Ahad, Januari 08, 2006

Memberi daging korban/aqiqah kepada orang kafir


Saban tahun bila tiba musim berkorban, kerap kali aku ditanyai masalah ini. Ada hampir yang setiap tahun bertanyakan hal ini kepadaku, entahlah kenapa... tak percaya. Tahun ini ada lagi pertanyaan serupa.

Mu'tamad dalam mazhab kita asy-Syafi`iyyah yang agung, HARAM memberi daging korban, sama ada korban sunnat apatah lagi korban wajib kepada kafir dzimmi (kafir harbi lagilah tak boleh). Kalau diberi, maka wajib diganti balik dengan daging yang setara. Begitulah juga hukumnya dengan daging aqiqah.

Nas Kitab:-

1. "Hasyiah Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazi", jilid 2, mukasurat 302:-
  • ......Maka tidak harus/tidak boleh memberikan sesuatu daripadanya (yakni daging korban) kepada orang kafir walaupun daripada korban yang sunnat.

2. "I`anathuth-Tholibin", jilid 2, mukasurat 379:-

  • ..... dan disyaratkan bahawa mereka yang menerima daging korban tersebut terdiri daripada orang-orang Islam, adapun selain mereka (yakni orang kafir) tidak harus diberikan sesuatu daripadanya (yakni daripada daging korban).

3. "Sabil al-Muhtadin", juzuk 2, mukasurat 229:-

  • .......dan tiada harus memberikan dia (yakni daging korban) bagi kafir......

4. "Bahrul Wafi wan Nahrush Shofi", mukasurat 559:-

  • ....Maka tiada harus diberi sesuatu daripada udhhiyyah kepada fakir dan miskin kafir dzimmi hingga jikalau mengambil oleh fuqara-ul-muslimin akan udhhiyyah atas jalan sedekah dan orang yang kayanya atas jalan hadiah, haram atas mereka itu bersedekah dan hadiah dengan sesuatu daripadanya (yakni daripada udhhiyyah tadi) kepada kafir dzimmi demikian lagi menjual kepada mereka itu.

Tiada ulasan: