Rabu, Mac 25, 2020

Li Khamsatun - Kiai Mustaqim


Doa ini sering dituduh sebagai amalan Syiah atau berbau Syiah. Sebenarnya tuduhan tersebut datangnya daripada mereka - mereka yang kurang memahami isu Sunni dan Syiah. Lalu mereka membuat kesimpulan cetek, bahawa setiap yang membesarkan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan Imam Hasan dan Imam Husein radhiyaAllahu `anhum, terus dihukumkan sebagai Syiah....Allahu ... Allah.... dangkalnya. Sedangkan pengagungan dan penghormatan terhadap ahli bait Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam tidak kurang dalam ajaran Sunni sejati, sehingga ada ulama kita Ahli Sunnah wal Jama`ah membolehkan penggunaan kalimah 'alaihis (`alaihas) salam selepas menyebut atau menulis akan nama - nama ahli kisa` tersebut. Walaupun ianya tidak kerap atau lazim digunakan oleh mereka. Contohnya, Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, jilid 1, halaman 192, menyebut 'Ali `alaihis salam dan dalam jilid 2 halaman 301, menyebut Fathimah `alaihas salam. Adakah Imam al-Bukhari rahimahullah telah menjadi pengikut Syiah?????

Ustaz Ahmad Haris Suhaimi hafizahullah pada notakaki bagi thesis sarjana beliau dengan jodol Tautsiqus Sunnah baina asy-Syi`ah al-Imamiyyah wa Ahl as-Sunnah menyatakan pada halaman 60 bahawa penggunaan kalimah `alaihis (`alaihas) salam buat ahli bait Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bukanlah satu perbuatan bid`ah munkarah, ianya adalah masyru` di sisi sebahagian ulama kita dan mereka adakala menggunakannya dalam karya - karya mereka. Maksudnya, sebahagian para ulama kita tidak mempermasalahkan sangat jika `alaihis salam digunakan untuk ahli bait (yakni lebih merujuk kepada para pemuka ahli bait seperti ahli kisa) kerana kemuliaan mereka dan hampirnya kekerabatan mereka dengan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Namun ini tidaklah bermakna penggunaan sedemikian menjadi kelaziman mereka dalam setiap karya mereka. Cuma adakalanya mereka menggunakannya dalam sebahagian karya mereka. Lazimnya, mereka, sebagaimana ulama Sunni lainnya, akan menggunakan kalimah taradhdhi - radhiyaAllahu `anhu (`anha / `anhuma / `anhum) - atau karramaAllahu wajhah khusus untuk Sayyidina Ali radhiyaAllahu `anhu. Apa yang faqir ingin jelaskan adalah semata-mata memuliakan ahli kisa` dan ahli bait,  tidak menjadikan seseorang itu Syiah kerana Ahli Sunnah wal Jama`ah pun sangat memuliakan mereka.

Ustaz Haris Suhaimi turut menyebut beberapa ulama yang pernah menggunakan kalimah `alaihis salam atau `alaihas salam dalam karangan mereka setelah menyebut nama ahli kisa`. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari, Imam ath-Thabari, Imam Hammad, Imam al-Baqilani, Imam Abu Nu`aim, Imam Abu Manshur `Abdul Qadir al-Baghdadi, Imam Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi @ Dhiyauddin al-Maqdisi al-Hanbali, Imam Abul Husain al-Malathi asy-Syafie, Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani, Imam asy-Syahrastani dan Imam ath-Thahawi rahimahumullah. Namun penggunaan sedemikian agak janggal di sisi kebanyakan ulama kita, di mana kebanyakkan ulama kita mengkhususkannya untuk para nabi dan malaikat `alaihimus salam sahaja. Namun tidak ada yang menghukumkan semata - mata menggunakan `alaihis salam kepada Sayyidina `Ali menjadikan seseorang itu sebagai Syiah. Sebagai contohnya, Imam an-Nawawi rahimahullah hanya menghukumkan perbuatan tersebut sebagai makruh tanzih sahaja.

Oleh itu, hati - hatilah bila kita hendak menghukum saudara seiman seaqidah sebagai sesat, apatah lagi jika dihukumkan dengan syirik atau kufur. Ketahuilah bahawa sekadar menyebut ahli kisa`, tidak menjadikan seseorang itu Syiah yang sesat. Ulama sepakat bahawa ahli kisa` itu termasuk dalam kalangan orang - orang shalih, bahkan pemukanya para shalihin. Tidakkah telah sampai riwayat kepada kita bahawa di antara sebab bagi turunnya rahmat adalah dengan menyebut - nyebut orang shalih? Samada riwayat itu hadis atau atsar atau kalam tabi`in atau kalam Imam Sufyan ibnu 'Uyainah atau kalam Imam Ibnu Mubarak, maka itu di luar perbahasan kita sekarang. Apa yang penting adalah riwayat tersebut memang ada, bahkan telah masyhur. Maka menyebut nama ahli kisa` ertinya menyebut dan memperingati orang shalih. Maka termasuklah dalam pengertian dzikrush shaalihin yang diharap dengannya akan turun rahmat Allah ta`ala.

Kesimpulannya, doa li khamsatun telah masyhur menjadi amalan ulama kita terdahulu. Namun, setelah ilmu dan sistem perubatan moden berkembang pesat, juga dengan jarangnya berlaku wabak - wabak yang epidemik atau pandemik, maka amalan ini mula luntur dalam masyarakat. Dalam suasana semasa, dengan tercetusnya pandemik covid-19, amalan ini muncul kembali. Jika dahulu ianya hanya menjadi amalan segelintir pengikut thariqat, namun sekarang para ulama dan kiyai menimbulkannya semula ke tengah masyarakat. Bahkan, dikhabarkan bahawa amalan ini pernah diajar dan diijazahkan oleh tokoh besar Hadhratusy Syaikh KH Hasyim Asy`ari, pengasas Nahdlatul Ulama, kepada murid dan santri beliau ketika berlaku wabak. Hal ini, antaranya, sebagaimana penjelasan Kiyai Mustaqim Askan yang menerimanya daripada KH Syansuri Badawi, Tebuireng, yang menerimanya daripada Hadhratusy Syaikh.  Oleh itu, jika kita beramal dengan doa ini, bukanlah kita Syiah. Sebenarnya kita mengamalkan amalan yang telah diajar, diijazah dan diterima daripada ulama kita terdahulu yang merupakan pendokong totok Ahli Sunnah wal Jama`ah. Maka kurangkanlah perbalahan, tingkatkan ketakwaan dan amalan, mudah - mudahan Allah kabulkan hajat permintaan kita, dipadamkanNya wabak yang menular dan diselamatkan kita semua daripada kebinasaan.

***********************************
Ijazah Doa Li Khamsatun oleh Kiyai Mustaqim

Tiada ulasan: