berkaitan fenomena cuaca ekstrem ini, hari terlampau panas atau terlampau sejuk, Imam Ibnus Sunni meriwayatkan dalam `Amalul Yawm wal Lailah, halaman 150 sebagai berikut:-  Apabila hari terlampau panas, lalu seseorang mengucapkan: "Tiada Tuhan selain Allah, alangkah panasnya hari ini; Ya Allah, lindungilah aku dari kepanasan neraka." Maka Allah `azza wa jalla berfitman kepada neraka: "Sesungguhnya seorang hamba daripada hamba - hambaKu mencari perlindunganKu dari kepanasanmu, saksikan sesungguhnya Aku telah melindunginya." Ketika hari terlampau sejuk, lalu seorang hamba berkata: "Tiada Tuhan selain Allah, alangkah sejuknya hari ini; Ya Allah, lindungilah aku dari zamhariir (kesejukan) neraka." Maka Allah `azza wa jalla berfirman kepada neraka: "Sesungguhnya seorang hamba daripada hamba - hambaKu telah memohon perlindungan dari kesejukanmu, sungguh Aku jadikan engkau saksi bahawa Aku telah melindunginya." Sahabat - sahabat bertanya (kepada Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam): "Apakah zamhariir neraka?" Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam menjawab: "Satu tempat ( Imam al-Baihaqi dalam al-Asma` wash Shifat meriwayatkan dengan kalimah "al-juub" yakni lubang) di mana orang kafir akan dilemparkan, yang kesejukan melampaunya akan menjadikan sebahagian mereka berbeza dengan sebahagian yang lain." 

Imam Ismail al-`Ajluni dalam Kasyful Khafa`, pada jilid 2, halaman 466 mengomentari hadis ini, antaranya sebagai berikut:- Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dan Abu Nu`aim dalam `Amalul Yawm wal Lailah, kedua-duanya dengan sanad yang dhaif daripada Abu Sa`id al-Khudri dan Abu Hurairah secara marfu` ...... Dan al-Baihaqi meriwayatkan dalam al-Asmaa` wash Shifaat .... (hadis yang hampir serupa).

Sungguh pun dhaif, riwayat ini tidak bermasalah untuk diamalkan dalam perkara fadhail. Di samping itu, ada pengajaran penting dalam amalan ini, iaitu seteruk mana dan seazab mana pun kepanasan atau kesejukan di dunia ini, maka kepanasan, kesejukan dan azab neraka itu lebih dahsyat lagi. Mudah - mudahan Allah melindungi kita dari azab di dunia dan lebih - lebih lagi di akhirat nanti.

Tiada ulasan: