Khamis, Ogos 18, 2022

Mukaddimah Majmu`ah

Kitab Majmu'ah Maulud Syarafil Anam berisikan beberapa karya mawalid, qashaid dan madaih. Tiga mawlid yang masyhur, Barzanji Natsar, Barzanji Nazam dan Diba`ie juga dimuatkan dalam himpunan ini. Sebagai sambungan bagi entri yang lepas, faqir kongsikan mukaddimah bagi Majmu`ah tersebut yang ditulis oleh Kiyai Muhammad bin Muhammad Said rahimahullah agar berpanjangan jariah beliau dan mudah - mudahan bermanfaat bagi kita.

Maka faqir nukilkan apa yang ditulis pada halaman 2 mukaddimah tersebut yang berbahasa Melayu. Kiyai Muhammad rahimahullah menulis, antaranya, sebagai berikut:- ...Kami nyatakan di sini setengah daripada kaifiat membaca maulud. (Adapun) yang dikehendaki membaca maulud dan tujuan mengadakannya itu di atas tiga perkara. (Pertama) kita syukur kepada Allah ta`ala atas rezeki dan nikmat yang telah dikurniai bagi kita dan bagi anak buah kita dan barang dikurniai di atas kita daripada rezeki yang luas lagi berkat di dalamnya. Firman Allah ta`ala di dalam al-Quran .....(Ibrahim:7).... "Demi jika kamu syukur (berbanyak - banyak menerima kasih) kepada Aku, nescaya Aku tambah atas kamu daripada rezeki." (Kedua) niat kita memperbuat dan membaca maulud itu kerana menghormatkan dan memuliakan hari diperanakkan penghulu kita Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam yang amat kita kasihi. (Ketiga) kita harap akan syafaat (pertolongan) Nabi kita (kerana bahawasanya) barangsiapa hadir pada majlis maulud Nabi adalah baginya mendapat syafaat (pertolongan) Nabi kita pada Hari Kiamat dan mendapat pahala yang amat besar. Dan barangsiapa memperbuat dan mengadakan membaca maulud Nabi kita walaupun dengan belanja yang sedikit sekalipun nescaya dilepaskan Allah ta`ala daripada bala` bencana dan mendapat syafaat Nabi pada Hari Kiamat. Dan barangsiapa mengeluarkan belanja kerana membaca maulud Nabi kita dengan ikhlas hatinya, apalagi hadir ia pada majlis itu dengan tiada berkata - kata akan hal dunia, nescaya mendapat baginya beribu - ribu kebajikan dan mendapat selamat daripada segala bala`. Dan barangsiapa menghisap rokok atau cerut atau huqqah (syisya / hookah / oga) atau sebagainya di dalam majlis maulud, iaitu pada ketika orang - orang sedang membaca maulud, maka sesungguhnya sia - sialah pahalanya....... Maka bahawasanya roh penghulu kita yang amat suci shallaAllahu `alaihi wa sallam itu hadir ia ketika orang berdiri membaca maulud Nabi, demikian jua hadir ia pada sekalian bacaan kitab Maulud Diba` .......... Adalah yang demikian kehadiran roh penghulu kita Nabi Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam iaitu kelebihan daripada Allah subhanahu wa ta`ala didatangkanNya orang yang dikehendaki dan Allah ta`ala jua yang mempunyai kelebihan yang amat besar...

Allahu ... Allah, berhubung dengan kehadiran roh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam, tidak perlulah kita berdebat panjang mengenainya, para alim ulama dah bicarakan dengan panjang lebar dalam berbagai karangan mereka. Biarlah mereka sahaja yang membahaskannya, sama ada hadir atau istihdhar, samada betul - betul roh atau hanya shurah atau mitsal dan dan dan sebagainya. Yang kita perlu tahu, bahawa ianya urusan Allah dan mengenai kehadiran tersebut ulama berkhilaf tentang kemungkinannya. Namun, kebanyakan ulama kita menyatakan ianya adalah perkara yang mumkin, harus berlaku mengikut Qudrah Iradah Allah yang Maha Kuasa. Mulla `Ali al-Qari rahimahullah memuatkan dalam kitab beliau Syarah asy-Syifa, juz 2, halaman 117 bahawa hikmah kita dianjurkan mengucapkan salam dengan ucapan: "as-salamu `alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh" ketika memasuki rumah kita yang tiada orang di dalamnya,  adalah kerana roh baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam hadir pada rumah - rumah orang Islam (yakni pastinya ahli Islam sejati yang baginda Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam sentiasa di hatinya). Mudah - mudahan rumah - rumah kita termasuk. Mau percaya sila, ngak mau terpulang. Faqir hanya menukil apa yang ditulis oleh ulama dan ahli hadis ternama, Mulla `Ali al-Qari Sulthan al-Harawi rahimahullah.

Selanjutnya, apa yang dinukilkan oleh Kiyai Muhammad rahimahullah tentang kehadiran roh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam majlis maulud, ianya telah diperkatakan oleh ulama dan awliya` sebelum beliau. Umpamanya, Habib Abu Bakar `Aththas rahimahullah dalam Tadzkirun Naas pada halaman 182 menyatakan bahawa Quthubul Habib Ahmad bin Hasan al-`Aththas rahimahullah pernah menyatakan bahawa Habib Shaleh bin `Abdullah al-`Aththas rahimahullah menyatakan bahawa: Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam hadir dalam setiap mawlid ketika berdiri (yakni ketika mahalul qiyam atau marhaban), melainkan pada Mawlid ad-Diba`ie, maka bahawasanya baginda hadir pada keseluruhan bacaannya (yakni dari awal sehingga akhir bacaan). Namun, Habib Ahmad al-`Aththas menegaskan bahawa kalam Habib Shaleh tersebut bukanlah untuk menunjuk bahawa Mawlid Diba`ie sebagai seafdhal - afdhal kitab mawlid, keafdhalan itu tertakluk atau berkisar kepada kehadiran Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Habib Shaleh mungkin dikasyafkan Allah sehingga dapat melihat "kehadiran" Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam majlis - majlis mawlid beliau adalah seperti yang dinyatakan, sehingga timbul kalam beliau tersebut. Namun, hakikatnya sebaik - baik majlis mawlid adalah yang di"hadiri" atau disaksikan atau dipersaksikan oleh Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam secara rohani atau setidak - tidaknya majlis di mana Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam benar - benar diistihdharkan oleh para pencinta dek kecintaan yang mendalam kepada baginda shallaAllahu `alaihi wa sallam, tanpa mengira kitab yang dibaca. Samalah seperti shalawat, seafdhal - afdhal shalawat adalah shalawat yang diucapkan dengan hati yang hadir, khusyuk, penuh keikhlasan dan kecintaan kepada Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam, baik Shalawat Ibrahimiyyah atau apa jua shighahnya.

Disebut juga dalam al-Mawa`idzul Jaliyyah pada halaman 79, bahawa Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi rahimahullah, pengarang Simthud Durar, menyatakan: Perhimpunan mawlid adalah penghimpunan yang disaksikan (jam`iyyah masyhudah). Tiada keraguan yang al-Habib shallaAllahu `alaihi wa sallam hadir dan ahlul bashair (yakni para wali yang suci bersih hati mereka sehingga tajam matahati atau pandangan batin mereka) boleh melihat baginda dengan penglihatan mata. Tanda kehadiran baginda adalah turunnya sakinah, waqar, haibah, jalal dan `adzamah ke atas mereka yang hadir dalam perhimpunan tersebut.

Allahu ... Allah, begitulah sekelumit yang hendak faqir tulis. Terpulanglah kepada pembaca, tiada bagi faqir melainkan menukilkan apa yang termaktub dalam karangan para ulama silam sahaja. Dan sesiapa yang percaya, janganlah terover perasan yang roh Junjungan shallaAllahu `alaihi wa sallam pasti mesti wajib hadir dalam majlis - majlis maulud kita. Itu mungkin majlisnya para awliya dan ulama yang telah tenggelam dalam mahabbatur rasul. Majlis kita belum tentu kot, jangan - jangan malaikat rahmat pun segan nak mampir, kotlah. Apa - apa pun, baikkan sangkaan dan harapan. Semoga segala - segala kabul hendaknya.

Tiada ulasan: