Isnin, Januari 23, 2006

Penolakan Ulama Terhadap Albani

Ikhwah, di kalangan 'pendakwa salaf zaman khalaf' nama Nashir bin Nuh al-Albani / Albani (penyokongnya menyebutnya sebagai Nashiruddin konon-kononnya dia sebagai "pembela agama", tetapi yang nyata dibawanya ialah virus perpecahan ummat) dipandang tinggi sehingga dianggap sebagai seorang muhaddits ulung zaman ini, bahkan ada yang mensejajarkan kedudukannya dengan para imam ahli hadits terdahulu. Punya hebat promosinya sehingga orang ada yang terkeliru sehingga menjadikannya sebagai pemutus dalam persoalan ilmu hadis.

Sebenarnya keilmuan dan kepakaran Albani dalam bidang ilmu hadits dan lain-lain ilmu banyak dipertikaikan oleh ramai ulama dan muhadditsin. Ternyata Albani banyak mengeluarkan fatwa yang keliru dan bercelaru serta haru biru. Albani merasa dia telah layak untuk menyaring kitab-kitab hadits kepada shohih dan dhaif seperti yang dilakukannya kepada kitab-kitab sunan, bahkan Bukhari dan Muslim pun tidak terlepas dari kritikan Albani.

Alhamdulillah, fatwa-fatwa mengarut Albani telah dipertikaikan oleh banyak ulama dan mereka telah menulis berpuluh-puluh kitab untuk menjawab pendapat-pendapat Albani yang keliru. Antara ulama yang membuat penolakan kepada Albani adalah:-

  1. Muhaddits besar India, Habibur Rahman al-'Adhzmi yang menulis "Albani Syudzudzuhu wa Akhtha-uhu" (Albani kesamarannya dan kesalahannya) dalam 4 jilid;
  2. Dahhan Abu Salman yang menulis "al-Wahmu wath-Thakhlith 'indal-Albani fil Bai' bit Taqshit" (Keraguan dan kekeliruan Albani dalam jual beli secara ansuran);
  3. Muhaddits besar Maghribi, Syaikh Abdullah bin Muhammad bin as-Siddiq al-Ghumari yang menulis "Irgham al-Mubtadi` 'ala ghabi bi jawazit tawassul bin Nabi fil radd 'ala al-Albani al-Wabi"; "al-Qawl al-Muqni` fil radd 'ala al-Albani al-Mubtadi`"; "Itqaan as-Sun`a fi Tahqiq ma'na al-bid`a";
  4. Muhaddits Maghribi, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin as-Siddiq al-Ghumari yang menulis "Bayan Nakth an-Nakith al-Mu'tadi";
  5. Ulama Yaman, 'Ali bin Muhammad bin Yahya al-'Alawi yang menulis "Hidayatul-Mutakhabbitin Naqd Muhammad Nasir al-Din";
  6. Muhaddits besar Syria, Syaikh 'Abdul Fattah Abu Ghuddah yang menulis "Radd 'ala Abatil wal iftira'at Nasir al-Albani wa shahibihi sabiqan Zuhayr al-Syawish wa mu'azirihima" (Penolakan terhadap kebatilan dan pemalsuan Nasir al-Albani dan dahulu sahabatnya Zuhayr al-Syawish serta penyokong-penyokong keduanya);
  7. Muhaddits Syria, Syaikh Muhammad 'Awwama yang menulis "Adab al-Ikhtilaf" dan "Atsar al-hadits asy-syarif fi ikhtilaf al-a-immat al-fuqaha";
  8. Muhaddits Mesir, Syaikh Mahmud Sa`id Mamduh yang menulis "Tanbih al-Muslim ila Ta`addi al-Albani 'ala Shahih Muslim" (Peringatan kepada Muslimin berhubung serangan al-Albani ke atas Shahih Muslim) dan "at-Ta'rif bil awham man farraqa as-Sunan ila shohih wad-dho`if" (Penjelasan terhadap kekeliruan orang yang memisahkan kitab-kitab sunan kepada shohih dan dho`if);
  9. Muhaddits Arab Saudi, Syaikh Ismail bin Muhammad al-Ansari yang menulis "Ta`aqqubaat 'ala silsilat al-ahadits adh-dha`ifa wal maudhu`a lil-Albani" (Kritikan atas buku al-Albani "Silsilat al-ahadits adh-dha`ifa wal maudhu`a"); "Tashih Sholat at-Tarawih 'Isyriina rak`ataan war radd 'ala al-Albani fi tadh`ifih" (Kesahihan sembahyang tarawih 20 rakaat dan penolakan terhadap al-Albani pada mendhaifkannya); "Ibahat at-tahalli bidz-dzahab al-muhallaq lin-nisa' war radd 'ala al-Albani fi tahrimih" (Keharusan perempuan berhias dengan emas berlingkar (gelang) dan penolakan terhadap al-Albani pada mengharamkannya); dan "Naqd ta'liqat al-Albani 'ala Syarh at-Tahawi" (Sanggahan terhadap al-Albani atas ta'liqatnya pada Syarah at-Tahawi";
  10. Ulama Syria, Syaikh Badruddin Hasan Diaab yang menulis "Anwar al-Masabih 'ala dhzulumatil Albani fi shalatit Tarawih".

Ramai lagi ulama dan banyak lagi buku karangan mereka yang menjelaskan kesilapan, kekeliruan dan kekacauan pemikiran serta ilmu Albani. Malangnya buku-buku dan ulama-ulama yang menolak al-Albani kurang mendapat promosi kerana penajanya kurang berbanding dengan al-Albani. Contohnya buku Albani yang mendhaifkan sembahyang tarawih 20 rakaat boleh didapati di mana-mana dalam terjemahan bahasa melayu, sedangkan penolakannya amat payah didapati. Maka geng pemalas sembahyang tarawih 20 rakaat dengan egonya berhujjah dengan buku tersebut, sedangkan hujjah - hujjah yang ada didalamnya telah lumat dijawab oleh ulama lain tanpa diketahui mereka. Orang awam yang malas mencari, membisu 1000 bahasa, keliru dan ada yang termakan dakyah Albani and the gang.

Inilah yang berlaku sekarang, hatta di Malaysia puak-puak Wahhabi dan Syiah mendapat tajaan yang lumayan daripada penaja-penaja mereka. Contohnya sekolah-sekolah berbau salafi-wahhabi mendapat tajaan dan murid-murid yang ditaja mereka mendapat akses mudah ke universiti-universiti berorientasikan salafi-wahhabi walaupun murid tersebut alif besar batang kelapa pun tak kenal, bahasa 'arab pun arap-arap. Tak apa, masuk ma'had dahulu di Saudi sebelum kuliyyah. Maka masuklah kawan ni ke ma'had, lepas ma'had baru kuliyyah, lepas kuliyyah balik kampung bid`ahkan orang kiri kanan dan ajar Tuhan ada kat langit. Ini berlaku kat kampung aku kepada salah seorang kawan ku sendiri. Aku juga ingat ada kawan dari Kelantan sewaktu temuduga untuk ke Universiti Madinah antara soalan yang ditanya ialah "Aina-Allah ?" (Di mana Allah ?). Allahu..... Allaaaah.

3 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Lebih elok disebut nama sebenarnya bukanlah Nasiruddin tetapi hanya Nasir Albani, dan ditambah oleh pengikutnya sebagai Nasiruddin, kononnya membantu agama...

Abu Muhammad berkata...

Terima Kasih Beb.

refah00 berkata...

boleh tanya mana nak dapat kitab2 radd Albani tersebut di Malaysia???