Jumaat, Oktober 14, 2005

Sholawat

Ikhwah, di hari Jumaat ini mari kita memperbanyakan mengucap sholawat dan salam atas Junjungan kita s.a.w. Sholawat ke atas baginda akan menjadi kaffarah kepada dosa kesalahan kita. Ada sabdaan Junjungan s.a.w. yang menyatakan bahawa sholawat merupakan zakat bagi badan, yakni sebagaimana zakat harta mensucikan harta dan menambah keberkatannya, maka sholawat akan mensucikan diri dan menambah keberkatan Allah padanya. Oleh itu, jangan kalian memandang ringan atau remeh dengan amalan bersholawat ini. Juga dalam sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan daripada Muhammad bin al-Qasim, sebagaimana dinyatakan dalam "al-Wasaa-ilusy Syaafi`ah" karya al-Muhaddits Habib Muhammad bin 'Ali Khird mukasurat 484 seperti berikut:-
  • "Bagi setiap sesuatu itu ada pensuci dan pembasuh, maka pensuci hati-hati orang beriman dari segala kekaratan adalah bersholawat ke atas Junjungan s.a.w."

Tiada ulasan: