Selasa, Januari 03, 2006

Habib 'Alwi bin Thahir al-Haddad (Mufti Johor)

Al-'Allamah al-Habib 'Alwi bin Thahir bin Abdullah al-Haddad adalah seorang penulis yang hebat dan sejarawan yang suka meneliti. Jika berbicara tentang sesuatu persoalan, beliau memaparkan segala seginya dan menguatkannya dengan dalil-dalil aqli dan naqli.

Beliau seorang yang memiliki ghirah (kecemburuan) terhadap Islam dan menjadi pembelanya. Di samping itu, beliau juga pembela keluarga Rasulullah s.a.w. yang aktif berhubungan dengan para ahli ilmu di berbagai tempat di seluruh dunia Islam, dan selalu menghindari pertentangan-pertentangan mazhab.

Habib 'Alwi dilahirkan di negeri Qaidun, Hadhramaut. Beliau memperoleh ilmu-ilmunya di sana dengan didukung oleh kecerdasan dan keteguhannya dalam menuntut ilmu, dan selalu menyertai ulama-ulama besar sehingga dapat mencapai puncak keilmuannya dan menghimpunkan berbagai ilmu naqli dan aqli yang membuatnya melebihi rakan-rakannya, bahkan beliau mampu melakukan istinbath dan ijtihad yang cermat.


Beliau juga memiliki karangan-karangan yang banyak dan kajian-kajian di berbagai suratkhabar dalam bermacam-macam persoalan kemasyarakatan, politik, aqidah, sejarah dan fatwa yang mencapai 13000 masalah. Beliau juga sering berpidato dan memberikan ceramah pada pertemuan-pertemuan umum.

Ceramah yang disampaikannyadi depan Jong Islamieten Bond (Perkumpulan Pemuda Muslimin) telah diterbitkan dalam dua bahasa: Indonesia dan Arab. Pemimpin Sarekat Islam yang terkenal, Haji Oemar Said Cokroaminoto sering berhubungan dengannya. Ketika dia sedang mengarang buku tentang sejarah Nabi dalam bahasa Indonesia , dia menunjukkannya kepada Habib `Alwi yang kemudian memeriksanya dan memberikan kata pengantar untuk buku itu. Pertama kali buku itu dapat diterbitkan atas biaya seorang dermawan dan kemudian buku itu dapat diterbitkan untuk yang kedua kalinya.

Habib `Alwi bin Thahir termasuk salah seorang pendiri ar-Rabithah al-`Alawiyyah di Indonesia . Belakangan Kesultanan Johor memilihnya untuk menjabat sebagai mufti di sana. Beliau mula menjawat jawatan mufti Kerajaan Johor dari tahun 1934 hingga tahun 1961, perlantikan beliau adalah sebagai menggantikan Allahyarham Dato' Sayyid Abdul Qader bin Mohsen Al-Attas yang telah bersara dari jawatan kerajaan. Beliau wafat pada 14 November 1962 (1382 H) dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Mahmoodiah Johor Bahru. Beliau mempunyai keturunan yang kemudian pindah ke Jazirah Arab bagian selatan, di antaranya adalah putranya Al-'Allamah Sayyid Thahir dan Sayyid Hamid.


Habib 'Alwi memiliki karangan-karangan yang banyak yang akan kami sebutkan berikut ini agar dapat diketahui betapa luas pengetahuannya. Beberapa diantara karangannya adalah:

  1. Al-Qaul al-Fashl fi Maa li Bani Hashim wa Quraisy wal-`Arab Min al-Fadhl (dua jilid);
  2. Fatwa-fatwanya yang mencapai 12000 masalah;
  3. Durus as-Sirah an-Nabawiyah dalam dua jilid kecil;
  4. Kitab tentang hukum-hukum nikah dan qadha dalam bahasa Melayu;
  5. Mukhtashar Aqd al-Aali;
  6. I'anah an-Nahidh fi Ilm al-Faraidh;
  7. Majmuah min Ulum al-Falak dalam jilid besar;
  8. Ath-Thabaqat al-Alawiyyah

Tiada ulasan: